Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Задача Коші для рівнянь параболічного типу з псевдодиференціальними операторами нескінченного порядк - В.П. Ратушняк
Для таких рівнянь одержано результати, подібні до відомих у теорії задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь зі сталим символом і початковими умовами, які є узагальненими функціями типу розподілів. Досліджено властивості перетворення Фур'є функцій з простору Ф.

Структурні особливості процесів мієлінізації та експериментально викликаної демієлінізації в умовах - О.В. Колотушкіна
Для таких рівнянь одержано результати, подібні до відомих у теорії задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних рівнянь зі сталим символом і початковими умовами, які є узагальненими функціями типу розподілів. Досліджено властивості перетворення Фур'є функцій з простору Ф.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 36, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку І.К. Чукаєва 58.0 КБ
Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій М.В. Фостик 35.1 КБ
Параметри стратегічного планування розвитку корпоративних підприємств Світлана Миколаївна Євтухова 31.2 КБ
Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство Т.С. Рожкова 31.8 КБ
Пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення О.М. Соломка 31.5 КБ
Пенсійне страхування та напрями його реформування в Україні С.А. Мельніков 31.7 КБ
Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки Н.В. Дзюба 28.9 КБ
Передумови залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в АПК України Т.В. Мацибора 30.6 КБ
Передумови та економічна доцільність формування офшорних зон в Україні О.А. Гарасюк 28.3 КБ
Передумови та стратегія економічного зростання в Україні І.О. Третяк 38.6 КБ
Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні Т.В. Татаріна 36.2 КБ
Перехідні економіки в умовах глобальних трансформацій О. В. Мягких 41.0 КБ
Перехідні процеси в економіці індустріального типу: зміст та методи структурування Д.А. Козуб 39.3 КБ
Перспективи розвитку економічного співробітництва України та Бангладеш Абедін Мд. Джойнул 27.6 КБ
Перспективні напрямки підвищення ефективності функціонування харчової промисловості (на прикладі під Р.К. Кузанашвілі 20.7 КБ
Перспективні напрямки та прогнозування розвитку підприємств індустрії дитячого харчування О.М. Яцунь 38.7 КБ
Підвищення гнучкості місцевого ринку праці В.В. Дружиніна 85.1 КБ
Підвищення економіко-екологічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу водно-боло О.Є. Рубель 45.8 КБ
Підвищення економічної ефективності використання нових технологій в промисловості Л.М. Белаковський 1.55 МБ
Підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських пі О.Л. Клебан 36.2 КБ
Підвищення економічної ефективності виробництва винограду в сільськогосподарських підприємствах Віталій Миколайович Дятел 85.0 КБ
Підвищення економічної ефективності виробництва картоплі у сільськогосподарських підприємствах В.В. Драгунцов 42.0 КБ
Підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі залучення інвестицій Р.Г. Майстро 35.1 КБ
Підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого грунту у сільськогосподарських під С.Я. Дементьєва 15.0 КБ
Підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва І.Ф. Ясіновська 973.5 КБ
Підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в регіоні В.В. Крестьянінова 62.5 КБ
Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств О.Б. Садура 35.4 КБ
Підвищення економічної ефективності ефіроолійного виробництва в Автономній Республіці Крим З.Р. Мандражи 36.6 КБ
Підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах О.В. Громова 39.3 КБ
Підвищення економічної ефективності і перспективи розвитку фермерських господарств регіону С.В. Скрипник 36.9 КБ
Підвищення економічної ефективності плодівництва Криму в умовах ринкових трансформацій М.В. Шевченко 39.1 КБ
Підвищення економічної ефективності природокористування на основі управління ресурсами вугільних шах Р.І. Юровський 42.0 КБ
Підвищення економічної ефективності промислового підприємства І.Д. Падерін 85.6 КБ
Підвищення економічної ефективності розвідки та використання прісних підземних вод України Н.М. Пінчук 21.9 КБ
Підвищення економічної ефективності системи внутрішнього контролю підприємства О.Б. Акєнтьєва 121.5 КБ
Підвищення економічної ефективності функціонування ринку соняшнику та продуктів його переробки в рег О.М. Потишняк 55.7 КБ
Підвищення економічної ефективності функціонування селянських (фермерських) господарств А.І. Александрова 52.5 КБ
Підвищення економічної ефективності функціонування харчової промисловості регіону (на прикладі Херсо Ю.В. Ушкаренко 32.1 КБ
Підвищення економічної ефективності хутрового звірівництва М.Я. Жинчин 45.5 КБ
Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств О.В. Добровольська 229.0 КБ
Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств у ринкових умовах Л.О. Чіп 45.1 КБ
Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств О.Г. Сокіл 74.7 КБ
Підвищення ефективного використання оборотних засобів у приватних та приватно-орендних сільськогоспо І.В. Безп'ята 49.1 КБ
Підвищення ефективності банківської системи регіону М.П. Могильницька 441.6 КБ
Підвищення ефективності будівництва на засадах проектного ланцюжка вартості О.О. Бугрова 40.8 КБ
Підвищення ефективності використання енергопотенціалу регіону В.І. Логвиненко 40.2 КБ
Підвищення ефективності використання земельних угідь у сільському господарстві В.В. Масленнікова 55.6 КБ
Підвищення ефективності використання інвестицій підприємства на основі методів управління проектами Д.Ю. Мамотенко 206.9 КБ
Підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах гірничо-металургійного компле Р.В. Севастьянов 45.5 КБ
Підвищення ефективності використання основних фондів гірничо-збагачувальних комбінатів шляхом диверс В.А. Шаповал 46.8 КБ
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки М.В. Горобинська 49.2 КБ
Підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах бурякоцукрового виробництва В.В. Боковець 33.9 КБ
Підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств харчової промисловості Т.М. Ступницька 31.5 КБ
Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону В.В. Бобко 99.8 КБ
Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств В.М. Якубів 40.8 КБ
Підвищення ефективності використання та відтворення основних виробничих фондів підприємства (за мате В.О. Оваденко 39.8 КБ
Підвищення ефективності використання трудового потенціалу (регіональні аспекти) І.М. Антохова 35.1 КБ
Підвищення ефективності виробництва екологічно чистого м'яса великої рогатої худоби в сільськогоспод Т.М. Паламарчук 54.0 КБ
Підвищення ефективності виробництва зерна в умовах недостатнього зволоження О.А. Данилова 92.2 КБ
Підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах радіоактивно забруд І.І. Світлишин 36.8 КБ
Підвищення ефективності виробництва на комбікормових підприємствах в умовах розвитку інтеграційних п І.І. Туболець 43.4 КБ
Підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва Т.В. Бакіна 60.2 КБ
Підвищення ефективності діяльності промислового підприємства на основі навчання та розвитку його пер Т.А. Дерев'янко 152.8 КБ
Підвищення ефективності енерговикористання в овочівництві Р.В. Левкіна 31.6 КБ
Підвищення ефективності інвестиційного проекту (На прикладі текстильної промисловості України) Л.А. Ляхович 36.8 КБ
Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємницьких структур М.М. Стоянова 102.1 КБ
Підвищення ефективності капітальних інвестицій в будівництві (на прикладі АР Крим) О.І. Бурляй 44.9 КБ
Підвищення ефективності комунікацій на регіональному ринку послуг вищої освіти Т.В. Коняхіна 208.4 КБ
Підвищення ефективності кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств М.С. Ващик 212.6 КБ
Підвищення ефективності лізінгово обслуговування сільськогосподарських товаровиробників О.А. Плаксін 44.5 КБ
Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційного банку Н.О. Маслова 47.1 КБ
Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств В.І. Савченко 25.9 КБ
Підвищення ефективності міжнародних автомобільних перевезень вантажів Н.В. Івасишина 34.6 КБ
Підвищення ефективності оперативної діяльності судноплавної компанії Г.Ю. Кучерук 44.5 КБ
Підвищення ефективності праці керівників аграрних підприємств К.О. Куліпанов 36.7 КБ
Підвищення ефективності реального інвестування на промислових підприємствах України В.В. Рубан 67.5 КБ
Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону В.О. Артеменко 118.6 КБ
Підвищення ефективності реструктуризації вуглевидобувних підприємств А.Р. Вовченко 36.3 КБ
Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту за рахунок проведення реструктуризації О.М. Широкова 62.1 КБ
Підвищення ефективності розробки інвестиційних проектів Е.Н. Товкес 32.9 КБ
Підвищення ефективності системи логістичного управління вантажоперевезеннями для металургійних підпр А.М. Шевчук 69.1 КБ
Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні Г.М. Кріп 40.3 КБ
Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і охорони земель в степовій зоні України О.Й. Сімчишин 32.7 КБ
Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності А.Ю. Перетятько 810.8 КБ
Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств В.С. Асаулко 162.7 КБ
Підвищення ефективності управління діяльністю торговельного підприємства Акіф Юзеф М. Аль-Зіадат 30.0 КБ
Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємств Е.Р. Асанова 75.6 КБ
Підвищення ефективності управління інвестиційною та інноваційною діяльністю будівельних організацій І.С. Вода 93.1 КБ
Підвищення ефективності управління конкурентноспроможністю підприємств виноградорсько-виноробної гал С.А. Аблязова 84.6 КБ
Підвищення ефективності управління корпоративною власністю в регіоні О.А. Мишко 49.0 КБ
Підвищення ефективності управління на основі використання потенційних можливостей підприємства Олександр Вікторович Доровський 31.1 КБ
Підвищення ефективності управління об'єктами державної власності в умовах реформування економічних в В.П. Семенюк-Самсоненко 58.3 КБ
Підвищення ефективності управління об'єктами нерухомості територіальної громади міста І.В. Дідовець 137.0 КБ
Підвищення ефективності управління організацією на основі виявлення і використання її потенційних мо О.М. Папазова 39.7 КБ
Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону В.М. Кузьомко 55.6 КБ
Підвищення ефективності управління торгівлею у регіоні В.А. Павлова 33.4 КБ
Підвищення ефективності управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості Л.А. Траченко 67.8 КБ
Підвищення ефективності управлінської праці у корпоративних структурах О.С. Мороз 135.9 КБ
Підвищення ефективності формування та використання оборотних коштів (на прикладі сільськогосподарськ І.Ф. Стефанів 128.7 КБ
Підвищення ефективності функціонування видавничо-поліграфічного комплексу регіону Л.І. Назарова 37.8 КБ
Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в Кіровоградському регіоні Я.А. Суха 50.4 КБ
Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в промисловому місті В.М. Бутиріна 91.0 КБ
Підвищення ефективності функціонування зернопродуктового підкомплексу Львівської області С.В. Фоменко 107.6 КБ
Підвищення ефективності функціонування міського рекреаційно-курортного та туристичного господарства Г.В. Казачковська 42.4 КБ
Підвищення ефективності функціонування особистих селянських господарств в умовах становлення ринкови А.В. Сідорін 41.8 КБ
Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сервісу В.Г. Грановська 62.3 КБ
Підвищення ефективності функціонування підприємств на базі розробки комплексної системи управління в Н.Г. Метеленко 42.4 КБ
Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму О.О. Гетьман 50.6 КБ
Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку (за матеріалами залізнично О.В. Нікуліна 32.8 КБ
Підвищення ефективності функціонування продовольчого підкомплексу регіону на основі залучення інозем Т.А. Чернявська 78.0 КБ
Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом В.В. Назаренко 72.4 КБ
Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу АПК С.С. Черниш 52.9 КБ
Підвищення ефективності якості авіатранспортних послуг Ж.І. Жерейж 40.5 КБ
Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в у Л.Л. Калініченко 66.0 КБ
Підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств О.С. Бурковець 30.3 КБ