Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 35, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів р - Ю.В. Шрамко
Розв'язано нові задачі теорії електропружності та магнітостатики про усереднення фізичних властивостей волокнистих композиційних матеріалів регулярної структури з п'єзокерамічними компонентами структури, базуючись на єдиному підході. Побудовано загальні представлення розв'язків відповідних крайових задач, які задовольняють умови квазіперіодичності механічних переміщень та потенціалу електричного поля у структурі п'єзокомпозита, або квазіперіодичності градієнтів векторів напруженості магнітного поля у структурі феромагнітного композита. Розглянуті задачі про спряження фізичних полів на межах розділу фаз композита було зведено до систем регулярних інтегральних рівнянь другого роду або мішаних систем сингулярних інтегральних і лінійних алгебричних рівнянь. З використанням методу регулярних структур знайдено макропараметри композитів. Досліджено залежності макромодулів композиційних матеріалів від геометричних і фізико-механічних характеристик їх твірних фаз.

Вікові особливості розвитку фізіологічного механізму стабілізації пози стояння людини - С.З. Новак
Розв'язано нові задачі теорії електропружності та магнітостатики про усереднення фізичних властивостей волокнистих композиційних матеріалів регулярної структури з п'єзокерамічними компонентами структури, базуючись на єдиному підході. Побудовано загальні представлення розв'язків відповідних крайових задач, які задовольняють умови квазіперіодичності механічних переміщень та потенціалу електричного поля у структурі п'єзокомпозита, або квазіперіодичності градієнтів векторів напруженості магнітного поля у структурі феромагнітного композита. Розглянуті задачі про спряження фізичних полів на межах розділу фаз композита було зведено до систем регулярних інтегральних рівнянь другого роду або мішаних систем сингулярних інтегральних і лінійних алгебричних рівнянь. З використанням методу регулярних структур знайдено макропараметри композитів. Досліджено залежності макромодулів композиційних матеріалів від геометричних і фізико-механічних характеристик їх твірних фаз.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 35, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Оцінка ефективності експорту та імпорту машин і обладнання вітчизняними підприємствами О.М. Крамарева 33.1 КБ
Оцінка ефективності інвестиційних проектів С.В. Онікієнко 38.2 КБ
Оцінка ефективності інвестиційних проектів в аеронавігаційній системі В.Л. Сібрук 313.0 КБ
Оцінка ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті в умовах невизначеності і ризи О.М. Гненний 42.5 КБ
Оцінка ефективності інвестиційних проектів як складова процесу прийняття інвестиційного рішення на п В.В. Блага 61.1 КБ
Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства О.Б. Жихор 46.2 КБ
Оцінка ефективності капіталовкладень в розвиток підрядних будівельних організацій Хоанг Фианг Лан 69.1 КБ
Оцінка ефективності лізингу повітряних суден К.В. Кабаніхіна 38.7 КБ
Оцінка ефективності системи управління промисловим підприємством - цільовий підхід Т.А. Сініцина 37.1 КБ
Оцінка ефективності створення і функціонування холдингової компанії М.П. Мартіянова 44.7 КБ
Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства В.С. Наумова 67.5 КБ
Оцінка ефективності товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі Г.В. Столярчук 156.2 КБ
Оцінка ефективності управління підприємством в умовах перехідної економіки О.В. Кендюхов 26.4 КБ
Оцінка ефективності управління промисловим виробництвом (методологія та практика) І.В. Копитова 35.4 КБ
Оцінка ефективності управлінської діяльності на підприємствах вугільної промисловості І.В. Петрова 27.9 КБ
Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу І.О. Федоров 78.8 КБ
Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених с Н.Е. Аванесова 74.4 КБ
Оцінка ефективності функціонування різних транспортних систем та формування тарифної політики (на пр В.Ю. Креймер 59.7 КБ
Оцінка заставного майна в системі кредитування Т.О. Сірош 66.3 КБ
Оцінка і активізація інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні В.В. Циганець 56.6 КБ
Оцінка і діагностика соціальної напруги в державних цільових програмах В.В. Узунов 44.7 КБ
Оцінка і підвищення інвестиційної привабливості підприємств А.В. Мєшков 39.7 КБ
Оцінка і прогнозування впливу зовнішнього середовища на виробництво продукції підприємствами коксохі В.І. Рудика 41.1 КБ
Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автон І.В. Гончар 43.2 КБ
Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства О.І. Івасишин 80.6 КБ
Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств Ю.С. Копчак 43.8 КБ
Оцінка і регулювання грошових доходів населення з урахуванням інфляційних процесів Ю.Л. Верич 45.7 КБ
Оцінка інвестиційних можливостей і перспектив підприємств промислового міста О.В. Веретенникова 46.0 КБ
Оцінка інвестиційного потенціалу будівельної організації В.В. Пархоменко 23.6 КБ
Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід) Т.М. Власюк 34.5 КБ
Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств І.В. Гречина 64.6 КБ
Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України О.Б. Снісаренко 771.7 КБ
Оцінка інтегрального ефекту від впровадження інновацій О.М. Шершенюк 62.7 КБ
Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства І.М. Кирчата 46.2 КБ
Оцінка конкурентоздатності авіакомпаній на авіатранспортному ринку України Л.М. Кононова 35.5 КБ
Оцінка конкурентоздатності транспортно-експедиторських підприємств та інструменти її підвищення В.М. Семесько 50.5 КБ
Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства Н.В. Михайлова 49.7 КБ
Оцінка конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості В.О. Слободянюк 49.3 КБ
Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв'язку І.В. Булах 77.8 КБ
Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств (на прикладі підприємств кондитерської галузі О.Б. Чернишова 76.8 КБ
Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі Ю.А. Сімех 68.4 КБ
Оцінка корпоративної реструктуризації економіки регіону М.В. Верескун 72.1 КБ
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі П.В. Смірнова 48.6 КБ
Оцінка майнового стану підприємств Є.Є. Іонін 126.5 КБ
Оцінка надійності інвестиційних проектів вугільних шахт І.М. Лащенко 52.8 КБ
Оцінка нематеріальних ресурсів промислового підприємства Марія Сергіївна Федоркіна 33.3 КБ
Оцінка нерухомості в іпотечному кредитуванні О.О. Євтух 57.8 КБ
Оцінка оборотних активів в обліку та аудиті: теоретико-методичні аспекти Галина Борисівна Тітаренко 64.1 КБ
Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства Г.А. Іващенко 95.0 КБ
Оцінка підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості Л.В. Гринів 77.7 КБ
Оцінка потенціалу інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Олена Михайлівна Кузьменко 33.3 КБ
Оцінка потенціалу підприємництва Аїт Яссін Фатіма 34.1 КБ
Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні В.М. Хопчан 42.9 КБ
Оцінка результативності праці і форми активізації її забезпечення Г.І. Міокова 28.3 КБ
Оцінка ризикованості функціонування об'єктів комунального господарства на основі нечітко-множинного А.О. Свентух 49.4 КБ
Оцінка ризику в аграрному менеджменті О.А. Ковтун 26.1 КБ
Оцінка ринкової вартості компанії як основа прийняття інвестиційних рішень Є.О. Зенченко 24.6 КБ
Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту Т.О. Войченко 94.8 КБ
Оцінка рівня і якості життя населення Ф.В. Узунов 32.6 КБ
Оцінка рівня та наслідків концентрації суб'єктів господарювання в промисловості І.Г. Копачинська 42.3 КБ
Оцінка рівня та способу життя населення регіону С.О. Тридід 32.2 КБ
Оцінка рівня якості туристичних послуг водного транспорту О.М. Тимощук 103.9 КБ
Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств С.Ю. Лукін 31.1 КБ
Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підпри В.В. Сибірцев 44.1 КБ
Оцінка стану і перспективи завершення реформування економіки агропромислового комплексу Криму В.С. Лєвдіков 59.0 КБ
Оцінка ступеня ризику в підприємницькій діяльності Н.В. Радкевич 36.1 КБ
Оцінка та аналіз інвестиційної привабливості підприємств у промислово-розвиненому регіоні О.В. Сталінська 23.5 КБ
Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на С.І. Савчук 28.9 КБ
Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механіз Н.В. Дятлова 208.7 КБ
Оцінка та діагностика конкурентноспроможності підриємств Н.А. Дробітько 36.9 КБ
Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств Я.В. Світлична 31.8 КБ
Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України В.П. Антонюк 81.5 КБ
Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України Л.М. Закревська 193.1 КБ
Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення В.Г. Бикова 38.9 КБ
Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт І.В. Кочура 52.6 КБ
Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств С.В. Мороз 29.7 КБ
Оцінка та стимулювання діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора економікі Укр Н.П. Сисоліна 32.3 КБ
Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств Л.В. Скоробогата 31.2 КБ
Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінаті С.В. Капітула 119.1 КБ
Оцінка та управління ресурсним потенціалом банків О.М. Музичка 121.8 КБ
Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства Н.І. Горбаль 47.4 КБ
Оцінка та формування стратегічних напрямів розвитку потенціалу машинобудівного підприємства Ю.Ф. Врода 34.0 КБ
Оцінка та шляхи підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах І.Ю. Герасимова 41.9 КБ
Оцінка трансакційних витрат підприємства Г.А. Макухін 31.3 КБ
Оцінка трудової мобільності жінок на регіональному ринку праці Е.Б. Бойченко 121.6 КБ
Оцінка фінансового стану підприємств із виробництва машин і устаткування: питання методології та мет О.Ю. Верланов 97.0 КБ
Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування Т.В. Белікова 61.1 КБ
Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних О.А. Островська 53.9 КБ
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення О.В. Крухмаль 78.3 КБ
Оцінка формування і механізм забезпечення ефективного функціонування та розвитку корпоративного сект В.О. Нечаєв 33.7 КБ
Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств Ю.В. Овсюченко 49.2 КБ
Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості Г.М. Брусільцева 57.7 КБ
Оцінка функціонування та забезпечення розвитку управлінської діяльності на підприємстві В.Б. Семенов 42.0 КБ
Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств О.В. Пономарьов 598.3 КБ
Оцінка якості цілових програм державної підтримкм розвитку малого бізнесу Н.І. Полтарак 33.8 КБ
Оцінювання економіко-екологічних ризиків використання осушуваних земель Ю.В. Красовська 61.0 КБ
Оцінювання економічної ефективності рекламної діяльності машинобудівних підприємств Олена Анатоліївна Лозова 76.8 КБ
Оцінювання і регулювання товарних запасів в дистрибуційні мережі І.І. Білик 50.4 КБ
Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств Л.М. Бук 43.3 КБ
Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств О.П. Просович 66.7 КБ
Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на п Євген Любомирович Пастернак 46.3 КБ
Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств А.І. Бурда 48.8 КБ
Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування М.Р. Тимощук 285.6 КБ
Оцінювання результатів діяльності менеджерів промислового підприємства Н.В. Боркова 47.4 КБ
Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств С.М. Нікшич 57.8 КБ
Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств Н.В. Навольська 60.4 КБ
Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств Л.Ю. Шевцов 80.0 КБ
Оцінювання та прогнозування кон'юнктури ринку пива України Р.Б. Окрепкий 37.1 КБ
Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур Т.В. Кулініч 140.0 КБ
Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств О.В. Князь 82.5 КБ
Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення Л.С. Лісовська 49.4 КБ
Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств В.Є. Титаренко 66.3 КБ
Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств І.Й. Яремко 119.8 КБ
Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу К.В. Орєхова 87.2 КБ
Ощадно-кредитна система в умовах інноваційного розвитку економіки Вікторія Григорівна Костогриз 39.0 КБ