Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними - Г.В. Рябікова
Запропоновано мінімаксний підхід до проблеми оцінювання параметрів одновимірних крайових задач загального вигляду для лінійних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку та систем таких рівнянь першого порядку за неповними даними. Одержано мінімаксні оцінки значень функціоналів від розв'язків, що є наявні, та правих частин рівнянь, що входять до постановки крайових задач, через розв'язки систем інтегро-диференціальних рівнянь спеціального вигляду. Розроблено метод мінімаксного оцінювання параметрів цих крайових задач, розв'язки яких визначені з точністю до функцій, що є розв'язками відповідних однорідних задач, та існують лише тоді, коли праві частини рівнянь і межових умов, які входять до постановки задач, задовольняють певні умови сумісності.

Агроекологічне обгрунтування впливу кліматичних умов на урожайність та якість зерна сої в умовах Цен - В.М. Калініченко
Запропоновано мінімаксний підхід до проблеми оцінювання параметрів одновимірних крайових задач загального вигляду для лінійних звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку та систем таких рівнянь першого порядку за неповними даними. Одержано мінімаксні оцінки значень функціоналів від розв'язків, що є наявні, та правих частин рівнянь, що входять до постановки крайових задач, через розв'язки систем інтегро-диференціальних рівнянь спеціального вигляду. Розроблено метод мінімаксного оцінювання параметрів цих крайових задач, розв'язки яких визначені з точністю до функцій, що є розв'язками відповідних однорідних задач, та існують лише тоді, коли праві частини рівнянь і межових умов, які входять до постановки задач, задовольняють певні умови сумісності.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 34, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організація транспортного обслуговування сільських товаровиробників в умовах реформування економіки І.В. Бугай 34.1 КБ
Організація управління діяльністю суб'єктів ринку нерухомості А.О. Бойко 75.2 КБ
Організація управління еколого-спрямованим сільськогосподарським виробництвом О.В. Ковальова 45.6 КБ
Організація управління економічною безпекою підприємства Н.О. Подлужна 98.2 КБ
Організація управління і планування діяльності промислово- фінансових груп в системі регулювання еко І.Б. Хома 101.0 КБ
Організація управління і регулювання природоохоронної діяльності Н.М. Кривокульська 318.4 КБ
Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання А.А. Пилипенко 78.6 КБ
Організація управління капіталізацією господарського комплексу О.Я. Побурко 29.1 КБ
Організація управління кар'єрою на підприємстві Т.В. Поспєлова 62.5 КБ
Організація управління малими та середніми підприємствами з використанням інформаційних технологій Г.В. Чумаченко 127.5 КБ
Організація управління оборотним капіталом промислових підприємств України Я.Б. Дропа 37.5 КБ
Організація управління оподаткуванням на промислових підприємствах України О.Т. Замасло 68.2 КБ
Організація управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаційних перев О.В. Ільєнко 69.8 КБ
Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків) Т.О. Крівцова 37.7 КБ
Організація управління підприємствами водного господарства та ефективність зрошення в аграрному виро Е.А. Таймазова 98.2 КБ
Організація управління підприємством на основі комерційної концесії Н.Г. Рогальська 38.6 КБ
Організація управління процесом адаптації підприємства Ву Тхієу Занг 24.0 КБ
Організація управління реалізацією стратегії підприємства О.Л. Ривкіна 28.0 КБ
Організація управління та оцінка ефективності паблік рилейшнз підприємства К.Ю. Ягельська 76.7 КБ
Організація управління та регулювання економічним і соціальним розвитком сільських поселень Г.Л. Монастирський 47.3 КБ
Організація управління та регулювання фінансово-кредитних систем у перехідних економіках О.І. Бутенко 27.2 КБ
Організація управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України (на прикладі Д.В. Ванькович 106.6 КБ
Організація управління формуванням портфеля цінних паперів О.В. Хмеленко 95.1 КБ
Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі) О.Є. Власова 35.7 КБ
Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах Н.В. Тлучкевич 45.3 КБ
Організація управлінського обліку в торгово-виробничих підприємствах В.В. Белявцева 41.0 КБ
Організація управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації Ю.О. Ночовна 41.5 КБ
Організація управлінської діяльності жінки-керівника на промисловому підприємстві К.В. Яковенко 51.4 КБ
Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів М.В. Примак 31.6 КБ
Організування та інвестування інтегрованих виробничо-господарських структур А.І. Бажанова 48.5 КБ
Орендні відносини у сільськогосподарському виробництві С.М. Плетенецька 29.3 КБ
Орендні земельні відносини та механізм їх удосконалення в ринкових умовах О.В. Назаренко 38.2 КБ
Освіта як інституційний чинник інноваційного розвитку А.М. Бронська 42.6 КБ
Освіта як фактор економічного розвитку О.О. Тітар 40.8 КБ
Освіта як фактор інтенсифікації суспільного виробництва в перехідній економіці України М.А. Мартинюк 21.6 КБ
Основи організаційно-економічного механізму управління стійкістю розвитку судноплавних компаній В.В. Баришнікова 45.0 КБ
Основи оцінки ефективності управління автотранспортним комплексом як елементом інфраструктури регіон В.В. Малахова 43.3 КБ
Основи оцінки ефективності формування і використання виробничих засобів гірничо-збагачувальних комбі І.Є. Мельнікова 66.9 КБ
Основи стратегії регулювання зайнятості населення України (теорія і практика) Анатолій Єгорович Ачкасов 54.2 КБ
Основи формування інвестиційної політики регіону В.О. Онищенко 76.8 КБ
Основи формування організованого сільськогосподарського ринку регіону В.І. Дудін 617.1 КБ
Основні домінанти створення та функціонування вільних економічних зон у перехідній економіці Г.В. Сігуа 61.1 КБ
Основні домінанти та особливості поглиблення економічних зв'язків між Україною і Республікою Білорус С.О. Слишова 57.9 КБ
Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики О.А. Наумчук 41.7 КБ
Основні напрями ефективного розвитку реформованих сільськогосподарських підприємств регіону А.Ж. Сакун 34.2 КБ
Основні напрями підвищення економічної ефективності функціонування агроформувань в пореформений пері Н.Г. Мельничук 65.6 КБ
Основні напрями підвищення економічної ефективності функціонування виноградарсько-виноробного підком Н.В. Сілецька 142.8 КБ
Основні напрями підвищення ефективності виробництва рису в Південному регіоні України (на прикладі Х Р.В. Морозов 22.6 КБ
Основні напрями розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки Ю.Б. Шпильова 107.8 КБ
Основні напрями розвитку інтеграційних процесів в агропромислових підприємствах К.А. Пилипенко 162.2 КБ
Основні принципи формування стратегії розвитку національного торгового флоту України Н.В. Печерська 29.5 КБ
Основні тенденції макродинаміки у трансформаційній економіці С.В. Вєршинін 41.7 КБ
Особисте споживання в умовах формування соціального ринкового господарства Т.Г. Сальтевська 67.1 КБ
Особисті підсобні господарства сільських жителів Криму: стан, перспективи розвитку М.В. Додонова 68.9 КБ
Особливості антикризового управління підприємством в умовах трансформаційної економіки Н.В. Картохіна 86.5 КБ
Особливості взаємодії України та Європейського Союзу у науково-технологічній сфері Н.М. Рилач 40.8 КБ
Особливості витрат виробництва в умовах сучасної економіки Ігор Данилович Романенков 25.3 КБ
Особливості впливу комунальної власності на економічний розвиток регіону Б.М. Язвінюк 41.7 КБ
Особливості державного регулювання підприємств ринкової інфраструктури М.А. Рябчиков 36.4 КБ
Особливості економічної поведінки в перехідній економіці України (інституціональний підхід) О.О. Прутська 57.0 КБ
Особливості економічної поведінки суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки Н.В. Шибаєва 27.3 КБ
Особливості експортного маркетингу продукції машинобудування України в Азіатському регіоні О.І. Мартьянов 34.4 КБ
Особливості зовнішньоекономічної політики України в умовах ринкової трансформації О.Г. Івченко 31.3 КБ
Особливості й тенденції інтеграційного розвитку у рамках НАФТА в контексті глобалізації світової еко І.В. Князєва 16.6 КБ
Особливості маркетингу нових послуг у філіях комерційних банків Т.М. Гордіца 29.1 КБ
Особливості реформування аграрного сектора промислового Придніпров'я в умовах соціально орієнтованої В.В. Гаркавий 22.3 КБ
Особливості розвитку соціальної інфраструктури села в умовах реформування сільськогосподарських підп О.П. Славкова 28.3 КБ
Особливості розподілення витрат та тарифоутворення на підприємствах поштового зв'язку Л.В. Кузнецова 48.0 КБ
Особливості складання маркетингової програми для хлібоприймальних підприємств І.О. Кузнецова 49.5 КБ
Особливості соціально-трудових відносин в реформованих сільськогосподарських підприємствах І.В. Шепель 71.5 КБ
Особливості становленння та розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки І.А. Самойлова 51.4 КБ
Особливості становлення та розвитку системи управління малими підприємствами України Л.А. Мартинюк 34.9 КБ
Особливості трансакційних витрат в інформаційній економіці Н.Н. Губанова 41.5 КБ
Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації В.Я. Кармазин 38.9 КБ
Особливості управління фінансовими ресурсами в умовах ринкових відносин (на прикладі лікувальних уст І.А. Ломикін 33.0 КБ
Особливості фінансування підприємств малого бізнесу в харчовій та м'ясо- молочній промисловості С.М. Аржевітін 22.6 КБ
Особливості формування і оцінки ефективності господарської діяльності в регіоні О.М. Сарахман 24.1 КБ
Особливості формування регіональної політики житлового будівництва О.І. Шевчук 49.3 КБ
Особливості формування та функціонування регіональних ринків плодоовочевої продукції (на матеріалах І.В. Бачуріна 44.1 КБ
Особливості формування фондового ринку України у контексті фінансової безпеки держави Вікторія Вікторівна Клименко 31.7 КБ
Особливості функціонування аграрних підприємств регіону в умовах трансформації земельних відносин Рудольф Антонійович Романович 53.3 КБ
Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції О.З. Денега 85.4 КБ
Особливості функціонування природних монополій в умовах ринкової трансформації М.В. Конончук 31.1 КБ
Особливості функціонування та розвитку технологічних парків і технополісів у світовому господарстві О.М. Черноіванова 39.9 КБ
Особливості циклічності в розвитку економіки України на сучасному етапі Л.Ю. Возна 139.1 КБ
Особливості ціноутворення при переході до ринкової економіки в Україні Т.Т. Горобчук 28.0 КБ
Оцінка антикризового потенціалу вугледобувних підприємств О.В. Бєлозерцев 27.3 КБ
Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України Людмила Геннадіївна Ловінська 48.5 КБ
Оцінка вартості бізнесу суб'єктів господарювання (на прикладі металургійних та коксохімічних підприє І.Г. Курочкіна 64.8 КБ
Оцінка вартості діючих машин та устаткування у поточному періоді (на прикладі металургійних підприєм О.В. Гончарук 69.9 КБ
Оцінка впливу маркетингових інструментів на управління конкурентоспроможністю автотранспортного підп Наталія Миколаївна Пономарьова 67.4 КБ
Оцінка впливу маркетингових інструментів на управління конкурентоспроможністю автотранспортного підп Н.М. Пономарьова 59.7 КБ
Оцінка впливу оточуючого середовища на стратегічні плани підприємства в умовах невизначеності (на пр Н.М. Соломянюк 146.3 КБ
Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси Дмитро Анатолійович Красніков 70.2 КБ
Оцінка впливу системоутворюючих факторів на розвиток малого міста О.В. Трубчанін 43.5 КБ
Оцінка впливу тінізації діяльності вугільних шахт на фінансову результативність А.М. Параскєєва 27.4 КБ
Оцінка дивідендного потенціалу акціонерного товариства О.В. Козлова 43.1 КБ
Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на приклад Т.Г. Рзаєва 24.5 КБ
Оцінка діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням узгодженості корпоративних інтерес Я.В. Нусінова 50.0 КБ
Оцінка еколого-економічної ефективності аграрного природокористування Н.А. Степанюк 111.3 КБ
Оцінка економіко-екологічної ефективності і механізм удосконалення природокористування у промисловос В.І. Борейко 38.6 КБ
Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням економії в О.М. Жовна 76.1 КБ
Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних підприємств Н.М. Кругла 41.8 КБ
Оцінка економічно обгрунтованих меж підвищення якості продукції промислового призначення В.Ф. Кальцев 43.7 КБ
Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі О.С. Маковоз 74.3 КБ
Оцінка економічного потенціалу та ефективності використання комунальної власності Г.І. Бондаренко 47.8 КБ
Оцінка економічного розвитку сільськогосподарського виробництва М.І. Телегунь 73.9 КБ
Оцінка економічної безпеки авіакомпанії О.М. Бондаренко 84.6 КБ
Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозбереження в промисловості (на прикладі машинобуд Г.В. Єфімова 44.9 КБ
Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків Я.О. Лудченко 36.9 КБ
Оцінка ефективності використання повітряного простору України та методи її забезпечення Н.В. Петровська 58.0 КБ
Оцінка ефективності використання позикових коштів підприємства О.І. Піскун 52.9 КБ
Оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агротехнічного сервісу О.В. Болдуєва 255.4 КБ
Оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу аграрних підприємств І.Г. Филиппова 70.1 КБ
Оцінка ефективності економічного розвитку гірничорудного підприємства А.А. Турило 55.9 КБ