Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 32, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Випромінювання електромагнітних хвиль конформними сферичними антенами - В.В. Радченко
Розглянуто задачі випромінювання хвиль конформними мікрострічковими антенами у формі сферичного ідеально провідного диску, який знаходиться на поверхні кульової основи з діелектричною підкладкою, а також задачу про поглинання енергії у двошаровій діелектричній кулі. Дані задачі досліджено методом аналітичної регуляризації, який має гарантовану збіжність і контольовану точність і не вимагає великих витрат машинного часу. Розроблено ефективні числові алгоритми та досліджено робочі характеристики антен. Виявлено, що випромінювання сферичних друкованих антен має складний резонансний характер, обумовлений резонансом основи, резонансами у просторі між сферичним диском та основою, а також резонансами хвиль "шепочущої галереї". На підставі аналізу поглинання хвиль у двошарової кулі показано можливість зниження даної величини за наявності екрана. Показано перспективність використання одержаних результатів для розробки засобів мобільного зв'язку.

Наукове обгрунтування використання природних розсолів і мінералів в агроекосистемах - П.В. Писаренко
Розглянуто задачі випромінювання хвиль конформними мікрострічковими антенами у формі сферичного ідеально провідного диску, який знаходиться на поверхні кульової основи з діелектричною підкладкою, а також задачу про поглинання енергії у двошаровій діелектричній кулі. Дані задачі досліджено методом аналітичної регуляризації, який має гарантовану збіжність і контольовану точність і не вимагає великих витрат машинного часу. Розроблено ефективні числові алгоритми та досліджено робочі характеристики антен. Виявлено, що випромінювання сферичних друкованих антен має складний резонансний характер, обумовлений резонансом основи, резонансами у просторі між сферичним диском та основою, а також резонансами хвиль "шепочущої галереї". На підставі аналізу поглинання хвиль у двошарової кулі показано можливість зниження даної величини за наявності екрана. Показано перспективність використання одержаних результатів для розробки засобів мобільного зв'язку.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 32, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-економічні засади функціонування фермерських та особистих селянських господарств А.О. Ярковий 63.0 КБ
Організаційно-економічні інструменти ризик-менеджменту екологічних небезпек С.О. Ізотов 32.8 КБ
Організаційно-економічні методи забезпечення ефективності підприємств взуттєвої промисловості Україн А.К. Нгуен 39.4 КБ
Організаційно-економічні методи регулювання заробітної плати в ринкових умовах Р.В. Тульчинський 62.8 КБ
Організаційно-економічні методи управління конкурентоспроможністю підприємства Т.П. Решетнікова 41.4 КБ
Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону Л.В. Громоздова 50.7 КБ
Організаційно-економічні механізми активізації лізингової діяльності підприємств В.М. Настасьєв 86.1 КБ
Організаційно-економічні механізми господарювання (на прикладі садівничих формувань Криму) В.М. Павлов 21.8 КБ
Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні Л.М. Яременко 51.4 КБ
Організаційно-економічні механізми забезпечення беззбиткової діяльності підприємства В.І. Данилишин 72.2 КБ
Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейно Б.М. Курганська 55.2 КБ
Організаційно-економічні механізми зниження рівня тінізації економіки в підприємницькій діяльності В.Л. Ортинський 30.0 КБ
Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу Україн В.М. Байрака 30.9 КБ
Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансфор А. Ліманський 60.4 КБ
Організаційно-економічні механізми регулювання процесу відтворення житла в умовах ринкових трансформ О.М. Коваленко 26.3 КБ
Організаційно-економічні механізми розвитку і функціонування АПК України М.Д. Янків 79.7 КБ
Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості Р.С. Чорний 46.4 КБ
Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прик Ю.П. Гуменюк 64.8 КБ
Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значенн Л.М. Зима 37.9 КБ
Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалі О.Г. Шпак 48.3 КБ
Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухом Н.І. Ліповська-Маковецька 56.2 КБ
Організаційно-економічні напрями вдосконалення системи зовнішньоторговельного регулювання в умовах р В.П. Тітаренко 99.6 КБ
Організаційно-економічні напрями екологізації радіоактивно забруднених земель Т.М. Ратошнюк 34.0 КБ
Організаційно-економічні основи врахування екологічної якості грунтів в оцінці сільськогосподарських О.О. Хворост 40.7 КБ
Організаційно-економічні основи екологізації експортно-імпортних операцій В.Ф. Грищенко 124.8 КБ
Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління Олена Юріївна Бойко 38.4 КБ
Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві І.В. Сизонова 162.1 КБ
Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної безпеки підприємств харчової промисловості В.А. Шпильовий 84.0 КБ
Організаційно-економічні основи запобігання екодеструктивності лісокористування Т.В. Токарева 37.3 КБ
Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів Н.М. Дочинець 166.9 КБ
Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів С.В. Ільченко 74.0 КБ
Організаційно-економічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення екологічно сталого розвитку В.М. Лебідь 277.5 КБ
Організаційно-економічні основи комплексного розвитку районного АПК (на матеріалах Харківської облас М.М. Жерноклєєв 33.6 КБ
Організаційно-економічні основи маркетингових досліджень на підприємстві О.П. Зімін 26.8 КБ
Організаційно-економічні основи міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону (на прикладі І.З. Сторонянська 42.7 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу проми О.В. Лапін 48.1 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств Тетяна В'ячеславівна Хворост 46.5 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисло О.М. Ткаченко 137.3 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств шкіряної про І.О. Тарасенко 61.3 КБ
Організаційно-економічні основи підготовки виробництва на малих підприємствах О.М. Суміна 89.4 КБ
Організаційно-економічні основи процесів корпоратизації та реструктуризації операторів телекомунікац М.М. Адамкович 44.5 КБ
Організаційно-економічні основи регіонального розвитку молочного скотарства О.В. Романів 38.0 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку зернопродуктового підкомплексу в умовах Західного Полісся ( Н.В. Кінах 44.2 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств Л.О. Барабаш 37.0 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку та підвищення ефективності малих промислових формувань в АП Ю.М. Барський 63.9 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку та регулювання традиційного природокористування і господарю Н.В. Скорик 40.4 КБ
Організаційно-економічні основи розробки та впровадження систем менеджменту якості випробувальних це В.О. Прищепа 127.1 КБ
Організаційно-економічні основи системи охорони здоров'я в Україні Е.В. Ковжарова 39.6 КБ
Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами О.В. Степанова 44.0 КБ
Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій В.В. Божкова 32.5 КБ
Організаційно-економічні основи управління охороною праці у вугільній промисловості П.К. Кучеба 82.5 КБ
Організаційно-економічні основи формування і розвитку нормативних систем в агропромисловому виробниц В.В. Вітвіцький 118.2 КБ
Організаційно-економічні основи формування і функціонування ринку насіння зернових культур І.А. Ажаман 83.9 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринків м'ясо-молочної продукції (на прикладі західних обл І.П. Бобчук 29.6 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринку молока та молочної продукції (на матеріалах молокоп Н.Є. Голомша 30.5 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні В.А. Гальчинська 1.7 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні Валентина Андріївна Гальчинська 54.2 КБ
Організаційно-економічні основи формування системи екологічного аудиту сільськогосподарського землек Т.І. Пізняк 59.1 КБ
Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіон Юлія Миколаївна Мельник 550.6 КБ
Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла А.В. Сердюк 174.5 КБ
Організаційно-економічні основи функціонування малих господарських формувань у сільському господарст М.Г. Шульський 60.0 КБ
Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села В.М. Бутенко 144.5 КБ
Організаційно-економічні передумови розвитку процесів роздержавлення та приватизації промислових під Л.В. Чуприна 37.3 КБ
Організаційно-економічні принципи розвитку мережних структур постачальників послуг Н.В. Орищук 132.2 КБ
Організаційно-економічні складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користув Т.М. Тардаскіна 40.5 КБ
Організаційно-економічні та соціальні передумови формування та розвитку кооперативів О.С. Михайлова 43.5 КБ
Організаційно-економічні умови ефективного виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами В.І. Радько 43.2 КБ
Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку судноплавних компаній України В.П. Самойловська 71.6 КБ
Організаційно-економічні умови залучення іноземних інвестицій у вільні економічні зони Сюй Лін Ши 27.8 КБ
Організаційно-економічні умови зниження витрат виробництва О.О. Калініченко 30.4 КБ
Організаційно-економічні умови підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських пі О.В. Пащенко 37.2 КБ
Організаційно-економічні умови соціального відродження села Н.Л. Новікова 60.4 КБ
Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості (на матеріа Н.В. Валінкевич 34.1 КБ
Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності функціонування промислових підприємств (на Н.Н. Пойда-Носик 44.6 КБ
Організаційно-економічні фактори підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств С.О. Євтушенко 31.5 КБ
Організаційно-економічні фактори регулювання розвитком соціальної інфраструктури села (на матеріалах Є.С. Лавренюк 31.4 КБ
Організаційно-економічні фактори розвитку малого підприємництва в Україні Ірина Вадимівна Степанова 15.2 КБ
Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері І.В. Яцкевич 39.2 КБ
Організаційно-економічні чинники забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств І.М. Макарчук 44.5 КБ
Організаційно-економічні чинники розвитку нафтопереробної галузі Д.В. Мамзелєв 37.3 КБ
Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомотивного господарства залізниць Н.В. Сорока 40.5 КБ
Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механі Н.В. Павліха 97.3 КБ
Організаційно-інформаційна система управління на машинобудівних підприємствах Т.В. Бова 74.0 КБ
Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткуван О.С. Червінська 60.0 КБ
Організаційно-методичне забезпечення аудиторської діяльності (на матеріалах аудиторських фірм західн В.М. Вакаров 55.8 КБ
Організаційно-методичне забезпечення використання лізингової форми інвестування на промислових підпр С.Т. Пілецька 63.9 КБ
Організаційно-методичне забезпечення залучення позикових ресурсів малими підприємствами в промислово В.О. Степаненко 72.6 КБ
Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління І.Ю. Вереітіна 42.6 КБ
Організаційно-методичне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльностю оборонно-промисловог Г.І. Мазуров 25.4 КБ
Організаційно-методичне забезпечення управління професійною орієнтацією Н.А. Тюхтенко 19.6 КБ
Організаційно-методичний механізм державного фінансового регулювання корпоративного сектора І.Ю. Кравченко 27.3 КБ
Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі Т.О. Тарасова 33.1 КБ
Організаційно-методичні засади інформаційного забезпечення управління підприємствами К.С. Жадько 43.9 КБ
Організаційно-методичні засади формування стратегічного потенціалу підприємства С.І. Чимшит 60.8 КБ
Організаційно-методичні напрями маркетингового забезпечення зовнішньоекономічних пріоритетів України А.М. Гуменюк 22.2 КБ
Організаційно-методичні основи формування та адаптації стратегії розвитку морського порту К.В. Белоус 62.4 КБ
Організаційно-методичні підходи до підвищення ефективності підприємств спиртової промисловості Украї І.В. Жолнер 38.4 КБ
Організаційно-методичні спрямування реформування бухгалтерського обліку в країнах СНД О.Р. Охрамович 33.9 КБ
Організаційно-методологічні аспекти аудиту фінансової звітності в діяльності комерційних банків Мухаммед Ясин Рахахле 22.9 КБ
Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово- промислових систем Павло Євгенович Житний 69.2 КБ
Організаційно-методологічні основи управління фінансовою стійкістю банку В.М. Кочетков 66.0 КБ
Організаційно-методологічні та методичні спрямування обліку і аналізу в системі оподаткування (на пр Андрій Аркадійович Оністрат 28.8 КБ
Організаційно-структурна розбудова підприємства в системі корпоративного управління Г.В. Назарова 107.8 КБ
Організаційно-технологічні основи формування трудових ресурсів в будівельних фірмах (на прикладі буд С. Глас 50.3 КБ
Організаційно-управлінська структура податкової служби України: шляхи реформування В.М. Москаленко 44.4 КБ
Організаційно-управлінські засади детінізації економічної діяльності у національному господарстві Оксана Василівна Засанська 110.9 КБ
Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України (на прикладі Р.А. Дименко 33.1 КБ
Організаційно-фінансове забезпечення міжнародних торгових операцій України О.О. Павлюк 26.5 КБ
Організаційно-фінансовий механізм забезпечення державних соціальних гарантій в регіоні Н.М. Дєєва 34.1 КБ
Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства О.М. Білянський 87.8 КБ
Організаціно-економічний механізм забезпечення соціальної стабільності в регіоні В.П. Валіков 33.3 КБ
Організаціно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України С.М. Лакіш 41.4 КБ
Організація беззбиткової господарської діяльності підприємств у постприватизаційний період А.Ю. Овсянкіна 51.1 КБ
Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на п Р.Ф. Бруханський 36.7 КБ
Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах С.В. Зеленко 59.1 КБ