Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 32, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичне моделювання позитивних динамічних систем балансового типу - В.В. Леонтьєва
Розроблено нові дискретну та неперервну математичні моделі позитивної динамічної системи балансового типу, які описують поведінку складної системи з обмеженнями, що забезпечують одержання невід'ємних розв'язків на нескінченному інтервалі часу. Для зазначених моделей знайдено нові умови, які забезпечують позитивність і асимптотичну стійкість динамічно досліджуваної системи. Виділено сукупність можливих керуючих впливів і зроблено аналіз їх впливів на вхідні та вихідні характеристики системи. Побудовано замкнуту дискретну та неперервну моделі, які дозволяють коригувати вхідні та вихідні параметри моделей, стабілізувати нестійкі системи та покращувати динамічні властивості позитивних систем. Для запропонованих моделей знайдено програмні керування, які виводять систему на бажану траєкторію руху. За умов неповної інформації про стан об'єкта оцінено стан шляху побудови спостерігача повного порядку.

Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України - Олександра Володимирівна Проценко
Розроблено нові дискретну та неперервну математичні моделі позитивної динамічної системи балансового типу, які описують поведінку складної системи з обмеженнями, що забезпечують одержання невід'ємних розв'язків на нескінченному інтервалі часу. Для зазначених моделей знайдено нові умови, які забезпечують позитивність і асимптотичну стійкість динамічно досліджуваної системи. Виділено сукупність можливих керуючих впливів і зроблено аналіз їх впливів на вхідні та вихідні характеристики системи. Побудовано замкнуту дискретну та неперервну моделі, які дозволяють коригувати вхідні та вихідні параметри моделей, стабілізувати нестійкі системи та покращувати динамічні властивості позитивних систем. Для запропонованих моделей знайдено програмні керування, які виводять систему на бажану траєкторію руху. За умов неповної інформації про стан об'єкта оцінено стан шляху побудови спостерігача повного порядку.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 32, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-економічні засади функціонування фермерських та особистих селянських господарств А.О. Ярковий 63.0 КБ
Організаційно-економічні інструменти ризик-менеджменту екологічних небезпек С.О. Ізотов 32.8 КБ
Організаційно-економічні методи забезпечення ефективності підприємств взуттєвої промисловості Україн А.К. Нгуен 39.4 КБ
Організаційно-економічні методи регулювання заробітної плати в ринкових умовах Р.В. Тульчинський 62.8 КБ
Організаційно-економічні методи управління конкурентоспроможністю підприємства Т.П. Решетнікова 41.4 КБ
Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону Л.В. Громоздова 50.7 КБ
Організаційно-економічні механізми активізації лізингової діяльності підприємств В.М. Настасьєв 86.1 КБ
Організаційно-економічні механізми господарювання (на прикладі садівничих формувань Криму) В.М. Павлов 21.8 КБ
Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні Л.М. Яременко 51.4 КБ
Організаційно-економічні механізми забезпечення беззбиткової діяльності підприємства В.І. Данилишин 72.2 КБ
Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейно Б.М. Курганська 55.2 КБ
Організаційно-економічні механізми зниження рівня тінізації економіки в підприємницькій діяльності В.Л. Ортинський 30.0 КБ
Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу Україн В.М. Байрака 30.9 КБ
Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансфор А. Ліманський 60.4 КБ
Організаційно-економічні механізми регулювання процесу відтворення житла в умовах ринкових трансформ О.М. Коваленко 26.3 КБ
Організаційно-економічні механізми розвитку і функціонування АПК України М.Д. Янків 79.7 КБ
Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості Р.С. Чорний 46.4 КБ
Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прик Ю.П. Гуменюк 64.8 КБ
Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значенн Л.М. Зима 37.9 КБ
Організаційно-економічні механізми управління ринком нафти і нафтопродуктів України в умовах глобалі О.Г. Шпак 48.3 КБ
Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухом Н.І. Ліповська-Маковецька 56.2 КБ
Організаційно-економічні напрями вдосконалення системи зовнішньоторговельного регулювання в умовах р В.П. Тітаренко 99.6 КБ
Організаційно-економічні напрями екологізації радіоактивно забруднених земель Т.М. Ратошнюк 34.0 КБ
Організаційно-економічні основи врахування екологічної якості грунтів в оцінці сільськогосподарських О.О. Хворост 40.7 КБ
Організаційно-економічні основи екологізації експортно-імпортних операцій В.Ф. Грищенко 124.8 КБ
Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління Олена Юріївна Бойко 38.4 КБ
Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві І.В. Сизонова 162.1 КБ
Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної безпеки підприємств харчової промисловості В.А. Шпильовий 84.0 КБ
Організаційно-економічні основи запобігання екодеструктивності лісокористування Т.В. Токарева 37.3 КБ
Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів Н.М. Дочинець 166.9 КБ
Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів С.В. Ільченко 74.0 КБ
Організаційно-економічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення екологічно сталого розвитку В.М. Лебідь 277.5 КБ
Організаційно-економічні основи комплексного розвитку районного АПК (на матеріалах Харківської облас М.М. Жерноклєєв 33.6 КБ
Організаційно-економічні основи маркетингових досліджень на підприємстві О.П. Зімін 26.8 КБ
Організаційно-економічні основи міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону (на прикладі І.З. Сторонянська 42.7 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу проми О.В. Лапін 48.1 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств Тетяна В'ячеславівна Хворост 46.5 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисло О.М. Ткаченко 137.3 КБ
Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств шкіряної про І.О. Тарасенко 61.3 КБ
Організаційно-економічні основи підготовки виробництва на малих підприємствах О.М. Суміна 89.4 КБ
Організаційно-економічні основи процесів корпоратизації та реструктуризації операторів телекомунікац М.М. Адамкович 44.5 КБ
Організаційно-економічні основи регіонального розвитку молочного скотарства О.В. Романів 38.0 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку зернопродуктового підкомплексу в умовах Західного Полісся ( Н.В. Кінах 44.2 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств Л.О. Барабаш 37.0 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку та підвищення ефективності малих промислових формувань в АП Ю.М. Барський 63.9 КБ
Організаційно-економічні основи розвитку та регулювання традиційного природокористування і господарю Н.В. Скорик 40.4 КБ
Організаційно-економічні основи розробки та впровадження систем менеджменту якості випробувальних це В.О. Прищепа 127.1 КБ
Організаційно-економічні основи системи охорони здоров'я в Україні Е.В. Ковжарова 39.6 КБ
Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами О.В. Степанова 44.0 КБ
Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій В.В. Божкова 32.5 КБ
Організаційно-економічні основи управління охороною праці у вугільній промисловості П.К. Кучеба 82.5 КБ
Організаційно-економічні основи формування і розвитку нормативних систем в агропромисловому виробниц В.В. Вітвіцький 118.2 КБ
Організаційно-економічні основи формування і функціонування ринку насіння зернових культур І.А. Ажаман 83.9 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринків м'ясо-молочної продукції (на прикладі західних обл І.П. Бобчук 29.6 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринку молока та молочної продукції (на матеріалах молокоп Н.Є. Голомша 30.5 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні В.А. Гальчинська 1.7 КБ
Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні Валентина Андріївна Гальчинська 54.2 КБ
Організаційно-економічні основи формування системи екологічного аудиту сільськогосподарського землек Т.І. Пізняк 59.1 КБ
Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіон Юлія Миколаївна Мельник 550.6 КБ
Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла А.В. Сердюк 174.5 КБ
Організаційно-економічні основи функціонування малих господарських формувань у сільському господарст М.Г. Шульський 60.0 КБ
Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села В.М. Бутенко 144.5 КБ
Організаційно-економічні передумови розвитку процесів роздержавлення та приватизації промислових під Л.В. Чуприна 37.3 КБ
Організаційно-економічні принципи розвитку мережних структур постачальників послуг Н.В. Орищук 132.2 КБ
Організаційно-економічні складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користув Т.М. Тардаскіна 40.5 КБ
Організаційно-економічні та соціальні передумови формування та розвитку кооперативів О.С. Михайлова 43.5 КБ
Організаційно-економічні умови ефективного виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами В.І. Радько 43.2 КБ
Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку судноплавних компаній України В.П. Самойловська 71.6 КБ
Організаційно-економічні умови залучення іноземних інвестицій у вільні економічні зони Сюй Лін Ши 27.8 КБ
Організаційно-економічні умови зниження витрат виробництва О.О. Калініченко 30.4 КБ
Організаційно-економічні умови підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських пі О.В. Пащенко 37.2 КБ
Організаційно-економічні умови соціального відродження села Н.Л. Новікова 60.4 КБ
Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості (на матеріа Н.В. Валінкевич 34.1 КБ
Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності функціонування промислових підприємств (на Н.Н. Пойда-Носик 44.6 КБ
Організаційно-економічні фактори підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств С.О. Євтушенко 31.5 КБ
Організаційно-економічні фактори регулювання розвитком соціальної інфраструктури села (на матеріалах Є.С. Лавренюк 31.4 КБ
Організаційно-економічні фактори розвитку малого підприємництва в Україні Ірина Вадимівна Степанова 15.2 КБ
Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері І.В. Яцкевич 39.2 КБ
Організаційно-економічні чинники забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств І.М. Макарчук 44.5 КБ
Організаційно-економічні чинники розвитку нафтопереробної галузі Д.В. Мамзелєв 37.3 КБ
Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомотивного господарства залізниць Н.В. Сорока 40.5 КБ
Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механі Н.В. Павліха 97.3 КБ
Організаційно-інформаційна система управління на машинобудівних підприємствах Т.В. Бова 74.0 КБ
Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткуван О.С. Червінська 60.0 КБ
Організаційно-методичне забезпечення аудиторської діяльності (на матеріалах аудиторських фірм західн В.М. Вакаров 55.8 КБ
Організаційно-методичне забезпечення використання лізингової форми інвестування на промислових підпр С.Т. Пілецька 63.9 КБ
Організаційно-методичне забезпечення залучення позикових ресурсів малими підприємствами в промислово В.О. Степаненко 72.6 КБ
Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління І.Ю. Вереітіна 42.6 КБ
Організаційно-методичне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльностю оборонно-промисловог Г.І. Мазуров 25.4 КБ
Організаційно-методичне забезпечення управління професійною орієнтацією Н.А. Тюхтенко 19.6 КБ
Організаційно-методичний механізм державного фінансового регулювання корпоративного сектора І.Ю. Кравченко 27.3 КБ
Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі Т.О. Тарасова 33.1 КБ
Організаційно-методичні засади інформаційного забезпечення управління підприємствами К.С. Жадько 43.9 КБ
Організаційно-методичні засади формування стратегічного потенціалу підприємства С.І. Чимшит 60.8 КБ
Організаційно-методичні напрями маркетингового забезпечення зовнішньоекономічних пріоритетів України А.М. Гуменюк 22.2 КБ
Організаційно-методичні основи формування та адаптації стратегії розвитку морського порту К.В. Белоус 62.4 КБ
Організаційно-методичні підходи до підвищення ефективності підприємств спиртової промисловості Украї І.В. Жолнер 38.4 КБ
Організаційно-методичні спрямування реформування бухгалтерського обліку в країнах СНД О.Р. Охрамович 33.9 КБ
Організаційно-методологічні аспекти аудиту фінансової звітності в діяльності комерційних банків Мухаммед Ясин Рахахле 22.9 КБ
Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово- промислових систем Павло Євгенович Житний 69.2 КБ
Організаційно-методологічні основи управління фінансовою стійкістю банку В.М. Кочетков 66.0 КБ
Організаційно-методологічні та методичні спрямування обліку і аналізу в системі оподаткування (на пр Андрій Аркадійович Оністрат 28.8 КБ
Організаційно-структурна розбудова підприємства в системі корпоративного управління Г.В. Назарова 107.8 КБ
Організаційно-технологічні основи формування трудових ресурсів в будівельних фірмах (на прикладі буд С. Глас 50.3 КБ
Організаційно-управлінська структура податкової служби України: шляхи реформування В.М. Москаленко 44.4 КБ
Організаційно-управлінські засади детінізації економічної діяльності у національному господарстві Оксана Василівна Засанська 110.9 КБ
Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України (на прикладі Р.А. Дименко 33.1 КБ
Організаційно-фінансове забезпечення міжнародних торгових операцій України О.О. Павлюк 26.5 КБ
Організаційно-фінансовий механізм забезпечення державних соціальних гарантій в регіоні Н.М. Дєєва 34.1 КБ
Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства О.М. Білянський 87.8 КБ
Організаціно-економічний механізм забезпечення соціальної стабільності в регіоні В.П. Валіков 33.3 КБ
Організаціно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України С.М. Лакіш 41.4 КБ
Організація беззбиткової господарської діяльності підприємств у постприватизаційний період А.Ю. Овсянкіна 51.1 КБ
Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на п Р.Ф. Бруханський 36.7 КБ
Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах С.В. Зеленко 59.1 КБ