Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 31, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Еталонні моделі символьної обробки - В.Ю. Вінник
Розроблено систему взаємопов'язаних адекватних моделей символьної обробки (СО). Моделі відображають семантику програм СО як функцій над символьними даними визначеної структури. Досліджено визначні конкретні різновиди структури символьних даних (літерну зіставленість, конкатенацію, ієрархію) та відповідні їх засоби обробки. Запропоновано узагальнену математичну модель поняття структури символьних даних у термінах операції синтезу та аналізу. За методом композиційного програмування змодельовано типові засоби побудови програм СО та логіки їх структурної організації. Для моделей суттєво різних типів СО показано можливість виразити одну в одній, чим підтримується концептуальна єдність предмета. Моделі грунтуються на аналізі суті та змісту предмета для їх точного відображення. Відзначено, що розроблені моделі СО є конкретизаціями моделей загальнозначущих структур програмування, що забезпечує їх інтеграцію в середовище моделей інших галузей програмування.

Визначення головних елементів рятувальних суден - Ле Куанг Хунг
Розроблено систему взаємопов'язаних адекватних моделей символьної обробки (СО). Моделі відображають семантику програм СО як функцій над символьними даними визначеної структури. Досліджено визначні конкретні різновиди структури символьних даних (літерну зіставленість, конкатенацію, ієрархію) та відповідні їх засоби обробки. Запропоновано узагальнену математичну модель поняття структури символьних даних у термінах операції синтезу та аналізу. За методом композиційного програмування змодельовано типові засоби побудови програм СО та логіки їх структурної організації. Для моделей суттєво різних типів СО показано можливість виразити одну в одній, чим підтримується концептуальна єдність предмета. Моделі грунтуються на аналізі суті та змісту предмета для їх точного відображення. Відзначено, що розроблені моделі СО є конкретизаціями моделей загальнозначущих структур програмування, що забезпечує їх інтеграцію в середовище моделей інших галузей програмування.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 31, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-економічний механізм створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон А.М. Палажій 31.7 КБ
Організаційно-економічний механізм стимулювання діяльності деревообробної промисловості регіону П.М. Івонча 35.3 КБ
Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності України О.П. Чучко 50.1 КБ
Організаційно-економічний механізм стійкого функціонування підприємств малого бізнесу Ю.В. Ткаченко 26.8 КБ
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства В.В. Синельник 34.3 КБ
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління холдингами І.Г. Павловська 65.4 КБ
Організаційно-економічний механізм структурної корекції промислового виробництва регіону О.В. Длугопольський 45.7 КБ
Організаційно-економічний механізм технічного забезпечення вантажних авіакомпаній чартерного типу С.Л. Литвиненко 242.3 КБ
Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємст І.І. Нагорна 50.1 КБ
Організаційно-економічний механізм удосконалення природоохоронної діяльності на залізничному транспо М.М. Чеховська 29.8 КБ
Організаційно-економічний механізм управління витратами виробництва на підприємствах харчової промис Г.В. Власюк 43.1 КБ
Організаційно-економічний механізм управління витратами інноваційної діяльності підприємств О.С. Русінова 40.4 КБ
Організаційно-економічний механізм управління витратами на підприємствах промисловості Г.М. Кононенко 64.1 КБ
Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства (на приклад Н.В. Швець 36.1 КБ
Організаційно-економічний механізм управління галуззю зв'язку України В.М. Орлов 42.2 КБ
Організаційно-економічний механізм управління гнучкістю виробничих систем І.П. Біла 40.7 КБ
Організаційно-економічний механізм управління господарською діяльністю підприємства О.А. Єрьоменко-Григоренко 23.6 КБ
Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України Л.С. Яструбецька 80.0 КБ
Організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками Н.Е. Дєєва 36.3 КБ
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства А.В. Куценко 28.0 КБ
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом відкритих акціонерних товарис Н.Г. Яковлева 335.5 КБ
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком регіону Т.Г. Логутова 87.4 КБ
Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства О.В. Кендюхов 62.9 КБ
Організаційно-економічний механізм управління капіталом будівельних підприємств К.А. Мамонов 24.3 КБ
Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства Р.А. Косінський 28.9 КБ
Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства В.О. Боїн 51.0 КБ
Організаційно-економічний механізм управління корпоративним потенціалом С.М. Воронін 56.2 КБ
Організаційно-економічний механізм управління корпоративним правами Олександр Володимирович Тіхонравов 27.4 КБ
Організаційно-економічний механізм управління лізингом В.А. Гайдук 72.5 КБ
Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями Г.А. Рижкова 147.8 КБ
Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств В.М. Кміть 107.8 КБ
Організаційно-економічний механізм управління оплатою праці промислово-виробничого персоналу підприє С.В. Посохова 45.6 КБ
Організаційно-економічний механізм управління перспективним розвитком інноваційної діяльності підпри А.В. Шевченко 44.9 КБ
Організаційно-економічний механізм управління підприємств машинобудівної галузі Людмила Володимирівна Транченко 68.4 КБ
Організаційно-економічний механізм управління підприємствами малого і середнього бізнесу О.І. Щукін 41.7 КБ
Організаційно-економічний механізм управління податковими зобов'язаннями підприємства О.В. Шевченко 36.2 КБ
Організаційно-економічний механізм управління природокористуванням та його удосконалення на рівні ре І.А. Карагодов 34.0 КБ
Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю праці на вугільних підприємствах Н.В. Кравчук 78.7 КБ
Організаційно-економічний механізм управління промисловою інфраструктурою суб'єктів господарювання О.Й. Шевцова 52.9 КБ
Організаційно-економічний механізм управління радіочастотним ресурсом в Україні Н.В. Кудряшова 30.0 КБ
Організаційно-економічний механізм управління реалізаційними процесами на машинобудівних підприємств Л.О. Добрик 128.6 КБ
Організаційно-економічний механізм управління ринком цукру України А.С. Задворний 46.4 КБ
Організаційно-економічний механізм управління розвитком муніципальних природних монополій в Україні Л.П. Карбовник 60.9 КБ
Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємництва в Україні І.Я. Мудра 45.1 КБ
Організаційно-економічний механізм управління санаційними процедурами підприємств вугільної промисло Н.Л. Шишкова 41.3 КБ
Організаційно-економічний механізм управління системою дистрибуції підприємства В.П. Єгоров 74.9 КБ
Організаційно-економічний механізм управління твердими відходами виробництва та споживання продоволь С.Г. Шунтова 33.7 КБ
Організаційно-економічний механізм управління товарооборотом підприємств Н.В. Стасюк 48.3 КБ
Організаційно-економічний механізм управління трудовими ресурсами в регіоні О.С. Чмельова 67.0 КБ
Організаційно-економічний механізм управління туристично-рекреаційними комплексами в Україні Л.М. Томаневич 72.3 КБ
Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства О.Д. Третьяк 23.6 КБ
Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприє Л.О. Першко 588.3 КБ
Організаційно-економічний механізм формування аграрної політики України О.В. Скидан 91.7 КБ
Організаційно-економічний механізм формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств Т.О. Сазонова 35.4 КБ
Організаційно-економічний механізм формування життєзабезпечення населення в регіоні І.Б. Чудновець 59.6 КБ
Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони з Г.І. Трілленберг 119.9 КБ
Організаційно-економічний механізм формування і ефективного використання людського капіталу Г.В. Лич 42.3 КБ
Організаційно-економічний механізм формування і реалізації русурсозберігаючих технологій у вугільній І.В. Петенко 71.2 КБ
Організаційно-економічний механізм формування і розвитку продовольчого ринку України О.В. Березін 64.0 КБ
Організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту М.О. Прилєпова 76.0 КБ
Організаційно-економічний механізм формування капіталу промислових підприємств В.І. Звершховський 36.6 КБ
Організаційно-економічний механізм формування комплексу управлінських рішень щодо розвитку вуглевидо 51.1 КБ
Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку В.М. Марченко 26.3 КБ
Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку В.М. Марченко 37.0 КБ
Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сектору України М.О. Горинь 74.2 КБ
Організаційно-економічний механізм формування культурно-освітнього комплексу (на прикладі Івано-Фран Я.В. Остафійчук 33.8 КБ
Організаційно-економічний механізм формування ринкової вартості морських суден П.О. Бойко 75.2 КБ
Організаційно-економічний механізм формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Укра М.О. Тонюк 67.1 КБ
Організаційно-економічний механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу тери Г.М. Шевченко 103.2 КБ
Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону І.М. Вахович 33.9 КБ
Організаційно-економічний механізм формування та регулювання ринку інформаційних продуктів та послуг О.Ю. Чубукова 54.3 КБ
Організаційно-економічний механізм формування цін на вугільну продукцію шахт України Н.В. Алишева 25.7 КБ
Організаційно-економічний механізм функціонування і регулювання споживчого ринку О.М. Азарян 92.9 КБ
Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства (на п О.В. Декалюк 29.0 КБ
Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі М.Я. Вірт 140.9 КБ
Організаційно-економічний механізм функціонування тваринницьких продуктових підкомплексів у регіоні Н.О. Корнєва 41.3 КБ
Організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейн В.В. Щербина 67.9 КБ
Організаційно-економічний розвиток енергоощадження у виробництві молока Л.В. Шульга 41.5 КБ
Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі Олександр Михайлович Гудков 62.3 КБ
Організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в умовах структурної трансформації Н.Ю. Голуб 64.0 КБ
Організаційно-економічний розвиток промислового виробництва К.В. Ковтуненко 32.3 КБ
Організаційно-економічний розвиток регіонального ринку житла (на основі іпотечного кредитування) Р.О. Ткаченко 39.4 КБ
Організаційно-економічний розвиток систем зв'язку залізничного транспорту В.М. Кислий 148.2 КБ
Організаційно-економічні аспекти використання трансферу технологій на підприємствах авіаційної проми О.Ф. Андросова 445.8 КБ
Організаційно-економічні аспекти діяльності малих форм господарювання на селі в умовах переходу до р О.Ф. Малоокова 27.3 КБ
Організаційно-економічні аспекти залучення іноземних інвестицій В.О. Дзеніс 27.4 КБ
Організаційно-економічні аспекти мотивації праці в системі менеджементу торговельного підприємства Н.Г. Казмерчук-Палащина 28.7 КБ
Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах О.В. Бойко 459.5 КБ
Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону І.Б. Андренко 56.2 КБ
Організаційно-економічні аспекти розвитку торговельних мереж в Україні Т.А. Пікуш 31.3 КБ
Організаційно-економічні аспекти розвитку універсамів Л.О. Попова 16.9 КБ
Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств регіону О.М. Губарик 45.6 КБ
Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності Г.О. Андрощук 79.1 КБ
Організаційно-економічні аспекти стратегії і тактики будівельних організацій в умовах ринку В.Ф. Залунін 92.7 КБ
Організаційно-економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств А.М. Карпенко 49.8 КБ
Організаційно-економічні аспекти формування кооперативних підприємств в аграрному секторі економіки О.М. Нечипоренко 38.7 КБ
Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв'язків регіону (на прикладі Івано- О.В. Ткач 82.7 КБ
Організаційно-економічні важелі формування системи екологічної сертифікації в Україні Є.Г. Гордійчук 51.8 КБ
Організаційно-економічні важелі формування соціально орієнтованої ринкової економіки Н.П. Сітнікова 35.1 КБ
Організаційно-економічні засади виробничої діяльності енергогенеруючих підприємств Т.М. Римар 93.8 КБ
Організаційно-економічні засади екологізації сільськогосподарського землекористування Л.О. Шашула 105.3 КБ
Організаційно-економічні засади ефективного функціонування суб'єктів агрохімічного сервісу І.М. Новак 39.7 КБ
Організаційно-економічні засади ефективної агропродовольчої політики в Україні Н.М. Котвицька 48.6 КБ
Організаційно-економічні засади ефективної діяльності садівницьких підприємств Закарпаття Л.Ф. Пилипчинець 37.2 КБ
Організаційно-економічні засади інституціонального забезпечення сільськогосподарського землекористув Алла Іванівна Крисак 112.3 КБ
Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку І.В. Бутирська 115.9 КБ
Організаційно-економічні засади лібералізації ціноутворення в портовій діяльності України Н.П. Немодрук 47.5 КБ
Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі І.Б. Лещик 89.3 КБ
Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в м'ясопродуктовому підкомплексі Н.А. Добрянська 63.5 КБ
Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його удосконалення в регіоні І.М. Романюк 58.5 КБ
Організаційно-економічні засади розвитку міських та приміських залізничних перевезень пасажирів О.М. Кривопішин 1.02 МБ
Організаційно-економічні засади розвитку ринку зерна І.О. Бистрова 89.3 КБ
Організаційно-економічні засади формування та реалізації політики розвитку проблемних регіонів В.Л. Галущак 51.9 КБ
Організаційно-економічні засади функціонування сучасного підприємства як суб'єкту природокористуванн А.С. Дібров 32.6 КБ
Організаційно-економічні засади функціонування та регулювання біржової діяльності на ринку сільськог О.О. Рябченко 36.0 КБ