Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопиче - Ю.А. Томілін
Проаналізовано особливості радіоекологічного стану пониззя рр. Дніпро, Південний Буг, водоймищ Південно-Української (ПУ) та Запорізької АЕС, Інгулецької, Південно-Бузької, Білоусівської, Каховської і Краснознаменської зрошувальних систем.Викладено коефіцієнти накопичення радіонуклідів водяними рослинами і рибою р.Дніпро у перші місяці та віддалений період аварії на Чорнобильській АЕС. Висвітлено динаміку активності радіонуклідів у водоростях Cladophora fracta річкових екосистем. Визначено коефіцієнти переходу "станційних" радіонуклідів у сільськогосподарські культури зі зрошувальної води на півдні України. Обгрунтовано регламентацію вмісту даних радіонуклідів у технологічних водоймах АЕС та розроблено методологію управління радіоємністю водоймища для зниження його радіоактивного забруднення. Доведено ефективність фітодезактивації ПУ АЕС з використанням місцевих водяних рослин (Potamogeton natans).

Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп'ютерних систем - Д.Ю. Чайковський
Проаналізовано особливості радіоекологічного стану пониззя рр. Дніпро, Південний Буг, водоймищ Південно-Української (ПУ) та Запорізької АЕС, Інгулецької, Південно-Бузької, Білоусівської, Каховської і Краснознаменської зрошувальних систем.Викладено коефіцієнти накопичення радіонуклідів водяними рослинами і рибою р.Дніпро у перші місяці та віддалений період аварії на Чорнобильській АЕС. Висвітлено динаміку активності радіонуклідів у водоростях Cladophora fracta річкових екосистем. Визначено коефіцієнти переходу "станційних" радіонуклідів у сільськогосподарські культури зі зрошувальної води на півдні України. Обгрунтовано регламентацію вмісту даних радіонуклідів у технологічних водоймах АЕС та розроблено методологію управління радіоємністю водоймища для зниження його радіоактивного забруднення. Доведено ефективність фітодезактивації ПУ АЕС з використанням місцевих водяних рослин (Potamogeton natans).
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 30, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством Л.С. Ситник 109.5 КБ
Організаційно-економічний механізм бюджетного регулювання економікою регіону (на матеріалах Закарпат Т.О. Бутурлакіна 66.7 КБ
Організаційно-економічний механізм визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємс Г.О. Філатова 33.7 КБ
Організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підпри І.С. Грозний 46.5 КБ
Організаційно-економічний механізм використання об'єктів інтелектуальної власності вищих навчальних Ю.В. Аранович 258.4 КБ
Організаційно-економічний механізм виробництва і реалізації насіння багаторічних трав Р.А. Стрілець 54.7 КБ
Організаційно-економічний механізм відтворення в сільськогосподарському виробництві Т.В. Попова 264.8 КБ
Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів в АПК О.А. Бондаренко 105.7 КБ
Організаційно-економічний механізм внутрішньофірмових трудових відносин у ринкових умовах (на прикла І.Ю. Вольвач 131.5 КБ
Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг О.Ф. Овсянюк-Бердадіна 50.9 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва у трансформаційний п О.М. Могильний 187.1 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання агропромислового виробництва в Україні Ю.Я. Лузан 24.8 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів М.В. Лазебна 53.5 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання ефективного використання трудового потенці І.І. Бажан 37.3 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання освіти (на прикладі післядипломної освіти) Н.П. Кудрявцева 42.4 КБ
Організаційно-економічний механізм державного управління паливно-енергетичним комплексом України О.М. Гізатулліна 52.9 КБ
Організаційно-економічний механізм диверсифікації виробництва в селянських (фермерських) господарств Н.Г. Маслак 33.9 КБ
Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості Е.А. Божко 106.1 КБ
Організаційно-економічний механізм екологізації підприємницької діяльності М.П. Сорока 64.6 КБ
Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва Вікторія Вікторівна Глазун 41.6 КБ
Організаційно-економічний механізм екологобезпечного розвитку сільського господарства Н.Г. Волик 120.6 КБ
Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства С.П. Бубенко 168.7 КБ
Організаційно-економічний механізм енергозберігаючої діяльності в промисловості (на прикладі галузі Т.В. Сердюк 29.7 КБ
Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону В.С. Кушнірук 67.5 КБ
Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства Л.В. Безкоровайна 34.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення беззбитковості підприємств О.В. Пятаєва 45.1 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості промислових під Н.Б. Проценко 56.9 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому М.К. Голєв 64.8 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств житлово-комунально В.О. Інговатова 30.3 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку Н.Р. Галайко 56.7 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств М.Є. Рогоза 91.6 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств (за матеріалами х Н.О. Пустова 29.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення митної безпеки України П.В. Пашко 112.9 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємст Т.Б. Данилович 45.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики І.В. Заблодська 85.0 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні Е.Е. Ібрагімов 47.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення соціального захисту працюючих В.М. Пастушенко 49.0 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств (на прик Н.Б. Кирич 490.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств легкої промисловості А.Є. Глинська 76.8 КБ
Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в промисловий сектор економіки України (на п Д.В. Запорожан 35.1 КБ
Організаційно-економічний механізм захисту вітчизняних товаровиробників Н.В. Коваленко 28.2 КБ
Організаційно-економічний механізм інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств І.В. Філіпішин 165.9 КБ
Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності у перехідній економіці України Б.Ю. Кишакевич 65.6 КБ
Організаційно-економічний механізм інвестування сільськогосподарського виробництва К.С. Берестовий 47.3 КБ
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку великої компанії О.В. Савчук 73.8 КБ
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання Я.В. Леонов 403.5 КБ
Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності в паливно- енергетичному комплексі Україн Ростислав Володимирович Шерстюк 235.8 КБ
Організаційно-економічний механізм інтеграційних зв'язків підприємств овочепродуктового підкомплексу В.І. Даниленко 353.0 КБ
Організаційно-економічний механізм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малими підприєм С.Ф. Попов 67.5 КБ
Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок М.В. Шингур 99.6 КБ
Організаційно-економічний механізм комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності підприємства А.В. Косенко 59.7 КБ
Організаційно-економічний механізм комплексного розвитку морського транспорту України В.В. Вінніков 96.5 КБ
Організаційно-економічний механізм консалтингового забезпечення підприємств В.В. Давиденко 40.9 КБ
Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за М.В. Кадничанський 596.4 КБ
Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської техніки О.В. Гудима 35.3 КБ
Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпан О.В. Карпунь 37.4 КБ
Організаційно-економічний механізм маркетингу в зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області О.С. Колесов 40.2 КБ
Організаційно-економічний механізм модернізації повітряних суден вантажних авіакомпаній Г.А. Клименко 114.4 КБ
Організаційно-економічний механізм мотивації інвестиційної діяльності підприємств О.І. Кірнос 33.6 КБ
Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів довгострокових кредитів М.В. Рисін 77.3 КБ
Організаційно-економічний механізм об'єднання промислових підприємств Н.В. Розумна 56.6 КБ
Організаційно-економічний механізм оперативного контролінгу на промисловому підприємстві О.М. Деменіна 61.9 КБ
Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні Ольга Володимирівна Грін 66.3 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання продуктів побічного лісокори Ю.Б. Кушнір 35.2 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господар В.П. Полуянов 110.3 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної активності в регіоні Н.П. Карлова 39.2 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства Н.О. Бей 79.0 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону Л.Л. Ковальська 54.8 КБ
Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу Л.С. Головкова 627.4 КБ
Організаційно-економічний механізм побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення Б.О. Зайчук 96.6 КБ
Організаційно-економічний механізм поетапної реструктуризації підприємств машинобудування А.С. Дунаєвська 36.5 КБ
Організаційно-економічний механізм приватизації стратегічних підприємств (на матеріалах промислових О.М. Бондар 99.9 КБ
Організаційно-економічний механізм прикордонного співробітництва В.Ю. Харко 43.6 КБ
Організаційно-економічний механізм продовольчого комплексу регіону Т.М. Гордієнко 27.2 КБ
Організаційно-економічний механізм раціонального розвитку і підвищення ефективності тютюнництва (на Г.Д. Бялковська 34.9 КБ
Організаційно-економічний механізм реалізації венчурних інвестиційних проектів В.С. Локшин 48.4 КБ
Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах К.В. Ілляшенко 157.9 КБ
Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії конкуренції підприємствами борошномельної пр І.О. Відоменко 36.7 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання безпеки життєдіяльності І.М. Миценко 58.4 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в Україні М.І. Гуць 49.7 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання екологізації виробництва (на прикладі лісового компле Р.Б. Бабич 34.2 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку О.Б. Кравченко 78.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності О.М. Шкільнюк 89.4 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності в промисловості України О.М. Кондрашов 147.0 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні Б.М. Вишивана 86.7 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку Л.Є. Сімків 33.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання ринку зерна кукурудзи та продуктів його переробки Володимир Віталійович Харченко 43.4 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України О.В. Чернявська 239.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів Т.М. Попович 71.1 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону І.В. Давиденко 61.9 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання стійкого функціонування об'єднань Олексій Рафаїлович Оганов 48.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні Д.В. Кондратенко 92.3 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних монополіях В.В. Венгер 74.2 КБ
Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств металургійної промисловості В.М. Ращупкіна 45.4 КБ
Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства Н.О. Москаленко 97.2 КБ
Організаційно-економічний механізм реформування житлового господарства (на прикладі Харківського рег С.Ю. Юр'єва 90.7 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку агробізнесу на ринку продовольства С.Я. Бугіль 40.2 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку венчурного бізнесу в промисловості України П.П. Федорович 55.6 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунального господарства О.П. Хом'як 60.2 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-логістичних систем у навчально-науково-вироб П.Д. Дудкін 48.1 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення авіаційного транс Сергій Михайлович Подрєза 282.9 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону О.В. Панухник 71.4 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в регіонах Т.В. Балик 165.0 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку ринку пасажирських перевезень в Україні С.О. Тульчинська 40.5 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку системи аграрно-технічного сервісу регіону В.О. Прижбило 41.8 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку спеціальних (вільних) економічних зон В.К. Васенко 58.7 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, пра М.П. Сичевський 62.6 КБ
Організаційно-економічний механізм розподілу та реалізації корпоративного контролю в акціонерних тов Т.Г. Зайцева 37.5 КБ
Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні М.О. Кохан 55.4 КБ
Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування Н.С. Карвацка 89.7 КБ
Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості Т.М. Білоконь 49.8 КБ
Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень М.М. Андрієнко 66.4 КБ
Організаційно-економічний механізм синхронізації товарно-грошових потоків підприємства Людмила Василівна Передерій 81.8 КБ
Організаційно-економічний механізм системи ідентифікації та маркування товарів EAN*UCC на підприємст І.В. Опьонова 2.39 МБ
Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств Т.А. Семенович 338.8 КБ