Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової к - А.В. Кулініч
Синтезовано нові ди-, тетра- і гексаметинмероціанінових барвників з гетерозалишками слабкої, середньої та сильної електронодонорності похідних малонітранітрилу та барбітурової кислоти. Установлено загальні закономірності, які зв'язують спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів з донорністю (акцепторністю) термінальних груп, довжиною поліметинового ланцюга та природою розчинника. Проведено аналіз форми смуг електронних спектрів мероціанінів. Сформульовано критерії переходів між ідеальними електронними станами нейтрального полієну, поліметину та біполярного полієну. Досліджено термохромію та терофлуорохромію мероціанінів з позитивною та негативною сольватохромією у порівнянні з відновними катіонними й аніонними поліметинами. Проведено систематичне вивчення флуоресценції мероціанінів. Виявлено порушення закону дзеркальної симетрії спектрів поглинання та флуоресценції, наближення збудження стану мероціанінів до ідеального поліметинового, різке збільшення квантових виходів флуоресценції зі зростанням довжини ланцюга. Результати теоретичного дослідження електронної будови мероціанінів перевірено за допомогою ядерно-магнітного резонансної спектроскопії, рентгеноструктурних досліджень, а також квантово-хімічних розрахунків.

Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) південного заходу України (фауна, екологія) - В'ячеслав Анатолійович Трач
Синтезовано нові ди-, тетра- і гексаметинмероціанінових барвників з гетерозалишками слабкої, середньої та сильної електронодонорності похідних малонітранітрилу та барбітурової кислоти. Установлено загальні закономірності, які зв'язують спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів з донорністю (акцепторністю) термінальних груп, довжиною поліметинового ланцюга та природою розчинника. Проведено аналіз форми смуг електронних спектрів мероціанінів. Сформульовано критерії переходів між ідеальними електронними станами нейтрального полієну, поліметину та біполярного полієну. Досліджено термохромію та терофлуорохромію мероціанінів з позитивною та негативною сольватохромією у порівнянні з відновними катіонними й аніонними поліметинами. Проведено систематичне вивчення флуоресценції мероціанінів. Виявлено порушення закону дзеркальної симетрії спектрів поглинання та флуоресценції, наближення збудження стану мероціанінів до ідеального поліметинового, різке збільшення квантових виходів флуоресценції зі зростанням довжини ланцюга. Результати теоретичного дослідження електронної будови мероціанінів перевірено за допомогою ядерно-магнітного резонансної спектроскопії, рентгеноструктурних досліджень, а також квантово-хімічних розрахунків.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 30, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством Л.С. Ситник 109.5 КБ
Організаційно-економічний механізм бюджетного регулювання економікою регіону (на матеріалах Закарпат Т.О. Бутурлакіна 66.7 КБ
Організаційно-економічний механізм визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємс Г.О. Філатова 33.7 КБ
Організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підпри І.С. Грозний 46.5 КБ
Організаційно-економічний механізм використання об'єктів інтелектуальної власності вищих навчальних Ю.В. Аранович 258.4 КБ
Організаційно-економічний механізм виробництва і реалізації насіння багаторічних трав Р.А. Стрілець 54.7 КБ
Організаційно-економічний механізм відтворення в сільськогосподарському виробництві Т.В. Попова 264.8 КБ
Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів в АПК О.А. Бондаренко 105.7 КБ
Організаційно-економічний механізм внутрішньофірмових трудових відносин у ринкових умовах (на прикла І.Ю. Вольвач 131.5 КБ
Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг О.Ф. Овсянюк-Бердадіна 50.9 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва у трансформаційний п О.М. Могильний 187.1 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання агропромислового виробництва в Україні Ю.Я. Лузан 24.8 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів М.В. Лазебна 53.5 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання ефективного використання трудового потенці І.І. Бажан 37.3 КБ
Організаційно-економічний механізм державного регулювання освіти (на прикладі післядипломної освіти) Н.П. Кудрявцева 42.4 КБ
Організаційно-економічний механізм державного управління паливно-енергетичним комплексом України О.М. Гізатулліна 52.9 КБ
Організаційно-економічний механізм диверсифікації виробництва в селянських (фермерських) господарств Н.Г. Маслак 33.9 КБ
Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості Е.А. Божко 106.1 КБ
Організаційно-економічний механізм екологізації підприємницької діяльності М.П. Сорока 64.6 КБ
Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва Вікторія Вікторівна Глазун 41.6 КБ
Організаційно-економічний механізм екологобезпечного розвитку сільського господарства Н.Г. Волик 120.6 КБ
Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства С.П. Бубенко 168.7 КБ
Організаційно-економічний механізм енергозберігаючої діяльності в промисловості (на прикладі галузі Т.В. Сердюк 29.7 КБ
Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону В.С. Кушнірук 67.5 КБ
Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства Л.В. Безкоровайна 34.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення беззбитковості підприємств О.В. Пятаєва 45.1 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості промислових під Н.Б. Проценко 56.9 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому М.К. Голєв 64.8 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств житлово-комунально В.О. Інговатова 30.3 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку Н.Р. Галайко 56.7 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств М.Є. Рогоза 91.6 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств (за матеріалами х Н.О. Пустова 29.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення митної безпеки України П.В. Пашко 112.9 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємст Т.Б. Данилович 45.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики І.В. Заблодська 85.0 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні Е.Е. Ібрагімов 47.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення соціального захисту працюючих В.М. Пастушенко 49.0 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств (на прик Н.Б. Кирич 490.5 КБ
Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств легкої промисловості А.Є. Глинська 76.8 КБ
Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в промисловий сектор економіки України (на п Д.В. Запорожан 35.1 КБ
Організаційно-економічний механізм захисту вітчизняних товаровиробників Н.В. Коваленко 28.2 КБ
Організаційно-економічний механізм інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств І.В. Філіпішин 165.9 КБ
Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності у перехідній економіці України Б.Ю. Кишакевич 65.6 КБ
Організаційно-економічний механізм інвестування сільськогосподарського виробництва К.С. Берестовий 47.3 КБ
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку великої компанії О.В. Савчук 73.8 КБ
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання Я.В. Леонов 403.5 КБ
Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності в паливно- енергетичному комплексі Україн Ростислав Володимирович Шерстюк 235.8 КБ
Організаційно-економічний механізм інтеграційних зв'язків підприємств овочепродуктового підкомплексу В.І. Даниленко 353.0 КБ
Організаційно-економічний механізм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малими підприєм С.Ф. Попов 67.5 КБ
Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок М.В. Шингур 99.6 КБ
Організаційно-економічний механізм комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності підприємства А.В. Косенко 59.7 КБ
Організаційно-економічний механізм комплексного розвитку морського транспорту України В.В. Вінніков 96.5 КБ
Організаційно-економічний механізм консалтингового забезпечення підприємств В.В. Давиденко 40.9 КБ
Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за М.В. Кадничанський 596.4 КБ
Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської техніки О.В. Гудима 35.3 КБ
Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпан О.В. Карпунь 37.4 КБ
Організаційно-економічний механізм маркетингу в зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області О.С. Колесов 40.2 КБ
Організаційно-економічний механізм модернізації повітряних суден вантажних авіакомпаній Г.А. Клименко 114.4 КБ
Організаційно-економічний механізм мотивації інвестиційної діяльності підприємств О.І. Кірнос 33.6 КБ
Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів довгострокових кредитів М.В. Рисін 77.3 КБ
Організаційно-економічний механізм об'єднання промислових підприємств Н.В. Розумна 56.6 КБ
Організаційно-економічний механізм оперативного контролінгу на промисловому підприємстві О.М. Деменіна 61.9 КБ
Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні Ольга Володимирівна Грін 66.3 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання продуктів побічного лісокори Ю.Б. Кушнір 35.2 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господар В.П. Полуянов 110.3 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної активності в регіоні Н.П. Карлова 39.2 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства Н.О. Бей 79.0 КБ
Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону Л.Л. Ковальська 54.8 КБ
Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу Л.С. Головкова 627.4 КБ
Організаційно-економічний механізм побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення Б.О. Зайчук 96.6 КБ
Організаційно-економічний механізм поетапної реструктуризації підприємств машинобудування А.С. Дунаєвська 36.5 КБ
Організаційно-економічний механізм приватизації стратегічних підприємств (на матеріалах промислових О.М. Бондар 99.9 КБ
Організаційно-економічний механізм прикордонного співробітництва В.Ю. Харко 43.6 КБ
Організаційно-економічний механізм продовольчого комплексу регіону Т.М. Гордієнко 27.2 КБ
Організаційно-економічний механізм раціонального розвитку і підвищення ефективності тютюнництва (на Г.Д. Бялковська 34.9 КБ
Організаційно-економічний механізм реалізації венчурних інвестиційних проектів В.С. Локшин 48.4 КБ
Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах К.В. Ілляшенко 157.9 КБ
Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії конкуренції підприємствами борошномельної пр І.О. Відоменко 36.7 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання безпеки життєдіяльності І.М. Миценко 58.4 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в Україні М.І. Гуць 49.7 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання екологізації виробництва (на прикладі лісового компле Р.Б. Бабич 34.2 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку О.Б. Кравченко 78.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності О.М. Шкільнюк 89.4 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності в промисловості України О.М. Кондрашов 147.0 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні Б.М. Вишивана 86.7 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку Л.Є. Сімків 33.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання ринку зерна кукурудзи та продуктів його переробки Володимир Віталійович Харченко 43.4 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України О.В. Чернявська 239.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів Т.М. Попович 71.1 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону І.В. Давиденко 61.9 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання стійкого функціонування об'єднань Олексій Рафаїлович Оганов 48.5 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні Д.В. Кондратенко 92.3 КБ
Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних монополіях В.В. Венгер 74.2 КБ
Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств металургійної промисловості В.М. Ращупкіна 45.4 КБ
Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства Н.О. Москаленко 97.2 КБ
Організаційно-економічний механізм реформування житлового господарства (на прикладі Харківського рег С.Ю. Юр'єва 90.7 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку агробізнесу на ринку продовольства С.Я. Бугіль 40.2 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку венчурного бізнесу в промисловості України П.П. Федорович 55.6 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунального господарства О.П. Хом'як 60.2 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-логістичних систем у навчально-науково-вироб П.Д. Дудкін 48.1 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення авіаційного транс Сергій Михайлович Подрєза 282.9 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону О.В. Панухник 71.4 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в регіонах Т.В. Балик 165.0 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку ринку пасажирських перевезень в Україні С.О. Тульчинська 40.5 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку системи аграрно-технічного сервісу регіону В.О. Прижбило 41.8 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку спеціальних (вільних) економічних зон В.К. Васенко 58.7 КБ
Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, пра М.П. Сичевський 62.6 КБ
Організаційно-економічний механізм розподілу та реалізації корпоративного контролю в акціонерних тов Т.Г. Зайцева 37.5 КБ
Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні М.О. Кохан 55.4 КБ
Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування Н.С. Карвацка 89.7 КБ
Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості Т.М. Білоконь 49.8 КБ
Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень М.М. Андрієнко 66.4 КБ
Організаційно-економічний механізм синхронізації товарно-грошових потоків підприємства Людмила Василівна Передерій 81.8 КБ
Організаційно-економічний механізм системи ідентифікації та маркування товарів EAN*UCC на підприємст І.В. Опьонова 2.39 МБ
Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств Т.А. Семенович 338.8 КБ