Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

N-ацилокси-N-алкоксисечовини та NH-N,N-діалкоксиаміни. Реакції з нуклеофільними - О.В. Циганков
З'ясовано, що в N-ацилокси-N-алкоксисечовинах, N-ацилокси-N-алкоксикарбаматах та N-хлор-N-алкоксисечовинах атом нітрогену у групах O - N - O та O - N - Cl, відповідно, має пірамідальну конфігурацію, зв'язки N(OC)OR і NOAlk нееквівалентні. Установлено можливість нуклеофільного обміну ацилоксигрупи в N-ацилоксі-N-алкоксиамідах за умов взаємодії з лужними солями карбонових кислот. Показано можливість заміщення ацилоксигрупи у реакціях N-ацилокси-N-алкоксисечовин з триметилхлорсиланом. Виявлено, що у разі метанолізу N-ацилокси-N-алкоксисечовин за підвищеної температури або присутності сильних кислот утворюються N,N-диметоксисечовини. Запропоновано новий спосіб синтезу NH-N,N-діалкоксіамінів.

Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд - О.В. Громова
З'ясовано, що в N-ацилокси-N-алкоксисечовинах, N-ацилокси-N-алкоксикарбаматах та N-хлор-N-алкоксисечовинах атом нітрогену у групах O - N - O та O - N - Cl, відповідно, має пірамідальну конфігурацію, зв'язки N(OC)OR і NOAlk нееквівалентні. Установлено можливість нуклеофільного обміну ацилоксигрупи в N-ацилоксі-N-алкоксиамідах за умов взаємодії з лужними солями карбонових кислот. Показано можливість заміщення ацилоксигрупи у реакціях N-ацилокси-N-алкоксисечовин з триметилхлорсиланом. Виявлено, що у разі метанолізу N-ацилокси-N-алкоксисечовин за підвищеної температури або присутності сильних кислот утворюються N,N-диметоксисечовини. Запропоновано новий спосіб синтезу NH-N,N-діалкоксіамінів.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 29, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Т.Д. Ліпіхіна 38.9 КБ
Оподаткування експорту-імпорту продукції рослинництва О.О. Шпичак 75.5 КБ
Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні М.П. Бадида 28.2 КБ
Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах Д.М. Серебрянський 516.1 КБ
Оподаткування прибутку підприємств та його оптимізація в умовах перехідної економіки М.М. Садовенко 61.4 КБ
Оподаткування сільськогосподарських підприємств та шляхи його вдосконалення Л.В. Синявська 67.3 КБ
Оподаткування спадщини: західна теорія і практика Т.В. Тучак 39.2 КБ
Оподаткування суб'єктів малого підприємництва за спрощеною системою Юрій Григорович Дьякон 31.8 КБ
Оподаткування сфери послуг в умовах соціально-ринкових перетворень в Україні О.М. Спіріна 110.5 КБ
Оподаткування у системі державного регулювання економіки Т.М. Єгорова 19.3 КБ
Оптимальне планування обслуговування і ремонту основних засобів підприємства газопостачання Ю.Т. Труш 33.5 КБ
Оптимізація агроландшафтів в умовах трансформації земельних відносин (на прикладі Львівської області Б. І. Пархуць 25.7 КБ
Оптимізація акцизного оподаткування в харчовій промисловості В.І. Коротун 50.3 КБ
Оптимізація банківської системи України в контексті міжнародного досвіду С.М. Кушнеренко 31.3 КБ
Оптимізація використання земельних ресурсів в ринкових умовах (на прикладі Львівської області) М.В. Смолярчук 47.7 КБ
Оптимізація використання фінансових ресурсів для виробництва будівельної продукції О.Ф. Бондаренко 121.8 КБ
Оптимізація виробничих зв'язків підприємств територіального лісопромислового комплексу за критеріями А.В. Івануса 79.1 КБ
Оптимізація витрат на утримання житлового фонду в регіональному аспекті О.В. Полонін 58.6 КБ
Оптимізація витрат обігу в підприємствах роздрібної торгівлі Н.Л. Савицька 23.2 КБ
Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних машин С.Б. Чичилюк 56.1 КБ
Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової економічного зростання в Україні О.О. Бондаренко 26.1 КБ
Оптимізація кормової бази в аграрних формуваннях Я.І. Сибаль 41.0 КБ
Оптимізація лісокористування на основі еколого-економічних критеріїв (на прикладі підприємств Україн О.М. Адамовський 71.5 КБ
Оптимізація напрямів ринкової трансформації аграрного сектора економіки регіону Я.С. Янишин 62.8 КБ
Оптимізація оперативного управління рекреаційним підприємством Д.В. Донской 76.4 КБ
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві Л.Д. Сейдаметова 107.3 КБ
Оптимізація податкового та кредитного регулювання як фактор розвитку підприємництва в регіоні (на ма М.В. Ігнатишин 473.6 КБ
Оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні М.М. Фастовець 45.8 КБ
Оптимізація співвідношення кінцевих результатів і витрат при плануванні (на прикладі будівельних під Н.Б. Буреніна 57.3 КБ
Оптимізація стратегії оновлення парку портальних кранів у морських портах України Н.В. Пустова 40.1 КБ
Оптимізація структури витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств С.О. Волонцевич 50.4 КБ
Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС В.В. Борщевський 136.6 КБ
Оптимізація управління попитом в умовах трансформації економіки Абдало Недал Ханнан 22.9 КБ
Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств у торгівлі О.Ф. Вожжова 41.8 КБ
Оптимізація функціонування енергогенеруючих підприємств в умовах ринку А.М. Монтицька 42.7 КБ
Оранізаційно-економічний механізм виявлення та попередження тіньової діяльності С.А. Квасов 40.2 КБ
Організаційна культура в транзитивній економіці: політекономічний аспект В.В. Усачова 44.3 КБ
Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи О.М. Броницький 31.3 КБ
Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства Д.М. Загірняк 25.5 КБ
Організаційне забезпечення управління процесами реструктуризації промислового виробництва М.А. Юдін 29.4 КБ
Організаційне та інформаційне забезпечення реструктуризації комунального господарства Г.В. Запорожець 53.3 КБ
Організаційний механізм взаємодії авіакомпаній з суб'єктами ринку туристичних послуг Н.В. Скидоненко 65.6 КБ
Організаційний механізм інвестування промислового виробництва в економічних регіонах Сергій Віталійович Бабак 43.9 КБ
Організаційний механізм регулювання економіки О.Ю. Оболенський 44.5 КБ
Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур О. І. Гарафонова 34.5 КБ
Організаційний механізм формування витрат і управління ціноутворенням при виробництві трубної продук М.Е. Кожушкін 95.6 КБ
Організаційний механізм формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону В.Р. Ткачук 53.8 КБ
Організаційний розвиток підприємств торгівлі С.І. Бай 99.4 КБ
Організаційні аспекти створення нової продукції Г.М. Дорожкіна 97.4 КБ
Організаційні засади реалізації стратегії регіонального розвитку Г.Г. Соболєва 40.1 КБ
Організаційні методи впровадження нових технологій на основі франчайзингу О.В. Соковатий 57.2 КБ
Організаційні та економічні аспекти операційного менеджменту в АПК О.В. Дорофєєв 29.0 КБ
Організаційні та економічні засади розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України О.О. Бережна 32.0 КБ
Організаційні та соціально-економічні аспекти раціонального використання добрив у сільськогосподарсь В.А. Сердюк 19.5 КБ
Організаційні умови оцінки рівнів ремонтної технологічності колінчастих валів М.С. Оліскевич 26.9 КБ
Організаційні форми і механізм управління збутовою діяльністю промислового підприємства Г.О. Протопопенко 71.3 КБ
Організаційні форми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в промисловості В.Л. Гаврилова 44.7 КБ
Організаційно- економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства Георгій Маркович Скудар 48.0 КБ
Організаційно- методичне забезпечення програмно- цільового управління промислового регіону В.Ю. Корольов 55.9 КБ
Організаційно-екологічний механізм інноваційного оновлення національної економіки В.М. Шандра 107.2 КБ
Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та механізми її реалізації Т.С. Смовженко 74.9 КБ
Організаційно-економічна реструктуризація підприємств м'ясної промисловості при переході до ринкової О.І. Драган 34.2 КБ
Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища Л.В. Соколова 89.7 КБ
Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва П.В. Скотний 47.6 КБ
Організаційно-економічне забезпечення випереджувального управління підприємством Г.О. Пономарьова 23.9 КБ
Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки підприємств виробничої сфери С.М. Смірная 38.1 КБ
Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки транзиту вантажів територією України П.Г. Буланович 37.5 КБ
Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування авіакомпанії (на прикладі ТААГ - Ан М.Л. Домінгуш 42.0 КБ
Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств Р.В. Галенін 39.8 КБ
Організаційно-економічне забезпечення запобігання втрат трудових ресурсів на підприємстві В.М. Яценко 28.5 КБ
Організаційно-економічне забезпечення збалансованності ринкової вартості житлово-комунальних послуг В.В. Тітяєв 80.7 КБ
Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери в радіоактивно забруднен О.В. Кот 43.9 КБ
Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва Ю.Б. Шульган 38.7 КБ
Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності в промисловості Н.О. Воронко 27.2 КБ
Організаційно-економічне забезпечення інформатизації підприємтсв Н.Ф. Васильєва 1.7 КБ
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу регіону Ю.В. Пинда 73.5 КБ
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності регіону Е.В. Павлиш 49.1 КБ
Організаційно-економічне забезпечення лізингових операцій на авіаційному транспорті О.П. Овсак 91.1 КБ
Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста С.Ф. Кучер 84.0 КБ
Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу АПК В.М. Олійничук 39.2 КБ
Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності використання виробничої потужності маш О.М. Майстренко 59.6 КБ
Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності функціонування підприємств електроенер С.М. Мурга 84.2 КБ
Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства Я.В. Лісун 46.6 КБ
Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприємств (за матеріалами деревообробних комбі Л.М. Дзюбенко 42.3 КБ
Організаційно-економічне забезпечення процесів використання авіаційного пального І.О. Козлюк 48.4 КБ
Організаційно-економічне забезпечення процесу ділового планування у корпоративному секторі України О.С. Сенишин 52.9 КБ
Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва в сфері послуг Тетяна Миколаївна Лебедик 160.5 КБ
Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій Н.Д. Свірідова 53.1 КБ
Організаційно-економічне забезпечення розвитку земельних відносин на сільськогосподарських підприємс І.В. Іванюк 66.6 КБ
Організаційно-економічне забезпечення розвитку земельних відносин на сільськогосподарських підприємс І.В. Іванюк 47.6 КБ
Організаційно-економічне забезпечення розвитку прикордонної торгівлі І.Р. Тимечко 74.3 КБ
Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв'язків В.В. Третяк 64.5 КБ
Організаційно-економічне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в регіоні Н.І. Колінько 116.0 КБ
Організаційно-економічне забезпечення стратегії розвитку транспортного термінала В.Г. Кравченко 72.8 КБ
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями на промислових підприємствах Л.М. Матросова 65.8 КБ
Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційними потоками (на прикладі енергозбутової В.В. Кирій 32.9 КБ
Організаційно-економічне забезпечення управління підприємствами соціально-економічної інфраструктури В.О. Грицишин 44.5 КБ
Організаційно-економічне забезпечення функціонування підприємницької ланки у промисловому секторі ек Г.Б. Свінарьова 177.1 КБ
Організаційно-економічне забезпечення функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в сільсь Р.М. Остапенко 57.5 КБ
Організаційно-економічне обгрунтування високоефективного розвитку відокремлених виробничо-обслуговую І.В. Кушнір 32.0 КБ
Організаційно-економічне обгрунтування ефективного розвитку підприємств промислового птахівництва на О.О. Кузнецов 169.9 КБ
Організаційно-економічне обгрунтування реструктуризації підприємств м'ясної промисловості на рівні р Н.В. Прямухіна 64.3 КБ
Організаційно-економічне обгрунтування розвитку кооперативів в аграрному секторі Р.Б. Попівняк 48.1 КБ
Організаційно-економічне обгрунтування розвитку науково-технічного потенціалу фармацевтичної галузі О.А. Мех 55.1 КБ
Організаційно-економічне обгрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних В.П. Беглиця 31.8 КБ
Організаційно-економічне регулювання використання та розвитку інтелектуального потенціалу Вікторія Вікторівна Мурашко 56.0 КБ
Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично-оздоровчого комплексу в ре В.Д. Безносюк 25.4 КБ
Організаційно-економічне управління розвитком території Т.В. Єгоренко 33.8 КБ
Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в промисловому виробництві О.В. Рябих 33.0 КБ
Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств (за матеріалами п Н.В. Єжакова 48.1 КБ
Організаційно-економічний механізм активізації іноземного інвестування в економіку України І.Є. Іваніненко-Свинцицька 36.3 КБ
Організаційно-економічний механізм активізації конкурентних переваг судна на локальному фрахтовому р О.О. Леонов 47.2 КБ
Організаційно-економічний механізм активізації науково-технологічного розвитку промислового комплекс Н.М. Корсікова 39.9 КБ
Організаційно-економічний механізм активізацій інвестиційної діяльності підприємств чорної металургі О.В. Кабанець 35.5 КБ
Організаційно-економічний механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств регіону Н.М. Сіренко 59.9 КБ