Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичне моделювання взаємодії електромагнетного і температурного полів в електротехнічних пристр - В.І. Дубук
Побудовано математичні моделі взаємодії електромагнітного та температурного полів у провідній феромагнітній пластині, у суцільному феромагнітному циліндрі, тороїдальному осерді, в індукційному пристрої для термообробки в процесі виготовлення залізобетонних конструкцій в опалубці, у ділянці ламінованого тороїдального магнітопроводу. Удосконалено методику математичного моделювання електромагнітного та температурного полів з урахуванням їх взаємодії у нелінійному феромагнітному середовищі. Запропоновано нові математичні моделі взаємодії електромагнітного та температурного полів у феромагнітних тілах, які враховують нелінійність фізичних процесів нагріву. Наведено результати комп'ютерної симуляції. Здійснено аналіз результатів розрахунків. Математичні моделі впроваджено у виробництво та навчальний процес.

Геомеханічне обгрунтування технологічних рішень підвищення ефективності виїмки крутих вугільних плас - О.С. Гребьонкіна
Побудовано математичні моделі взаємодії електромагнітного та температурного полів у провідній феромагнітній пластині, у суцільному феромагнітному циліндрі, тороїдальному осерді, в індукційному пристрої для термообробки в процесі виготовлення залізобетонних конструкцій в опалубці, у ділянці ламінованого тороїдального магнітопроводу. Удосконалено методику математичного моделювання електромагнітного та температурного полів з урахуванням їх взаємодії у нелінійному феромагнітному середовищі. Запропоновано нові математичні моделі взаємодії електромагнітного та температурного полів у феромагнітних тілах, які враховують нелінійність фізичних процесів нагріву. Наведено результати комп'ютерної симуляції. Здійснено аналіз результатів розрахунків. Математичні моделі впроваджено у виробництво та навчальний процес.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 28, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Облік основних засобів у рибному господарстві М.В. Півторак 41.2 КБ
Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами О.Б. Пугаченко 32.0 КБ
Облік реальних інвестицій у сільському господарстві С.М. Кір'ян 79.0 КБ
Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами І.О. Власова 46.4 КБ
Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань Н.А. Канцедал 35.7 КБ
Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства Н.М. Головай 63.2 КБ
Облік та аналіз виокристання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі п О.М. Кундеус 29.7 КБ
Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Черні В.В. Гливенко 35.9 КБ
Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) Г.Г. Гладчук 44.9 КБ
Облік та аналіз витрат для прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств державного сектор О.В. Мачулка 39.9 КБ
Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності А.В. Шайкан 27.2 КБ
Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України) М.Г. Кірданов 29.0 КБ
Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України) А.А. Бойчук 43.3 КБ
Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія Г.В. Мисака 39.9 КБ
Облік та аналіз відтворення основних засобів А.В. Янчев 28.0 КБ
Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика О.І. Пилипенко 68.6 КБ
Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на С.А. Кузнецова 50.5 КБ
Облік та аналіз діяльності фермерських господарств Я.І. Костецький 33.2 КБ
Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку Н.І. Некрасова 26.5 КБ
Облік та аналіз експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР Крим) О.В. Рура 30.8 КБ
Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України Л.І. Ірха 30.9 КБ
Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств В.А. Познаховський 37.6 КБ
Облік та аналіз операцій банку з цінними паперами О.Я. Роганова 41.3 КБ
Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України Я.Ю. Крамаренко 27.5 КБ
Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту Ірина Іванівна Никифорак 79.9 КБ
Облік та аналіз продажу природного газу споживачам (на матеріалах підприємств з газопостачання та га О.М. Гречка 407.2 КБ
Облік та аналіз собівартості продукції в підприємствах ресторанного господарства О.В. Чумак 36.9 КБ
Облік та аналіз фінансових інвестицій Н.Г. Богатко 18.5 КБ
Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авіаремотних підприємств України) Н.М. Пархоменко 35.1 КБ
Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності за О.О. Гудзовата 21.8 КБ
Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств в Н.М. Вдовенко 34.8 КБ
Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Че О.М. Клименко ???
Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування О.В. Годованець 85.5 КБ
Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб'єктами малого підприємництва О.І. Мазіна 68.1 КБ
Облік та аудит адміністративних витрат господарюючого суб'єкта (на прикладі лісогосподарських підпри К.А. Артюшок 35.1 КБ
Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств Л.М. Гавриловська 22.6 КБ
Облік та аудит виробництва і реалізації продукції садівництва С.І. Ковач 37.0 КБ
Облік та аудит доходів підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської о Т.А. Гоголь 39.3 КБ
Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств Г.Ю. Коблянська 65.1 КБ
Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі О.О. Бєляков 50.8 КБ
Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств О.Л. Міклуха 35.9 КБ
Облік та аудит фінансових інвестицій Я.В. Голубка 34.9 КБ
Облік та аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності Д.А. Янок 41.3 КБ
Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі цукрових заводів асоціації Д.Є. Свідерський 30.0 КБ
Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств Г.М. Курило 32.4 КБ
Облік та внутрішній аудит витрат на недеревну лісопродукцію рослинного походження Н.А. Случак 52.9 КБ
Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва Т.О. Каменська 368.3 КБ
Облік та внутрішній аудит основних засобів в енергопостачальних компаніях України Р.Л. Цебень 52.6 КБ
Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти) Д.Г. Буханець 32.6 КБ
Облік та звітність регіональних університетських центрів Г.В. Янчук 37.7 КБ
Облік та контроль банківських операцій в іноземній валюті Г.П. Стадник 28.5 КБ
Облік та контроль виробничих запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарного виробництва) І.І. Афанас'єва 39.4 КБ
Облік та контроль витрат і доходів від реалізації послуг з вантажних авіаперевезень М.Г. Мельничук 42.0 КБ
Облік та контроль доходів і витрат діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу І.Р. Гавришків 381.5 КБ
Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київськ І.І. Гончар 37.9 КБ
Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків О.В. Амеліна 50.5 КБ
Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом І.В. Герасимук 42.1 КБ
Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств І.Я. Назарова 50.3 КБ
Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва І.В. Смірнова 22.0 КБ
Облік торговельних марок (брендів) на підприємствах харчової промисловості Ю.С. Рудченко 45.1 КБ
Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанн І.О. Гладій 106.0 КБ
Облік фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах С.О. Кучеркова 51.2 КБ
Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти) О.М. Пономаренко 72.7 КБ
Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом О.О. Василик 36.5 КБ
Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності банку О.В. Петраковська 34.1 КБ
Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків суб'єктів господарювання О.А. Шевчук 39.0 КБ
Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на мат Т.М. Писаренко 27.2 КБ
Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі Ю.В. Бакун 39.8 КБ
Облік, аналіз та аудит праці і її оплати Т.Г. Мельник 37.0 КБ
Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі Б.М. Занько 29.0 КБ
Облік, аналіз та оцінка оборотних процесів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галуз Т.А. Демченко 46.7 КБ
Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів Сунь Лінь 31.8 КБ
Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів Т.В. Польова 46.2 КБ
Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооп А. В. Гриліцька 32.4 КБ
Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів І.А. Сікора 40.3 КБ
Облік, контроль і аналіз основних засобів В.П. Карєв 30.2 КБ
Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація В.В. Варавка 68.4 КБ
Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій С.О. Левицька 53.6 КБ
Облікова політика в системі управління банком С.М. Міщенко 44.5 КБ
Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика Т.В. Барановська 95.7 КБ
Облікове забезпечення амортизаційної політики підприємств АПК Я.В. Ошмарін 32.2 КБ
Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств Ю.С. Воскобійник 44.7 КБ
Облікове забезпечення управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Б.В. Мельничук 9.6 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємс В.А. Нехай 55.3 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення бухгалтерської експертизи: теорія і методика Н.А. Остап'юк 64.2 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банку на картковому ринку С.П. Поліщук 37.1 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства Ірина Іванівна Бродська 36.7 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами виробництва на підприємстві (на В.Ф. Яценко 37.8 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво комбікормів Ю.М. Пойда 50.5 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням і використанням лісових біологічних активів Т.І. Вовчук 36.7 КБ
Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах Т.Г. Камінська 40.2 КБ
Обмеження економічного ризику в діяльності підприємств В.В. Третяк 33.0 КБ
Обмеження ризику в інноваційній діяльності машинобудівного підприємства О.П. Логвінова 30.7 КБ
Обов'язкове соціальне пенсійне страхування Олена Леонідівна Ботвиновська 198.2 КБ
Оборотний капітал промислового підприємства: формування і використання Н.Л. Марусяк 62.3 КБ
Огранізаційно-економічне забезпечення ефективності скорочення викидів парникових газів в атмосферу О.М. Рябич 39.7 КБ
Огранізаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання науково-технічного потенціал Н.Б. Мігай 38.3 КБ
Оновлення та розвиток технічних засобів у сільськогосподарському виробництві В.Б. Шкляр 36.5 КБ
Оперативне планування на торговельному підприємстві У.С. Расулова 33.3 КБ
Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація Т.М. Ковальчук 71.4 КБ
Оперативний контролінг в системі управління підприємством С.М. Петренко 21.5 КБ
Оперативний облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств В.П. Денис 33.8 КБ
Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій Ю.А. Кузьмінський 42.9 КБ
Оперативний облік і контроль у системі менеджменту виробничого підприємства С.А. Кошкаров 47.4 КБ
Оперативно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва швейних підприємств Є.Б. Хаустова 58.3 КБ
Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку Ігор Святославович Кравчук 41.3 КБ
Операції відкритого ринку центрального банку та їх вплив на грошову пропозицію О.А. Білоус 34.0 КБ
Операції комерційних банків з цінними паперами В.М. Радзієвська 63.3 КБ
Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування А.В. Кроленко 31.6 КБ
Оплата праці у виробничих галузях США: досвід і перспективи використання в Україні Н.В. Дудіна 31.7 КБ
Оподаткування в системі макроекономічного регулювання Наталія Михайлівна Крючкова 70.2 КБ
Оподаткування в системі факторів макроекономічної рівноваги в умовах ринкової трансформації Т.Е. Городецька 39.1 КБ
Оподаткування доданої вартості в Україні Д.А. Дяковський 35.0 КБ
Оподаткування доходів сільських домогосподарств М.І. Рудая 154.2 КБ
Оподаткування доходів фізичних осіб: фіскальні пріоритети та асиметрії вибору в персональному податк О.Ю. Сидорович 53.2 КБ