Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 27, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження процесу дозованої роздачі кормів в годівниці кліткових батарей для утримання птиці та об - О.М. Артюх
Досліджено питання механізації дозованої роздачі сухих кормів і вологих кормосумішей за умов клітково-батарейного утримання та обмеженої годівлі птиці. Викладено існуючі засоби механізації дозування та роздачі кормів за умов клітково-батарейного утримання птиці, проаналізовано роботи з цього напряму, виявлено недоліки й обгрунтовано конструкцію мобільного кормороздавача для забезпечення дозованої роздачі сухих і вологих кормосумішей за умов клітково-батарейного утримання та обмеженої годівлі птиці. Викладено методику інженерного розрахунку кормороздавача.

Методологія інформаційного забезпечення вантажних та пасажирських перевезень на основі автоматизації - М.М. Бабаєв
Досліджено питання механізації дозованої роздачі сухих кормів і вологих кормосумішей за умов клітково-батарейного утримання та обмеженої годівлі птиці. Викладено існуючі засоби механізації дозування та роздачі кормів за умов клітково-батарейного утримання птиці, проаналізовано роботи з цього напряму, виявлено недоліки й обгрунтовано конструкцію мобільного кормороздавача для забезпечення дозованої роздачі сухих і вологих кормосумішей за умов клітково-батарейного утримання та обмеженої годівлі птиці. Викладено методику інженерного розрахунку кормороздавача.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 27, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України Віта Зеновіївна Папінко 40.1 КБ
Облік і аналіз процесів ліквідації та санації підприємств України на стадії банкрутства Г.В. Булкот 34.4 КБ
Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект С.В. Рилєєв 37.4 КБ
Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості) Ольга Євгеніївна Федорченко 72.4 КБ
Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств України) Аліна Григорівна Коваленко 26.7 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів аграрних підприємств В.В. Пасенко 51.0 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування Т.В. Калайтан 283.5 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного комплексу України І.В. Перевозова 34.5 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії О.В. Будько 41.8 КБ
Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах Н.М. Горбатюк 32.6 КБ
Облік і аналіз формування біологічних активів в інкубаторно-птахівничих підприємствах Н.С. Золотарьова 44.4 КБ
Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку О.В. Гаращенко 34.6 КБ
Облік і аудит в управлінні продажами товарів О.В. Фоміна 35.7 КБ
Облік і аудит виробництва та операцій з ними на гірничо-збагачувальних комбінатах О.В. Руденко 60.0 КБ
Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості) О.І. Павликівська 30.3 КБ
Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства С.В. Гушко 52.6 КБ
Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції О.О. Заремба 86.0 КБ
Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика В.В. Мельничук 32.8 КБ
Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих метал О.В. Гринавцева 31.0 КБ
Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика та організація О.В. Бондаренко 41.6 КБ
Облік і аудит експортних операцій підприємств по виробництву облицювальних матеріалів Т.В. Кожухова 40.2 КБ
Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання О.В. Басенко 35.2 КБ
Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд 31.7 КБ
Облік і аудит зовнішьоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області) Л.І. Жидєєва 17.0 КБ
Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону У Р.В. Бойко 41.8 КБ
Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості) О.О. Гончаренко 32.2 КБ
Облік і аудит капітальних інвестицій (на прикладі житлобудівних підприємств) О.С. Гавриловський 36.1 КБ
Облік і аудит лізингових операцій Т.І. Хомуляк 45.2 КБ
Облік і аудит нематеріальних активів І.А. Бігдан 107.9 КБ
Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової промисловості) Н.М. Бразілій 35.9 КБ
Облік і аудит нематеріальних активів: теорія, організація, методика С.В. Шульга 120.7 КБ
Облік і аудит операцій в іноземній валюті С.О. Левицька 20.2 КБ
Облік і аудит операцій з експорту та імпорту за договорами купівлі-продажу Н.В. Федькевич 38.8 КБ
Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) М.І. Бондар 78.3 КБ
Облік і аудит припинення діяльності юридичної особи Н.В. Сухолитка 31.8 КБ
Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація Марина Миколаївна Орищенко 68.4 КБ
Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Н.В. Шульга 34.7 КБ
Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств О.О. Разборська 49.2 КБ
Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України) Л.І. Лежненко 37.4 КБ
Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України) Л.І. Лежненко 30.7 КБ
Облік і аудит цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств машинобудівного комплексу) Н.А. Пономарьова 34.4 КБ
Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промис С.М. Хмелевський 95.6 КБ
Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту А.А. Бєлоусов 43.5 КБ
Облік і внутрішній аудит собівартості продукції (на прикладі молокопереробних підприємствах України) В.І. Довбуш 32.0 КБ
Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: уп Т.В. Боцян 221.8 КБ
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах С.І. Саченко 202.0 КБ
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика С.Г. Михалевич 57.1 КБ
Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів І.В. Любезна 47.9 КБ
Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика Н.М. Позняковська 36.8 КБ
Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика С.В. Бойко 36.2 КБ
Облік і контроль бюджетного фінансування сільського господарства В.М. Метелиця 31.3 КБ
Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика І.М. Ткачук 26.5 КБ
Облік і контроль вексельних операцій С.З. Мошенський 90.4 КБ
Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з засто В.В. Роздобудько 31.7 КБ
Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному будівництві О.В. Лиско 38.2 КБ
Облік і контроль виробництва конкурентоспроможної продукції скотарства Л.А. Ільків 35.3 КБ
Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості О.А. Каплун 41.5 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин Тетяна Ярославівна Коцкулич 36.3 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві О.О. Головченко 47.7 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону У Должанський 115.8 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тер О.П. Завитій 40.2 КБ
Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) О.В. Сайко 34.5 КБ
Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м'ясоконсервної Л.Я. Тринька 122.0 КБ
Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області О.П. Сухоребра 39.1 КБ
Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості М.С. Грінчук 39.5 КБ
Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України Н.І. Барановський 47.9 КБ
Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості молокопродукції К.Г. Юрченко 52.1 КБ
Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів В.І. Леонтьєва 268.4 КБ
Облік і контроль витрат і доходів підприємств рибного господарства О.В. Князєва 102.4 КБ
Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг С.В. Сисюк 32.9 КБ
Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі В.Ю. Гордополов 161.8 КБ
Облік і контроль витрат основного виробництва машинобудівного підприємства В.В. Дубовая 41.8 КБ
Облік і контроль витрат та доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України Ю.В. Панченкова 46.5 КБ
Облік і контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт (на матеріалах закритого акціонерного В.О. Осмятченко 31.1 КБ
Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової економіки В.В. Новодворська 59.2 КБ
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та ор Н.З. Мачуга 30.5 КБ
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності закладів вищої освіта Н.І. Вацик 41.0 КБ
Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація О.С. Височан 48.6 КБ
Облік і контроль дивідендів (на прикладі підприємств Житомирської області) Мох'д І.М. Аль Нажжар 130.6 КБ
Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ П.Ф. Коваль 36.0 КБ
Облік і контроль доходів і результатів діяльності підприємств харчової промисловості М.В. Ломонос-Чанкселіані 35.2 КБ
Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання І.В. Мельничук 26.9 КБ
Облік і контроль загальновиробничих витрат (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств) Т.Ю. Бондаренко 42.7 КБ
Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підпри О.П. Погрібна 37.5 КБ
Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій Н.І. Бузак 34.1 КБ
Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств Н.М. Гудзенко 42.4 КБ
Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення Т.П. Остапчук 285.8 КБ
Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика С.М. Лайчук 47.5 КБ
Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку Т.А. Бондар 39.0 КБ
Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі К.О. Назарова 41.4 КБ
Облік і контроль матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості) О.В. Мурашко 25.0 КБ
Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств Україн В.М. Диба 32.5 КБ
Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ С.О. Шевченко 36.9 КБ
Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) Ю.Г. Давидов 29.3 КБ
Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський а І.В. Замула 39.6 КБ
Облік і контроль операцій з цінними паперами: теорія, методика, практика І.В. Орлов 56.5 КБ
Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України) В.В. Жук 38.4 КБ
Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств Україн М.О. Козлова 97.8 КБ
Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань М.А. Проданчук 33.7 КБ
Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві Тетяна Євгеніївна Дугар 79.5 КБ
Облік і контроль соціальних витрат підприємства О.І. Пацула 57.9 КБ
Облік і контроль страхування майна О.В. Заремба 62.9 КБ
Облік і контроль товарного забезпечення обороту на підприємствах торгівлі О.В. Сапоговська 188.5 КБ
Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торгов Н.В. Фірсова 36.1 КБ
Облік і контроль фінансових результатів діяльності підприємств Н.В. Уткіна 37.1 КБ
Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях Н.В. Прохар 43.2 КБ
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах Л.І. Марущак 43.5 КБ
Облік інвестицій на підприємствах торгівлі Еліна Анатоліївна Науменко 31.8 КБ
Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах І.В. Жураковська 67.1 КБ
Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин О.П. Гаценко 27.0 КБ
Облік нерухомості в АПК Ю.М. Осадча 35.7 КБ
Облік оперативної оренди в сільському господарстві України Л.В. Кондрюк 100.0 КБ
Облік оподаткування прибутку переробних підприємств О.В. Мельничук 40.1 КБ
Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах Л.М. Братчук 43.2 КБ
Облік основних засобів і операцій по їх оподаткуванню О.Ю. Омельченко 38.6 КБ