Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Роль генотипу шовковичного шовкопряда в прояві ефекту гетерозису, неспецифічної стійкості та успадку - О.А. Бойко
Установлено відмінності у реакції гібридів шовковичного шовкопряда та вихідних батьківських форм на електромагнітний вплив, а саме: більшу стійкість гібридів за показниками неспецифічної стійкості та продуктивності, що матиме практичне та теоретичне значення для розкриття природи гетерозису. Показано позитивні кореляції між змінами ембріональної терморезистентності та кількісними ознаками після надвисокочастотного (НВЧ) та лазерного впливу, запропоновано методику прогнозу стимулювальної дії опромінення за показником ембріональної терморезистентності. Уперше виявлено вплив плоїдності геному партеноклонів шовковичного шовкопряда на ступінь і характер змін показників неспецифічної стійкості та продуктивності після лазерного впливу. Показано роль генотипу шовкопряда у визначенні ефективності партеногенетичного розвитку після дії He - Ne лазера. Визначено тривалі модифікації показників партеногенезу у наступних поколінь після лазерного опромінення за різних типів статевого розмноження. Виявлено повне затухання модифікувальної дії лазера на показники партеногенезу для шостої генерації за умови партеногенетичного розмноження. Установлено збереження модифікувального впливу НВЧ і лазерного опромінення на показники коконів наступної генерації за партеногенетичного способу розмноження.

Багатоцільова оптимізація схем і параметрів розподільчих електричних мереж міст із урахуванням динам - В.О. Перепечений
Установлено відмінності у реакції гібридів шовковичного шовкопряда та вихідних батьківських форм на електромагнітний вплив, а саме: більшу стійкість гібридів за показниками неспецифічної стійкості та продуктивності, що матиме практичне та теоретичне значення для розкриття природи гетерозису. Показано позитивні кореляції між змінами ембріональної терморезистентності та кількісними ознаками після надвисокочастотного (НВЧ) та лазерного впливу, запропоновано методику прогнозу стимулювальної дії опромінення за показником ембріональної терморезистентності. Уперше виявлено вплив плоїдності геному партеноклонів шовковичного шовкопряда на ступінь і характер змін показників неспецифічної стійкості та продуктивності після лазерного впливу. Показано роль генотипу шовкопряда у визначенні ефективності партеногенетичного розвитку після дії He - Ne лазера. Визначено тривалі модифікації показників партеногенезу у наступних поколінь після лазерного опромінення за різних типів статевого розмноження. Виявлено повне затухання модифікувальної дії лазера на показники партеногенезу для шостої генерації за умови партеногенетичного розмноження. Установлено збереження модифікувального впливу НВЧ і лазерного опромінення на показники коконів наступної генерації за партеногенетичного способу розмноження.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 27, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України Віта Зеновіївна Папінко 40.1 КБ
Облік і аналіз процесів ліквідації та санації підприємств України на стадії банкрутства Г.В. Булкот 34.4 КБ
Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект С.В. Рилєєв 37.4 КБ
Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості) Ольга Євгеніївна Федорченко 72.4 КБ
Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств України) Аліна Григорівна Коваленко 26.7 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів аграрних підприємств В.В. Пасенко 51.0 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування Т.В. Калайтан 283.5 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного комплексу України І.В. Перевозова 34.5 КБ
Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії О.В. Будько 41.8 КБ
Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах Н.М. Горбатюк 32.6 КБ
Облік і аналіз формування біологічних активів в інкубаторно-птахівничих підприємствах Н.С. Золотарьова 44.4 КБ
Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку О.В. Гаращенко 34.6 КБ
Облік і аудит в управлінні продажами товарів О.В. Фоміна 35.7 КБ
Облік і аудит виробництва та операцій з ними на гірничо-збагачувальних комбінатах О.В. Руденко 60.0 КБ
Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості) О.І. Павликівська 30.3 КБ
Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства С.В. Гушко 52.6 КБ
Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції О.О. Заремба 86.0 КБ
Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика В.В. Мельничук 32.8 КБ
Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих метал О.В. Гринавцева 31.0 КБ
Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика та організація О.В. Бондаренко 41.6 КБ
Облік і аудит експортних операцій підприємств по виробництву облицювальних матеріалів Т.В. Кожухова 40.2 КБ
Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання О.В. Басенко 35.2 КБ
Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд 31.7 КБ
Облік і аудит зовнішьоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області) Л.І. Жидєєва 17.0 КБ
Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону У Р.В. Бойко 41.8 КБ
Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості) О.О. Гончаренко 32.2 КБ
Облік і аудит капітальних інвестицій (на прикладі житлобудівних підприємств) О.С. Гавриловський 36.1 КБ
Облік і аудит лізингових операцій Т.І. Хомуляк 45.2 КБ
Облік і аудит нематеріальних активів І.А. Бігдан 107.9 КБ
Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової промисловості) Н.М. Бразілій 35.9 КБ
Облік і аудит нематеріальних активів: теорія, організація, методика С.В. Шульга 120.7 КБ
Облік і аудит операцій в іноземній валюті С.О. Левицька 20.2 КБ
Облік і аудит операцій з експорту та імпорту за договорами купівлі-продажу Н.В. Федькевич 38.8 КБ
Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) М.І. Бондар 78.3 КБ
Облік і аудит припинення діяльності юридичної особи Н.В. Сухолитка 31.8 КБ
Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація Марина Миколаївна Орищенко 68.4 КБ
Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Н.В. Шульга 34.7 КБ
Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств О.О. Разборська 49.2 КБ
Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України) Л.І. Лежненко 37.4 КБ
Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України) Л.І. Лежненко 30.7 КБ
Облік і аудит цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств машинобудівного комплексу) Н.А. Пономарьова 34.4 КБ
Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промис С.М. Хмелевський 95.6 КБ
Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту А.А. Бєлоусов 43.5 КБ
Облік і внутрішній аудит собівартості продукції (на прикладі молокопереробних підприємствах України) В.І. Довбуш 32.0 КБ
Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: уп Т.В. Боцян 221.8 КБ
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах С.І. Саченко 202.0 КБ
Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і практика С.Г. Михалевич 57.1 КБ
Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів І.В. Любезна 47.9 КБ
Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика Н.М. Позняковська 36.8 КБ
Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика С.В. Бойко 36.2 КБ
Облік і контроль бюджетного фінансування сільського господарства В.М. Метелиця 31.3 КБ
Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика І.М. Ткачук 26.5 КБ
Облік і контроль вексельних операцій С.З. Мошенський 90.4 КБ
Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з засто В.В. Роздобудько 31.7 КБ
Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному будівництві О.В. Лиско 38.2 КБ
Облік і контроль виробництва конкурентоспроможної продукції скотарства Л.А. Ільків 35.3 КБ
Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості О.А. Каплун 41.5 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин Тетяна Ярославівна Коцкулич 36.3 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві О.О. Головченко 47.7 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону У Должанський 115.8 КБ
Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тер О.П. Завитій 40.2 КБ
Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) О.В. Сайко 34.5 КБ
Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м'ясоконсервної Л.Я. Тринька 122.0 КБ
Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області О.П. Сухоребра 39.1 КБ
Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості М.С. Грінчук 39.5 КБ
Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України Н.І. Барановський 47.9 КБ
Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості молокопродукції К.Г. Юрченко 52.1 КБ
Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів В.І. Леонтьєва 268.4 КБ
Облік і контроль витрат і доходів підприємств рибного господарства О.В. Князєва 102.4 КБ
Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг С.В. Сисюк 32.9 КБ
Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі В.Ю. Гордополов 161.8 КБ
Облік і контроль витрат основного виробництва машинобудівного підприємства В.В. Дубовая 41.8 КБ
Облік і контроль витрат та доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України Ю.В. Панченкова 46.5 КБ
Облік і контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт (на матеріалах закритого акціонерного В.О. Осмятченко 31.1 КБ
Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової економіки В.В. Новодворська 59.2 КБ
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та ор Н.З. Мачуга 30.5 КБ
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності закладів вищої освіта Н.І. Вацик 41.0 КБ
Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація О.С. Височан 48.6 КБ
Облік і контроль дивідендів (на прикладі підприємств Житомирської області) Мох'д І.М. Аль Нажжар 130.6 КБ
Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ П.Ф. Коваль 36.0 КБ
Облік і контроль доходів і результатів діяльності підприємств харчової промисловості М.В. Ломонос-Чанкселіані 35.2 КБ
Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання І.В. Мельничук 26.9 КБ
Облік і контроль загальновиробничих витрат (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств) Т.Ю. Бондаренко 42.7 КБ
Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підпри О.П. Погрібна 37.5 КБ
Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій Н.І. Бузак 34.1 КБ
Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств Н.М. Гудзенко 42.4 КБ
Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення Т.П. Остапчук 285.8 КБ
Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика С.М. Лайчук 47.5 КБ
Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку Т.А. Бондар 39.0 КБ
Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі К.О. Назарова 41.4 КБ
Облік і контроль матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості) О.В. Мурашко 25.0 КБ
Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств Україн В.М. Диба 32.5 КБ
Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ С.О. Шевченко 36.9 КБ
Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) Ю.Г. Давидов 29.3 КБ
Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський а І.В. Замула 39.6 КБ
Облік і контроль операцій з цінними паперами: теорія, методика, практика І.В. Орлов 56.5 КБ
Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України) В.В. Жук 38.4 КБ
Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств Україн М.О. Козлова 97.8 КБ
Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань М.А. Проданчук 33.7 КБ
Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві Тетяна Євгеніївна Дугар 79.5 КБ
Облік і контроль соціальних витрат підприємства О.І. Пацула 57.9 КБ
Облік і контроль страхування майна О.В. Заремба 62.9 КБ
Облік і контроль товарного забезпечення обороту на підприємствах торгівлі О.В. Сапоговська 188.5 КБ
Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торгов Н.В. Фірсова 36.1 КБ
Облік і контроль фінансових результатів діяльності підприємств Н.В. Уткіна 37.1 КБ
Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях Н.В. Прохар 43.2 КБ
Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах Л.І. Марущак 43.5 КБ
Облік інвестицій на підприємствах торгівлі Еліна Анатоліївна Науменко 31.8 КБ
Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах І.В. Жураковська 67.1 КБ
Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин О.П. Гаценко 27.0 КБ
Облік нерухомості в АПК Ю.М. Осадча 35.7 КБ
Облік оперативної оренди в сільському господарстві України Л.В. Кондрюк 100.0 КБ
Облік оподаткування прибутку переробних підприємств О.В. Мельничук 40.1 КБ
Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах Л.М. Братчук 43.2 КБ
Облік основних засобів і операцій по їх оподаткуванню О.Ю. Омельченко 38.6 КБ