Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 26, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функіональних рівнянь - Я.Й. Бігун
Розроблено й обгрунтовано схеми усереднення для систем диференціально-функціональних рівнянь з повільними та швидкими змінними, які у процесі еволюції проходять через резонанс. Введено резонансне співвідношення для частот, яке залежить від запізнення у швидких змінних. Побудовано рівнозмінні оцінки для осциляційних інтегралів, що відповідають багаточастотним системам у випадку сталого та змінного запізнення. Розглянуто випадок лінійного запізнення. У разі накладених умов асимптотика оцінок непокращувана. На підставі одержаних оцінок доведено нові теореми з обгрунтування методу усереднення для систем зі сталим і змінним запізненням, у випадках, коли частоти залежать від повільного часу або від повільних змінних. Вивчено випадок систем з лінійно перетвореним аргументом. Запропоновано й обгрунтовано схеми усереднення для систем з запізненням, коли задаються багатоточкові або інтегральні крайові умови. Процедура усереднення застосовується також до інтегральних крайових умов. У малому околі розв'язку усередненої задачі доведено існування та єдність розв'язку або його існування, якщо вектор часот залежить від повільних змінних. Обгрунтовано схеми усереднення для систем вищого наближення, якщо задано початкові або крайові умови. Розглянуто задачу коливання нескінченної струни під дією багаточастотних збурень і наведено для неї обгрунтування методу усереднення. Запропоновані схеми усереднення використано для розв'язання певних модельних прикладних завдань.

Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливост - Л.П. Логінова
Розроблено й обгрунтовано схеми усереднення для систем диференціально-функціональних рівнянь з повільними та швидкими змінними, які у процесі еволюції проходять через резонанс. Введено резонансне співвідношення для частот, яке залежить від запізнення у швидких змінних. Побудовано рівнозмінні оцінки для осциляційних інтегралів, що відповідають багаточастотним системам у випадку сталого та змінного запізнення. Розглянуто випадок лінійного запізнення. У разі накладених умов асимптотика оцінок непокращувана. На підставі одержаних оцінок доведено нові теореми з обгрунтування методу усереднення для систем зі сталим і змінним запізненням, у випадках, коли частоти залежать від повільного часу або від повільних змінних. Вивчено випадок систем з лінійно перетвореним аргументом. Запропоновано й обгрунтовано схеми усереднення для систем з запізненням, коли задаються багатоточкові або інтегральні крайові умови. Процедура усереднення застосовується також до інтегральних крайових умов. У малому околі розв'язку усередненої задачі доведено існування та єдність розв'язку або його існування, якщо вектор часот залежить від повільних змінних. Обгрунтовано схеми усереднення для систем вищого наближення, якщо задано початкові або крайові умови. Розглянуто задачу коливання нескінченної струни під дією багаточастотних збурень і наведено для неї обгрунтування методу усереднення. Запропоновані схеми усереднення використано для розв'язання певних модельних прикладних завдань.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 26, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Національні фірми в транснаціональних корпоративних системах Г.О. Сталінська 38.6 КБ
Небанківські фінансові інститути в економічній системі України О.Л. Дорош 60.5 КБ
Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України І.С. Каракулова 37.0 КБ
Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження в аграрному секторі Олександр Володимирович Худолій 60.3 КБ
Недобросовісна зовнішня конкуренція та методи захисту від неї національного ринку Д.О. Кохан 26.5 КБ
Незайняте населення України: оцінка та напрями забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці О.І. Цимбал 33.6 КБ
Некоректні задачі відновлення економічної інформації за умов невизначеності О.Б. Герасимчук 40.2 КБ
Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора А.М. Гізатулін 163.3 КБ
Нелінійні статичні та динамічні моделі управління запасами підприємств О.М. Ляшенко 70.0 КБ
Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України Ю.Є. Петруня 30.5 КБ
Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу О.М. Чередниченко 35.2 КБ
Непряме оподаткування сільськогосподарських товаровиробників С.О. Осадчий 33.4 КБ
Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту А.Б. Дрига 33.0 КБ
Несировинний експорт України і його макроекономічне стимулювання Н.І. Черкас 43.5 КБ
Нігерія на світовому ринку нафти Інносент Озоємена Езума 47.0 КБ
Нормативи плати за спеціальне використання лісових мисливських угідь та фауни як інструмент реалізац Ю.В. Муравйов 37.0 КБ
Нумізматичні операції Національного банку України: методичний та маркетинговий аспекти Н.В. Конюшенко 47.1 КБ
Обгрунтування амортизаційної політики підприємства в умовах її лібералізації М.А. Борисенко 27.8 КБ
Обгрунтування впливу інтеграційних процесів на регіональний соціально- економічний розвиток (на прик Валерій Віталійович Кондратюк 62.0 КБ
Обгрунтування економіко-організаційних передумов ефективного функціонування акціонерних товариств А.Б. Педько 62.4 КБ
Обгрунтування ефективного розвитку виробництва продукції олійних культур О.Г. Шайко 74.4 КБ
Обгрунтування конкурентної стратегії підприємства А.П. Лозенко 35.1 КБ
Обгрунтування критеріїв оцінки та удосконалення економічної роботи на підприємстві (на матеріалах ви С.М. Немирович 28.7 КБ
Обгрунтування методики економічного прогнозування споживання плоского прокату О.В. Яценко 93.4 КБ
Обгрунтування методичних основ формування структури інвестиційних ресурсів підприємства Я.Ю. Лоскутова 50.6 КБ
Обгрунтування механізму оцінки ефективності використання керівного персоналу підприємств І.Є. Семенча 41.3 КБ
Обгрунтування напрямків інвестування на промисловому підприємстві С.Е. Кучіна 61.9 КБ
Обгрунтування обсягів виробництва продукції для забезпечення ефективності функціонування гірничорудн Н.В. Пасічник 56.5 КБ
Обгрунтування обсягів збуту та політики розподілу споживчих товарів В.І. Рожко 57.6 КБ
Обгрунтування організації раціонального використання і охорони земель в умовах здійснення земельної І.Р. Залуцький 17.9 КБ
Обгрунтування основних напрямів розвитку підприємств дитячого харчування в Україні на основі маркети Олена Василівна Медведко 2.52 МБ
Обгрунтування основних напрямків участі фінансових інститутів в розвитку інноваційої діяльності О.В. Красовська 57.6 КБ
Обгрунтування перспектив розвитку авіації загального призначення в Україні І.Є. Максютенко 60.4 КБ
Обгрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства О.В. Садовник 34.0 КБ
Обгрунтування стратегії діяльності підприємств на фондовому ринку (на матеріалах металургійних підпр В.М. Фурман 20.4 КБ
Обгрунтування стратегічних рішень з розвитку підприємств в ринкових умовах Т.Л. Зубко 160.3 КБ
Обгрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства О.В. Макарюк 62.1 КБ
Обігові кошти та резерви підвищення ефективності їх використання (на базі промислових підприємств м. Я.В. Гур'єва 85.9 КБ
Облік в ресторанному господарстві: організація і методика Н.В. Смірнова 61.0 КБ
Облік в управлінні оборотним капіталом торговельного підприємства А.М. Рєхачева 56.4 КБ
Облік в управлінні основною діяльністю готелю С.Я. Король 42.5 КБ
Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності П.Ю. Нечай 32.1 КБ
Облік виробництва і реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах: методологія і практи П.Л. Сук 82.0 КБ
Облік виробництва сільськогосподарської продукції О.А. Боярова 31.9 КБ
Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація О.В. Миронюк 32.7 КБ
Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання (на прикладі підприємств хлібопекарсь О.М. Приймачок 35.1 КБ
Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах З.Д. Тичук 43.7 КБ
Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства Г.С. Кошевецька 73.7 КБ
Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості продукції в гумово-технічній підгалузі С.Л. Іваніна 41.2 КБ
Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції І.С. Торопова 27.2 КБ
Облік витрат і аналіз виробництва насіннєвої картоплі К.О. Маліновська 61.1 КБ
Облік витрат на виробництво будівельної продукції: теорія, організація і методика К.А. Ягмур 58.6 КБ
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоово Т.В. Трофімова 29.2 КБ
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції в управлінні хлібопекарними підпр Є.В. Шляхов 38.0 КБ
Облік витрат на виробництво продукції рослинництва П.Л. Сук 31.6 КБ
Облік витрат та аналіз ефективності реалізації продукції картоплярства Ю.М. Скосир 89.6 КБ
Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві С.Р. Яцишин 36.5 КБ
Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві Н.В. Михайлицька 23.9 КБ
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК І.В. Капля 88.2 КБ
Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах О.О. Канцуров 94.6 КБ
Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств Тетяна Миколаївна Королюк 67.9 КБ
Облік грошових коштів та контроль їх виконання в підприємствах торгівлі І.С. Несходовський 40.5 КБ
Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ Т.В. Канєва 27.1 КБ
Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах О.Ф. Ярмолюк 49.9 КБ
Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу С.В. Хома 71.5 КБ
Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень О.Л. Вовченко 31.2 КБ
Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисл М.Б. Кулинич 33.2 КБ
Облік і аналіз в управлінні інноваційною діяльністю підприємств О.В. Мінаков 203.2 КБ
Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках А.В. Максименко 37.5 КБ
Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України Н.Б. Литвин 77.3 КБ
Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі підприємств машинобудування Полтавської А.М. Поплюйко 29.7 КБ
Облік і аналіз виробничих запасів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств) І.А. Карабаза 55.1 КБ
Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України С.В. Андрос 75.4 КБ
Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань Л.В. Почапська 28.6 КБ
Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств А О.Г. Замета 36.4 КБ
Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області) О.Л. Примаченко 41.2 КБ
Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект Олег Олексійович Ільченко 98.6 КБ
Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики (на прикладі теплових електростанцій західного рег О.С. Думинець 82.0 КБ
Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: теорія та методика С.М. Кафка 81.7 КБ
Облік і аналіз витрат по наданню послуг зв'язку (на прикладі підприємств Укртелекому) Л.А. Ніколенко 37.3 КБ
Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва А.П. Сава 38.7 КБ
Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової пром С.Р. Тріль 138.4 КБ
Облік і аналіз відтворення основних засобів підприємств харчування О.О. Горошанська 34.1 КБ
Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисл С.В. Питель 92.2 КБ
Облік і аналіз діяльності спільних підприємств (на прикладі підприємств целюлозно-паперової промисло О.О. Бідюк 34.4 КБ
Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку Л.П. Снігурська 64.2 КБ
Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств О.М. Кондратюк 46.1 КБ
Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності Україн О.І. Степаненко 26.9 КБ
Облік і аналіз залученого капіталу підприємства (на прикладі підприємств молочної промисловості) Н.С. Марушко 40.7 КБ
Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі О.В. Цуканова 33.1 КБ
Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах Г.М. Фадєєва 22.7 КБ
Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК "Укррудпром") О.М. Брадул 77.9 КБ
Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація І.Я. Омецінська 66.4 КБ
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств Б.А. Засадний 51.5 КБ
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація Я.Д. Крупка 48.7 КБ
Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств О.О. Левицька 51.4 КБ
Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика та організація (на прикладі підприємств швейної промис І.Є. Прибега 16.7 КБ
Облік і аналіз іноземних фінансових інвестицій (на прикладі суб'єктів підприємницької діяльності Укр С.В. Сагова 36.7 КБ
Облік і аналіз капітальних інвестицій: організація і методика (на матеріалах гірничо-збагачувальних Я.О. Ізмайлов 53.5 КБ
Облік і аналіз корпоративних цінних паперів Н.Б. Кащена 33.8 КБ
Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації "Укрсортнасіннєовоч") В.Г. Козак 42.7 КБ
Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві О.М. Колеснікова 45.6 КБ
Облік і аналіз ліквідних активів (на прикладі суднобудівних та судноремонтних підприємств АР Крим) О.М. Івашевська 37.5 КБ
Облік і аналіз ліквідних активів (на прикладі суднобудівних та судноремонтних підприємств АР Крим) Олена Михайлівна Івашевська 37.5 КБ
Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств х Н.В. Гавришко 33.6 КБ
Облік і аналіз матеріальних сировинних ресурсів (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості) С.П. Крамарчук 205.7 КБ
Облік і аналіз нарахування та використання амортизації Л.В. Городянська 51.6 КБ
Облік і аналіз оновлення рухомого складу автотранспортних підприємств на умовах фінансового лізингу О.М. Розмислов 29.8 КБ
Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною Олександра Романівна Кіляр 38.7 КБ
Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності О.М. Глущук 67.3 КБ
Облік і аналіз операцій з цінними паперами власної емісії в акціонерних товариствах І.А. Мацегора 60.3 КБ
Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Кривбас Н.Л. Бикова 37.8 КБ
Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту при експлуатації родовищ у наф М.М. Василюк 20.8 КБ
Облік і аналіз поточних зобов'язань Т.І. Тесленко 53.5 КБ
Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування Г.С. Дергільова 31.8 КБ