Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні процеси в активних середовищах плазмодинамічних лазерів на парі металів та галогенідах інерт - В.П. Стародуб
Наведено результати експериментального та теоретичного дослідження фізичних процесів у плазмовому струмені, які ведуть до утворення активного середовища для плазмодинамічного лазеру на парі Li, Na, Sr, Cd. Запропоновано спосіб підвищення ефективності активного середовища на плазмі, яка рекомбінує за рахунок введення присадки Cs, який обгрунтовано теоретично і підтверджено експериментально. Отримано та досліджено понад 200 ефективних перерізів одоноелектронного та двохелектронного збудження атомів Mg, Ca, Sr, Ba, Cu, Bi та Pb. Запропоновано та реалізовано спосіб неперервного отримання ексимерних молекул в плазмовому струмені на суміші інертних газів з галогенагентами. Розглянуто шляхи підвищення концентрації моногалогенідів інертних газів у плазмовому струмені.

Методи та алгоритми компараторної ідентифікації статичних сенсорних систем при обмеженні на вхідну і - В.В. Іващенко
Наведено результати експериментального та теоретичного дослідження фізичних процесів у плазмовому струмені, які ведуть до утворення активного середовища для плазмодинамічного лазеру на парі Li, Na, Sr, Cd. Запропоновано спосіб підвищення ефективності активного середовища на плазмі, яка рекомбінує за рахунок введення присадки Cs, який обгрунтовано теоретично і підтверджено експериментально. Отримано та досліджено понад 200 ефективних перерізів одоноелектронного та двохелектронного збудження атомів Mg, Ca, Sr, Ba, Cu, Bi та Pb. Запропоновано та реалізовано спосіб неперервного отримання ексимерних молекул в плазмовому струмені на суміші інертних газів з галогенагентами. Розглянуто шляхи підвищення концентрації моногалогенідів інертних газів у плазмовому струмені.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 25, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Мотиваційний механізм підприємництва в промисловому комплексі В.А. Ягорлицький 48.3 КБ
Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства Геннадій Олександрович Гончаров 18.3 КБ
Мотиваційний механізм управління витратами підприємства Т.О. Єгоркіна 34.5 КБ
Мотиваційні механізми активізації політики зайнятості в Україні (на прикладі Львівської області) О.Т. Риндзак 48.3 КБ
Мотиваційні механізми активізації розвитку підприємництва Тетяна Миколаївна Петрук 94.9 КБ
Мотиваційні механізми діяльності фермерських господарств В.В. Вольська 56.4 КБ
Мотиваційні механізми управління розвитком промислового виробництва П.С. Маковеєв 74.1 КБ
Мотивація в менеджменті підприємств АПК (на матеріалах харчових підприємств Житомирської області) І.І. Кравчук 71.3 КБ
Мотивація господарської діяльності в трансформаційній економіці В.В. Липов 37.2 КБ
Мотивація ефективної зайнятості на регіональному ринку праці Н.А. Іщенко 70.8 КБ
Мотивація ефективної праці в сільськогосподарських підприємствах О.А. Гніденко 45.1 КБ
Мотивація персоналу металургійного підприємства до випуску якісної сталі Ю.О. Распопова 56.7 КБ
Мотивація персоналу та її взаємозв'язок з ефективністю господарської діяльності підприємства О.А. Докучаєв 47.1 КБ
Мотивація підвищення трудового потенціалу верстатників В.І. Кулійчук 57.0 КБ
Мотивація підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки Л.О. Вдовенко 35.6 КБ
Мотивація підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону М.О. Степура 305.5 КБ
Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах Людмила Олександрівна Ломовських 34.5 КБ
Мотивація праці в умовах трансформації економіки України М.В. Гунченко 67.1 КБ
Мотивація праці як складова економічної стратегії підприємства Д.М. Ядранський 38.9 КБ
Мотивація робітників на основі вдосконалення тарифної системи оплати праці (на прикладі підприємств О.М. Баксалова 131.3 КБ
Мотивація розробників нової техніки на підприємствах машинобудівної галузі В.В. Ушкальов 144.1 КБ
Мотивація трудової діяльності в агропромисловому виробництві України Л.П. Червінська 67.9 КБ
Мотивація трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств О.О. Клокар 39.2 КБ
Мотивація трудової діяльності у системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України) Г.Т. Куліков 83.4 КБ
Мотивація у механізмі підвищення продуктивності виробництва О.О. Чернушкіна 37.5 КБ
Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства І.Ф. Кошелупов 49.7 КБ
Мотивація утворення та перспективи розвитку великих компаній вугільного машинобудування М.В. Павленко 125.5 КБ
Мотиви і стимули у труді керівника сільськогосподарського формування І.Л. Калініченко 115.5 КБ
Мотивування керівників в системі управління підприємством І.С. Процик 52.5 КБ
Мотивування працівників промислових підприємств Г. Кіндерманн 140.9 КБ
Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України А.Л. Бикова 31.0 КБ
Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік Н.І. Дучинська 100.3 КБ
Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України Лідія Василівна Шинкарук 84.6 КБ
Надійність і стійкість комерційних банків: оцінка та регулювання В.М. Коваль 36.7 КБ
Накопичення та реформування відносин власності в Україні О.В. Ющенко 22.5 КБ
Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування А.К. Малярчук 78.7 КБ
Напрями оптимізації функціональної діяльності судноплавних компаній України С.Є. Бабусенко 51.0 КБ
Напрями підвищення економічної ефективності і конкурентноспроможності птахівничих підприємств регіон Н.О. Аверчева 77.8 КБ
Напрями підвищення економічної ефективності овочівництва закритого грунту Д.М. Трачова 126.2 КБ
Напрями підвищення ефективності виробництва овочів відкритого грунту в степовій зоні С.В. Кальченко 44.1 КБ
Напрями підвищення ефективності управління результатами діяльності підприємств хлібопекарської проми Ю.Л. Темчишина 41.3 КБ
Напрями розвитку та розміщення молочного скотарства і підвищення його економічної ефективності О.Є. Данилевська 36.5 КБ
Напрями удосконалення державного регулювання соціальної орієнтації економіки С.М. Гріневська 86.0 КБ
Напрями формування та ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств А.М. Гура 139.4 КБ
Напрямки структурної перебудови розвитку лісоресурсного комплексу України М.А. Степаненко 41.4 КБ
Напрямки формування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в ринкових умовах І.А. Голубєва 38.2 КБ
Наукові засади формування територіально-виробничого комплексу (на прикладі цивільної авіації України І.І. Соколи 58.1 КБ
Наукові основи обгрунтування підвищення еколого-економічної ефективності економічних систем М.О. Харченко 49.1 КБ
Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефекті І.Б. Дегтярьова 286.7 КБ
Наукові основи регіонального сільськогосподарського землекористування (на прикладі Львівської област О.С. Будзяк 35.9 КБ
Наукові основи управління конкурентоспроможністю продукції машинобудівного підприємства О.А. Паршина 77.7 КБ
Наукові принципи адаптації планування і прогнозування рослинництва до умов ринкової економіки О.Б. Станкевич 35.5 КБ
Науково-методичне забезпечення формування стратегії розвитку регіону Т.М. Калашнікова 86.5 КБ
Науково-методичні аспекти приватизації об'єктів трубопроводного транспорту Д.С. Костров 39.2 КБ
Науково-методичні засади аналізу монетарних показників в перехідній економіці А.О. Сігайов 186.2 КБ
Науково-методичні засади грошової оцінки земель В.М. Кілочко 36.8 КБ
Науково-методичні засади державного регулювання відновлення платоспроможності (банкрутства) підприєм К.А. Мараховська 38.0 КБ
Науково-методичні засади економічного забезпечення превентивного захисту навколишнього природного се О.І. Пашенцев 60.6 КБ
Науково-методичні засади економічної діяльності об'єктів природно-заповідного фонду України О.В. Геник 490.8 КБ
Науково-методичні засади забезпечення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації О.О. Дмитрієва 105.6 КБ
Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в Ю.М. Дерев'янко 254.9 КБ
Науково-методичні засади збалансованого розвитку лісогосподарського комплексу регіону (на прикладі Л А.М. Дейнека 31.8 КБ
Науково-методичні засади індикативного планування та механізми їх реалізації М.М. Погребняк 46.3 КБ
Науково-методичні засади інноваційного розвитку економіки в умовах євроінтеграції України В.В. Кобринчук 695.6 КБ
Науково-методичні засади оцінки і регулювання інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіон О.В. Пирог 32.2 КБ
Науково-методичні засади податкового регулювання малого бізнесу Степан Анатолійович Музиченко 251.9 КБ
Науково-методичні засади реформування відносин власності Т.В. Мамрош 42.7 КБ
Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону Е.В. Щепанський 28.4 КБ
Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону О.Л. Богашко 260.6 КБ
Науково-методичні засади удосконалення механізму соціально-економічного розвитку монофункціональних Н.В. Васильєва 56.0 КБ
Науково-методичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування О.М. Маценко 216.5 КБ
Науково-методичні засади укладення та ефективної реалізації угод про розподіл продукції І.О. Баранецький 42.0 КБ
Науково-методичні основи взаємоув'язки програмних і бюджетних показників розвитку економіки М.Л. Плахотник 65.5 КБ
Науково-методичні основи визначення тіньової економіки в системі зовнішньоекономічних операцій Н.Є. Поліщук 43.8 КБ
Науково-методичні основи відтворення трудового потенціалу України В.М. Лич 105.9 КБ
Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти Л.І. Антошкіна 109.5 КБ
Науково-методичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності А.С. Музиченко 85.8 КБ
Науково-методичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності Л.В. Довганюк 45.3 КБ
Науково-методичні основи державного регулювання стратегічно важливих підприємств І.О. Жалніна 49.6 КБ
Науково-методичні основи державного регулювання товарної структури експорту К.О. Конченко 38.8 КБ
Науково-методичні основи державного управління інвестиційною діяльністю (на прикладі страхового ринк Ольга Миколаївна Кисельова 95.2 КБ
Науково-методичні основи державного управління процесом реструктуризації вугільної промисловості Укр О.Ф. Ляшенко 36.3 КБ
Науково-методичні основи економічного регулювання розвитку і розміщення олійно-жирового комплексу Ук Г.В. Блакита 83.9 КБ
Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва Т.В. Терещенко 36.1 КБ
Науково-методичні основи інвестування фермерських господарств в умовах ринкових перетворень економік О.Г. Чирва 37.1 КБ
Науково-методичні основи прогнозування валового внутрішнього продукту з урахуванням впливу податково С.В. Фролов 116.6 КБ
Науково-методичні основи прогнозування ринку устаткування (на прикладі верстатобудування України) К.В. Пічик 35.1 КБ
Науково-методичні основи раціоналізації регіонального розвитку лісосировинної бази С.В. Біднячук 42.2 КБ
Науково-методичні основи регулювання кон'юнктури споживчого ринку України А.Г. Кондиріна 26.4 КБ
Науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону А.В. Корюгін 39.3 КБ
Науково-методичні основи регулювання структури агропромислового виробництва Н.І. Новальська 29.0 КБ
Науково-методичні основи регулювання тарифної політики у сфері телекомунікацій О.О. Мостовенко 45.0 КБ
Науково-методичні основи регулювання фінансових потоків сектору загального державного управління М.А. Деркач 31.3 КБ
Науково-методичні основи реформування відносин власності в Україні Б.М. Катрушин 27.3 КБ
Науково-методичні основи управління проектами вільних економічних зон і територій пріоритетного розв С.В. Куніцин 25.3 КБ
Науково-методичні основи управління проектами: економічний аспект В.А. Вісящев 172.5 КБ
Науково-методичні основи формування корпоративного сектору в процесі приватизації В.А. Чердаков 43.6 КБ
Науково-методичні основи формування податкових надходжень бюджету С.В. Давиденко 46.6 КБ
Науково-методичні підходи до прогнозування фонду оплати праці у системі макропоказників Н.М. Дмитренко 55.2 КБ
Науково-методологічні засади комплексного управління комерційним посередництвом І.М. Грищенко 152.3 КБ
Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні А.О. Касич 98.0 КБ
Науково-методологічні основи державного регулювання відтворення людського капіталу України Наталя Валентинівна Ушенко 71.9 КБ
Науково-методологічні основи державного регулювання інвестиційними процесами розвитку економіки (рег В.А. Лушкін 56.1 КБ
Науково-методологічні основи організації та управління розвитком інноваційної діяльності в промислов М.В. Шарко 59.8 КБ
Науково-методологічні основи розвитку підприємництва в легкій промисловості на засадах маркетингу О.І. Лабурцева 74.9 КБ
Науково-методологічні основи соціалізації економіки і забезпечення соціальної динаміки суспільства Вадим Олегович Гришкін 116.1 КБ
Науково-методологічні основи формування та розвитку системи агромаркетингу І.О. Соловйов 73.5 КБ
Науково-методологічні основи формування, оцінки і управління потенціалом соціалізації економіки Укра Н.М. Дєєва 80.3 КБ
Науково-організаційні основи розвитку корпоративного сектору економіки А.М. Мірошник 37.8 КБ
Науково-практичні основи формування сприятливого інвестиційного клімату регіону О.А. Демидов 39.1 КБ
Науково-прикладні засади збалансованого розвитку курортної території Н.В. Мельнікова 56.7 КБ
Науково-технологічні фактори ефективної діяльності транснаціональних корпорацій Р.В. Омельченко 35.7 КБ
Національні інноваційні системи як механізм підвищення конкурентоспроможності в перехідних економіка З.В. Микитюк 132.8 КБ
Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в транзитивній економіці А.О. Москвіна 30.6 КБ
Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах А І.В. Бережна 108.3 КБ