Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 24, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив діамагнітного заміщення у феримагнітних плівках на їх магнітні властивості - С.О. Юр'єв
Встановлено вплив діамагнітних заміщень та умов вирощування на магнітні властивості та структуру епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Відзначено, що регульована зміна складу та умов росту створила можливість вирощування епітаксійних багатошарових структур на основі ЗІГ з відмінними магнітними властивостями у шарах. Установлено й обгрунтовано відмінності у структурно-фазовому стані та магнітній структурі, виявлені в поверхневих шарах конструкційних матеріалів на основі заліза, обумовлені характером їх термічної обробки. Досліджено вплив діамагнітних заміщень в октаедричній підрешітці на магнітні властивості та надтонкі взаємодії у феритах зі структурами гранату та шпінелі. Виявлено зв'язок параметрів надтонких взаємодій зі структурними особливостями нових інтерметалічних сполук (боридів, фосфідів) та газу Гейслера. Удосконалено методику ядерної гамма-резонансної спектроскопії.

Інтродукція видів роду Actinidia Lindl. в Лісостепу України (ріст, розвиток, особливості, розмноженн - Н.В. Скрипченко
Встановлено вплив діамагнітних заміщень та умов вирощування на магнітні властивості та структуру епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Відзначено, що регульована зміна складу та умов росту створила можливість вирощування епітаксійних багатошарових структур на основі ЗІГ з відмінними магнітними властивостями у шарах. Установлено й обгрунтовано відмінності у структурно-фазовому стані та магнітній структурі, виявлені в поверхневих шарах конструкційних матеріалів на основі заліза, обумовлені характером їх термічної обробки. Досліджено вплив діамагнітних заміщень в октаедричній підрешітці на магнітні властивості та надтонкі взаємодії у феритах зі структурами гранату та шпінелі. Виявлено зв'язок параметрів надтонких взаємодій зі структурними особливостями нових інтерметалічних сполук (боридів, фосфідів) та газу Гейслера. Удосконалено методику ядерної гамма-резонансної спектроскопії.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 24, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Моделювання процесів управління в медичних установах в умовах переходу до ринку К.М. Маншилін 79.3 КБ
Моделювання процесів управління вартістю підприємства в умовах ринку П.В. Комазов 87.8 КБ
Моделювання процесів управління водогосподарськими системами Анатолій Олекійович Орлов 83.8 КБ
Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону С.Г. Міщенко 216.2 КБ
Моделювання процесів управління інвестиційною компанією в умовах нестабільного економічного середови В.В. Гриб 53.2 КБ
Моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії М.Г. Бойченко 65.6 КБ
Моделювання процесів управління конкурентоздатністю комерційного банку Ф.Б. Інденбаум 40.3 КБ
Моделювання процесів управління мотивацією персоналу підприємства Я.В. Тимохина 82.6 КБ
Моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища О.С. Гугля 55.8 КБ
Моделювання процесів фінансового менеджменту у виробничо-економічних системах К.Г. Макаров 43.2 КБ
Моделювання процесів фінансового планування на підприємствах в умовах невизначеності І.А. Полтьєва 98.1 КБ
Моделювання процесів формування господарських рішень на промислових підприємствах з урахуванням ризи О.О. Солодова 80.6 КБ
Моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем Станіслав Веніамінович Устенко 92.5 КБ
Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умова А.Є. Жмуркевич 76.9 КБ
Моделювання процесу економічного зростання регіону І.Т. Зварич 50.2 КБ
Моделювання процесу економічного розвитку виробничого підприємства П.І. Безус 28.7 КБ
Моделювання процесу прийняття стратегічних рішень в умовах нестабільного економічного середовища Ольга Гаврилівна Пантелєєва 38.8 КБ
Моделювання процесу структурних змін виробничих потужностей промислових підприємств (квантово-інвест О.І. Богославець 113.1 КБ
Моделювання процесу управління вугледобувними підприємствами в умовах реструктуризації О.Б. Чумакова 67.0 КБ
Моделювання процесу формування планових завдань виробництва готової продукції в умовах розвитку ринк Т.А. Городня 76.6 КБ
Моделювання процесу функціонування інформаційних систем економічного об'єкта з урахуванням ризику О.Л. Корольов 52.7 КБ
Моделювання регіональних систем розселення А.В. Кулик 64.5 КБ
Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду О.М. Лисюк 58.5 КБ
Моделювання рейтингового управління економічними системами О.І. Богатов 37.6 КБ
Моделювання ресурсних можливостей підприємства в поточному й оперативному управлінні А.Я. Берсуцький 75.9 КБ
Моделювання ризику в економіці та підприємництві на базі теоретико-ігрового підходу А.В. Сігал 73.2 КБ
Моделювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності Л.Л. Маханець 48.6 КБ
Моделювання рівня життя населення в умовах трансформаційної економіки Л.І. Сисак 43.1 КБ
Моделювання рішень у системі маркетингу судноплавних компаній С.П. Онищенко 64.5 КБ
Моделювання робочого часу агропромислових підприємств Е.О. Соколова 22.8 КБ
Моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу Книшенко 101.6 КБ
Моделювання розвитку вугільної промисловості України в умовах обмежених інвестицій І.І. Павленко 67.7 КБ
Моделювання розвитку малих виробничих підприємств на основі процесів взаємодії І.О. Бондар 49.8 КБ
Моделювання розвитку просторової структури ринку М.Р. Лотоцька 82.8 КБ
Моделювання синергетичного ефекту при розробці маркетингових стратегій виробничо-економічних систем Ю.О. Клочко 54.8 КБ
Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування В.В. Євдокимов 32.1 КБ
Моделювання системи бюджетування підприємства в умовах трансформаційної економіки Д.Г. Новіков 64.6 КБ
Моделювання системи електронних банківських послуг М.І. Ткаченко 43.4 КБ
Моделювання системи ефективного управління фінансовими потоками Міністерства освіти і науки України О.М. Робак 51.9 КБ
Моделювання системи компенсації еколого-економічних збитків Є.В. Бридун 54.1 КБ
Моделювання системи масового обслуговування "Портовий флот" І.Й. Ландер 57.2 КБ
Моделювання системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу В.В. Мандра 60.6 КБ
Моделювання системи професійно-кадрового забезпечення малого бізнесу на регіональному рівні Н.Л. Ющенко 56.7 КБ
Моделювання системи управління господарчою діяльністю державного ВНЗ, що функціонує в трансформаційн Ю.В. Шамарін 67.8 КБ
Моделювання системи управління економічним об'єктом в структурі вищого навчального закладу І.Г. Палкін 44.7 КБ
Моделювання системи управління медичним страхуванням Тетяна Павлівна Євтушенко 34.8 КБ
Моделювання системи управління соціально-побутовою сферою діяльності ВНЗ, що функціонує в трансформа С.М. Мічківський 33.3 КБ
Моделювання системи управління фінансовими коштами галузевого міністерства С.В. Даниленко 46.5 КБ
Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування) С.С. Турлакова 80.2 КБ
Моделювання складних видів динаміки в управлінні виробничо-економічними системами В.М. Тимохин 24.6 КБ
Моделювання слабоструктурованих задач в системах підтримки прийняття рішень Р.В. Прокопенко 382.8 КБ
Моделювання соціально-економічного розвитку індустріального регіону з урахуванням енергозберігаючих Г.В. Макаркіна 90.1 КБ
Моделювання споживання домогосподарств за умов невизначеності інформації О.Я. Коцьо 63.6 КБ
Моделювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику О.М. Новоселецький 44.4 КБ
Моделювання стійкості функціонування тваринницьких комплексів І.В. Ніколаєв 89.0 КБ
Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку Іван Володимирович Буртняк 99.7 КБ
Моделювання стратегії інвестиційного розвитку промислового підприємства Н.Ю. Шевченко 82.4 КБ
Моделювання стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику Є.В. Афанасьєв 70.0 КБ
Моделювання стратегії розвитку персоналу підприємства А.П. Жеманюк 40.2 КБ
Моделювання стратегій розвитку малих підприємств в умовах перехідної економіки С.І. Громяк 96.7 КБ
Моделювання стратегій сталого розвитку регіону О.О. Солтисік 28.9 КБ
Моделювання стратегічного потенціалу асоційованої системи М.Ю. Ануфрієв 193.4 КБ
Моделювання та аналіз економічних систем на підгрунті теорії нечіткої логіки А.В. Матвійчук 88.8 КБ
Моделювання та аналіз Системи електронних платежів України Д.П. Шкудун 29.6 КБ
Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарюва Л.І. Гончар 43.2 КБ
Моделювання та інформаційні засоби підтримки маркетингової діяльності гірничо-металургійних підприєм С.В. Баран 65.0 КБ
Моделювання та комп'ютеризовані засоби підтримки прийняття рішень при адмініструванні податків О.В. Редич 110.9 КБ
Моделювання та орієнтовані на знання засоби підпримки прийняття рішень в нафтогазовидобувному компле М.Т. Краснюк 93.4 КБ
Моделювання та прогнозування податкових надходжень на регіональному рівні Л.О. Терещенко 33.1 КБ
Моделювання та розробка комплексної системи фінансового контролю на промисловому підприємстві Р.Б. Сокольська 23.6 КБ
Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками комерційного банку (за прикладом АКБ І.В. Бушуєва 39.7 КБ
Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань Л.Б. Долінський 99.5 КБ
Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні С.А. Ніколайчук 43.7 КБ
Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі Н.І. Ляшенко 62.8 КБ
Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості) К.О. Шіковець 89.7 КБ
Моделювання управління економічною стійкістю підприємств електронної комерції К.О. Маковейчук 47.4 КБ
Моделювання управління нематеріальними активами на підприємстві М.В. Дишкант 64.3 КБ
Моделювання управління розвитком підприємства Л.В. Потрашкова 54.2 КБ
Моделювання управління системою пенсійного забезпечення у регіоні (на прикладі Запорізької області) С.І. Брильов 34.6 КБ
Моделювання управління стратегією розвитку великого промислового комплексу Ю.П. Утенков 78.4 КБ
Моделювання управління товарними запасами на торговельних підприємствах О.С. Гордієнко 79.4 КБ
Моделювання управління якістю праці персоналу оперативно-диспетчерської служби електроенергетичної г О.О. Третьяк 71.8 КБ
Моделювання управлінням фінансово-господарською діяльністю у державній системі освіти П.М. Куліков 43.5 КБ
Моделювання управлінських рішень з підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України М.В. Голованенко 171.8 КБ
Моделювання фінансово-логістичних функцій в управлінні виробничо- споживчими системами Віталій Владиславович Гнатушенко 130.2 КБ
Моделювання фінансово-логістичних функцій в управлінні виробничо-споживчими системами В.В. Гнатушенко 130.9 КБ
Моделювання фінансового менеджменту підприємницької діяльності Г.І. Левицька 60.6 КБ
Моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств С.М. Синиця 110.2 КБ
Моделювання функціонування та технологія створення віртуальних комп'ютерних систем в економіці М.М. Агутін 63.5 КБ
Моделювання цінової політики підприємства в умовах нестаціонарного середовища Р.М. Яценко 57.0 КБ
Моделювання ціноутворення послуг підприємств санаторно-курортної сфери Н.П. Кіркова 144.7 КБ
Моделювання якісних показників діяльності великомасштабних систем Л.С. Гур'янова 30.3 КБ
Моделювання, методи та комп'ютерні засоби підтримки прийняття групових рішень А.В. Дубровіна 66.8 КБ
Моделювання, оцінка та менеджмент якості освітніх послуг Н.В. Жигоцька 63.3 КБ
Молодіжна сімейна політика в Україні: формування та шляхи реалізації Світлана Володимирівна Ничипоренко 140.4 КБ
Молодіжний сегмент ринку праці: методологія і перспективи розвитку В.Л. Кравченко 36.7 КБ
Монетаристські теорії та тенденції їх розвитку: історико-економічний аналіз П.І. Юхименко 65.5 КБ
Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в Україні О.О. Перепьолкіна 34.5 КБ
Монетарні інструменти макроекономічного регулювання в умовах переходу України до ринку Н.О. Тушницький 32.3 КБ
Монетизація трансформаційної економіки: методологія дослідження, зміст і фактори І.В. Альошина 46.2 КБ
Моніторинг виробничих витрат у переробці сільськогосподарських продуктів Н.В. Бондарчук 46.6 КБ
Моніторинг економічних показників діяльності підприємства І.Д. Чуліпа 53.7 КБ
Моніторинг економічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових перетворень І.А. Воловик 48.8 КБ
Моніторинг і регулювання ринку олії соняшникової в умовах глобалізації світової економіки О.І. Пластун 78.4 КБ
Моніторинг кредитного ризику в банківській діяльності Леся Олегівна Гаряга 64.2 КБ
Моніторинг розвитку житлового будівництва в Україні Л.Г. Левіт 45.2 КБ
Моніторинг управління грошовими потоками підприємства Н.В. Перловська 56.9 КБ
Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному рів Н.С. Педченко 96.2 КБ
Монополізм в економіці перехідного періоду України Г.П. Жемчужнікова 63.8 КБ
Морфологічні зміни лімфоїдних структур селезінки в постнатальному онтогенезі в нормі та при антигенн А.О. Гербут 27.4 КБ
Мотиваційне управління малими підприємствами АПК В.Я. Гацура 55.3 КБ
Мотиваційний менеджмент екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств М.Б. Камінська 122.7 КБ
Мотиваційний механізм в системі управління інноваційної сфери Г.В. Оганезова 53.5 КБ
Мотиваційний механізм підвищення ефективності використання трудового потенціалу А.В. Гольда 39.5 КБ
Мотиваційний механізм підвищення ефективності управління підприємством О.О. Пелих 27.7 КБ