Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 23, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Локалізація нелінійних хвиль у дефектних, шаруватих і модульованих системах - І.В. Герасимчук
Досліджено характер локалізації нелінійних стаціонарних хвиль, що розповсюджуються в ангармонійному середовищі вздовж ідентичних площинно-паралельних шарів. Результати, отримані шляхом мікроскопічного дослідження, дозволяють детально описувати нелінійну динаміку шаруватих і модульованих середовищ у межах дискретних моделей нелінійної механіки. Вивчено локалізацію хвильового потоку поблизу одного, двох і нескінченної періодичної системи паралельних хвилеводів. За наявності одного хвилеводу досліджено можливість локалізації нелінійної хвилі за довільних співвідношень параметрів нелінійності середовища та характеристик площинного дефекту, проаналізовано стійкість усіх можливих локалізованих станів. Доведено, що в системі двох тонких дефектних шарів у випадку перевищення енергетичного порогу виникає неоднорідний режим, за якого хвильовий потік розповсюджується вздовж одного з площинних шарів. Теоретично описано явище просторової "суперлокалізації" хвильового потоку в періодичних модульованих системах перпендикулярно до напрямку його розповсюдження. Порівняно результати теоретичних розрахунків з числовими й експериментальними даними. У рамках самомодульованої системи досліджено гратку кінків, що описує несумірну структуру атомного ланцюжка на поверхні кристала. Знайдено аналітичний розв'язок для солітону, який рухається в такій періодичній структурі.

Проблема стафілококового носійства та порівняльна характеристика засобів санації різного механізму д - О.О. Бліндер
Досліджено характер локалізації нелінійних стаціонарних хвиль, що розповсюджуються в ангармонійному середовищі вздовж ідентичних площинно-паралельних шарів. Результати, отримані шляхом мікроскопічного дослідження, дозволяють детально описувати нелінійну динаміку шаруватих і модульованих середовищ у межах дискретних моделей нелінійної механіки. Вивчено локалізацію хвильового потоку поблизу одного, двох і нескінченної періодичної системи паралельних хвилеводів. За наявності одного хвилеводу досліджено можливість локалізації нелінійної хвилі за довільних співвідношень параметрів нелінійності середовища та характеристик площинного дефекту, проаналізовано стійкість усіх можливих локалізованих станів. Доведено, що в системі двох тонких дефектних шарів у випадку перевищення енергетичного порогу виникає неоднорідний режим, за якого хвильовий потік розповсюджується вздовж одного з площинних шарів. Теоретично описано явище просторової "суперлокалізації" хвильового потоку в періодичних модульованих системах перпендикулярно до напрямку його розповсюдження. Порівняно результати теоретичних розрахунків з числовими й експериментальними даними. У рамках самомодульованої системи досліджено гратку кінків, що описує несумірну структуру атомного ланцюжка на поверхні кристала. Знайдено аналітичний розв'язок для солітону, який рухається в такій періодичній структурі.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 23, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Моделі оцінки і аналізу у логістичних системах підприємства Н.Б. Пукіш 57.9 КБ
Моделі оцінки і регулювання фінансової діяльності підприємства Лю Лі 35.8 КБ
Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства Л.О. Чаговець 138.7 КБ
Моделі прийняття рішень в системі стратегічного планування науково-технічних організацій Н.О. Перевозчикова 228.0 КБ
Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації С.Л. Лондар 40.5 КБ
Моделі промислової логістики в системі контролінгу підприємства М.В. Румянцев 92.0 КБ
Моделі ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень Р.М. Лепа 72.2 КБ
Моделі та методи планування діяльності органів місцевої влади з надання послуг населенню Ю.В. Петровська 40.9 КБ
Моделі та методи формування оптимальної структури та розмірів виробництва сільськогосподарських підп І.М. Мушеник 46.8 КБ
Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів Л.М. Волинець 143.0 КБ
Моделі та стратегії функціонування автотранспортних підприємств за умов циклічності О.А. Карпенко 70.1 КБ
Моделі та технології систем моніторингу в економіці В.К. Галіцин 129.8 КБ
Моделі управління витратами в системі внутрішньовиробничої логістики підприємства О.Л. Петренко 62.1 КБ
Моделі управління запасами у логістичних системах І.В. Федосова 56.0 КБ
Моделі управління інноваційною діяльністю регіону Ольга Сергіївна Карпець 84.5 КБ
Моделі управління процесами обслуговування споживачів у конкурентному середовищі А.В. Ноздрань 69.2 КБ
Моделі управління процесом доставки вантажів: економічний аспект С.В. Прокоф'єва 80.6 КБ
Моделі управління ресурсами підприємства потоковими методами І.С. Зайцев 49.8 КБ
Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії М.С. Берлін 77.0 КБ
Моделі формування поведінки споживачів страхових послуг Н.Р. Балук 91.8 КБ
Моделі формування ціни в кластерних утвореннях (на прикладі підприємств санаторно-курортної сфери) О.В. Несторенко 97.4 КБ
Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економі О.Л. Єршова 30.6 КБ
Моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства Ю.О. Колісник 43.3 КБ
Моделювання взаємодії підприємств у ланцюгу постачань В.М. Кравченко 57.6 КБ
Моделювання взаємодії підприємства з активним середовищем О.І. Макаренко 64.7 КБ
Моделювання виробничої програми підприємства за умов нечіткої вхідної інформації Вікторія Миколаївна Цицак 81.9 КБ
Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України М.Я. Демчишин 99.6 КБ
Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів А.А. Ганчук 57.2 КБ
Моделювання впливу зміни податкових ставок на динаміку податкових надходжень у державний бюджет Укра Б.О. Букач 87.8 КБ
Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства В.О. Лось 86.8 КБ
Моделювання впливу митного тарифу на розвиток економіки України Л.Ю. Волощенко 70.9 КБ
Моделювання впливу податків на підприємництво О.Ф. Семерак 71.0 КБ
Моделювання впливу податкової політики на ділову активність суб'єктів підприємницької діяльності О.Є. Шайда 45.0 КБ
Моделювання гнучкої системи управління інвестиційною діяльністю великого промислового комплексу О.М. Пономаренко 64.7 КБ
Моделювання гнучкої стратегії пенсійного страхування в умовах нестаціонарного середовища С.В. Прокопович 28.2 КБ
Моделювання гнучкої товарної політики в системі управління маркетингом С.В. Литвиненко 189.9 КБ
Моделювання динаміки логістичної системи підприємства Д.О. Мельничук 77.5 КБ
Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем С.І. Левицький 78.0 КБ
Моделювання динаміки формування фінансових ресурсів банків Р.С. Русин 269.2 КБ
Моделювання динаміки ціни на FOREX з використанням фрактальності та волатильності ринку М.Ю. Куссий 85.9 КБ
Моделювання динамічних характеристик структури капіталу підприємства О.Ю. Кононов 69.6 КБ
Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища Л.М. Зомчак 66.4 КБ
Моделювання діагностики банкрутства комерційного банку Чанг Хонгвен 63.3 КБ
Моделювання ефективної рекламної політики підприємства С.В. Динчев 133.1 КБ
Моделювання життєздатної системи стратегічного управління підприємством В.В. Меженська 73.4 КБ
Моделювання і оптимізація поставок ресурсів і готової продукції в умовах нерівномірності роботи тран М.М. Меркулов 69.6 КБ
Моделювання і регулювання грошового обігу Д.В. Твердохлібова 44.3 КБ
Моделювання і управління виробничо-економічними системами з урахуванням дестабілізуючих впливів В.В. Христіановський 82.2 КБ
Моделювання і управління системними ризиками в логістиці Є.В. Єнченко 37.6 КБ
Моделювання інваріантної системи управління освітнім економічним об'єктом І.І. Рекун 71.9 КБ
Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі енерговиробничих циклів К.Ю. Кононова 38.1 КБ
Моделювання інвестиційних процесів на регіональному рівні в Україні М.О. Плахтій 34.1 КБ
Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в електроенергетиці О.В. Білько 42.9 КБ
Моделювання інструментів адаптації у виробничо-економічних системах О.В. Овечко 43.4 КБ
Моделювання інформаційної інфраструктури промислового підприємства О.О. Черних 63.2 КБ
Моделювання іпотечного кредитування О.І. Ярошенко 76.6 КБ
Моделювання комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України Д.В. Біленко 49.9 КБ
Моделювання комунікаційно-розподільчих процесів у маркетинговому управлінні О.А. Берсуцька 51.9 КБ
Моделювання конкурентно-коопераційних взаємодій у соціально-економічних системах А.В. Журавка 362.1 КБ
Моделювання контрактної діяльності економічного об'єкту в умовах ринкової економіки Ігор Миколайович Гайван 90.8 КБ
Моделювання кредитного процесу в банківській установі І.І. Ткач 44.7 КБ
Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій О.М. Притоманова 52.3 КБ
Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України К.С. Грозава 78.2 КБ
Моделювання лавиноподібних процесів у соціально-економічних системах В.М. Даніч 100.2 КБ
Моделювання логістики безперервного виробництва Л.В. Бережна 48.3 КБ
Моделювання логістичного процесу енергопостачання у ринковому середовищі О.В. Лобань 88.4 КБ
Моделювання людського потенціалу держави В.В. Бирський 58.7 КБ
Моделювання макроекономічних процесів вибору державної регіональної економічної політики С.В. Солодухін 55.6 КБ
Моделювання маркетинго-орієнтованого управління виробництвом великого промислового комплексу О.Г. Ремпель 40.7 КБ
Моделювання маркетингових рішень в управлінні виробничим комплексом М.В. Очкас 60.1 КБ
Моделювання маркетингових стратегій інформаційного бізнесу Р.Я. Баран 34.9 КБ
Моделювання маркетингового управління на підприємствах С.І. Певтієв 80.1 КБ
Моделювання маркетингової стратегії підприємства (на прикладі продукції виробничо-технічного признач Ю.А. Лідовський 26.3 КБ
Моделювання матеріально-технічного забезпечення розвитку підприємства О.С. Євсєєв 99.2 КБ
Моделювання механізмів взаємодії підприємства та споживача В.М. Гіковатий 136.6 КБ
Моделювання механізмів управління державними фінансовими коштами у регіоні Д.Г. Кудінов 69.8 КБ
Моделювання механізмів управління фінансовою безпекою підприємства В.В. Орлова 74.5 КБ
Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв'язків у широкомасштабних системах в ум І.С. Благун 74.9 КБ
Моделювання мультиагентних систем для управління логістичними процесами на підприємствах В.М. Гужва 150.1 КБ
Моделювання оптимальної податкової стратегії підприємства А.В. Рябцев 287.3 КБ
Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування О.Ю. Шматко 527.2 КБ
Моделювання оцінки впливу сезонних факторів на ефективність виробничо-економічної системи Т.В. Шабельник 67.1 КБ
Моделювання оцінки якості управління підприємством у ринкових умовах С.В. Зінухов 86.3 КБ
Моделювання перехідних процесів в економічних системах авіабудівної та авіатранспортної галузей О.М. Бутник 246.8 КБ
Моделювання поведінки споживачів як засіб обгрунтування маркетингових стратегій підприємств О.П. Баліцька 99.6 КБ
Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки Ганна Сергіївна Ястребова 94.5 КБ
Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці А.В. Скрипник 91.1 КБ
Моделювання попиту підприємств на робочу силу А.Є. Алтухов 42.5 КБ
Моделювання потоків обігових активів на підприємстві О.С. Донець 55.7 КБ
Моделювання потоків платежів підприємства К.В. Смоктій 41.3 КБ
Моделювання прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля Г.Ф. Смалюк 77.8 КБ
Моделювання прийняття фінансових рішень на основі функції вигідності з грошовим та часовим аргументо О.Б. Дем'янюк 63.0 КБ
Моделювання продовольчого комплексу регіону в умовах трансформації економіки (на прикладі Полтавсько Т.М. Білоусько 39.0 КБ
Моделювання процесів адаптації в економічних системах С.О. Коновалова 60.1 КБ
Моделювання процесів адаптивного планування на промислових підприємствах Є.В. Мельник 40.7 КБ
Моделювання процесів антикризового управлінння підприємством А.Л. Колос 71.1 КБ
Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою Р.А. Руденський 37.5 КБ
Моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою В.В. Хорошун 65.8 КБ
Моделювання процесів використання виробничого обладнання на промислових підприємствах Наталія Євгенівна Агафонова 59.6 КБ
Моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку І.Г. Пугачов 48.1 КБ
Моделювання процесів координації в інвестиційній діяльності великомасштабних економічних систем О.В. Молдавська 65.1 КБ
Моделювання процесів кредитування освітніх послуг Г.В. Пашенко 72.8 КБ
Моделювання процесів маркетингових досліджень на підприємстві О.О. Солодов 74.4 КБ
Моделювання процесів маркетингового ціноутворення А.В. Швець-Шуст 81.2 КБ
Моделювання процесів менеджменту в інформаційних системах Я.В. Кирилишен 63.4 КБ
Моделювання процесів оперативного управління виробництвом на основі методів праці (на прикладі машин Т.М. Клімова 48.5 КБ
Моделювання процесів оподаткування підприємств в умовах перехідної економіки О.О. Спиридонов 26.0 КБ
Моделювання процесів оцінки інвестиційних проектів в електроенергетичній галузі України Юрій Олександрович Кубрушко 43.5 КБ
Моделювання процесів прийняття рішень в системі інвестиційного менеджменту А.О. Харченко 62.4 КБ
Моделювання процесів прийняття фінансових рішень на макрорівні О.О. Любіч 103.8 КБ
Моделювання процесів просування інноваційної продукції у вертикально-інтегрованих структурах П.О. Полякова 105.2 КБ
Моделювання процесів реінжинірингу систем управління економічних об'єктів В.М. Андрієнко 72.1 КБ
Моделювання процесів реінжинірингу та реструктуризації менеджменту інформаційної фірми О.М. Пахомов 65.8 КБ
Моделювання процесів рефлексивного управління механізмами формування попиту на продукцію підприємств О.Л. Петрачкова 37.9 КБ
Моделювання процесів стратегічного планування кредитного портфеля банку О.О. Виноградська 79.8 КБ