Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Концентраційні зміни у приелектродному шарі електроліту та їх вплив на параметри електрохімічних сис - М.Д. Ткаленко
На підставі єдиних позицій, в основу яких покладено визначальну роль концентраційних змін у приелектродному шарі електроліту, подано кількісний опис і пояснення експериментально виявлених ефектів, до яких призводить зміна складу електроліту, що викликана, у свою чергу, протіканням постійного струму. Виявлено основні закономірності у зміні концентрації реагентів, локального омічного опору електроліту в різних перетинах електрохімічних систем і загального опору електроліту після вмикання струму. Розглянуто взамозв'язок між зміною складу приелектродного шару та швидкістю розчинення алюмінію за умов його катодної поляризації у водних розчинах. З'ясовано причини гальмуючого впливу солей цинку, кадмію, алюмінію, марганцю та деяких інших металів на процес виділення води.

Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин - В.В. Дзіцюк
На підставі єдиних позицій, в основу яких покладено визначальну роль концентраційних змін у приелектродному шарі електроліту, подано кількісний опис і пояснення експериментально виявлених ефектів, до яких призводить зміна складу електроліту, що викликана, у свою чергу, протіканням постійного струму. Виявлено основні закономірності у зміні концентрації реагентів, локального омічного опору електроліту в різних перетинах електрохімічних систем і загального опору електроліту після вмикання струму. Розглянуто взамозв'язок між зміною складу приелектродного шару та швидкістю розчинення алюмінію за умов його катодної поляризації у водних розчинах. З'ясовано причини гальмуючого впливу солей цинку, кадмію, алюмінію, марганцю та деяких інших металів на процес виділення води.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 22, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Механізми інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в умовах сучасної міжнародної Т.П. Бартащук 27.5 КБ
Механізми корпоративного управління недержавним вищим навчальним закладом Н.Р. Мурсалімова 28.2 КБ
Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства О.Ю. Варєс 46.8 КБ
Механізми менеджменту в реформуванні некомерційних структур О.В. Нікуліна 26.7 КБ
Механізми мобілізації природно-ресурсного потенціалу розвитку рекреації та туризму (на прикладі Укра В.В. Шмагіна 28.3 КБ
Механізми організації, стійкого функціонування і розвитку великомасштабних економіко-виробничих сист М.О. Кизим 82.9 КБ
Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами Світлана Володимирівна Бобрівець 104.8 КБ
Механізми реалізації антикризової політики держави в будівельній галузі Н.Б. Паліга 64.8 КБ
Механізми регулювання антропогенних викидів парникових газів О.В. Логачова 92.6 КБ
Механізми регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою Т.П. Збрицька 105.2 КБ
Механізми регулювання кон'юнктури продукції металургійних підприємств С.В. Челахов 118.0 КБ
Механізми регулювання трансакційних витрат державного сектору економіки Р.М. Абдуллін 267.4 КБ
Механізми синтезу ефективної організаційної структури підприємства В.Ю. Припотень 64.7 КБ
Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування О.А. Воробйова 64.6 КБ
Механізми стимулюючого впливу кредиту на розвиток економіки регіону О.П. Павлишин 92.0 КБ
Механізми трансформації моделі українсько-польських економічних відносин у контексті стратегічного п В.В. Мельник 30.2 КБ
Механізми трансформації ринку трудових ресурсів підприємств АПК регіону в умовах інтеграційних проце А.В. Коверга 35.1 КБ
Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж О.В. Амельницька 33.3 КБ
Механізми управління основним капіталом промислового підприємства Р.О. Бившев 61.5 КБ
Механізми управління реалізацією продукції у забезпеченні прибутковості підприємства Н.А. Яковишина 154.0 КБ
Механізми управління розвитком підприємства в умовах трансформаційної економіки О.В. Раєвнєва 88.8 КБ
Механізми управління товарною політикою підприємства у конкурентному середовищі А.М. Зайцєва 44.6 КБ
Механізми управління фінансовими взаємовідносинами авіакомпанії з суб'єктами авіаційного ринку послу О.В. Попович 59.4 КБ
Механізми фінансового менеджменту підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Н.М. Лисак 28.5 КБ
Механізми фінансового планування в системі управління національною економікою О.В. Шапошніков 47.7 КБ
Механізми фінансової стратегії розвитку підприємства Ю.О. Путятін 12.9 КБ
Механізми формування адаптивної фінансової стратегії підприємств малого бізнесу І.Б. Буркинський 33.9 КБ
Механізми формування туристських потоків на засадах логістики В.Є. Шимкова 44.6 КБ
Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України А.Б. Яценко 52.2 КБ
Митно-тарифна політика в активізації розвитку Причорноморського регіону Д.О. Завтур 170.5 КБ
Митно-тарифне регулювання імпорту м'яса в Україні І.В. Чудновець 50.3 КБ
Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики Н.П. Злепко 68.2 КБ
Міграційні процеси великих міст (на прикладі м. Києва) Т.А. Драгунова 33.4 КБ
Міграція у відтворенні населення Поділля О.М. Горобець 116.2 КБ
Міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі банківської системи України Я.М. Остапчук 45.7 КБ
Міжбюджетні відносини в структурі державних фінансів І.О. Карпухно 34.3 КБ
Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі України О.В. Чеберяко 35.3 КБ
Міжнародна екологічна безпека в умовах глобалізації І.С. Третьякова 46.3 КБ
Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації Н.І. Гончаренко 44.1 КБ
Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні Н.В. Комар 47.3 КБ
Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків С.І. Ткаленко 28.8 КБ
Міжнародна конкурентність національної економіки: способи оцінки та шляхи посилення Б. Шлюсарчик 65.4 КБ
Міжнародна конкурентоспроможність і економічна безпека країн в умовах глобалізації А.О. Крамаренко 52.0 КБ
Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі України в контексті процесів глобалізації Є.В. Балицький 30.5 КБ
Міжнародна конкурентоспроможність національної податкової системи (на прикладі країн Європейського С О.Ю. Гусак 82.0 КБ
Міжнародна конкурентоспроможність регіональних господарських комплексів в контексті економічної інте В.Г. Попова 45.5 КБ
Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах глобалізації І.П. Ольшевська 35.9 КБ
Міжнародна міграція робочої сили в контексті розширення Європейського Союзу Наталія Георгіївна Ваврищук 56.1 КБ
Міжнародна міграція робочої сили в системі факторів економічного розвитку арабських країн Перської з Іяд Сайах Маклад 22.2 КБ
Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами західних областей України) І.А. Лапшина 39.1 КБ
Міжнародна науково-технічна інтеграція України в контексті стратегії інноваційного розвитку В.В. Ходикіна 125.3 КБ
Міжнародна трудова міграція (порівняльний аналіз Чеської Республіки та України) О.Б. Пелех 32.7 КБ
Міжнародна трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України М.О. Стасюк 45.3 КБ
Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі С.В. Гродський 53.9 КБ
Міжнародне економічне співробітництво України та Королівства Марокко: стан і перспективи С. Гасім 38.7 КБ
Міжнародне корпоративне податкове планування в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю компаній О.І. Мусієнко 37.7 КБ
Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації Т.В. Черницька 44.0 КБ
Міжнародне співробітництво кооперативних організацій у процесі європейської інтеграції України Н.Ю. Федоришин 39.2 КБ
Міжнародне співробітництво України у сфері ядерної енергетики І.Ю. Гужва 334.4 КБ
Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в Україні в умовах геоекономічни Ольга Олександрівна Кудінович 97.3 КБ
Міжнародний досвід регіональної економічної політики: адаптація в умовах України О.Г. Домбровський 28.7 КБ
Міжнародний досвід створення зон високих технологій і особливості його використання в СРВ Нгуєн Тхі Хань 36.7 КБ
Міжнародний досвід формування інститутів як чинників інноваційного розвитку (можливості імплементаці О. Ровт 42.2 КБ
Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки України Р.Я. Москалик 31.3 КБ
Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції Ю.Ф. Терещенко 27.8 КБ
Міжнародний маркетинг підприємств України у торговельно-економічних відносинах із США Т.Л. Буркат 42.6 КБ
Міжнародний менеджмент глобальних інвестиційних проектів в Україні (на прикладі проекту "Укриття") О.Г. Капітула 42.8 КБ
Міжнародний науково-технічний трансфер у перехідній економіці О.І. Чоботюк 56.3 КБ
Міжнародний обмін технологіями у формуванні та забезпеченні конкурентних переваг національної економ Т.Г. Остапенко 35.8 КБ
Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки Ю.В. Мельник 48.0 КБ
Міжнародний стратегічний маркетинг в системі управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств В.П. Близнюк 22.9 КБ
Міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції України О.А. Мокій 139.4 КБ
Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку Л.М. Побоченко 82.2 КБ
Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: регіональний аспект І.В. Черніна 50.2 КБ
Міжнародні аспекти формування галузевої економічної політики сталого розвитку (на матеріалах лісовог Т.Ю. Туниця 38.9 КБ
Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток К.В. Жеваго 30.1 КБ
Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні В.Г. Дідик 40.2 КБ
Міжнародні корпоративні стратегії злиття і поглинання у високотехнологічних секторах економіки Л.В. Крючков 42.7 КБ
Міжнародні маркетингові дослідження в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств І.Ю. Кравченко 32.3 КБ
Міжнародні розрахунки України та перспективи їх розвитку Л.А. Вірван 33.0 КБ
Міжнародні стратегії компаній України в умовах цінових флуктуацій (на прикладі підприємств хімічної П.О. Литвиненко 55.9 КБ
Міжнародні фінансові інститути в світовій регулятивній системі О.Г. Виходцев 27.2 КБ
Міжнародні фінансові організації в глобалізаційному розвитку світової економіки Н.Я. Поважна 32.9 КБ
Міжнародні фінансові стратегії в умовах глобалізації (на прикладі країн транзитивного типу) О.В. Дудчак 51.2 КБ
Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського С А.В. Балян 62.0 КБ
Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики (на матеріалах Волинської області Віктор Павлович Звонар 68.5 КБ
Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації С.В. Слухай 58.0 КБ
Місто як уособлена територіальна соціально-економічна система О.В. Шпачук 46.0 КБ
Місце кредиту у фінансовому забезпеченні суднобудівних підприємств Н.В. Захараш 38.6 КБ
Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень В.В. Письменний 60.9 КБ
Місцеві бюджети в економічній системі держави О.П. Кириленко 51.9 КБ
Місцеві бюджети розвитку в системі інвестиційного забезпечення соціальної сфери Наталія Володимирівна Винниченко 69.7 КБ
Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядув М.М. Пастернак 34.8 КБ
Міський господарський комплекс: напрями реформування та ефективність функціонування А.Є. Ходирєва 36.0 КБ
Міський комплекс України: теорія та практика розвитку Г.І. Онищук 58.9 КБ
Мобілізаційний розвиток національних економік в умовах глобалізму Володимир Володимирович Токар 22.1 КБ
Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації О.М. Білик 35.7 КБ
Моделі адаптивного управління підприємством у нестабільному економічному середовищі В.П. Стасюк 177.9 КБ
Моделі аналізу та прогнозування збуту продукції підприємств в умовах ринкової економіки В.Є. Хаустова 77.3 КБ
Моделі антикризового управління регіоном Н.Ю. Голіяд 55.0 КБ
Моделі антисипативного управління складними економічними системами Р.А. Руденський 85.5 КБ
Моделі антисипативного управління у фінансовій діяльності підриємства Ніколас Димитриу Богоніколос 38.5 КБ
Моделі вибору пріоритетів у логістичному управлінні Т.В. Павленко 46.3 КБ
Моделі відтворення парків обладнання в системі управління підприємством Л.В. Ширяєва 253.1 КБ
Моделі діагностики регіональних ринків праці О.В. Нікіфорова 161.1 КБ
Моделі і інформаційні технології еколого-економічного управління виробничою системою в нестабільному С.К. Рамазанов 95.1 КБ
Моделі і методи адаптивного управління виробничо-економічними системами в умовах нестабільного попит С.А. Соломаха 59.5 КБ
Моделі і методи для організації досліджень потенційної міграції населення О.Р. Овчиннікова 98.7 КБ
Моделі і методи розвитку інноваційних технологій в маркетингу І.М. Остапенко 183.0 КБ
Моделі і методи управління загальносистемними характеристиками адаптивних виробничо-економічних сист А.А. Мадих 51.5 КБ
Моделі і технології реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку В.В. Дем'яненко 52.1 КБ
Моделі інформаційного сервісу в управлінні складними економічними об'єктами М.М. Іванов 81.5 КБ
Моделі комплексної оцінки фінансового стану підприємства Л.О. Тижненко 65.1 КБ
Моделі оптимізації структурних зрушень в економіці України за видами економічної діяльності Н.Л. Овандер 105.0 КБ
Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до банкрутства О.В. Панасенко 59.8 КБ