Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці - В.О. Гуменюк
Обгрунтовано нові методи завадозахисту контрольно-коригувальних станцій (ККС) для гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень шляхом використання синтезованої інваріантної антенної решітки ККС, яка працює за складної електромагнітної обстановки. Вперше розроблено модель для просторово-часової обробки сигналів ККС з цифрових антенних решіток (ЦАР). Удосконалено методику гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній ЕОМ роботи ККС. Покращано комплекс технічних засобів, які за умов застосування в ККС ЦАР забезпечують якість просторово-часової обробки сигналів. Розроблено нові технічні рішення антен ККС, здатних формувати стабільну відносно частоти корисних сигналів і завад діаграму спрямованості. Визначено ефективність запропонованого комплексу технічних рішень.

Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетонних балок при дії агресивного середовища - Р.Є. Хміль
Обгрунтовано нові методи завадозахисту контрольно-коригувальних станцій (ККС) для гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень шляхом використання синтезованої інваріантної антенної решітки ККС, яка працює за складної електромагнітної обстановки. Вперше розроблено модель для просторово-часової обробки сигналів ККС з цифрових антенних решіток (ЦАР). Удосконалено методику гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній ЕОМ роботи ККС. Покращано комплекс технічних засобів, які за умов застосування в ККС ЦАР забезпечують якість просторово-часової обробки сигналів. Розроблено нові технічні рішення антен ККС, здатних формувати стабільну відносно частоти корисних сигналів і завад діаграму спрямованості. Визначено ефективність запропонованого комплексу технічних рішень.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Механізм інтеграції України до світового валютного ринку Є.О. Пашко 37.8 КБ
Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок О.М. Шарнопольська 76.8 КБ
Механізм інтегрування України у євроазіатські економічні структури Е.М. Єсаян 33.7 КБ
Механізм кадрового забезпечення економіки за умов формування ринкових відносин А.Л. Скрипник 68.8 КБ
Механізм маркетингового ціноутворення А.В. Вороніна 96.3 КБ
Механізм маркетингової діяльності на ринку цінних паперів Е.А. Рєпіна 28.8 КБ
Механізм моніторингу реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону В.О. Мягкий 58.4 КБ
Механізм мотивації праці персоналу малих підприємств В.О. Решетов 51.0 КБ
Механізм накопичення коштів для інвестування підприємств легкої промисловості Ю.В. Махнарилов 57.4 КБ
Механізм оподаткування доданої вартості в Україні О.О. Амоша 32.1 КБ
Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах І.В. Шевчук 92.7 КБ
Механізм оподаткування прибутку і ефективність функціонування промислових підприємств Є.В. Бавін 41.1 КБ
Механізм організації впливу на контрагентів авіатранспортних підприємств Алла Іванівна Говсєєва 71.2 КБ
Механізм організації перестрахування авіаційних ризиків у страхових компаніях І.Л. Морозова 62.2 КБ
Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва К.О. Бояринова 1.7 КБ
Механізм оцінки економічної стійкості будівельної галузі Е.А. Ванієва 103.0 КБ
Механізм оцінки конкурентоспроможності послуг електрозв'язку А.В. Дзюбинський 44.3 КБ
Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні пос С.В. Арестов 61.2 КБ
Механізм підвищення економічної ефективності олійного виробництва регіону Н.В. Каткова 53.7 КБ
Механізм підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу України Валентина Федорівна Петрова 23.7 КБ
Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів (на прикладі О.І. Синенко 30.3 КБ
Механізм підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на олігополістичному ринку (на І.І. Білецька 32.9 КБ
Механізм підвищення прибутковості виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємс Н.С. Ляліна 97.8 КБ
Механізм реалізації валютної політики в Україні Ф.О. Журавка 84.9 КБ
Механізм реалізації соціальної функції банків у перехідній економіці О.С. Федосєєв 48.9 КБ
Механізм регулювання бюджетно-кредитної діяльності регіону в умовах підвищення рівня економічної сам С.О. Разумовський 114.9 КБ
Механізм регулювання в перехідній економіці М.І. Диба 56.6 КБ
Механізм регулювання виробництва та реалізації продукції підприємства В.І. Мельник 47.6 КБ
Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці В.М. Нижник 56.2 КБ
Механізм регулювання комерційної діяльності авіакомпаній України С.О. Переверзева 848.6 КБ
Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках І.О. Цимбалюк 48.5 КБ
Механізм регулювання міграційних процесів сільського населення М.В. Ніколайчук 122.9 КБ
Механізм регулювання продуктивності та оплати праці в умовах ресурсозбереження О.В. Додонов 37.3 КБ
Механізм регулювання результативності господарської діяльності (на прикладі лісогосподарських підпри М.Т. Бець 32.6 КБ
Механізм регулювання ринку строкових контрактів на зерно в Україні В.Г. Гноєвий 36.0 КБ
Механізм регулювання розвитку руху капіталу в умовах фінансової глобалізації Олександр Георгійович Чувардинський 27.0 КБ
Механізм ресурсозбереження в промисловості Р.С. Близький 40.8 КБ
Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах П.В. Гудзь 120.9 КБ
Механізм розвитку підприємництва на промисловому підприємстві О.В. Іванова 38.2 КБ
Механізм розвитку управлінського потенціалу промисловості Н.В. Осадча 35.9 КБ
Механізм справляння податку на додану вартість в Україні В.Д. Волканов 41.5 КБ
Механізм стимулювання виробничої діяльності персоналу підприємства О.В. Чумаченко 27.2 КБ
Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі В.М. Шульга 35.3 КБ
Механізм структурних трансформацій промислового комплексу в умовах переходу до ринку М.А. Солод 50.0 КБ
Механізм та аналітико-інструментальні засоби забезпечення економічної стійкості підприємства (за мат О.С. Коцюба 90.3 КБ
Механізм та стратегії забезпечення ефективності утилізації авіаційної техніки Андрій Федорович Кукін 420.0 КБ
Механізм трансфертного ціноутворення в банку Л.В. Жердецька 42.4 КБ
Механізм трансформації та розвитку системи управління якістю товарів та послуг в Україні О.В. Мишко 86.5 КБ
Механізм узгодження інтересів ТНК зі стратегічними пріоритетами національної економіки А.В. Пехник 42.3 КБ
Механізм управління вартістю страхових компаній Д.Є. Іонін 65.3 КБ
Механізм управління відносинами власності в авіакомпанії акціонерного типу Ю.В. Суммар 67.4 КБ
Механізм управління господарсько-економічною діяльністю підприємств фармацевтичної галузі Г.В. Калініченко 46.5 КБ
Механізм управління грошовими потоками інвестиційної діяльності акціонерних товариств в умовах стано О.В. Жалко 160.5 КБ
Механізм управління державною власністю в системі національної економіки М.М. Шкільняк 117.8 КБ
Механізм управління еколого-економічними процесами у діяльності промислових підприємств О.А. Сизоненко 58.1 КБ
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства Оксана Федорівна Яременко 109.6 КБ
Механізм управління ефективністю корпоративних пенсійних програм І.В. Новікова 37.3 КБ
Механізм управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу О.О. Корогодова 76.3 КБ
Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства Я.П. Машталір 68.1 КБ
Механізм управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (на прикладі машинобудування) В.В. Пухальський 70.9 КБ
Механізм управління інноваційною діяльністю освітніх організацій Н.Ю. Кривицька 52.1 КБ
Механізм управління інформаційним забезпеченням маркетингу промислових товарів Т.В. Серкутан 25.7 КБ
Механізм управління інформаційними ресурсами промислових підприємств В.В. Буряк 100.6 КБ
Механізм управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових під Є.М. Рудніченко 44.7 КБ
Механізм управління нематеріальними активами на підприємствах легкої промисловості Н.О. Іванченко 149.0 КБ
Механізм управління оборотними коштами промислового підприємства А.О. Абубакер 33.1 КБ
Механізм управління організаційним потенціалом суб'єктів реального сектору економіки О.М. Демідова 63.4 КБ
Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств К.С. Хаврова 34.9 КБ
Механізм управління прибутковістю промислового підприємства (на прикладі машинобудування) О.В. Хмелевський 66.1 КБ
Механізм управління процесом приватизації як складова соціально-економічного розвитку регіону І.Г. Давидов 32.4 КБ
Механізм управління ресурсозбереженням у регіоні (на прикладі житлово-комунального господарства) Н.М. Потапова 39.0 КБ
Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах І.С. Грабовський 123.1 КБ
Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промислов І.М. Кулінич 39.4 КБ
Механізм управління соціальним розвитком у вугільній промисловості України в умовах реструктуризації О.В. Бичкова 31.8 КБ
Механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково-технологічної сфери А.П. Дука 69.0 КБ
Механізм управління техногенною безпекою підприємства Г.М. Плосконос 62.8 КБ
Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств Ю.В. Сердюк-Копчекчі 70.8 КБ
Механізм управління фінансово-господарськими результатами діяльності машинобудівних підприємств Л.Д. Чалапко 74.8 КБ
Механізм управління фінансовою безпекою підприємства К.С. Горячева 32.4 КБ
Механізм управління фінансовою діяльністю підприємств корпоративного типу Т.Е. Белялов 83.0 КБ
Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків Р.В. Михайлюк 58.0 КБ
Механізм управління якістю трудового життя Н.В. Романова 343.5 КБ
Механізм фінансових відносин на регіональному рівні О.В. Волкова 47.5 КБ
Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України С.В. Онишко 66.9 КБ
Механізм фінансового регулювання розвитку послуг у сфері дозвілля і розваг Г.В. Михайлів 76.7 КБ
Механізм фінансового співробітництва з ЄС в системі міжнародних економічних пріоритетів України І.Б. Черкаський 26.2 КБ
Механізм формування гнучких організаційних структур управління підприємствами О.В. Єгорова 61.3 КБ
Механізм формування державного внутрішнього боргу України Ю.О. Смоляр 33.7 КБ
Механізм формування державної бюджетної політики в Україні І.О. Плужников 36.7 КБ
Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки М.М. Радєва 44.8 КБ
Механізм формування економічної стійкості розвитку морських торгових портів Л.В. Мезіна 87.3 КБ
Механізм формування інвестиційних ресурсів у промисловості Н.В. Шем'якіна 40.3 КБ
Механізм формування конкурентних стратегій фірми (на прикладі підприємств Івано-Франківської області В.М. Запухляк 36.9 КБ
Механізм формування конкурентоспроможності галузей агропромислового комплексу на зовнішньому і внутр В.Ф. Ващук 35.2 КБ
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством Леся Анатоліївна Грицина 57.5 КБ
Механізм формування міжнародного транспортно-логістичного центру О.М. Гармаш 786.6 КБ
Механізм формування системи професійної орієнтації населення в Україні К.П. Бондарчук 89.9 КБ
Механізм формування та використання державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК) Віталій Валерійович Лаврук 21.6 КБ
Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства Альона Михайлівна Кравцова 58.3 КБ
Механізм формування та забезпечення економічної безпеки Р.В. Покотиленко 109.7 КБ
Механізм формування та реалізації державного управління охороною праці Є.В. Котов 104.6 КБ
Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці Л.А. Лутай 57.5 КБ
Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування Ю.В. Малаховський 29.0 КБ
Механізм функціонування соціальної складової економічної безпеки Т.В. Поснова 42.6 КБ
Механізми активізації розвитку підприємництва під впливом малої приватизації (на прикладі малих підп В.О. Хлівний 26.3 КБ
Механізми антикризового управління підприємством Ю.З. Толчеєв 21.9 КБ
Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках титулів власності Ілона Романівна Квєтна 57.9 КБ
Механізми використання потенціалу інноваторів: теорія і практика І.О. Галиця 57.2 КБ
Механізми державної підтримки сільськогосподарських підприємств Я.Р. Ярема 138.2 КБ
Механізми динамічного управління підприємствами А.А. Богатиренко 41.5 КБ
Механізми еколого-економічного управління підприємством А.А. Садєков 44.5 КБ
Механізми забезпечення раціонального використання та збереження водних ресурсів Т.В. Ревко 56.7 КБ
Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону І.М. Камінська 98.5 КБ
Механізми зниження рівня тіньової економічної діяльності (на прикладі підприємств та організацій Чер О.В. Черевко 121.1 КБ
Механізми інституційного забезпечення розвитку українсько-польського транскордонного регіону К. Куцаб-Бонк 82.6 КБ