Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 20, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розвиток ближньозонних методів визначення характеристик випромінюючих систем при використанні широко - Г.В. Усіна
Проаналізовано точність визначення характеристик випромінювальних систем у діапазоні частот за вимірами їх ближнього поля. Розроблено математичну модель розрахунків методичних похибок (похибок обмеження та дискретизації) та випадкових похибок відновлення діаграми спрямованості (ДС) антени та її інших параметрів за вимірами багаточастотних та імпульсних сигналів у ближній зоні. Досліджено статистичні характеристики передатної функції антени та статистику амплітудно-фазового розподілу ближнього поля у діапазоні частот. Оцінено потенційні можливості методів ближнього поля, сформульовано вимоги до умов вимірювань та їх точності, виконання яких гарантує високу точність відновлення ДС відповідно до вибраного критерію. Розроблено методику та визначено точність амплітудних методів відновлення ДС антен за вимірами параметрів багаточастотних та імпульсних сигналів. Запропоновано метод визначення амплітудного та фазового розподілу (АФР) у розкритті фазованої антенної решітки за вимірами амплітуди динамічного ближнього поля за умов роботи решітки у режимі сканування, визначено точність даного методу.

Методи та алгоритми корекції інформації при управлінні регіональними інженерними мережами - Н.О. Манакова
Проаналізовано точність визначення характеристик випромінювальних систем у діапазоні частот за вимірами їх ближнього поля. Розроблено математичну модель розрахунків методичних похибок (похибок обмеження та дискретизації) та випадкових похибок відновлення діаграми спрямованості (ДС) антени та її інших параметрів за вимірами багаточастотних та імпульсних сигналів у ближній зоні. Досліджено статистичні характеристики передатної функції антени та статистику амплітудно-фазового розподілу ближнього поля у діапазоні частот. Оцінено потенційні можливості методів ближнього поля, сформульовано вимоги до умов вимірювань та їх точності, виконання яких гарантує високу точність відновлення ДС відповідно до вибраного критерію. Розроблено методику та визначено точність амплітудних методів відновлення ДС антен за вимірами параметрів багаточастотних та імпульсних сигналів. Запропоновано метод визначення амплітудного та фазового розподілу (АФР) у розкритті фазованої антенної решітки за вимірами амплітуди динамічного ближнього поля за умов роботи решітки у режимі сканування, визначено точність даного методу.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методологічні засади статистики зовнішньоекономічної діяльності В.С. Михайлов 67.5 КБ
Методологічні засади статистичного дослідження соціальної структури суспільства Р.П. Задорожна 53.3 КБ
Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств М.В. Пугачова 122.2 КБ
Методологічні засади статистичного спостереження за нефінансовими послугами малих підприємств Україн С.П. Коваль 24.6 КБ
Методологічні засади структуризації економічної теорії О.В. Горбачевська 34.3 КБ
Методологічні засади управління соціально-економічним розвитком підприємства В.А. Гросул 95.7 КБ
Методологічні засади формування вибіркових сукупностей населення в системі державної статистики Укра О.М. Гладун 114.9 КБ
Методологічні засади формування політики сталого економічного зростання в регіоні Я.В. Хоменко 572.5 КБ
Методологічні засади формування соціальної статистики та її використання в управлінні І.В. Калачова 55.3 КБ
Методологічні основи і стратегічні альтернативи реструктуризації промислових підприємств в процесі р С.Б. Довбня 436.0 КБ
Методологічні основи легалізації тіньової економіки С.О. Коваленко 32.4 КБ
Методологічні основи регулювання потенціалу економічного розвитку регіону О.О. Дьомін 30.9 КБ
Методологічні основи реструктуризації підприємств залізничної галузі (економіко-організаційний аспек Т.І. Єфіменко 29.7 КБ
Методологічні основи розвитку легкої промисловості на інноваційних засадах А.П. Гречан 66.0 КБ
Методологічні основи розвитку сфери діяльності підприємств Т.В. Калінеску 74.8 КБ
Методологічні основи розвитку транзитного потенціалу України А.М. Новікова 153.8 КБ
Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій п О.С. Чмир 144.7 КБ
Методологічні основи стратегічного управління підприємством І.А. Ігнатьєва 161.3 КБ
Методологічні основи управління акціонерною власністю Лідія Іванівна Тараш 78.9 КБ
Методологічні основи управління розвитком економіки регіону Л.М. Кузьменко 81.0 КБ
Методологічні основи формування і розвитку туристичної діяльності на промисловій території В.Ф. Данильчук 84.2 КБ
Методологічні основи формування кон'юнктури ринку послуг вищої освіти О.А. Кратт 160.0 КБ
Методологічні основи формування управлінських рішень у підприємництві Ю.А. Дайновський 47.8 КБ
Методологічні принципи забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення В.Г. Саріогло 57.6 КБ
Методологічні проблеми трансформації управління комплексним соціально-економічним розвитком регіонів А.Г. Мазур 60.4 КБ
Методологічні та методичні основи економіко-екологічного та правового регулювання міського природоко П.П. Пастушенко 40.7 КБ
Методологічні та організаційні аспекти аудиту Н.І. Дорош 61.7 КБ
Методологічні та організаційні засади державної статистики підприємств О.О. Васєчко 60.2 КБ
Методологічні та організаційні засади статистичного забезпечення управління соціально-економічним ро Валентина Іліодорівна Колеснік 151.9 КБ
Методологічні та організаційно-економічні засади забезпечення сільського господарства паливно-енерге В.І. Гавриш 122.4 КБ
Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України Н.М. Ткаченко 64.5 КБ
Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій Л.В. Руденко 56.7 КБ
Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні О.Л. Каніщенко 57.7 КБ
Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових підприємств І.Ф. Коломієць 78.8 КБ
Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як В.М. Костюченко 67.8 КБ
Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика В.С. Приходько 30.9 КБ
Методологія оцінки регіонального економічного розвитку в умовах трансформації економіки України Т.В. Уманець 127.5 КБ
Методологія оцінки та забезпечення ефективного використання економічного потенціалу регіону В.В. Максимов 74.7 КБ
Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників С.С. Ващаєв 83.9 КБ
Методологія реструктуризації промисловості в умовах розвитку економіки регіону В.Г. Прушківський 133.6 КБ
Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання Ю.С. Цал-Цалко 49.8 КБ
Методологія статистичного оцінювання економічного розвитку національної макросистеми В.В. Попова 55.4 КБ
Методологія стратегічного планування комплексного соціально-економічного розвитку регіону В.І. Дармограй 75.7 КБ
Методологія стратегічного управління гірничодобувними підприємствами Л.М. Варава 84.6 КБ
Методологія та методика еколого-економічної оцінки впливу хімічної та нафтохімічної промисловості на С.Я. Цимбалюк 55.5 КБ
Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газ Н.І. Пилипів 56.1 КБ
Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів А.А. Ісаєва 54.1 КБ
Методологія та організація обліку і контролю інвестиційної діяльності М.І. Бондар 87.0 КБ
Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку О.Ю. Редько 82.1 КБ
Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльно Н.В. Ковтун 71.9 КБ
Методологія та практика удосконалення управління соціально-економічним розвитком підприємств легкої Г.Г. Савіна 84.9 КБ
Методологія та реалізація переходу річкового транспорту України на ринкові умови господарювання М.А. Славов 81.6 КБ
Методологія управління виробничим потенціалом харчової промисловості П.В. Осіпов 43.2 КБ
Методологія управління високотехнологічним виробництвом в умовах трансформаційної економіки М.М. Меркулов 72.3 КБ
Методологія управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах освітнього потенціалу С.Ю. Хамініч 60.5 КБ
Методологія управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах А.М. Дейнека 103.9 КБ
Методологія управління трансформаційними процесами в промисловому виробництві С.В. Філиппова 77.8 КБ
Методологія формування модельного базису опису соціально-економічних систем Л.М. Малярець 77.7 КБ
Методологія формування оптимальної структури власності як основи економічного розвитку України В.М. Бєлєнцов 113.4 КБ
Методологія формування та управління фінансовими потоками регіону В.О. Черевко 33.7 КБ
Методолого-практична організація інвестиційного простору регіону (на прикладі Автономної Республіки В.Г. Рожманов 57.2 КБ
Методолого-практичні основи ціноутворення на залізничному транспорті України Н.М. Колесникова 86.0 КБ
Механізм адаптації підприємств до ризику Ю.О. Коваленко 45.5 КБ
Механізм адаптації податку на додану вартість до ринкових перетворень В.В. Буряковський 1.7 КБ
Механізм адаптації рішень в управлінні підприємствами у сфері послуг (на прикладі підприємств зв'язк В.М. Когутенко 25.7 КБ
Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки В.Г. Безматерних 34.7 КБ
Механізм банківського інвестування в умовах ринкової економіки О.О. Вон Романов Кріспін 44.6 КБ
Механізм бюджетування витрат операційної діяльності О.В. Шеремета 56.9 КБ
Механізм валютно-курсової політики в європейських країнах з перехідною економікою М.Г. Максіменцев 98.8 КБ
Механізм взаємодії суб'єктів інноваційної діяльності авіаційного транспорту О.В. Кам'янецька 869.1 КБ
Механізм вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації промислового підприємства Г.О. Портнова 95.7 КБ
Механізм впливу малого бізнесу на економічне зростання Т.А. Конєва 183.4 КБ
Механізм гнучкого контролінгу в управлінні виробничо-господарськими системами Л.Д. Смирнова 46.7 КБ
Механізм державного регулювання зайнятості в промисловому регіоні М.І. Хромов 229.9 КБ
Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем В.Є. Крупін 51.1 КБ
Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: методологічний аспект Г.С. Коршунова 58.5 КБ
Механізм державного регулювання і планування залучення інвестицій І.А. Федоренко 29.0 КБ
Механізм державного регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україні Л.Л. Вакуленко 52.7 КБ
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів Н.М. Ковальова 70.5 КБ
Механізм державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку О.О. Саверченко 42.0 КБ
Механізм державного регулювання підготовки управлінського персоналу в реальному секторі економіки Тихомирова 41.3 КБ
Механізм державного регулювання приватизації в Україні Г.В. Подоляко 126.9 КБ
Механізм державного регулювання регіональної економіки в умовах ринкової трансформації Д.О. Починков 43.9 КБ
Механізм державного регулювання розвитку економічної системи проблемного регіону І.О. Балак 62.4 КБ
Механізм державного регулювання трансформаційної економіки України Л.О. Шкурупій 40.0 КБ
Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою О.Ю. Снігова 88.5 КБ
Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва та шляхи його удосконалення К.В. Наконечна 51.9 КБ
Механізм довгострокового інвестування промислового виробництва І.І. Цупор 45.1 КБ
Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства А.В. Кірієнко 37.8 КБ
Механізм еколого-економічного регулювання діяльності суб'єктів природокористування промислового виро Ю.В. Давидюк 39.8 КБ
Механізм екологоорієнтованої структурної перебудови господарського комплексу Карпатського регіону І.П. Саветюк 195.1 КБ
Механізм економічного регулювання корпоративного сектору державної форми власності М.Ю. Кужель 78.5 КБ
Механізм економічного співробітництва України з країнами MENA Юсеф Мохаммад Муса Брігіт 47.4 КБ
Механізм ефективного фінансування пільгових пенсій в Україні А.З. Абубекерова 44.1 КБ
Механізм забезпечення діяльності інвестиційно-посередницьких організацій на фондовому ринку О.О. Аксьонова 28.2 КБ
Механізм забезпечення економіко-екологічної безпеки господарських систем О.В. Половян 34.0 КБ
Механізм забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств з аеронавігаційного обслуговув Ж.В. Накоп'юк 91.3 КБ
Механізм забезпечення економічної ефективності інновацій (на прикладі водоспоживальних систем енерго Л.С. Абрамова 35.1 КБ
Механізм забезпечення ефективності антикризового управління підприємством (на прикладі машинобудівни І.В. Шварц 58.3 КБ
Механізм забезпечення комплексності регіонального розвитку промисловості С.В. Кукарцева 34.5 КБ
Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі в умовах евроінтегр Г.Я. Антонюк 92.7 КБ
Механізм забезпечення кредитоспроможності підприємницьких структур Г.П. Табачук 76.0 КБ
Механізм забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійним підприємством О.А. Сизоненко 37.8 КБ
Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій А.М. Єрмошенко 37.8 КБ
Механізм запобігання та протидії міжнародним фінансовим кризам на глобальному та національному рівня Н.В. Дудко 45.2 КБ
Механізм збалансування фінансів підприємств в умовах трансформації економіки І.А. Ломачинська 46.5 КБ
Механізм зниження тінізації економіки України Ю.І. Кіржецький 121.8 КБ
Механізм зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу: лібералізація і протекціонізм В.І. Губенко 62.0 КБ
Механізм інвестиційного забезпечення технічного переозброєння вугільної промисловості Л.С. Лесик 84.4 КБ
Механізм інвестування підприємницької діяльності (регіональний аспект дослідження) Б.І. Пшик 45.4 КБ
Механізм інвестування процесів відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості С.В. Стахурська 60.2 КБ
Механізм індивідуалізованого управління персоналом міжнародного підприємства К.В. Антоненко 185.5 КБ
Механізм інноваційного оновлення підприємств (за матеріалами підприємств сільськогосподарського маши А.Г. Красовська 46.4 КБ
Механізм інтеграції вугільної галузі України у світовий енергетичний ринок О.Г. Родіна 62.7 КБ
Механізм інтеграції України до Європейського Союзу і Єдиного Економічного Простору Юлія В'ячеславівна Коломієць 62.9 КБ