Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 19, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Термодинаміка зворотних та незворотних деформацій при одновісному навантаженні наповнених полімерів - Д.І. Сухоруков
Досліджено вплив вмісту наповнювача, його поверхневу модифікацію та розмір і форму частинок на термоеластичні властивості композитів. Вперше запропоновано термодинамічний метод кількісного охарактеризування енергетики процесу відшарування полімеру від поверхні наповнювача, яке супроводжує непружну деформацію. На підставі аналізу енергетичного балансу виявлено, що частина поверхні, яка відшарувалась - менша в зразках, які мають зв'язувальний агент і більший розмір часток наповнювача. Поява нееластичних деформацій у композиції вуглецеве волокно/полікарбонат гіпотетично пояснюється пластичною течією матриці полімеру, викликаною тепловими ефектами процесу фрагментації волокна та більш високою концентрацією мікропорожнин, яка, в свою чергу, також обумовлена процесами фрагментації/відшарування.

Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного - Л.Г. Коробейнікова
Досліджено вплив вмісту наповнювача, його поверхневу модифікацію та розмір і форму частинок на термоеластичні властивості композитів. Вперше запропоновано термодинамічний метод кількісного охарактеризування енергетики процесу відшарування полімеру від поверхні наповнювача, яке супроводжує непружну деформацію. На підставі аналізу енергетичного балансу виявлено, що частина поверхні, яка відшарувалась - менша в зразках, які мають зв'язувальний агент і більший розмір часток наповнювача. Поява нееластичних деформацій у композиції вуглецеве волокно/полікарбонат гіпотетично пояснюється пластичною течією матриці полімеру, викликаною тепловими ефектами процесу фрагментації волокна та більш високою концентрацією мікропорожнин, яка, в свою чергу, також обумовлена процесами фрагментації/відшарування.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Менеджмент міжнародного туризму (на прикладі Автономної Республіки Крим) Н.В. Цопа 39.6 КБ
Менеджмент персоналу в АПК України Т.І. Балановська 41.5 КБ
Менеджмент персоналу малих та середніх підприємств АПК Г.Р. Побережна 67.2 КБ
Менеджмент персоналу організації у системі антикризового управління В.В. Жильченкова 44.1 КБ
Менеджмент справляння податків в процесі розвитку підприємництва В.Ф. Піхоцький 139.4 КБ
Менеджмент фінансових потоків підприємств енергетичних систем Ю.А. Андрійчук 22.2 КБ
Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту О.М. Криворучко 90.6 КБ
Мережева організація економічної інформації в управлінських структурах І.В. Беседін 74.8 КБ
Металургійні підприємства України в системі формування та використання ресурсів металобрухту О.П. Нуд 77.1 КБ
Методи активізації розвитку малих виробничих підприємств Д.М. Полюга 29.6 КБ
Методи аналізу економічних процесів (на прикладі КНР і України) Сунь Цзінь Лі 35.8 КБ
Методи аналізу і оцінки ефективності експортної діяльності металургійних підприємств А.Г. Дем'янченко 44.0 КБ
Методи аналізу і прогнозування розвитку підприємств сфери послуг А.В. Сидорова 56.4 КБ
Методи багатокритеріальної оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій Л.М. Бандоріна 65.9 КБ
Методи визначення економічної ефективності інвестицій в інноваційну діяльність М.А. Слатвінський 95.2 КБ
Методи визначення потреб індивідуальних споживачів в товарах тривалого вжитку в системі маркетингу С.Я. Войтович 30.5 КБ
Методи забезпечення ефективності консалтингової діяльності на підприємствах промисловості О.К. Трофимова 42.7 КБ
Методи забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автон М.С. Абібуллаєв 35.0 КБ
Методи і моделі інтервального оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств О.В. Гейдарова 77.9 КБ
Методи і моделі та комп'ютерізовані засоби підтримки прийняття рішень в маркетингу Наталія Станіславівна Орленко 28.6 КБ
Методи моделювання аналітичних систем економічних об'єктів В.М. Порохня 74.3 КБ
Методи об'єднання результатів статистичних обстежень домогосподарств Г.І. Терещенко 67.9 КБ
Методи оперативного інформаційного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств Е.С. Гейєр 26.7 КБ
Методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових досліджень О.І. Черняк 69.3 КБ
Методи організації управління господарською діяльністю автомобільного підприємства (на прикладі СП " А.Г. Семенов 35.0 КБ
Методи організаційних змін у регулюванні економічних процесів К. Крупа 61.7 КБ
Методи оцінки економічного ризику при прийнятті управлінських рішень у галузі зв'язку О.І. Мастикаш 63.4 КБ
Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством поштового зв'я Ю.В. Терешко 55.0 КБ
Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості Т.В. Божко 29.5 КБ
Методи оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості в умовах інтернаціоналізації М.М. Шевченко 32.3 КБ
Методи оцінки соціальної значимості інвестиційного проекту металургійних підприємств Д.О. Захарченко 76.2 КБ
Методи оцінки та засади проти дії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалізації М.І. Флейчук 88.1 КБ
Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства І.Б. Олексів 139.7 КБ
Методи підвищення інвестиційної активності у регіоні В.Є. Будяков 36.6 КБ
Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу В.П. Корнійчук 301.1 КБ
Методи прогнозування взаємопов'язаних показників соціально-економічного розвитку України О.І. Яшкіна 50.4 КБ
Методи прогнозування надходжень і витрат на пенсійне забезпечення в залежності від динаміки і розпод С.Б. Березіна 61.9 КБ
Методи прогнозування показників зовнішньоекономічної діяльності В.М. Богомазова 62.5 КБ
Методи регіонального прогнозування чисельності та складу населення П.Є. Шевчук 33.1 КБ
Методи регулювання відтворення найманої робочої сили В.В. Подплєтній 391.6 КБ
Методи стратегічного управління підвищенням ефективності виробництва на підприємствах А.Г. Семенов 89.9 КБ
Методи та моделі вартісної оцінки інтелектуального капіталу суб'єктів господарювання В.М. Олейко 68.4 КБ
Методи та моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці (на прикладі підприємств машино О.В. Проскурович 53.5 КБ
Методи та моделі комерціалізації трасферу технологій О.М. Ляшенко 173.1 КБ
Методи та моделі оцінки конкурентної позиції підприємства в умовах розвитку ринкових відносин О.Б. Скороход 98.5 КБ
Методи та моделі прогнозування розвитку промисловості на середньостроковий період О.Г. Миронов 58.7 КБ
Методи та моделі управління якістю і конкурентоспроможністю продукції (за матеріалами підприємств га Г.Г. Ушаков 54.0 КБ
Методи та моделі формування тарифів на послуги поштового зв'язку А.Ю. Щуровська 52.5 КБ
Методи управління бюджетним процесом в умовах формування ринкової економіки О.М. Стреліна 58.9 КБ
Методи управління витратами виробництва металопродукції А.В. Ільченко 60.5 КБ
Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах Ю.В. Дегтярьова 285.5 КБ
Методи управління нововведеннями на промислових підприємствах В.О. Самуйлов 39.8 КБ
Методи управління стратегією дилерської мережі транснаціональної корпорації О.С. Глазунова 57.9 КБ
Методи управління фінансами машинобудівельного концерну Н.П. Шам 33.7 КБ
Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства І.В. Гужавіна 54.3 КБ
Методи функціонального підходу у системі маркетингу на промисловому підприємстві (на прикладі АТ "НК М.В. Корж 31.9 КБ
Методи, моделі і стратегії інвестування процесів міжнародних перевезень Л.М. Чеп'юк 111.2 КБ
Методи, моделі і стратегії мультимодальних перевезень вантажів Д.Л. Товкун 39.5 КБ
Методика аналізу інвестиційного та кредитного портфелів банку Н.М. Шматко 53.2 КБ
Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку О.М. Левченко 34.0 КБ
Методика аналізу кредитоспроможності банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування А.Л. Пастернак 30.1 КБ
Методика аналізу ліквідності комерційного банку Т.Е. Крішталь 28.2 КБ
Методика аудиторської оцінки системи бухгалтерського обліку К.О. Закалінська 52.6 КБ
Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах О.Р. Суха 31.3 КБ
Методика і організація контролю в бюджетних установах А.М. Любенко 39.0 КБ
Методика і організація обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на малих підприємствах Т.О. Токарева 30.6 КБ
Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Ві В.В. Кириченко 35.6 КБ
Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів (на прикладі гірничовидобувних підприємств М.Т. Шендригоренко 28.8 КБ
Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх пі О.С. Герасименко 41.1 КБ
Методика та організація аналізу капіталу акціонерних товариств М.А. Бурський 50.8 КБ
Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства В.М. Вовк 54.7 КБ
Методика та організація консолідованої фінансової звітності В.П. Онищенко 49.2 КБ
Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприє О.В. Сметанко 28.9 КБ
Методика та організація обліку та контролю нематеріальних активів І.І. Криштопа 42.5 КБ
Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті Н.М. Урбан 66.2 КБ
Методика та організація стратегічного обліку й аналізу на підприємствах поліграфічних матеріалів Д.С. Лозовицький 59.5 КБ
Методика фінансового та управлінського обліку товарних запасів у госпрозрахункових відособлених підр Н.В. Хоменко 38.3 КБ
Методичне забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємствах суднобудування О.В. Пащенко 69.9 КБ
Методичне забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємствах суднобудування О.В. Пащенко 49.9 КБ
Методичне забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємствах суднобудування О.В. Пащенко 32.0 КБ
Методичне забезпечення регулювання процесів відтворення основних засобів харчової промисловості (на Т.А. Кулаковська 51.4 КБ
Методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислового підприємства З.М. Карман 123.4 КБ
Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації стратегії Е.О. Юрій 45.1 КБ
Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств К.О. Редько 38.9 КБ
Методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі Н.С. Краснокутська 35.0 КБ
Методичні аспекти розробки стратегії підприємств громадського харчування С.С. Ткачова 26.6 КБ
Методичні аспекти управлінського обліку і внутрішнього аудиту науково-дослідних та конструкторських І.Г. Крупельницька 57.0 КБ
Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України Ганна Іванівна Жигайло 33.7 КБ
Методичні засади забезпечення рівня капіталізації банків К.Ф. Черкашина 67.9 КБ
Методичні засади інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств Т.В. Калюжна 79.4 КБ
Методичні засади оцінки вартості банківського бізнесу Д.В. Олексіч 77.8 КБ
Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств промисловості (інвестиційно-інно М.В. Лєснікова 82.2 КБ
Методичні засади стратегії розвитку морських торговельних портів у конкурентному середовищі О.В. Меркт 41.8 КБ
Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній С.П. Лозовицький 32.4 КБ
Методичні основи еколого-економічного обгрунтування інвестиційних проектів В.С. Верещак 85.8 КБ
Методичні основи оцінки економічного ризику в діяльності підприємств Г.Л. Вербицька 38.6 КБ
Методичні основи оцінки ефективності та продуктивності праці персоналу поштового зв'язку В.Г. Буряк 41.7 КБ
Методичні основи прогнозування кінцевих споживчих витрат економіки України С.М. Кожем'якіна 105.4 КБ
Методичні основи розвитку функцій керівника (на прикладі виробничих організацій О.О. Петряєв 39.6 КБ
Методичні основи розробки фінансової стратегії підприємства Н.П. Теслюк 1,011.8 КБ
Методичні основи сегментації ринку О.В. Зозульов 70.6 КБ
Методичні основи управління економічною функцією податків (на прикладі районної державної податкової О.М. Котляренко 65.9 КБ
Методичні основи формування господарських рішень Д.В. Єгоренко 62.7 КБ
Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством Ю.Є. Гайворонська 30.0 КБ
Методичні особливості розбудови механізму захисту прав споживачів в Україні М.М. Казаков 91.2 КБ
Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в умовах сучасних інформаційних техно Б.В. Кудрицький 32.0 КБ
Методичні, основи оцінки динамічної конкурентоспроможності підприємств автосервісу Юлія Олександрівна Гарачук 98.7 КБ
Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень виробничими підприємствами О.Е. Сілецька 32.1 КБ
Методологічне забезпечення розвитку аграрного виробництва регіону В.Ф. Іванюта 122.2 КБ
Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку П.М. Леоненко 53.7 КБ
Методологічні засади екологічної статистики В.К. Данилко 56.6 КБ
Методологічні засади організації ефективної внутрішньої економіки комерційного банку А.А. Мещеряков 52.4 КБ
Методологічні засади побудови податкової статистики Ю.Ю. Мороз 89.2 КБ
Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльно І.І. Д'яконова 83.0 КБ
Методологічні засади розроблення програм соціально-економічного розвитку на регіональному рівні В.Ф. Савченко 308.6 КБ