Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 18, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=C-подвійний зв'язок яких активо - В.Н. Андрушко
Вивчено незвичайні реакції фосфінів, що містять P - C - P структурний фрагмент з алкенами, активованими трифторметильними групами. Зокрема, вивчено поведінку 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу та 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-онону в реакції з метилендифосфінами. Показано, що під час взаємодії 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу з фосфінами, що містять P - C - P систему, напрям проходження реакції залежить від співвідношення реагентів, а також замісників біля тривалентного атома фосфору вихідних метилендифосфінів та C=C-подвійного зв'язку активованих алкінів. Виявлено незвичайну циклізацію в результаті взаємодії метилендифосфінів з 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-оном.

Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра - Ю.С. Кузьмінчук
Вивчено незвичайні реакції фосфінів, що містять P - C - P структурний фрагмент з алкенами, активованими трифторметильними групами. Зокрема, вивчено поведінку 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу та 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-онону в реакції з метилендифосфінами. Показано, що під час взаємодії 4,4,4-трифторо-3-(трифторометил)бут-2-ен нітрилу з фосфінами, що містять P - C - P систему, напрям проходження реакції залежить від співвідношення реагентів, а також замісників біля тривалентного атома фосфору вихідних метилендифосфінів та C=C-подвійного зв'язку активованих алкінів. Виявлено незвичайну циклізацію в результаті взаємодії метилендифосфінів з 5,5,5-трифторо-4-(трифторометил)-3-пентен-2-оном.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Маркетинг виробничо-технічної продукції О.С. Тєлєтов 71.8 КБ
Маркетинг відносин в системі управління підприємством С.В. Чернишева 57.8 КБ
Маркетинг військово-технічної продукції і напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності на С.В. Проскуркін 31.1 КБ
Маркетинг збутової діяльності переробних підприємств на продовольчому ринку Олена Анатоліївна Івасенко 45.3 КБ
Маркетинг інновацій на підприємствах України М.В. Степанов 33.5 КБ
Маркетинг інноваційних послуг в системі транспорту України (на прикладі науково-дослідних інститутів Є.В. Редзюк 217.5 КБ
Маркетинг інноваційної діяльності в розвитку підприємства О.І. Панжар 67.2 КБ
Маркетинг конкурентоспроможності підприємств по виробництву та переробці молока М.О. Карпенко 79.2 КБ
Маркетинг на ринку знань М.Я. Матвіїв 150.6 КБ
Маркетинг на ринку інноваційних товарів Ю.В. Каракай 60.6 КБ
Маркетинг на ринку комерційної нерухомості України В.Я. Лівшиц 55.4 КБ
Маркетинг підприємств молокопродуктового підкомплексу України на ринку Російської Федерації Алла Володимирівна Рябчик 205.6 КБ
Маркетинг підприємств рекламної галузі О.М. Мельникович 116.0 КБ
Маркетинг підприємств туристичної галузі Л.М. Шульгіна 137.5 КБ
Маркетинг послуг на ринку складно-технічних товарів Г.А. Ткаченко 29.6 КБ
Маркетинг продукції реального інвестування Н.О. Микитюк 50.9 КБ
Маркетинг ринку праці (методологія дослідження) С.В. Легомінова 27.6 КБ
Маркетинг у залученні іноземних інвестицій В.Е. Грамотнєв 39.2 КБ
Маркетинг у сфері освітніх послуг Т.Є. Оболенська 53.5 КБ
Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту) М.С. Дрьомін 77.1 КБ
Маркетинг у формуванні стосунків банку з клієнтами О.О. Дима 43.0 КБ
Маркетинг як засіб розвитку банківської системи в Україні І.В. Новикова 90.6 КБ
Маркетингова діяльність підприємств малого бізнесу І.В. Колодяжна 34.5 КБ
Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств на ринку органічної агропродовольчої проду О.В. Рудницька 44.4 КБ
Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств Причорноморського регіону Н.М. Козуб 34.7 КБ
Маркетингова діяльність транспортно-експедиційного підприємства А.О. Саюн 38.4 КБ
Маркетингова інноваційна діяльність (на базі Асоціації консультаційних фірм України "Укрконсалтінг") Т.О. Зайчук 37.1 КБ
Маркетингова інформаційна система комерційного банку Р.Г. Жарлінська 45.9 КБ
Маркетингова концепція підприємства в умовах ринкових трансформацій О.В. Болотна 66.4 КБ
Маркетингова концепція розвитку ринку товарів з радіопротекторними властивостями З.М. Скибінська 38.6 КБ
Маркетингова концепція торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації Н.Ф. Басій 90.6 КБ
Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства О.Б. Мних 178.0 КБ
Маркетингова орієнтація промислових підприємств в процесі оновлення продукції Ю.В. Ніколаєнко 73.6 КБ
Маркетингова політика в оптово-посередницькій діяльності (на прикладі фармацевтичного ринку України) І.О. Каракай 48.7 КБ
Маркетингова політика комерційного банку на депозитному ринку І.М. Мельникова 45.9 КБ
Маркетингова система освітніх послуг вищого навчального закладу Л.О. Волокитіна 39.9 КБ
Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства О.В. Ткаченко 33.4 КБ
Маркетингова стратегія підприємств в галузі ресурсозбереження Л.О. Рубан 36.6 КБ
Маркетингова стратегія підприємства на ринку продуктів харчування в умовах сезонних коливань попиту М.М. Дмитрук 45.6 КБ
Маркетингова стратегія розвитку господарських комплексів (на прикладі рекреаційного комплексу) О.Г. Михайленко 58.5 КБ
Маркетингова товарна політика операторів ринку легкових автомобілів В.А. Кищун 98.2 КБ
Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України) О.Л. Шевченко 47.5 КБ
Маркетингова трансформація зернового ринку України В.Г. Орехівський 121.5 КБ
Маркетингова цінова політика на електроенергетичному ринку Б.С. Серебренніков 48.8 КБ
Маркетингове дослідження кон'юнктури локального ринку вугілля О.В. Фролов 13.9 КБ
Маркетингове дослідження ринку як фактор формування стратегії підприємства (на прикладі підприємств В.І. Матвійчук 19.7 КБ
Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіону О.І. Дейнека 85.9 КБ
Маркетингове забезпечення зайнятості економічно активного населення в аграрній сфері С.В. Герчанівська 38.6 КБ
Маркетингове забезпечення конкурентної стратегії глобальної галузі (на прикладі суднобудування Украї Н.В. Василькова 31.2 КБ
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності м'ясопереробних підприємств І.П. Романенко 48.9 КБ
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації Г.О. Кравчук 116.3 КБ
Маркетингове забезпечення послуг міжнародного експедирування в Україні С.В. Співаковський 45.7 КБ
Маркетингове забезпечення ринку плодоовочевої продукції І.С. Воронецька 40.5 КБ
Маркетингове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств О.Ю. Бочко 58.0 КБ
Маркетингове забезпечення якості продукції на підприємствах ринкової орієнтації (на прикладі підприє Н.Г. Окрошко 21.8 КБ
Маркетингове позиціонування на ринку морозива України К.І. Антонюк 49.4 КБ
Маркетингове стратегічне планування Н.В. Куденко 67.7 КБ
Маркетингове управління диверсифікацією виробництва на промисловому підприємстві В.Г. Моісеєв 27.8 КБ
Маркетингове управління діяльністю промислових підприємств В.М. Тканко 247.5 КБ
Маркетингове управління збутовою діяльністю підприємства (за матеріалами переробних підприємств Вінн О. М. Танасійчук 40.1 КБ
Маркетингове управління реалізацією стратегічного набору підприємства І.С. Фоломкіна 44.8 КБ
Маркетингове управління розвитком регіональних рекреаційних систем Н.Л. Мандюк 119.6 КБ
Маркетингове управління товаропросуванням молокопродукції аграрних формувань на споживчому ринку Г.Я. Левків 53.0 КБ
Маркетингове ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України Ігор Вікторович Олійник 39.1 КБ
Маркетингове ціноутворення на підприємстві В.Л. Корінєв 52.6 КБ
Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств України (на прикладі харчової промисловості) С.В. Позняк 37.5 КБ
Маркетинговий аналіз ринку насіння овочевих культур Л.Ю. Гудзинська 49.6 КБ
Маркетинговий аналіз та прогнозування ринку трубної продукції Г.Ю. Богданов 23.4 КБ
Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України) Т.Є. Дерев'янченко 47.7 КБ
Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної галузі) І.І. Сторожук 64.5 КБ
Маркетинговий контролінг в системі управління підприємством О.О. Гасило 30.1 КБ
Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності монопродуктового промислового підприємств С.М. Цвілий 31.5 КБ
Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів (на прикладі швейної промисловості) О.О. Майборода 33.6 КБ
Маркетинговий механізм управління розвитком підприємств сфери послуг О.А. Іщенко 59.5 КБ
Маркетинговий потенціал стратегічного розвитку регіону (на матеріалах Закарпатської області) О.В. Щелкунова 42.8 КБ
Маркетингові аспекти підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції О.П. Зоря 64.8 КБ
Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продовольчих товарів І.С. Коварш 97.8 КБ
Маркетингові дослідження ринку залізорудної сировини України Н.В. Скринько 125.7 КБ
Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств Л.Л. Данілова 47.1 КБ
Маркетингові дослідження ринку цінних паперів України О.С. Третьяков 22.0 КБ
Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування Н.В. Богомаз 40.3 КБ
Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства Тетяна Олександрівна Примак 101.3 КБ
Маркетингові комунікації у банківській діяльності: паблік рілейшнз О.В. Ткачук 55.3 КБ
Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача Н.Ю. Кочкіна 33.0 КБ
Маркетингові стратегії післяпродажного обслуговування Халіабех Мохд Салім 25.3 КБ
Маркетингові стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості О.М. Алишев 35.8 КБ
Маркетингові стратегії розвитку фермерських господарств В'ячеслав Анатолійович Шведюк 44.7 КБ
Маркетингові стратегії торгівців цінними паперами А.В. Буковський 37.8 КБ
Маркетингові технології експорту військово-технічної продукції С.Г. Стріха 30.2 КБ
Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентоспроможності нових виробів підприємс І.В. Журило 52.0 КБ
Математичне моделювання в стратегічному управлінні підприємством М.В. Негрей 32.6 КБ
Математичне моделювання в управлінні експортно-імпортними операціями країн Центральної та Східної Єв М.Л. Вдовин 47.0 КБ
Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства З.Б. Дрогомирецька 59.6 КБ
Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення родючості грунтів О.В. Ткач 93.6 КБ
Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві М.В. Дацко 54.1 КБ
Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику І.М. Паславська 76.9 КБ
Математичне моделювання реального інвестування в умовах трансформаційної економіки України Н.М. Шмиголь 72.8 КБ
Математичне моделювання управління запасами в ієрархічних системах (на прикладі торговельних мереж) С.В. Ткаліченко 57.9 КБ
Математичні методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства Н. І. Татарнікова 57.4 КБ
Математичні методи в управлінні запасами складських та гуртових підприємств Т.Я. Лагоцький 42.8 КБ
Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності підприємства Н.Б. Бідник 58.6 КБ
Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії нечітких множин К.В. Горбатюк 156.1 КБ
Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу в Ю.В. Мокіна 56.6 КБ
Математичні моделі регулювання регіональної фінансово-економічної політики України Т.В. Токарчук 75.1 КБ
Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства О.В. Рузакова 94.3 КБ
Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні Л.Т. Шевчук 72.5 КБ
Медичне страхування в фінансовому забезпеченні соціальних гарантій населенню О.Є. Губар 47.5 КБ
Медичне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян Т.І. Стецюк 47.6 КБ
Менеджмент в молокопереробному підприємстві І.В. Шкурко 38.4 КБ
Менеджмент виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринку (аспекти формуванн В.О. Кисельов 39.3 КБ
Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку О.П. Коваль 39.2 КБ
Менеджмент економічного регулювання природоохоронної діяльності В.О. Шпильова 27.6 КБ
Менеджмент експортного потенціалу галузей агропромислового комплексу України Н.А. Клименко 27.4 КБ
Менеджмент інноваційної діяльності машинобудівних підприємств О.В. Бондар 31.2 КБ
Менеджмент комбікормового виробництва України Л.В. Галаєва 49.5 КБ