Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Релятивістський розрахунок характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних і - Ю.Г. Чернякова
Розроблено новий, високочастотний метод до релятивістського розрахунку характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних іонів, який базується на квантово-електродинамічній теорії збурень для трьохквазічастинкових атомних систем з використанням калібровочно-інваріантних базисів релятивістських орбіталей. Значну частину спектральних даних одержано уперше і може бути використано у широкому колі застосувань в оптиці і спектроскопії плазми, лезерній фізиці, астрофізиці.

Трофічні зв'язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами - Ю.В. Проценко
Розроблено новий, високочастотний метод до релятивістського розрахунку характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних іонів, який базується на квантово-електродинамічній теорії збурень для трьохквазічастинкових атомних систем з використанням калібровочно-інваріантних базисів релятивістських орбіталей. Значну частину спектральних даних одержано уперше і може бути використано у широкому колі застосувань в оптиці і спектроскопії плазми, лезерній фізиці, астрофізиці.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні Т.П. Галушкіна 80.2 КБ
Концептуальні основи удосконалення зовнішньоекономічної політики регіону І.В. Пенькова 153.8 КБ
Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльніс В.В. Сопко 62.1 КБ
Концепція внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств: методологія, організація, розвит Володимир Павлович Пантелеєв 73.8 КБ
Концепція інтеграції Польщі й України в європейську економічну систему в умовах трансформації економ Анджей Кровяк 46.8 КБ
Концепція та механізми забезпечення результативності інвестування (на прикладі постачальних компаній І.Г. Карандакова 28.4 КБ
Концесія у трансформаційній економіці О.І. Вікарчук 28.1 КБ
Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевезників) Л.В. Бабій 50.7 КБ
Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку Є.А. Рехлецький 42.1 КБ
Кооперативні засади розвитку виробничої і соціальної сфер села М.М. Шевчишин 90.1 КБ
Кооперативні організації в господарській системі України в період непу Ю.В. Тимченко 33.7 КБ
Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин України і Німеччини К.А. Фліссак 61.3 КБ
Кооперація в агробізнесі Львівської області Н.Ф. Павленчик 56.6 КБ
Кооперування підприємств у сучасних умовах господарювання (за матеріалами виробників телекомунікацій Я.М. Білоус 31.0 КБ
Кооперування суб'єктів підприємництва в транзитивній економіці О.П. Микитюк 37.8 КБ
Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн) О.Ю. Анісімова 71.0 КБ
Короткострокове банківське кредитування аграрного сектора в умовах трансформаційних процесів економі К.В. Бондар 100.5 КБ
Короткотермінові моделі прогнозування основних макроекономічних індикаторів Т.В. Бурлай 48.0 КБ
Корпоративна власність: формування і функціонування в сучасній економіці О.С. Тарасенко 60.5 КБ
Корпоративна система планування торгівлі та механізми її забезпечення (на матеріалах споживчої коопе О.М. Ананьєв 80.2 КБ
Корпоративне управління акціонерними товариствами у післяприватизаційний період Н.Ю. Горлач 58.6 КБ
Корпоративне управління акціонерними товариствами: інституціональне забезпечення І.П. Малик 138.0 КБ
Корпоративне управління в системі підвищення інвестиційної привабливості національного господарства С.С. Залюбовська 33.8 КБ
Корпоративне управління виробництвом в умовах постприватизаційних відносин Є.М. Палига 47.0 КБ
Корпоративне управління у молокопереробних підприємствах Т.М. Халімон 58.7 КБ
Корпоративний сектор у трансформаційній економіці: особливості становлення і тенденції розвитку Ю.В. Єгорова 43.5 КБ
Корпоративні облігації на фінансовому ринку України Т.В. Нічосова 632.1 КБ
Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм фукціонування Тетяна Сергіївна Чуніхіна 97.8 КБ
Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону в системі економічних пріоритетів України Д.С. Романов 27.6 КБ
Кредит в системі чинників економічного зростання України Г.М. Поченчук 40.6 КБ
Кредит в умовах ринкової трансформації економіки Л.Л. Кот 30.1 КБ
Кредитна інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку Ш.І. Ібатуллін 48.5 КБ
Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Ю.В. Алескерова 55.5 КБ
Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів А.С. Кудінов 38.3 КБ
Кредитний механізм реалізації інвестиційної політики Н.М. Шелудько 75.7 КБ
Кредитний ризик: оцінка та управління при фінансуванні інноваційних проектів С.П. Захарченков 96.6 КБ
Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з банками В.М. Ковалів 66.0 КБ
Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з комерційними банками А.В. Сомик 75.9 КБ
Кредитні відносини як фактор інвестиційного процесу та розвитку виробництва в перехідній економіці В.О. Хоменко 26.1 КБ
Кредитні ризики сільськогосподарських підприємств І.А. Шубенко 84.2 КБ
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Б.Л. Луців 73.2 КБ
Кредитно-рейтингова оцінка як інструмент ринку цінних паперів Н.І. Притула 33.5 КБ
Кредитування банками України сільськогосподарських підприємств В.М. Березовик 44.3 КБ
Кредитування експортоорієнтованих підприємств К.Ю. Антоневська 30.7 КБ
Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин Г.Р. Балянт 37.4 КБ
Кредитування міжнародними фінансово-кредитними організаціями українських підприємств О.А. Пересада 55.0 КБ
Кредитування населення на споживчі потреби Олександр Петрович Бондар 37.6 КБ
Кредитування підприємств України в перехідний період Ю.А. Потійко 30.5 КБ
Кредитування реального сектору економіки України міжнародними фінансовими організаціями В.П. Колосова 30.8 КБ
Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні Є.А. Бобров 40.6 КБ
Кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками України Л.П. Кушнір 68.9 КБ
Критерії та індикатори сталого розвитку лісового господарства в контексті формування національної лі О.П. Павліщук 48.0 КБ
Лізинг в сільськогосподарському виробництві В.В. Іванишин 45.5 КБ
Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств Ю.С. Гринчук 42.0 КБ
Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України О.І. Баєва 37.7 КБ
Лізінг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств Тетяна Іванівна Галецька 61.8 КБ
Лізінг в системі стимулювання інноваційної діяльності О.Я. Галущак 32.5 КБ
Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання Д.М. Олійник 40.2 КБ
Ліквідність та платоспроможність комерційного банку М.М. Перешибкін 23.3 КБ
Лісові ресурси Карпат у системі еколого-економічної безпеки Ігор Миколайович Лицур 77.2 КБ
Логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни Т.І. Артьомова 135.6 КБ
Логістична стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації В.Я. Омельченко 83.4 КБ
Логістична стратегія управління витратами великого багатопрофільного промислового підприємства О.В. Хаджинова 45.8 КБ
Логістичне управління використанням потенціалу енергогенеруючих підприємств в умовах оптового ринку А.П. Шот 86.1 КБ
Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія Л.В. Фролова 79.9 КБ
Логістичний контролінг в системі управління підприємством Н.В. Поліщук 39.1 КБ
Логістичний підхід в управлінні матеріальними запасами на машинобудівному підприємстві В.Ю. Железняк 43.8 КБ
Логістичні системи на фармацевтичному підприємстві: формування та функціонування А.В. Бурсаков 28.5 КБ
Людський капітал в умовах формування національної економіки України Г.В. Прошак 33.9 КБ
Людський капітал сільської місцевості: проблеми формування та функціонування О.В. Риковська 40.9 КБ
Людський капітал у трансформаційній економіці: зміст та основні напрямки формування Наталя Валентинівна Перепелиця 38.8 КБ
Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки Н.В. Голікова 81.3 КБ
Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз) О.В. Стефанишин 92.1 КБ
Людський розвиток як чинник економічного зростання в Україні Інна Юріївна Кочума 37.3 КБ
Людський фактор підвищення інноваційного потенціалу підприємств в ринкових умовах В.А. Кір'ян 43.4 КБ
Макроекономічна політика в Україні: аналіз та шляхи вдосконалення С.В. Кульбачний 19.9 КБ
Макроекономічне державне регулювання аграрної сфери економіки Н.П. Дуброва 33.5 КБ
Макроекономічне короткострокове прогнозування динаміки ВВП з урахуванням впливу соціальних факторів О.В. Макара 26.9 КБ
Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки С.В. Козловський 40.2 КБ
Макроекономічне планування розвитку соціального житла в Україні О.О. Пшик-Ковальська 80.4 КБ
Макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності в АПК (на матеріалах промислово-орієнтованого р Н.М. Чеботарьова 38.6 КБ
Макроекономічне регулювання інноваційних процесів у промисловості Л.С. Ладонько 68.1 КБ
Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні Ігор Богданович Назаркевич 50.7 КБ
Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції С.В. Дідур 92.3 КБ
Макроекономічне регулювання сукупного попиту А.О. Ходжаян 33.0 КБ
Макроекономічне середовище підприємницької діяльності в Україні В.С. Лисюк 32.1 КБ
Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів І.В. Грабинська 71.0 КБ
Макроекономічний аналіз внутрішньої конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової трансформац Н.З. Шегинська 40.2 КБ
Макроекономічний аналіз державного боргу в перехідній економіці України Н.В. Чуба 57.4 КБ
Макроекономічний аналіз заощаджень в економіці України О.З. Ватаманюк 69.6 КБ
Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України Марія Віталіївна Квак 66.0 КБ
Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України І.М. Крупка 64.9 КБ
Макроекономічний аналіз сукупних видатків в Україні Г.В. Михайляк 58.7 КБ
Макроекономічний аналіз сукупної пропозиції в Україні Х.Б. Павлик 43.8 КБ
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва С.М. Панчишин 59.0 КБ
Макроекономічний аналіз трансформації структури зовнішньої торгівлі України в умовах євроінтеграційн І.В. Михайляк 56.9 КБ
Макроекономічний механізм забезпечення зайнятості сільського населення Н.О. Афендікова 80.4 КБ
Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні Ю.М. Жукова 21.4 КБ
Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні Юлія Миколаївна Жукова 21.4 КБ
Макроекономічний розвиток суб'єктів фінансової діяльності в умовах ринку Кирило Миколайович Огданський 36.2 КБ
Макроекономічні аспекти участі України в Організації чорноморського економічного співробітництва В.А. Хоманець 38.4 КБ
Макроекономічні інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України М.О. Комлик 34.5 КБ
Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання Сергій Володимирович Льовочкін 101.5 КБ
Мале й середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України С.М. Карбовник 38.9 КБ
Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської обл Д.Я. Книш 83.6 КБ
Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн перехідної економіки В.М. Литвиненко 35.6 КБ
Малий бізнес України в розвиткові національної економіки О.В. Азаров 132.5 КБ
Малий бізнес: теорія, механізми підтримки становлення та розвитку Л.І. Чубарєва 49.3 КБ
Маржинальний механізм оцінки портфельних інвестицій С.В. Бурлуцький 79.5 КБ
Маркетинг банківських послуг Н.М. Перепечай 61.9 КБ
Маркетинг в банківській діяльності О.Р. Жаворонкова 39.6 КБ
Маркетинг в інноваційній діяльності підприємств корпоративного типу О.А. Виноградов 39.2 КБ
Маркетинг в підприємствах оптової торгівлі А.І. Мирошников 30.3 КБ
Маркетинг в системі державного регулювання АПК В.О. Дмитрук 30.7 КБ
Маркетинг винограду і вина В.О. Рибінцев 98.3 КБ