Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 16, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Захисно-акумулюючі покриття - В.В. Бачинський
Запропоновано новий підхід до розв'язання задачі стосовно захисту навколишнього середовища, людей, будинків і споруджень від впливу сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), що полягає у превентативному нанесенні на поверхні будівельних об'єктів захисно-акумулюючих покрить (ЗАП), здатних незворотньо поглинати СДОР. Розроблено механізм одержання капілярно-ніздрюватої структури покриття за рахунок використання ніздрюватого наповнювача, показано процес акумулювання сильнодіючих отруйних речовин у покритті. З'ясовано можливість швидкого плівкоутворювача ЗАП для будь-якого типу СДОР. Установлено, що дифузійна рухливість СДОР, що приникає в ЗАП, знижується за рахунок зсуву функції розподілу активаційних параметрів десорбції у напрямку більших значень. Визначено, що іммобілізація СДОР плівкою покриття досягається наданням покриттю власної капілярно-ніздрюватої структури за рахунок надлишкового (у межах припустимого об'ємного складу) його наповнення гідрофільним наповнювачем.

Металургійні властивості хромітових руд Побужжя і розробка раціональних режимів отримання високовугл - В.О. Гріншпунт
Запропоновано новий підхід до розв'язання задачі стосовно захисту навколишнього середовища, людей, будинків і споруджень від впливу сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), що полягає у превентативному нанесенні на поверхні будівельних об'єктів захисно-акумулюючих покрить (ЗАП), здатних незворотньо поглинати СДОР. Розроблено механізм одержання капілярно-ніздрюватої структури покриття за рахунок використання ніздрюватого наповнювача, показано процес акумулювання сильнодіючих отруйних речовин у покритті. З'ясовано можливість швидкого плівкоутворювача ЗАП для будь-якого типу СДОР. Установлено, що дифузійна рухливість СДОР, що приникає в ЗАП, знижується за рахунок зсуву функції розподілу активаційних параметрів десорбції у напрямку більших значень. Визначено, що іммобілізація СДОР плівкою покриття досягається наданням покриттю власної капілярно-ніздрюватої структури за рахунок надлишкового (у межах припустимого об'ємного складу) його наповнення гідрофільним наповнювачем.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Інформація в системі ринкових відносин трансформаційного суспільства Ю.О. Луцик 39.8 КБ
Інфраструктура аграрного ринку у формуванні цін на сільськогосподарську продукцію Г.О. Пчелянська 160.9 КБ
Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК О.О. Шмига 90.1 КБ
Іпотечне кредитування в сільському господарстві А.В. Тіней 83.8 КБ
Іпотечне кредитування в умовах трансформації економіки України В.І. Савич 105.5 КБ
Іпотечне кредитування із заставою земельних ділянок сільськогосподарського призначення В.А. Костюк 98.6 КБ
Іпотечне кредитування як фактор соціалізації економічної системи Є.А. Дядько 49.0 КБ
Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості О.Т. Євтух 62.1 КБ
Іпотечний ринок житла в Україні К.В. Паливода 29.3 КБ
Іпотечний ринок: природа та особливості формування в транзитивній економіці Н.П. Погорєльцева 34.6 КБ
Ірраціональність поведінки домашніх господарств як споживачів І.О. Гут 42.8 КБ
Іституційне регулювання глобальних економічних процесів Фелікс Леонідович Зінченко 45.5 КБ
Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика Д.П. Мельничук 126.8 КБ
Кадрова реструктуризація на промислових підприємствах Ю.Б. Рабиніна 67.4 КБ
Кадрове забезпечення готельного господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення Н.В. Бунтова 81.8 КБ
Кадрове забезпечення розробки та реалізації стратегічних рішень О.І. Кір'ян 21.1 КБ
Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством Н.О. Сімченко 55.0 КБ
Кадровий менеджмент в підприємствах АПК С.Г. Турчіна 60.6 КБ
Кадровий потенціал менеджменту в АПК: проблеми формування, використання і управління (на матеріалах В.В. Кравчук 32.8 КБ
Казначейська система виконання державного бюджету України Лариса Леонідівна Осипчук 32.4 КБ
Казначейське обслуговування Державного бюджету України: реалії та шляхи вдосконалення Р.Т. Макуцький 36.2 КБ
Капіталізація інноваційно активних підприємств Л.Я. Беновська 48.5 КБ
Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України Є.М. Терехов 461.6 КБ
Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин К.А. Дудкіна 33.2 КБ
Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки Н.Г. Каніщенко 44.5 КБ
Комбінування корпоративних та функціональних стратегій в управлінні розвитком операторів електрозв'я К.С. Шапошников 37.4 КБ
Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні О.Б. Васильчишин 57.7 КБ
Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави А.І. Жилінський 60.6 КБ
Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу О.О. Ляхова 35.3 КБ
Комплекс економіко-математичних моделей управління підприємством на засадах концепції левериджу І.О. Деркач 53.9 КБ
Комплекс макроеконометричних моделей прогнозування економічного розвитку України Т.Г. Кравченко 35.7 КБ
Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України В.В. Глущевський 123.6 КБ
Комплексна оцінка вартості підприємства Н.В. Тертична 26.1 КБ
Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємс М.В. Білошкурський 83.5 КБ
Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення стал Н.В. Караєва 53.5 КБ
Комплексна оцінка здоров'я населення та його впливу на економічне зростання Т.О. Подвисоцька 124.3 КБ
Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємств як суб'єктів регіональних і галузевих екон М.Д. Лисенко 35.0 КБ
Комплексна оцінка науково-технічного потенціалу Української академії аграрних наук та її місце в ака К.О. Лузан 97.5 КБ
Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі Т.В. Шталь 41.8 КБ
Комплексна оцінка та аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства Т.М. Черната 30.9 КБ
Комплексна оцінка та механізм регулювання зайнятості населення у контексті соціально-економічного ро Л.Д. Гармідер 59.7 КБ
Комплексна оцінка трудової діяльності персоналу управління промислових підприємств А.Г. Нєвалов 34.8 КБ
Комплексна рейтингова оцінка конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств І.В. Завсєгдашня 62.9 КБ
Комплексна система аналізу ринку послуг зв'язку України О.А. Князєва 35.5 КБ
Комплексне оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств (на прикладі підприємств м І.В. Гвоздецька 48.3 КБ
Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України С.П. Лоза 41.7 КБ
Комплексне рейтингове оцінювання фінансово-кредитної діяльності банку П.П. Гармидаров 393.4 КБ
Комплексне управління активами і пасивами комерційного банку в умовах ринкової трансформації економі Т.В. Корнієнко 63.0 КБ
Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м'ясо- та О.М. Щербатюк 52.0 КБ
Комплексні макромоделі прогнозування економічного розвитку М.І. Скрипниченко 119.2 КБ
Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підп Н.В. Семенишена 58.1 КБ
Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі Л.С. Поліщук 32.1 КБ
Кон'юнктура глобального ринку легкових автомобілів Г.Л. Прохницька 294.7 КБ
Кон'юнктура ринку і маркетингове планування на підприємстві Марван Алі Саламех Аль-Салаймех 34.6 КБ
Кон'юнктура ринку льонопродукції в Україні О.В. Гура 29.9 КБ
Кон'юнктура ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки В.І. Осадчук 34.2 КБ
Кон'юнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів С.Б. Семенюк 62.7 КБ
Кон'юнктура ринку ріпаку та умови підвищення ефективності його виробництва Г.Б. Супіханов 50.0 КБ
Конкурентна позиція українських підприємств на світових товарних ринках (на прикладі ринку мінеральн В.В. Сметана 29.6 КБ
Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України З.М. Борисенко 64.5 КБ
Конкурентна стратегія зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України в умовах перех А.В. Ковалевська 32.6 КБ
Конкурентне середовище роздрібних торговельних підприємств: механізми та шляхи розвитку М.Ю. Барна 38.7 КБ
Конкурентні механізми глобалізації світової економіки Ю.В. Чікіна 60.2 КБ
Конкурентні моделі розвитку експорту Ю.М. Солодковський 70.4 КБ
Конкурентні переваги регіонів України в контексті її інтеграції до світового ринку капіталу С.Є. Борисова 55.8 КБ
Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України (на мате М.М. Боліла 37.0 КБ
Конкурентно-мотиваційний механізм інноваційного становлення ринку праці в трансформаційній економіці К.О. Болдирєв 33.3 КБ
Конкурентноспроможність машинобудівної продукції на зовнішніх ринках Т.О. Савчук-Поліщук 114.3 КБ
Конкурентоспроможні системи у сфері товарного обігу: механізми формування та розвитку Т.В. Футало 91.0 КБ
Конкурентоспроможність виробництва молока в умовах ринку Тетяна Василівна Дядик 93.4 КБ
Конкурентоспроможність вітчизняної продукції: проблеми та перспективи С.В. Мицюк 34.4 КБ
Конкурентоспроможність економіки України в умовах розвитку національної інноваційної системи І.С. Бондаренко 70.5 КБ
Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах міжнародної трудової міграції І.О. Куревіна 59.5 КБ
Конкурентоспроможність машинобудівної продукції в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури А.В. Ларка 39.8 КБ
Конкурентоспроможність національних економік в умовах інвестиційної глобалізації О.Д. Павловська 28.5 КБ
Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації Л.Л. Антонюк 73.7 КБ
Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки О.Ю. Паценко 42.1 КБ
Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК Н.М. Дмитренко 876.9 КБ
Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг С.П. Гаврилюк 33.6 КБ
Конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування О.В. Селезньова 47.9 КБ
Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки С.Р. Семів 35.3 КБ
Конкурентоспроможність підприємства в системі маркетингу Р.В. Камишніков 29.9 КБ
Конкурентоспроможність продукції на регіональному продовольчому ринку та напрями її підвищення (на п О.М. Любченко 62.7 КБ
Конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування О.В. Павлова 78.3 КБ
Конкурентоспроможність продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств О.А. Бужин 156.5 КБ
Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення Н.П. Вандяк 49.4 КБ
Конкурентоспроможність регіонального ринку рекреаційних послуг (на прикладі АР Крим) Н.М. Калькова 52.5 КБ
Конкурентоспроможність робочої сили регіону: методологія та напрями забезпечення Н.М. Глевацька 37.0 КБ
Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення Р.Л. Лупак 64.2 КБ
Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації О.С. Шнипко 81.1 КБ
Конкурентоспроможність українських підприємств на ринках програмного забезпечення Н.В. Язвінська 62.4 КБ
Конкурентоспроможність управлінського персоналу вугільних шахт О.Г. Грошелева 61.7 КБ
Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання С.О. Цимбалюк 44.4 КБ
Консалтингове супроводження зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства Т.О. Рибакова 40.2 КБ
Консалтингові ресурси та їх функціонування в інноваційних системах національної економіки О.С. Марченко 59.8 КБ
Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку М.Р. Лучко 62.8 КБ
Консолінг в системі управління підприємствами молокопереробної галузі С.О. Хайлук 71.1 КБ
Контрактні перевезення як чинник підвищення конкурентоспроможності залізниць І.В. Паламарчук 33.9 КБ
Контролінг в управлінні витратами підприємств промислового залізничного транспорту Н.В. Сабліна 50.8 КБ
Контролінг в управлінні оборотним капіталом підприємств Н.Ю. Петрусевич 35.3 КБ
Контролінг інформаційної системи підприємства в умовах невизначеності О.В. Оліфіров 94.3 КБ
Контролінг малого бізнесу регіону в ринкових умовах О.І. Благодарний 53.0 КБ
Контролінг у системі менеджменту страхової компанії А.В. Клімов 103.3 КБ
Контролінг формування та використання людських ресурсів Г.С. Панченко 39.1 КБ
Контролінг як система управління реальними інвестиціями торговельного підприємства В.В. Верещагін 46.6 КБ
Контролінговий механізм у системі управління підприємством М.І. Гладкіх 37.4 КБ
Контроль маркетингової діяльності в управлінні підприємствами торгівлі І.А. Ангеліна 33.3 КБ
Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методолог М.Д. Корінько 99.3 КБ
Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі О.М. Воронкова 24.1 КБ
Контрольно-аналітичні оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств О.Л. Шерстюк 45.0 КБ
Концентрація капіталу в трансформаційній економіці А.Г. Герасименко 37.5 КБ
Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно- оздоровчих територій О.І. Гулич 61.2 КБ
Концептуальні засади формування джерел інвестиційних ресурсів України М.М. Туріянська 82.1 КБ
Концептуальні основи економічної адаптації особистості Н.В. Рябцева 100.8 КБ
Концептуальні основи забезпечення економічного розвитку вищих навчальних закладів України Д.В. Бондаренко 216.2 КБ