Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Агроекологічні основи створення пасовищного конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м'ясного н - В.А. Полінкевич
Встановлено закономірність формування та параметри кормової цінності багаторічних травосумішей та однорічних кормових агрофітоценозів різної видової структури та строків сівби відмінних періодів дозрівання. Досліджено динаміку надходження рослинної маси протягом сезону та удосконалено модель пасовищного конвеєра для великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності за умов радіоактивного забруднення земель Полісся України. З'ясовано роль та ефективність окремої та комплексної дії різних агроекологічних факторів (способів обробітку грунту, строків сівби, органічних та різних поєднань і доз мінеральних добрив, вапнування) на продуктивність багаторічних та однорічних агрофітоценозів та їх значення у процесі накопичення ними радіонуклідів. На підставі одержаних даних встановлено можливість цілеспрямованого управління екологічним станом угідь, формування продукційного процесу ценозів та якості корму. Визначено кормову привабливість та специфічні особливості капустяних культур залежно від їх фенотипічного стану, а також об'єми добового споживання на пасовищах тваринами рослинної маси різних типів агрофітоценозів. Розширено уявлення про кормову цінність та господарську придатність їх використання в системах пасовищного конвеєра. Запропоновано ефективні види та дози добрив для одержання доброякісного та радіаційно безпечного пасовищного корму.

Інтенсифікація термообробки неньютонівських харчових рідин в апараті з ротаційним термосифоном - І.В. Безбах
Встановлено закономірність формування та параметри кормової цінності багаторічних травосумішей та однорічних кормових агрофітоценозів різної видової структури та строків сівби відмінних періодів дозрівання. Досліджено динаміку надходження рослинної маси протягом сезону та удосконалено модель пасовищного конвеєра для великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності за умов радіоактивного забруднення земель Полісся України. З'ясовано роль та ефективність окремої та комплексної дії різних агроекологічних факторів (способів обробітку грунту, строків сівби, органічних та різних поєднань і доз мінеральних добрив, вапнування) на продуктивність багаторічних та однорічних агрофітоценозів та їх значення у процесі накопичення ними радіонуклідів. На підставі одержаних даних встановлено можливість цілеспрямованого управління екологічним станом угідь, формування продукційного процесу ценозів та якості корму. Визначено кормову привабливість та специфічні особливості капустяних культур залежно від їх фенотипічного стану, а також об'єми добового споживання на пасовищах тваринами рослинної маси різних типів агрофітоценозів. Розширено уявлення про кормову цінність та господарську придатність їх використання в системах пасовищного конвеєра. Запропоновано ефективні види та дози добрив для одержання доброякісного та радіаційно безпечного пасовищного корму.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Інституціональна модель фінансування інвестиційного процесу Т.Д. Косова 97.4 КБ
Інституціональна трансформація аграрного сектора Юрій Михайлович Лопатинський 105.5 КБ
Інституціональне забезпечення ефективного функціонування нафтогазового комплексу Криму О.Б. Ярош 35.3 КБ
Інституціональне забезпечення трансформації економічної системи О.М. Лощихін 31.4 КБ
Інституціональний аналіз трансакційних витрат у корпоративному управлінні О.В. Тарасенко 106.6 КБ
Інституціональний механізм раціонального аграрного природокористування в регіоні В.М. Заремба 76.5 КБ
Інституціональні засади зовнішньоекономічної діяльності України в контексті світового та регіонально В.О. Кравченко 93.2 КБ
Інституціональні інвестори - специфічна система фінансування сучасної ринкової економіки П.А. Правдивцев 94.4 КБ
Інституціональні механізми інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації В.М. Мартинюк 34.9 КБ
Інституціональні основи розвитку аграрної економіки О.О. Мороз 82.6 КБ
Інституціональні основи та форми стимулювання економічного розвитку О.В. Носова 29.7 КБ
Інституціональні перетворення в зовнішньоекономічній діяльності України в контексті трансформування К.В. Наливайченко 47.5 КБ
Інституціональні перетворення пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки В.О. Ткач 30.5 КБ
Інституціональні фактори оптимізації розвитку морських торговельних портів України П.В. Кравченко 48.3 КБ
Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи підприємництва в регіоні М.Д. Оприсок 49.3 КБ
Інституціональні форми реалізації управлінського потенціалу працівників в умовах ринкової трансформа Н.В. Кравченко 21.2 КБ
Інституціональні чинники формування інноваційної економіки О.М. Москаленко 45.8 КБ
Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніторинг, оцінка, регулювання Т.О. Осташко 63.4 КБ
Інструментарій забезпечення розвитку суднобудівних підприємств в Україні А.І. Зінченко 37.5 КБ
Інструментарій підтримки ефективності природокористування у курортному регіоні Г.С. Фененко 41.6 КБ
Інтегральна оцінка управлінського персоналу для прийняття кадрових рішень на промисловому підприємст Є.М. Фріман 93.8 КБ
Інтеграційна політика В'єтнаму в умовах економічної глобалізації Нгуєн Тхі Тху Лінь 35.3 КБ
Інтеграційні аспекти розвитку морських торговельних портів України А.О. Щипцов 43.4 КБ
Інтеграційні процеси в сільськогосподарських формуваннях приміської зони О.В. Приліпка 62.6 КБ
Інтеграційні процеси у країнах з перехідною економікою Н.А. Кавценюк 32.9 КБ
Інтеграційні фактори структурних зрушень в економіках країн - нових членів Європейського Союзу О.О. Шнирков 56.2 КБ
Інтеграція будівельного комплексу України до світового господарства Р.Ю. Подольський 50.5 КБ
Інтеграція в молокопродуктовому підкомплексі С.В. Чугаєвська 42.2 КБ
Інтеграція виробництва і переробки молока в підприємствах АПК І.Ю. Венгерук 35.8 КБ
Інтеграція виробництва і промислової переробки молока (методологічні та організаційно-методичні аспе В.П. Котков 21.8 КБ
Інтеграція витрат як фактор ефективності інвестицій І.М. Якимчук 49.2 КБ
Інтеграція країн у міжнародні регіональні структури В.О. Гурова 41.5 КБ
Інтеграція металургійного комплексу України до світового господарства О.А. Беззубченко 69.3 КБ
Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС Л.П. Черняга 169.6 КБ
Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору Л.М. Демиденко 30.3 КБ
Інтеграція та ринкова взаємодія у реалізації стратегії розвитку підприємства О.В. Замазій 50.7 КБ
Інтеграція України в глобальне конкурентне середовище Т.М. Шуста 43.2 КБ
Інтеграція України в процеси міжнародної міграції капіталу М.Ю. Марченко 31.5 КБ
Інтеграція України в світовий ринок інновацій В.Б. Кривоус 47.2 КБ
Інтеграція України до світового господарства в контексті процесу транснаціоналізації К.В. Лисенко 51.6 КБ
Інтеграція України до світового ринку капіталу в умовах глобалізації A.Є. Анісімов 84.8 КБ
Інтеграція України до світового ринку металу Андрій Ігорович Локшин 61.3 КБ
Інтеграція України до світового ринку праці через використання трудового потенціалу Л.О. Корчевська 197.6 КБ
Інтеграція України до світової економічної системи через діяльність морських портів І.М. Колєснік 806.8 КБ
Інтеграція України у міжнародний ринок праці О.М. Леонтенко 28.1 КБ
Інтеграція України у міжнародний ринок телекомунікацій Г.Ю. Псарьов 40.2 КБ
Інтеграція України у світову економіку через функціонування територій зі спеціальним інвестиційним р Г.М. Теплицький 67.2 КБ
Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування Л.М. Волощенко 81.1 КБ
Інтеграція українського ринку страхових послуг у світову систему Ю.Б. Баглюк 71.1 КБ
Інтеграція, як необхідна умова прогресу перехідних економік К. Кассан 32.5 КБ
Інтегрована оцінка персоналу банку Антон Володимирович Шаперенков 103.5 КБ
Інтегрована система контролінгу в управлінні банком Н.П. Шульга 60.7 КБ
Інтегроване управління групами підприємств Ю.Є. Жуков 160.1 КБ
Інтегровані маркетингові комунікації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств роздрібної то О.В. Кот 47.5 КБ
Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах М.В. Ольшанська 52.9 КБ
Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу Алла Володимирівна Василик 40.3 КБ
Інтелектуальна власність в глобальній торговій системі А.В. Єременко 33.3 КБ
Інтелектуальна власність та її інституціоналізація у трансформаційній економіці О.М. Литвин 26.9 КБ
Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань О.В. Манжура 48.0 КБ
Інтелектуальне підприємництво як форма становлення економіки знань О.В. Хомин 36.7 КБ
Інтелектуальний капітал в економіці України О.В. Полуяктова 46.2 КБ
Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин агропромислових підприємств України Г.О. Білов 71.3 КБ
Інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні О.В. Шкурупій 57.0 КБ
Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві О.В. Бервено 31.5 КБ
Інтелектуальний капітал: концептуальні основи відтворення І.В. Левіна 37.7 КБ
Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки Ю.В. Гава 45.7 КБ
Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в Україні Олена Миколаївна Коваленко 43.0 КБ
Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі розвитку оператора зв'язку С.І. Грицуленко 79.6 КБ
Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки В.В. Прошак 77.8 КБ
Інтелектуальні послуги як фактор інноваційного розвитку О.В. Ярмак 36.4 КБ
Інтелектуальні ресурси у світогосподарському розвитку І.М. Чамара 33.2 КБ
Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських підприємствах Н.П. Особа 45.9 КБ
Інтенсифікація виробництва зерна в умовах становлення та розвитку ринкових відносин (на матеріалах Д Микола Олексійович Дзюба 27.8 КБ
Інтенсифікація галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Наталія Володимирівна Оляднічук 85.8 КБ
Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі Б.В. Данилів 43.5 КБ
Інтенсифікація та ефективність оновлення активної частини основних виробничих фондів промислових під Н.В. Бєлікова 220.8 КБ
Інтенсифікація та структурна оптимізація потоків капіталу в перехідних економіках С.Г. Мікаелян 30.9 КБ
Інтерактивні маркетингові комунікації в менеджменті підприємства О.О. Стельмах 32.0 КБ
Інтервальне моделювання економічних збитків, наслідків негативного впливу господарської діяльності п Людмила Михайлівна Барткова 67.5 КБ
Інтернаціоналізація світової економіки через створення транснаціональних фінансово-промислових груп О.В. Шаповалов 167.9 КБ
Інфляційне таргетування як механізм забезпечення цінової стабільності в Україні О.І. Петрик 249.2 КБ
Інфляція в період ринкової трансформації економічної системи України О.М. Мельник 52.9 КБ
Інфляція у перехідних економічних системах Л.С. Томашик 33.2 КБ
Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості Р.І. Мачуга 35.1 КБ
Інформаційна та збутова логістика в туризмі Г.І. Михайліченко 33.8 КБ
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства В.В. Смирнова 23.6 КБ
Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств торгівлі А.П. Лутай 27.8 КБ
Інформаційне забезпечення організації моніторингу підтримки та прийнятя управлінських рішень (на при Т.В. Смачило 94.1 КБ
Інформаційне забезпечення оцінювання та планування споживання основних засобів на підприємствах І.О. Дейнега 158.1 КБ
Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових П.П. Лисак 24.4 КБ
Інформаційне забезпечення системи управління машинобудівних підприємств О.В. Шляга 43.0 КБ
Інформаційне забезпечення управління вартістю підприємства Д.О. Світлий 85.1 КБ
Інформаційне забезпечення управління витратами на виробництво продукції скотарства А.В. Погосова 43.4 КБ
Інформаційне забезпечення управління витратами на охорону навколишнього середовища на підприємствах М.Б. Харківський 29.2 КБ
Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві О.І. Карий 99.2 КБ
Інформаційне забезпечення управління накладними витратами підприємства В.Р. Лещій 31.6 КБ
Інформаційне забезпечення управління формуванням кадрового потенціалу АПК М.В. Мокрієв 33.2 КБ
Інформаційне забезпеченя прийняття управлінських рішень в морських портах Ольга Олексіївна Кондратюк 20.0 КБ
Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств Л.О. Ващенко 38.8 КБ
Інформаційний потенціал системи управління підприємством І.І. Новаківський 50.2 КБ
Інформаційний сервіс у системі управління торговельним підприємством Н.М. Спіцина 44.6 КБ
Інформаційні ресурси і моделі системи планування діяльності підприємства О.В. Гайдар 39.3 КБ
Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств І.В. Буфатіна 93.5 КБ
Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності О.М. Головащенко 42.9 КБ
Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону .А.В. Шевчук 37.9 КБ
Інформаційні технології в управлінні суб'єктами туристичної діяльності С.В. Мельниченко 107.5 КБ
Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень з оновлення продукції Ш.М. Акаєв 26.1 КБ
Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації О.В. Пархоменко 175.4 КБ
Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного контролю діяльності підприємств в умовах трансфор Л.А. Мачкур 69.7 КБ
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком малого підприємництва в регіоні Г.Ю. Климовицька 86.3 КБ
Інформаційно-інноваційна компонента у формуванні механізмів міжнародної торгівлі О.В. Парубець 117.6 КБ
Інформаційно-консультаційне забезпечення в системі управління сільськогосподарськими підприємствами А.О. Агарков 65.1 КБ
Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестиційної діяльності фермерських господарств О.О. Котирло 35.7 КБ
Інформаційно-методичне забезпечення обгрунтування управлінських рішень малих та середніх підприємств Наталія Сергіївна Назаренко 65.2 КБ
Інформаційно-методичні засади формування інноваційної стратегії підприємств (на прикладі машинобудів О.В. Корнєва 38.4 КБ