Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Роль генетичних та середовищних факторів у розвитку патологічних станів на ранніх етапах онтогенезу - З.І. Россоха
Вперше в Україні визначено частоту алельного поліморфізму генів GSTTI, GSTMI у ембріонів, плодів та новонароджених, а також встановлено роль поліморфних варіантів генів GSTs та їх поєднань у розвитку перинатальної патології новонарожених. З'ясовано, що нефункціональний алель гену GSTTI асоційований зі спадковою схильністю новонароджених до розвитку важкої перинатальної патології новонароджених, неонатальних синдромів (гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи, респіраторно дистрес-синдрому, некротичного ентероколіту, неонатальної жовтяниці, інтранатальної асфіксії, внутрішньоутробного інфікування), підвищує ризик їх розвитку. Показано, що поєднання нефункціональних алелів GSTTI, GSTMI генів у новонароджених також асоційоване з розвитком у них важкої перинатальної патології та зазначених неонатальних синдромів і значно підвищує ризик їх розвитку. Вперше доведено роль генетичних факторів у розвитку внутрішньоутробного інфікування (ВУІ) і визначено частоту ВУІ в пренатальному та антенатальному періодах розвитку, одержано нові дані про частоту латентних форм ВУІ у новонароджених. З'ясовано, що серед мертвонароджених і новонароджених з перенатальною патологією вірогідно підвищена частота ВУІ та асоційованих форм ВУІ. Встановлено провідні медико-біологічні фактори виникнення важкої перинатальної патології та неонатальних синдромів у новонароджених. Вперше запропоновано використання поліморфних варіантів генів GSTs у новонароджених для оцінки ризику розвитку важкої перинатальної патології та неонатальних синдромів у ранньому неонатальному періоді.

Методи оптимізації пристроїв керування з гетерогенною структурою - Ахмад Бадер
Вперше в Україні визначено частоту алельного поліморфізму генів GSTTI, GSTMI у ембріонів, плодів та новонароджених, а також встановлено роль поліморфних варіантів генів GSTs та їх поєднань у розвитку перинатальної патології новонарожених. З'ясовано, що нефункціональний алель гену GSTTI асоційований зі спадковою схильністю новонароджених до розвитку важкої перинатальної патології новонароджених, неонатальних синдромів (гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи, респіраторно дистрес-синдрому, некротичного ентероколіту, неонатальної жовтяниці, інтранатальної асфіксії, внутрішньоутробного інфікування), підвищує ризик їх розвитку. Показано, що поєднання нефункціональних алелів GSTTI, GSTMI генів у новонароджених також асоційоване з розвитком у них важкої перинатальної патології та зазначених неонатальних синдромів і значно підвищує ризик їх розвитку. Вперше доведено роль генетичних факторів у розвитку внутрішньоутробного інфікування (ВУІ) і визначено частоту ВУІ в пренатальному та антенатальному періодах розвитку, одержано нові дані про частоту латентних форм ВУІ у новонароджених. З'ясовано, що серед мертвонароджених і новонароджених з перенатальною патологією вірогідно підвищена частота ВУІ та асоційованих форм ВУІ. Встановлено провідні медико-біологічні фактори виникнення важкої перинатальної патології та неонатальних синдромів у новонароджених. Вперше запропоновано використання поліморфних варіантів генів GSTs у новонароджених для оцінки ризику розвитку важкої перинатальної патології та неонатальних синдромів у ранньому неонатальному періоді.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 14, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Інвестиційна складова економічної безпеки Володимир Іванович Кириленко 59.2 КБ
Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком промислового підприємства (на прикладі машинобудівної Н.І. Непогодіна 84.5 КБ
Інвестиційна стратегія країн, що розвиваються Моаітеб Омер Ауад Махфуд 29.4 КБ
Інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств О.С. Чеботар 55.3 КБ
Інвестиційне забезпечення відтворювальних процесів споживчого ринку регіону О.А. Поліщук 59.2 КБ
Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств Я.А. Шевцова 27.6 КБ
Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК В.О. Герасіна 34.3 КБ
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств В.Ф. Колесніченко 59.3 КБ
Інвестиційне забезпечення переробних підприємств АПК регіону І.В. Коваленко 48.2 КБ
Інвестиційне забезпечення реформування систем поводження з твердими побутовими відходами Н.О. Хижнякова 43.2 КБ
Інвестиційне забезпечення розвитку біоенергетичного сектора сільського господарства А.В. Назаренко 71.9 КБ
Інвестиційне забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону Т.Ф. Сидорченко 44.4 КБ
Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону (на прикладі західних прикордонних областей) О.О. Другов 81.0 КБ
Інвестиційне забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні Д.І. Олійник 116.0 КБ
Інвестиційне забезпечення стратегічних планів розвитку промислових підприємств М.М. Панкова 49.1 КБ
Інвестиційне забезпечення технічного оновлення сільського господарства В.І. Федорак 72.7 КБ
Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної поліки підприємства Олена Олексіївна Міцура 103.9 КБ
Інвестиційне проектування в системі управління науково-технічним розвитком Л.Л. Гриценко 53.0 КБ
Інвестиційний менеджмент: оцінка сталості господарчих систем Я.В. Хоменко 37.1 КБ
Інвестиційний механізм конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування В.М. Бойчук 90.3 КБ
Інвестиційний портфель комерційних банків України Н.О. Дорошенко 34.6 КБ
Інвестиційний потенціал підприємства: формування та розвиток (за матеріалами хімічних підприємств Ук Юлія Володимирівна Литюга 114.5 КБ
Інвестиційний процес в Україні А.А. Пересада 32.0 КБ
Інвестиційні джерела як фактор модернізації економіки України в ринкових умовах (державно-регулятивн Д.Д. Буркальцева 89.5 КБ
Інвестиційні перспективи функціонування транспортних підприємств з перевезення агропродукції (на при В.О. Крайній 84.0 КБ
Інвестиційні проблеми нафтопереробної промисловості України В.Г. Бурлака 31.8 КБ
Інвестиційні процеси в умовах соціально-економічних трансформацій С.А. Терещенко 40.6 КБ
Інвестиційні ресурси та їх використання в трансформаційній економіці С.В. Степаненко 34.3 КБ
Інвестиційні ризики корпоративних цінних паперів О.М. Чемодуров 41.1 КБ
Інвестиційні стратегії комерційних банків України О.М. Гетьман 33.8 КБ
Інвестиційні та інноваційні чинники природоохоронної діяльності Т.Б. Кияк 31.4 КБ
Інвестиційні чинники розширеного відтворення валового внутрішнього продукту в Україні М.А. Михайлюк 40.1 КБ
Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації П.Г. Ільчук 57.0 КБ
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості Є.В. Маказан 64.3 КБ
Інвестиційно-інноваційна діяльність та система її фінансового забезпечення А.Я. Кузнєцова 166.3 КБ
Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України І.М. Ткач 48.5 КБ
Інвестиційно-інноваційні основи розвитку галузей національного господарства Олег Іванович Гуменюк 130.6 КБ
Інвестування інноваційної діяльності наукових установ у насінництві овочево-баштанних культур Н.М. Перепелиця 54.9 КБ
Інвестування іноземного капіталу в країнах Південно-Східної Азії Нгуєн Тхі Ханг 75.7 КБ
Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні І.П. Андрушків 54.2 КБ
Індекс людського розвитку: політекономічний аспект С.М. Лисенко 37.8 КБ
Інновації як пріоритетний напрямок інвестування в трансформаційній економіці О.О. Шевченко 44.3 КБ
Інноваційна діяльність підприємств України в умовах ринкової невизначеності Т.Є. Циба 28.7 КБ
Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку економіки Т.П. Близнюк 171.4 КБ
Інноваційна діяльність у відтворювальному процесі І.О. Знаменський 46.2 КБ
Інноваційна діяльність у сільському господарстві І.М. Міщенко 49.5 КБ
Інноваційна діяльність України в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва Т.П. Ашон 40.1 КБ
Інноваційна діяльність як системний процес у конкурентній економіці В.П. Соловйов 78.8 КБ
Інноваційна модель стійкого управління корпоративними правами М.М. Кудінова 33.7 КБ
Інноваційна модель транскордонного співробітництва України та Польщі І.Г. Бабець 39.3 КБ
Інноваційна політика промислового підприємства Юрій Віталійович Мішустін 34.3 КБ
Інноваційна стратегія корпоративних структур (на прикладі підприємств машинобудування) О.А. Фомова 109.3 КБ
Інноваційна стратегія реформування житлово-комунального господарства Т.В. Чижова 36.1 КБ
Інноваційне відтворення основних фондів залізничного транспорту С.П. Міщенко 81.8 КБ
Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону З.Р. Костак 95.9 КБ
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства І.Л. Федун 38.7 КБ
Інноваційний менеджмент трансформації підприємств сфери послуг Р.Ю. Лебедєва 51.4 КБ
Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки О.Є. Кущ 44.9 КБ
Інноваційний потенціал євроінтеграції України Л.М. Лиськова 32.3 КБ
Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за мате І.В. Новікова 45.8 КБ
Інноваційний потенціал торгової марки підприємства О.В. Кужилєва 30.0 КБ
Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону Олена Миколаївна Луцків 63.0 КБ
Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізації світового ринку технологій Т.С. Медведкін 59.3 КБ
Інноваційний розвиток ефективного функціонування підприємств закритого грунту: теорія, методологія, О.В. Приліпка 94.0 КБ
Інноваційний розвиток підприємств вугільної галузі на основі механізму його фінансового забезпечення В.В. Горощенко 86.5 КБ
Інноваційний розвиток підприємств поштового зв'язку: теорія, методологія, практика О.А. Князєва 264.1 КБ
Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва Л.П. Сай 45.1 КБ
Інноваційний чинник підвищення ефективності молочної промисловості Н.П. Резнік 50.7 КБ
Інноваційний чинник розвитку промисловості І.Б. Висоцька 117.9 КБ
Інноваційні аспекти боргової стратегії держави В.Г. Черепенко 29.3 КБ
Інноваційні аспекти регіонального розвитку К.Л. Нетудихата 35.7 КБ
Інноваційні механізми підприємництва в машинобудуванні О.А. Бутенко 30.7 КБ
Інноваційні основи економіко-екологічної стратегії ефективного розвитку зрошуваного землеробства в н Г.Є. Жуйков 63.5 КБ
Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України В.Є. Сафонова 86.3 КБ
Інноваційні процеси в діяльності м'ясопереробних підприємств з позиції маркетингу розвитку новацій Г.О. Кундєєва 71.6 КБ
Інноваційні процеси в сфері соціальних послуг (на прикладі медичних послуг закладів охорони здоров'я Г.В. Семенченко 128.4 КБ
Інноваційні тенденції інституційного впливу на стратегії міжнародного менеджменту в умовах глобально П.В. Коваленко 68.7 КБ
Інноваційні технології залучення інвестиційних ресурсів П.В. Брінь 29.5 КБ
Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України О.В. Субочев 34.5 КБ
Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України В.В. Чорнобаєв 38.3 КБ
Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі України О.А. Мех 67.7 КБ
Іноземне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України О.О. Сухий 46.2 КБ
Іноземний капітал в економіці України в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності Л.А. Сиволап 28.5 КБ
Іноземний капітал в структурі джерел фінансування інвестиційних ресурсів регіону І.В. Олександренко 81.5 КБ
Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України А.В. Склепова 30.9 КБ
Іноземний сектор як структурний елемент сучасної ринкової економіки А.А. Семенов 36.0 КБ
Іноземні інвестиції в економіці Китаю (пріоритети використання і механізми регулювання) Чжан Цзюньчен 22.5 КБ
Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації економіки О.В. Носова 81.0 КБ
Іноземні інвестиції в промисловість В'єтнаму та ефективність їх використання Нгуєн Тхай Донг 27.8 КБ
Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м.Києва) О.М. Гуриненко 30.5 КБ
Іноземні інвестиції в системі макроекономічних пріоритетів України В.Б. Підліснюк 25.2 КБ
Іноземні інвестиції в системі становлення ринкової економіки України К.В. Комарова 35.6 КБ
Іноземні інвестиції і зовнішньоекономічна політика: регіональний аспект Б. Бійєн 79.5 КБ
Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект) Л.В. Шинкарук 19.2 КБ
Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання В.В. Видобора 37.7 КБ
Інституалізація ринку цінних паперів перехідної економічної системи в умовах глобалізації А.О. Авілов 32.0 КБ
Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст. О.І. Колядич 68.5 КБ
Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку (теорія, методологія і організація) О.Г. Шпикуляк 89.1 КБ
Інституційна підтримка розвитку малого підприємництва в регіоні М.В. Заплатинський 130.7 КБ
Інституційна трансформація банківської системи в умовах переходу до ринкової економіки К.С. Керейко 30.5 КБ
Інституційне забезпечення використання земель комунальної власності територіальних громад Львівської Г.Б. Нестеренко 33.8 КБ
Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами Ріта Олександрівна Заблоцька 89.7 КБ
Інституційне регулювання структурних перетворень в Україні в контексті міжнародного досвіду А.А. Прокоп'єва 30.4 КБ
Інституційний розвиток суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації О.М. Панкратова 38.3 КБ
Інституційні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу в ум О.В. Поліщук 107.4 КБ
Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України В.О. Поворозник 33.1 КБ
Інституційні інвестори в економічній системі України Т.М. Кушнір 39.4 КБ
Інституційні основи становлення соціального ринкового господарства С.Ю. Дефорж 102.3 КБ
Інституційні перетворення у трансформаційній економіці М.П. Сагайдак 33.5 КБ
Інституційні трансформації транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації Г.В. Карпенко 39.2 КБ
Інституційні фактори економічного зростання в умовах переходу України до ринку А.В. Сохецька 44.2 КБ
Інституційні форми розвитку конкурентних відносин Ю.Б. Росецька 44.2 КБ
Інституціоналізація глобального економічного розвитку Ю.В. Гайдай 33.6 КБ
Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації О.В. Катигробова 47.9 КБ
Інституціоналізація ринку нерухомості в трансформаційній економіці І.А. Єфіменко 30.3 КБ