Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 13, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електрофізичні та адсорбційні явища в кристалічних діелектриках та шаруватих структурах при поширенн - Я.І. Лепіх
Встановлено закономірності електрофізичних та адсорбційних явищ у кристалічних діелектриках і шаруватих структурах, що виникають у процесі поширення поверхневих акустичних хвиль (ПАХ) і розроблено на їх основі ефективні фізичні методи керування характеристиками акустоелектронних пристроїв (АЕП). Одержано нові дані електрофізичних параметрів і акустичних характеристик для хвиль Релея, їх температурні та частотні залежності ряду перспективних діелектриків, що можуть бути використані в акустоелектроніці. Запропоновано новий аналітичний метод аналізу впливу випадкових відхилень топології зустрічно-штирових перетворювачів (ЗШП) на характеристики АЕП на ПАХ. Виведено і досліджено вагову функцію для аподизації ЗШП.

Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту - А.В. Пантелеймонов
Встановлено закономірності електрофізичних та адсорбційних явищ у кристалічних діелектриках і шаруватих структурах, що виникають у процесі поширення поверхневих акустичних хвиль (ПАХ) і розроблено на їх основі ефективні фізичні методи керування характеристиками акустоелектронних пристроїв (АЕП). Одержано нові дані електрофізичних параметрів і акустичних характеристик для хвиль Релея, їх температурні та частотні залежності ряду перспективних діелектриків, що можуть бути використані в акустоелектроніці. Запропоновано новий аналітичний метод аналізу впливу випадкових відхилень топології зустрічно-штирових перетворювачів (ЗШП) на характеристики АЕП на ПАХ. Виведено і досліджено вагову функцію для аподизації ЗШП.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування і регулювання аграрного сектора екон А.А. Бабенко 36.6 КБ
Забезпечення пропорційності у діяльності промислового підприємництва Володимир Анатолійович Бугайов 36.8 КБ
Забезпечення регіонального розвитку в системі міжбюджетних відносин України Л.М. Макаренко 63.1 КБ
Забезпечення системної ефективності будівництва автомобільних доріг Л.П. Бортницька 45.0 КБ
Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на основі використання програмно-цільового мето Н.О. Полонська 111.9 КБ
Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору регіону С.В. Мартинов 43.0 КБ
Забезпечення сталого функціонування і розвитку морських портів України Т.О. Цабієва 33.9 КБ
Забезпечення сталості розвитку хлібопродуктового підкомплексу регіону Є.М. Комісаренко 89.3 КБ
Забезпечення стимулювання розвитку мережі підприємств яхтового туризму в Криму Н.А. Логунова 150.7 КБ
Забезпечення стійкого функціонування автотранспортної системи регіону О.І. Чорноус 102.3 КБ
Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку, що формується у Чо Ю.В. Михайлова 79.8 КБ
Забезпечення стійкого функціонування територіальних економічних систем Ю.В. Світлична 69.7 КБ
Забезпечення стійкості банківської системи України В.О. Зінченко 91.7 КБ
Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств В.М. Ячменьова 72.3 КБ
Забезпечення стійкості регіональних виробничих систем О.С. Єфремов 41.7 КБ
Забезпечення стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості шляхом залучення кредитних ре С.М. Гавриленко 42.8 КБ
Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства Л.Р. Галько 56.3 КБ
Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика О.Є. Гудзь 69.6 КБ
Забезпечення фінансової стабільності комерційних банків України Л.Ю. Петриченко 31.6 КБ
Забезпечення фінансової стійкості банків України в умовах ринку І.М. Васькович 41.0 КБ
Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації В.В. Салтинський 32.8 КБ
Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Л.М. Лях 51.2 КБ
Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Н.І. Соловйова 63.5 КБ
Забезпечення якості продукції на основі соціального управління якістю роботи С.Л. Решміділова 30.6 КБ
Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики Л.Г. Стожок 33.0 КБ
Зайнятість в аграрному секторі економіки та основні шляхи її регулювання у Львівській області М.Є. Стадник 30.8 КБ
Зайнятість в макродинаміці транзитивної економіки: зміст, особливості та фактори Т.В. Чатченко 32.5 КБ
Зайнятість в умовах становлення інформаційного суспільства Б.О. Баласинович 36.1 КБ
Зайнятість і мотивація праці в аграрній сфері М.А. Блажко 167.7 КБ
Зайнятість і соціальний захист молоді М.І. Хмелярчук 33.6 КБ
Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулювання в ринкових ум Н.В. Ушенко 43.2 КБ
Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблем О.Й. Лесько 137.6 КБ
Зайнятість у неформальному секторі економіки України: методологія, аналіз, напрями регулювання Л.Г. Ткаченко 30.5 КБ
Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах В.В. Бобко 65.9 КБ
Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки О.В. Горняк 67.0 КБ
Закономірності формування та напрямки підвищення сталості землеробства в підприємствах Півдня Україн Ю.Д. Бабочкіна 102.5 КБ
Залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва Р.І. Заворотній 40.3 КБ
Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою В.В. Волкодав 36.7 КБ
Залучення і використання іноземних інвестицій підприємствами харчової промисловості С.Б. Магдич 42.9 КБ
Залучення іноземних інвестицій в економіку країн через створення територій зі спеціальним режимом ін О.Л. Хотнянська 48.5 КБ
Залучення іноземних інвестицій у промисловий регіон Ю.І. Чентуков 47.1 КБ
Заощадження населення в умовах економічного зростання А.Я. Берегуля 43.7 КБ
Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України В.В. Жупанин 43.5 КБ
Запобігання банкрутства підприємств громадського харчування В.П. Мартиненко 17.3 КБ
Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України Н.О. Березніченко 38.9 КБ
Засади розвитку приморських регіонів в системі міжрегіонального співробітництва В.В. Булюк 34.0 КБ
Засоби моделювання та підтримки прийняття інноваційних рішень щодо нематеріальних активів І.Д. Погорєловська 39.4 КБ
Засоби управління непрямими витратами машинобудівних підприємств Т.П. Коваленко 109.5 КБ
Засоби фінансового моделювання та підтримки прийняття рішень на фондовому ринку М.С. Курков 35.1 КБ
Застосування вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами Г.І. Янчук 31.8 КБ
Застосування грошової оцінки в регулюванні земельних відносин України І.П. Манько 74.2 КБ
Застосування концепції соціально-етичного маркетингу в економіці України (на прикладі металургійної А.В. Федорченко 36.9 КБ
Застосування ринкової вартості в управлінні розвитком машинобудівного підприємства Людмила Сергіївна Запасна 34.6 КБ
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та антропогенного походження в еко Г.О. Обиход 91.7 КБ
Збалансованість територіального ринку праці: методологія та шляхи досягнення Л.А. Бичікова 38.8 КБ
Збалансованість як метод управління прибутковістю підприємств (на матеріалах хлібопекарної промислов О.В. Федорова 41.1 КБ
Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації Анжеліка Володимирівна Балабаниць 23.8 КБ
Зв'язки з громадськістю в системі маркетингового управління підприємствами К.В. Савельєва 33.4 КБ
Земельна іпотека в аграрному виробництві М.М. Геєнко 38.9 КБ
Земельне оподаткування у сільському господарстві Л.Д. Тулуш 71.5 КБ
Земельно-ресурсний потенціал та його раціональне використання Т.П. Авраменко 68.8 КБ
Знання як стратегічний ресурс сталого економічного розвитку Я.Ю. Радченко 187.1 КБ
Зниження фінансово-інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств Н.Е. Ткаченко 40.4 КБ
Зовнішній державний борг у фінансовій системі України Н.В. Зражевська 40.5 КБ
Зовнішньоекономічна безпека держави в умовах європейської інтеграції України А.В. Чесноков 36.2 КБ
Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового комплексу та механізм її захисту від світових кризов Ю.С. Савчук 29.1 КБ
Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України Л.І. Гонтаржевська 94.8 КБ
Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації ек А.І. Мокій 7.3 КБ
Зовнішньоекономічна стратегія України в контексті її інтеграції до європейської економічної системи І.В. Хаджинов 207.5 КБ
Зовнішньоекономічний механізм розвитку інноваційного потенціалу України Д.В. Кушерець 36.5 КБ
Зовнішньоекономічні умови та інструментарій ефективного розвитку морських портів України Н.О. Гармаш 50.0 КБ
Зовнішньоторговельна політика країн - членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку Л.А. Українець 34.3 КБ
Зовнішньоторговельна політика ФРН (національний та наднаціональний рівні формування і реалізації) Л.М. Садула 36.6 КБ
Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення Н.С. Науменко 75.3 КБ
Зовнішньоторговельні відносини в умовах системної трансформації економіки України Т.А. Узлюк 24.9 КБ
Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України Н.Я. Кравчук 50.2 КБ
Зовнішня торгівля України: механізм розвитку і управління в трансформаційній економіці Ю.В. Колосова 153.0 КБ
Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопіль П.Г. Шушпанов 114.4 КБ
Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення регіону Т.М. Романюк 74.0 КБ
Зростаюча роль харчової промисловості в економіці Криму та шляхи підвищення ефективності роботи її п К.М. Онищенко 32.8 КБ
Ідентифікація та оцінка ланцюга пропозиції промислового підприємства Л.Я. Якимишин 82.5 КБ
Імітаційні моделі в матеріально-технічному забезпеченні регіону (на прикладі агротехсервісних підпри Н.А. Андрощук 35.8 КБ
Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки Тимур Валерійович Кальченко 55.1 КБ
Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної С.В. Бардаш 170.9 КБ
Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств В.В. Чудовець 53.4 КБ
Інвестиції в системі відтворення суспільного продукту (на матеріалах України) О.М. Соколова 31.2 КБ
Інвестиції та економічне зростання: взаємозв'язок у перехідній економіці Т.В. Віторт 34.5 КБ
Інвестиційна діяльність в машинобудівному комплексі Центрального економічного регіону І.В. Дульська 237.2 КБ
Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України Т.В. Панчишин 58.0 КБ
Інвестиційна діяльність господарюючих суб'єктів у трансформаційній економіці Г.О. Кужелєва 39.1 КБ
Інвестиційна діяльність комерційних банків Р.Г. Комарницька 35.5 КБ
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Н.В. Приказюк 42.3 КБ
Інвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект І.А. Прокопенко 71.1 КБ
Інвестиційна діяльність промислового підприємства Т.О. Коваль 32.3 КБ
Інвестиційна діяльність сільськогосподарських виробничих кооперативів О.В. Ролінський 38.7 КБ
Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин К.М. Крамаренко 130.9 КБ
Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств та її фінансування О.М. Лабенко 81.9 КБ
Інвестиційна діяльність страхових компаній Н.В. Ткаченко 36.4 КБ
Інвестиційна діяльність та її економічна ефективність у сільськогосподарських підприємствах О.В. Жарун 41.8 КБ
Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах сучасного економічного розвитку С.О. Якубовський 54.5 КБ
Інвестиційна діяльність у Волинському регіоні 20-30-х років ХХ століття: історико-економічний аналіз Т.Л. Никитюк 44.4 КБ
Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств) О.Ю. Старіков 55.1 КБ
Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств Г.О. Голубенко 42.9 КБ
Інвестиційна підтримка якості персоналу підприємства Н.Є. Муромець 41.3 КБ
Інвестиційна поведінка суб'єктів господарювання в трансформаційній економіці Джерасад Самі 28.1 КБ
Інвестиційна політика акціонерних підприємств в Україні Ганна Яківна Глуха 38.5 КБ
Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу А.П. Гайдуцький 30.4 КБ
Інвестиційна привабливість акцій відкритих акціонерних товариств (на матеріалах Полтавської області) О.В. Яріш 69.4 КБ
Інвестиційна привабливість підприємств енергетичної галузі Д.В. Коробков 70.4 КБ
Інвестиційна привабливість підприємств металургійної галузі в сучасних умовах Т.О. Пожуєва 128.1 КБ
Інвестиційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки О.П. Коюда 44.5 КБ
Інвестиційна привабливість регіонів та видів економічної діяльності регіональної економіки С.В. Іванов 31.7 КБ
Інвестиційна привабливість садівницьких підприємств південного Степу України Ю.О. Власюк 84.4 КБ
Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення потенціалу торговельного підприємства Н.Я. Боліновська 45.9 КБ
Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України Б.С. Малиняк 146.3 КБ