Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Інтенсифікація електролітичного методу переробки відходів титану та його сплавів - В.В. Павлов
Висвітлено проблему інтенсифікації електролітичного рафінування відходів титану та його сплавів у титанвмісних розплавах. Визначено недоліки відомих процесів рафінування відходів титанових сплавів, зокрема, низьку тривалість циклового процесу, малу продуктивність і підвищений вміст домішок у катодному металі. Запропоновано інтенсифікувати процес рафінування за рахунок вторинних окисно-відновних реакцій, що відбуваються на неполярізованій поверхні рафінованого матеріалу та вуглецовому аноді. Встановлено, що окиснення іонів двовалентного титану відбувається за анодної щільності у 4 - 5 разів більшій, ніж у разі електролізу з подачею струму на рафінований матеріал. Доведено, що швидкість розчинення титанових сплавів залежить від середньої валентності, масової частки іонів титану та температури розплаву. Розкрито можливість інтенсифікації електролітичного рафінування за рахунок збільшення щільності струму на допоміжних анодах і використання вторинних окисно-відновних реакцій. Показано, що циклова тривалість процесу рафінування може бути збільшена втричі. Наведено інформацію про результати випробувань одержаного катодного металу у процесі виплавки зливків промислових сплавів і у виробництві конструкційних виробів методами порошкової металургії.

Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному - У.Б. Марікуца
Висвітлено проблему інтенсифікації електролітичного рафінування відходів титану та його сплавів у титанвмісних розплавах. Визначено недоліки відомих процесів рафінування відходів титанових сплавів, зокрема, низьку тривалість циклового процесу, малу продуктивність і підвищений вміст домішок у катодному металі. Запропоновано інтенсифікувати процес рафінування за рахунок вторинних окисно-відновних реакцій, що відбуваються на неполярізованій поверхні рафінованого матеріалу та вуглецовому аноді. Встановлено, що окиснення іонів двовалентного титану відбувається за анодної щільності у 4 - 5 разів більшій, ніж у разі електролізу з подачею струму на рафінований матеріал. Доведено, що швидкість розчинення титанових сплавів залежить від середньої валентності, масової частки іонів титану та температури розплаву. Розкрито можливість інтенсифікації електролітичного рафінування за рахунок збільшення щільності струму на допоміжних анодах і використання вторинних окисно-відновних реакцій. Показано, що циклова тривалість процесу рафінування може бути збільшена втричі. Наведено інформацію про результати випробувань одержаного катодного металу у процесі виплавки зливків промислових сплавів і у виробництві конструкційних виробів методами порошкової металургії.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Ефективність енергетичних витрат у молочному скотарстві Тетяна Михайлівна Кохана 38.2 КБ
Ефективність залучення і використання інвестицій у розвиток економіки регіону В.В. Гомольська 108.8 КБ
Ефективність застосування мотиваційних важелів та стимулів на діючих підприємствах Т.В. Кулинич 43.5 КБ
Ефективність і перспективи розвитку м'ясного скотарства у фермерських господарствах Львівської облас В.П. Вантух 55.3 КБ
Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної галузі Н.В. Коваль 43.5 КБ
Ефективність інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості О. М. Пєтухова 33.7 КБ
Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств М.М. Лук'яник 14.3 КБ
Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства О.С. Заклекта-Берестовенко 41.7 КБ
Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації ек Л.Л. Куц 66.7 КБ
Ефективність інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості І.М. Палка 48.0 КБ
Ефективність інвестування виноробних підприємств (за матеріалами Одеської області) Н.В. Петруня 58.9 КБ
Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві О.І. Дацій 79.5 КБ
Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Н.М. Польова 71.1 КБ
Ефективність іноземних інвестицій в АПК Г.Б. Іваницька 39.3 КБ
Ефективність інтенсифікації ягідництва в західному регіоні України А.І. Бурлака 78.8 КБ
Ефективність комплексу маркетингових комунікацій банківських установ М.В. Баханова 69.8 КБ
Ефективність кооперування деревообробних підприємств з урахуванням екологічного імперативу В.В. Якімцов 82.0 КБ
Ефективність корпоративного управління молочною промисловістю Н.П. Карачина 44.0 КБ
Ефективність кредитної діяльності банку В.І. Волохов 56.0 КБ
Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі Л.О. Мельник 44.0 КБ
Ефективність логістичної концепції постачання сировини на молокопереробних підприємствах О.В. Безсмертна 41.9 КБ
Ефективність мотивації праці банківського персоналу М.В. Паладій 42.3 КБ
Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу Т.С. Корольова 124.6 КБ
Ефективність об'єднання підприємств у паливно-енергетичному комплексі Ю.Б. Скаженик 31.6 КБ
Ефективність організації систем ремонтно-технічного обслуговування обладнання машинобудівних підприє В.А. Кучинський 90.0 КБ
Ефективність організаційних форм трансферу технологій на виробничих підприємствах П.Г. Іжевський 51.0 КБ
Ефективність основного виду діяльності електропостачального підприємства в умовах державного регулюв Н.В. Канарська 56.1 КБ
Ефективність переробки зерна в АПК Львівської області В.А. Колодійчук 20.4 КБ
Ефективність підприємництва у видавничо-поліграфічному комплексі Н.П. Білецька 27.1 КБ
Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств О.Л. Фаніна 51.3 КБ
Ефективність податкового контролю в Україні Ольга Вікторівна Жигаленко 49.3 КБ
Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні Т.М. Паянок 103.8 КБ
Ефективність політики управління фінансуванням обігових активів торговельних підприємств Р.М. Бугріменко 41.4 КБ
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі С.О. Зубков 37.2 КБ
Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств А.М. Андрушко 51.3 КБ
Ефективність праці та її мотивація в аграрній сфері АПК Є.О. Кончаковський 47.2 КБ
Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оціню Т.В. Вонберг 36.7 КБ
Ефективність регіонального управління громадським харчуванням В.М. Селютін 23.4 КБ
Ефективність реформування освіти в умовах трансформаційної економіки Олексій Олександрович Бурлаков 37.0 КБ
Ефективність різних форм технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва Л.Г. Бага 108.1 КБ
Ефективність розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції О.В. Галиць 45.9 КБ
Ефективність розвитку борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості в Україні С.І. Князєв 37.9 КБ
Ефективність розвитку малого підприємства у харчовій промисловості в Україні Т.А. Говорушко 79.7 КБ
Ефективність розвитку племінного свинарства південного регіону України О.М. Вишневська 33.8 КБ
Ефективність розширеного відтворення в сільськогосподарських підприємствах О.М. Коваль 50.9 КБ
Ефективність сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм Н.М. Лавренюк 59.1 КБ
Ефективність сільськогосподарського виробництва та її залежність від фіскальної політики держави А.А. Верзун 46.2 КБ
Ефективність скорочення втрат у сільськогосподарських підприємствах Криму І.М. Буценко 29.3 КБ
Ефективність соціальної політики в умовах ринкових перетворень: проблеми соціалізації економічного р Л.Я. Гончарук 28.0 КБ
Ефективність сталого розвитку авіапідприємства Аль Шаханба Ібрагім А.-Х. К. 255.3 КБ
Ефективність створення і споживання промислових виробів К.О. Великих 66.0 КБ
Ефективність стратегій розвитку мобільного зв'язку в Україні І.В. Волк 36.4 КБ
Ефективність та оптимізація енергетичного балансу України Р.З. Подолець 54.1 КБ
Ефективність та організація машинно-технологічного обслуговування в сільському господарстві О.П. Величко 36.9 КБ
Ефективність та пріоритети подальшого розвитку фермерства в регіоні М.М. Бабич 64.8 КБ
Ефективність територіальної організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації В.В. Лісіца 29.5 КБ
Ефективність технічного постачання сільського господарства Ю.І. Джупина 44.8 КБ
Ефективність торгових ринків в умовах перехідної економіки С.М. Сукачова 63.6 КБ
Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі Н.В. Сментина 105.1 КБ
Ефективність управління корпоративною власністю в умовах транзитивної економіки Вячеслав Владиславович Македон 74.1 КБ
Ефективність управління підприємствами вугільної промисловості України О.І. Чилікін 67.2 КБ
Ефективність управління підприємствами по переробленню сільськогосподарських продуктів Ю.О. Непорожній 102.3 КБ
Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної торгівлі О.А. Круглова 27.3 КБ
Ефективність управлінських рішень подальшого реформування приватизованих підприємств водного транспо П.І. Підлісний 235.0 КБ
Ефективність управлінської інформації в підприємствах ресторанного господарства С.М. Шинкар 152.3 КБ
Ефективність фінансового управління торговельним підприємством О.О. Никитенко 33.9 КБ
Ефективність формування парку літальних апаратів для виконання сільгоспхімробіт Геннадій Миколайович Михайлов 250.0 КБ
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі І.Ю. Мелушова 36.1 КБ
Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці України Ю.А. Сагайдак 31.0 КБ
Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК Наталія Михайлівна Жидовська-Курильців 90.5 КБ
Ефективність функціонування електроенергетичних підприємств на базі поновлювальних джерел енергії (н О.І. Руда 34.3 КБ
Ефективність функціонування зернопродуктового підкомплексу О.А. Нечипоренко 33.3 КБ
Ефективність функціонування і перспективи розвитку ринку молока і молочної продукції О.І. Волошина 29.9 КБ
Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах Ю.М. Акчуріна 62.1 КБ
Ефективність функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу в умовах розвитку міжгоспода Т.М. Паневник 45.9 КБ
Ефективність функціонування птахопродуктового підкомплексу АПК Львівської області О.В. Іванцюра 43.5 КБ
Ефективність функціонування регіонального АПК в нових економічних умовах В.Б. Нікуліна 36.0 КБ
Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм А.П. Дорошенко 59.7 КБ
Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства Ю.П. Мазур 170.7 КБ
Ефективність функціонування та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств А.О. Харенко 57.7 КБ
Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації М.П. Балабан 59.4 КБ
Ефективність функціонування торговельних підприємств в умовах розвитку національної економіки Н.М. Рущишин 82.0 КБ
Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика Тетяна Олексіївна Зінчук 130.5 КБ
Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки О.М. Яценко 275.8 КБ
Європейська інтеграція як фактор розвитку промисловості України Н.Д. Чала 73.8 КБ
Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності О. О. Євдоченко 42.4 КБ
Європейський компонент структурної трансформації світового фінансового ринку Лариса Петрівна Рожок 65.0 КБ
Єдність економічної і соціальної ефективності на підприємстві І.Ф. Лісна 32.3 КБ
Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприє І.А. Попова 142.1 КБ
Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського Союзу А.М. Калінічева 64.7 КБ
Забезпечення екологічного маркетингу на промисловому підприємстві М.О. Трофименко 28.7 КБ
Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах регіонального господарювання К.В. Коваленко 236.6 КБ
Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці І.С. Чорнодід 27.3 КБ
Забезпечення економічної безпеки експортної діяльності промислового підприємства О.В. Свірідова 37.5 КБ
Забезпечення економічної безпеки України у сфері оборони О.О. Дубровіна 34.7 КБ
Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсам А.С. Вінюков-Прощенко 78.3 КБ
Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств О.А. Прокопчук 52.9 КБ
Забезпечення ефективної зайнятості населення в економіці регіону О.О. Кісельова 95.9 КБ
Забезпечення ефективності діяльності підприємств Г.І. Половінкіна 58.3 КБ
Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту В.О. Зубенко 50.0 КБ
Забезпечення ефективності нововведень в промисловості в умовах перехідної економіки В.І. Захарченко 65.4 КБ
Забезпечення ефективності організаційної структури управління промислового підприємства К.І. Сімаков 39.4 КБ
Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів О.І. Заруцька 2.07 МБ
Забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах невизначеності О.В. Горбенко 39.9 КБ
Забезпечення ефективності функціонування регіонального буряковоцукрового підкомплексу Е.В. Добровольська 40.0 КБ
Забезпечення конкурентних переваг підприємств за умов відкритості національного ринку Ю.М. Туніцька 85.9 КБ
Забезпечення конкурентноспроможності залізничних пасажирських перевезень за рахунок швидкісного руху М.О. Єрьоміна 55.7 КБ
Забезпечення конкурентоспроможністі підприємств санаторно-курортного комплексу АР Крим І.В. Артюхова 80.2 КБ
Забезпечення конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств М.А. Місевич 105.2 КБ
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості України О.І. Драган 129.0 КБ
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників трикотажної продукції Н.М. Стрельченко 178.4 КБ
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу Т.В. Шаповалова 26.2 КБ
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридо Н.В. Якименко 117.6 КБ
Забезпечення конкурентостійкості підприємства через інноваційно-інвестиційний механізм У.Л. Сторожилова 36.4 КБ
Забезпечення людського розвитку через механізми бюджетного регулювання І.Ф. Щербина 70.0 КБ