Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Економічні науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження полів напружень і переміщень навколо тонких пружних включень при усталених коливаннях - О.В. Литвин
Розроблено методику дослідження концентрації напружень у пружних тілах навколо тонких смугоподібних включень і розсіяних такими включеннями гармонічних хвильових полів. Розглянуто різні типи взаємодії включення з матрицею, а саме: повне зчеплення, часткове відшарування з однієї сторони, часткове відшарування з обох сторін. З урахуванням малої товщини включення межові умови сформульовано відносно його серединної площини. Переміщення цієї площини визначаються з рівнянь теорії пружних пластин Кірхгофа - Лява. З використанням розривних розв'язків рівнянь Гельмгольца та рівнянь Ламе крайові задачі зведені до інтегральних рівнянь відносно невідомих стрибків напружень і переміщень на включенні, які розв'язуються числовим методом колокації. Виведено формули для коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) у матриці навколо включення та повних поперечних перерізів розсіювання (ПППР). Проведено детальний аналіз залежності КІН і ПППР від частоти коливань і відносної жорсткості включення, а також від умов взаємодії включення та матриці.

Комп'ютерне моделювання хаотичної структури та визначення теплофізичних і пружних властивостей компо - О.В. Жарова
Розроблено методику дослідження концентрації напружень у пружних тілах навколо тонких смугоподібних включень і розсіяних такими включеннями гармонічних хвильових полів. Розглянуто різні типи взаємодії включення з матрицею, а саме: повне зчеплення, часткове відшарування з однієї сторони, часткове відшарування з обох сторін. З урахуванням малої товщини включення межові умови сформульовано відносно його серединної площини. Переміщення цієї площини визначаються з рівнянь теорії пружних пластин Кірхгофа - Лява. З використанням розривних розв'язків рівнянь Гельмгольца та рівнянь Ламе крайові задачі зведені до інтегральних рівнянь відносно невідомих стрибків напружень і переміщень на включенні, які розв'язуються числовим методом колокації. Виведено формули для коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) у матриці навколо включення та повних поперечних перерізів розсіювання (ПППР). Проведено детальний аналіз залежності КІН і ПППР від частоти коливань і відносної жорсткості включення, а також від умов взаємодії включення та матриці.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Економічні механізми ресурсозабезпечення оперативно-рятувальної служби МНС України М.А. Куценко 82.4 КБ
Економічні механізми та фактори відтворення житла в Україні О.П. Бичков 67.4 КБ
Економічні механізми у діяльності державного казначейства великого промислового регіону В.І. Ракитський 40.1 КБ
Економічні можливості адаптації малоефективних вугільних шахт до ринкових умов В.О. Чмихун 46.2 КБ
Економічні напрями створення нових форм господарювання за умов реформування земельних відносин Михайло Юркович Гарбуз 37.5 КБ
Економічні основи вдосконалення діяльності підприємств хлібопекарської промисловості Автономної Респ З.Р. Джеппарова 30.2 КБ
Економічні основи використання кадастрової оцінки земельних ресурсів в умовах проведення земельної р Л.В. Сухомлін 32.9 КБ
Економічні основи використання матеріальних ресурсів (на прикладі підприємств водопровідного господа О.В. Харламова 14.6 КБ
Економічні основи соціальної політики держави в умовах ринкової трансформації Хао Хайбінь 37.5 КБ
Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні Ю.О. Мазін 320.2 КБ
Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища Ю.І. Стадницький 72.8 КБ
Економічні основи формування ринку екологічних товарів О.В. Прокопенко 46.7 КБ
Економічні основи формування ринку молока В.І. Душка 39.7 КБ
Економічні основи формування середнього класу в країнах ринкової трансформації Т.І. Лучко 30.2 КБ
Економічні основи формування середнього класу в умовах становлення соціального ринкового господарств О.В. Задоренко 32.1 КБ
Економічні основи формування торгових механізмів екологічного захисту С.Д. Калашник 90.1 КБ
Економічні питання управління природоохоронною діяльністю на машинобудівному підприємстві Л.О. Сахно 29.6 КБ
Економічні проблеми надзвичайних ситуацій та шляхи подолання їх наслідків В.А. Одинець 65.9 КБ
Економічні проблеми підтримання потужності та інвестування вугільних шахт України О.Г. Вагонова 117.8 КБ
Економічні проблеми реформування відносин власності в Україні в світлі зарубіжного досвіду В.Г. Гринчук 28.1 КБ
Економічні проблеми розвитку зернового господарства області: ефективність, сталість, циклічність (на В.А. Слаута 19.6 КБ
Економічні проблеми розвитку та розміщення видавничо-поліграфічного комплексу О.А. Сухорукова 44.9 КБ
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів Людмила Вікторівна Дейнеко 68.8 КБ
Економічні проблеми транспортного забезпечення аграрного виробництва Н.В. Усата 62.3 КБ
Економічні регулятори ефективного розвитку промислових підприємств М.В. Ігнатенко 137.1 КБ
Економічні реформи у Польщі: українсько-польські порівняльні дослідження С.І. Чеботар 45.4 КБ
Економічні ризики та їх вплив на товарооборот О.І. Юсипович 47.1 КБ
Економічні складові механізму взаємодії операторів у сфері телекомунікацій О.В. Орлова 41.5 КБ
Економічні суперечності подолання кризових явищ у галузях АПК Л.М. Ковальчук 51.8 КБ
Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в АПК регіону М.С. Хом'як 67.5 КБ
Економічні та організаційні засади транспортного забезпечення зовнішньоторговельних зв'язків України Олександр Йосипович Єдін 30.6 КБ
Економічні та організаційні методи удосконалення лізингу в становленні технічної бази підприємств АП Ю.М. Бабак 54.7 КБ
Економічні та організаційні методи управління виробництвом (на прикладі підприємств хімічної промисл С.Ф. Большенко 31.8 КБ
Економічні та організаційні особливості розвитку кредитної кооперації в Україні А.А. Пожар 33.0 КБ
Економічні та організаційно-правові механізми запобігання банкрутству підприємницьких структур Н.І. Коломієць 67.7 КБ
Економічні та соціальні проблеми розвитку сільського господарства України в сучасних умовах В.П. Рябоконь 58.6 КБ
Економічні трансформації в постсоціалістичних державах (на матеріалах республік колишнього СРСР) Гельмут Вальтер 34.8 КБ
Економічні умови відтворювального розвитку підприємств М.Ю. Омелянович 58.6 КБ
Економічні умови євроінтеграції країн Центральної і Східної Європи П.В. Трощинський 38.9 КБ
Економічні умови реформування вищої освіти в період трансформації економіки України Л.О. Плахотнікова 96.2 КБ
Економічні фактори виникнення та запобігання валютним кризам (регіональний аспект) О.А. Чугаєв 36.0 КБ
Економічні фактори соціально-класової стратифікації в умовах становлення сучасного ринкового господа В.В. Бобиль 33.6 КБ
Економічні фактори формування умов зовнішньої торгівлі України І.І. Пузанов 63.0 КБ
Економічні форми технологічного розвитку промисловості В.М. Рязанцев 62.5 КБ
Економічні чинники відтворення трудового потенціалу аграрної сфери В.В. Черніченко 41.3 КБ
Економічно-інституційні аспекти регулювання монопольної влади в Україні В.В. Гаркуша 37.9 КБ
Експертна модель грошової оцінки земельних ділянок в умовах великого міста Єгор Юрійович Щербаков 104.9 КБ
Експертні системи в маркетинговій діяльності підприємства К.Ю. Карповська-Скорик 34.4 КБ
Експортна політика в активізації розвитку зернового ринку південних областей України О.В. Булюк 56.7 КБ
Експортна стратегія України за умов глобалізації світового ринку О.В. Дерев'янко 48.6 КБ
Експортний маркетинг будівельних матеріалів Ю.В. Каракай 173.9 КБ
Експортний маркетинг виноробної продукції Ю.В. Ілясова 100.9 КБ
Експортний потенціал військово-промислового комплексу України: методичні аспекти оцінки та маркетинг П.П. Стичішин 31.9 КБ
Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання (на прикладі Чернівецької області Г.Б. Крушніцька 33.9 КБ
Експортний потенціал ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в Україні С.М. Бойко 53.8 КБ
Експортний потенціал та його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону) В.В. Коломієць 99.4 КБ
Експортний потенціал України в контексті розвитку світового господарства Н.М. Пирець 81.4 КБ
Емісійна стратегія відкритих акціонерних товариств: теорія і практика Г.П. Куліш 38.9 КБ
Емісія та використання електронних грошей в Україні О.О. Махаєва 54.0 КБ
Енергетична безпека як визначальний чинник економічної незалежностї України В.П. Ксьонзенко 29.8 КБ
Енергетична оцінка ефективності аграрного природокористування на торфових грунтах Західного Полісся О.А. Стахів 46.1 КБ
Енергетичний сектор зовнішньоекономічної діяльності України в системах світогосподарських відносин В.В. Балеєв 22.5 КБ
Енергоекономічна оцінка технологій виробництва зерна Д.Ю. Соловей 35.0 КБ
Енергоекономічні чинники сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу В.В. Дергачова 50.9 КБ
Естонська модель ринкової трансформації національної економіки О.Г. Тимченко 28.3 КБ
Ефективна зайнятість в аграрному секторі економіки (на прикладі Дніпропетровської області) М.В. Пахомовська 59.2 КБ
Ефективне використання експортного потенціалу базових галузей промисловості України в процесі міжнар Н.Ю. Коровайченко 32.2 КБ
Ефективне використання ресурсного потенціалу водогосподарського комплексу України О.В. Куц 35.5 КБ
Ефективне використання соціально-економічного потенціалу для подолання кризового стану великого пром О.Ю. Тімарцев 35.1 КБ
Ефективне формування селянських (фермерських) господарств в ринкових умовах І.В. Колокольчикова 37.9 КБ
Ефективний розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки регіону А.В. Ключник 40.3 КБ
Ефективний розвиток текстильного виробництва на основі ресурсного забезпечення Т.В. Якимчук 103.1 КБ
Ефективність автотранспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва та напрямки його уд Т.В. Мірзоєва 53.3 КБ
Ефективність вантажних залізничних перевезень в Україні та її підвищення в умовах глобалізації І.Ю. Кушнир 38.5 КБ
Ефективність використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів в регіоні (на прикладі Івано- І.В. Андрійчук 55.5 КБ
Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах А.В. Кравченко 104.2 КБ
Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах А.В. Кравченко 148.1 КБ
Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві О.В. Лисюк 60.5 КБ
Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання Г.П. Лактіонова 106.6 КБ
Ефективність використання землі в умовах нових організаційних агроформувань Ж.А. Петренко 62.0 КБ
Ефективність використання короткострокових кредитів аграрними підприємствами та шляхи її підвищення І.А. Нідзельська 38.5 КБ
Ефективність використання мінеральних добрив О.А. Корчинська 43.7 КБ
Ефективність використання мотиваційних механізмів у сфері підприємництва О.В. Притула 41.3 КБ
Ефективність використання ресурсів у скотарстві Н.В. Чуйко 37.5 КБ
Ефективність використання ресурсного потенціалу особистих селянських господарств в регіоні С.М. Григор'єв 35.1 КБ
Ефективність використання робочої сили в харчовій промисловості України: оцінка та напрями підвищенн Т.І. Грінка 32.5 КБ
Ефективність використання технічних ресурсів у промисловості Н.А. Караван 86.4 КБ
Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально- економічна оцінка (на прикладі під Наталія Вікторівна Чорноморченко 39.7 КБ
Ефективність використання управлінського персоналу машинобудівних підприємств Ю.В. Лисенко 63.6 КБ
Ефективність виробництва в підприємницьких структурах аграрної сфери П.Р. Пуцентейло 67.3 КБ
Ефективність виробництва і реалізації зерна кукурудзи Т.І. Лосіцька 82.6 КБ
Ефективність виробництва картоплі в ринкових умовах Р.В. Лавров 75.5 КБ
Ефективність виробництва м'яса великої рогатої худоби в Прикарпатті України Я.М. Надворняк 66.2 КБ
Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції у Південному Степу України Д.Г. Легеза 57.8 КБ
Ефективність виробництва свинини в Україні С.М. Приліпко 43.1 КБ
Ефективність виробництва та використання кормів Н.Б. Зеліско 56.8 КБ
Ефективність виробництва та збуту зерна круп'яних культур в сільськогосподарських підприємствах І.Г. Миколенко 61.7 КБ
Ефективність виробництва та напрямки формування ринку зерна С.В. Тютюнник 37.3 КБ
Ефективність виробництва тваринницької продукції в гірській зоні Закарпаття М.Д. Федорюк 41.2 КБ
Ефективність виробництва, переробки та збуту соняшнику в регіоні А.В. Карпенко 37.7 КБ
Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шля Н.Ю. Анісімова 78.6 КБ
Ефективність витрат будівельних організацій з пересувним режимом роботи О.В. Романенко 42.2 КБ
Ефективність відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу: теорія, методологія, практик П.І. Коренюк 95.4 КБ
Ефективність господарської діяльності аграрних підприємств В.О. Барабаш 41.4 КБ
Ефективність господарювання аграрних підприємств різних організаційно-правових форм І.Є. Бучко 40.0 КБ
Ефективність державної підтримки аграрного сектора в умовах глобалізації С.В. Киризюк 51.2 КБ
Ефективність діяльності господарств сільських жителів І.Ю. Малікова 173.2 КБ
Ефективність діяльності підприємств-природокористувачів (за матеріалами підприємств Закарпатської об М.М. Петровці 54.5 КБ
Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств приміської зони О.Г. Баранов 56.9 КБ
Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств приміської зони Олексій Григорович Баранов 41.2 КБ
Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект Л.В. Щетініна 33.9 КБ
Ефективність екологізації радіоактивно забруднених земель у кормовиробництві О.В. Ходаківська 124.6 КБ
Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві О.О. Пилипенко 98.3 КБ
Ефективність економічної діяльності промислового підприємства Л.О. Шишмарьова 26.7 КБ
Ефективність експортоорієнтованої діяльності АПК Криму Костянтин Анатолійович Лебедєв 42.7 КБ