Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Модифікація шаруватих структур при проходженні іонізуючого випромінювання - М.М. Пеліхатий
З використанням методу зворотного розсіювання іонів визначено механізм формування силіціду металів у опромінених структурах метал - напівпровідник. Проведено теоретичний аналіз процесу формування перехідного шару між підкладкою та нанесеною з використанням низькоенергетичного потоку іонів металевою плівкою. На підставі результатів аналізу показано можливість формування металевих покриттів і керамічних та напівпровідникових підкладках з високою адгезію. Досліджено процес формування профілю домішки на великих глибинах з застосуванням потоку прискорених іонів. За результатами досліджень доведено можливість управління профілем розподілу концентрації домішки на великих глибинах. Виявлено ефект "іонного розпухання" (радіаційного розпухання) кремнію за його опромінення іонами бору. Проаналізовано термодинаміку процесів підвищення раціаційної стійкості шаруватих структур та виробів твердотільної електроніки за впливу термічних і електричних полів. Досліджено процес гальмування первинних зміщених атомів у матеріалах, які опромінюються, з урахуванням світлового випромінювання, яке виникає під час гальмування. Показано, що інтенсивність світлового випромінювання достатня для внутрішнього фотоефекту та генерації фотострумів, які можуть спричинити неробочий стан інтегральних шаруватих структур. Розвинуто теоретичну модель процесу перерозподілу маси речовини на межі метал - напівпровідник за рахунок масопереносу за умов взаємодії шаруватих структур з потоками іонів, нейтронів і гамма-квантів. Розвинуто теоретичні засади методу зворотнього розсіювання іонів. Удосконалено спосіб виготовлення прецизійних діафрагм з шириною щілини 0,1 - 10 мкм для формування світлових, рентгенівських та іонних потоків. Розглянуто аспект їх використання у нанотехнологіях. Розроблено рекомендації для розробників технології виробництва інтегральних схем, які дозволяють підвищити раціаційну стійкість шаруватих інтегральних структур, які використовуються за умов опромінення.

Вплив параметрів ходових частин та форми профілю поверхні катання коліс на динамічні показники ванта - О.Г. Рейдемейстер
З використанням методу зворотного розсіювання іонів визначено механізм формування силіціду металів у опромінених структурах метал - напівпровідник. Проведено теоретичний аналіз процесу формування перехідного шару між підкладкою та нанесеною з використанням низькоенергетичного потоку іонів металевою плівкою. На підставі результатів аналізу показано можливість формування металевих покриттів і керамічних та напівпровідникових підкладках з високою адгезію. Досліджено процес формування профілю домішки на великих глибинах з застосуванням потоку прискорених іонів. За результатами досліджень доведено можливість управління профілем розподілу концентрації домішки на великих глибинах. Виявлено ефект "іонного розпухання" (радіаційного розпухання) кремнію за його опромінення іонами бору. Проаналізовано термодинаміку процесів підвищення раціаційної стійкості шаруватих структур та виробів твердотільної електроніки за впливу термічних і електричних полів. Досліджено процес гальмування первинних зміщених атомів у матеріалах, які опромінюються, з урахуванням світлового випромінювання, яке виникає під час гальмування. Показано, що інтенсивність світлового випромінювання достатня для внутрішнього фотоефекту та генерації фотострумів, які можуть спричинити неробочий стан інтегральних шаруватих структур. Розвинуто теоретичну модель процесу перерозподілу маси речовини на межі метал - напівпровідник за рахунок масопереносу за умов взаємодії шаруватих структур з потоками іонів, нейтронів і гамма-квантів. Розвинуто теоретичні засади методу зворотнього розсіювання іонів. Удосконалено спосіб виготовлення прецизійних діафрагм з шириною щілини 0,1 - 10 мкм для формування світлових, рентгенівських та іонних потоків. Розглянуто аспект їх використання у нанотехнологіях. Розроблено рекомендації для розробників технології виробництва інтегральних схем, які дозволяють підвищити раціаційну стійкість шаруватих інтегральних структур, які використовуються за умов опромінення.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Економічний механізм підвищення продуктивності праці в підприємствах харчування В.В. Кривошей 33.6 КБ
Економічний механізм підвищення якості оліє-жирової продукції І.С. Педак 46.7 КБ
Економічний механізм податкового планування на промисловому підприємстві Ю.О. Забаренко 106.7 КБ
Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів аграрних підприємств О.А. Мамалюк 113.2 КБ
Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері Л.І. Дідковська 38.8 КБ
Економічний механізм регулювання інвестиційного розвитку аграрної сфери економіки С.А. Фрунза 51.3 КБ
Економічний механізм регулювання інвестиційної діяльності в Україні В.В. Поколодний 43.3 КБ
Економічний механізм регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств Н.А. Мостовенко 107.4 КБ
Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Україні Р. О. Гладиш 38.9 КБ
Економічний механізм регулювання ринку праці молодих спеціалістів в Україні О.А. Морозова 31.1 КБ
Економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва Лепьохін 58.1 КБ
Економічний механізм регулювання розвитку хлібопекарної промисловості М.В. Нетяжук 57.2 КБ
Економічний механізм реструктуризації господарства регіону Лариса Михайлівна Мельник 47.4 КБ
Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу О.Ю. Бєлєнкова 93.0 КБ
Економічний механізм розвитку промислового виробництва продукції дитячого харчування Я.І. Юрик 42.1 КБ
Економічний механізм розвитку торговельного мореплавання України О.М. Котлубай 74.5 КБ
Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах циклічності його роз Олександр Васильович Олійник 81.1 КБ
Економічний механізм санаційної реструктуризації підприємств роздрібної торгівлі Л.І. Лачкова 40.7 КБ
Економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств Л.В. Слюсарева 50.5 КБ
Економічний механізм сталого розвитку аграрної сфери О.Л. Попова 103.6 КБ
Економічний механізм стимулювання екологізації науково- технічного прогресу О.В. Стоян 23.6 КБ
Економічний механізм стимулювання праці в інноваційній діяльності (на прикладі підприємств аерокосмі А.А. Тараненко 71.6 КБ
Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі О.О. Герасименко 52.5 КБ
Економічний механізм стимулювання розвитку виробничо- територіальних систем Валерій Миколайович Василенко 56.9 КБ
Економічний механізм стимулюючої системи оподаткування сільського господарства О.О. Марусік 72.5 КБ
Економічний механізм страхування ризиків іпотечного кредитування інвестицій в житлове будівництво І.А. Романютін 33.1 КБ
Економічний механізм структурної перебудови підприємств промислового залізничного транспорту Георгій Юрійович Олійник 55.0 КБ
Економічний механізм структурної перебудови підприємств промислового залізничного транспорту Г.Ю. Олійник 56.6 КБ
Економічний механізм трансформації відносин власності на залізничному транспорті в умовах реформуван О.М. Череватенко 57.6 КБ
Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості О.В. Губарь 48.2 КБ
Економічний механізм управління інвестиціями у плодоовочевій консервній промисловості України В.А. Самофатова 116.1 КБ
Економічний механізм управління інтелектуальною власністю на підприємствах радіоелектронної промисло Т.В. Павленко 52.2 КБ
Економічний механізм управління морським природокористуванням О.М. Громова 57.8 КБ
Економічний механізм управління проектами на прикладі виробництва металоконструкцій Н.В. Кортельова 45.2 КБ
Економічний механізм управління пропорційністю підприємств Л.В. Сорокіна 38.9 КБ
Економічний механізм управління техногенно-екологічною безпекою промислового виробництва (на приклад О.М. Кобзар 36.2 КБ
Економічний механізм управління якістю виробничої діяльності підприємств О.І. Момот 63.5 КБ
Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві З.П. Березівський 35.5 КБ
Економічний механізм формування виробничих витрат у рослинництві О.М. Світовий 77.2 КБ
Економічний механізм формування і ефективного функціонування молочної промисловості України Т.Л. Мостенська 61.1 КБ
Економічний механізм формування і функціонування ринку льонопродукції Ю.В. Ліпський 40.9 КБ
Економічний механізм формування і функціонування ринку молока Н.В. Микуляк 218.9 КБ
Економічний механізм формування і функціонування ринку насіння соняшнику в Україні О.В. Бронін 26.5 КБ
Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва в Україні Т.О. Гуренко 47.6 КБ
Економічний механізм формування і функціонування ринку ріпаку та продуктів його переробки А.В. Фаїзов 77.1 КБ
Економічний механізм формування і функціонування ринку селекційно-племінної продукції великої рогато С.М. Антонюк 49.1 КБ
Економічний механізм формування і функціонування ринку цукру в Україні О.М. Варченко 153.5 КБ
Економічний механізм формування конкурентних переваг підприємств на регіональному ринку молока Т.Л. Краснодєд 81.3 КБ
Економічний механізм формування продовольчого потенціалу регіону як основа стабільності соціального В.А. Муштай 41.6 КБ
Економічний механізм формування ринку картоплі Н.М. Буняк 31.7 КБ
Економічний механізм формування ринку праці О.А. Карпенко 45.8 КБ
Економічний механізм формування ринку сільськогосподарських земель в Україні О.С. Песцова 112.3 КБ
Економічний механізм формування технічного потенціалу залізорудних підприємств В.В. Буханець 53.0 КБ
Економічний механізм функціонування і розвитку ринку технічних засобів в АПК В.М. Ярошинський 30.4 КБ
Економічний механізм функціонування кооперативних аграрних підприємств в умовах перехідної економіки В.В. Шевченко 73.1 КБ
Економічний механізм функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів І.М. Онопрієнко 33.1 КБ
Економічний механізм функціонування ринку тютюну в Україні Є.А. Михайлов 63.4 КБ
Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління Є.В. Лапін 239.4 КБ
Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації К.В. Давискіба 47.7 КБ
Економічний потенціал регіону та регулювання його розвитку (в умовах ринкових перетворень) С.О. Лукін 32.4 КБ
Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання Р.Б. Матковський 31.3 КБ
Економічний ризик аграрного виробництва В.В. Чепурко 51.3 КБ
Економічні аспекти адаптації приміського пасажирського залізничного транспорту до ринкових умов О.В. Семенцова 67.0 КБ
Економічні аспекти підвищення енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції А.В. Усенко 27.2 КБ
Економічні аспекти підвищення ефективності виробництва м'яса великої рогатої худоби в нових умовах г М.В. Зось-Кіор 30.3 КБ
Економічні аспекти підвищення ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні Світлана Миколаївна Внукова 63.9 КБ
Економічні аспекти проблеми перевезення транзитних вантажів між Азіатсько-Тихоокеанським регіоном і О.В. Яценко 19.7 КБ
Економічні аспекти розвитку вугільних шахт як виробничих систем Ю.С. Залознова 56.4 КБ
Економічні аспекти розвитку збуту промислової продукції М.В. Лучна 70.1 КБ
Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села Т.В. Гоголь 149.2 КБ
Економічні аспекти сертифікації продукції та систем управління якістю за міжнародними стандартами Ю.В. Бібік 34.3 КБ
Економічні аспекти сталого розвитку і територіальної організації сільського господарства Поділля (на Л.М. Мельник 160.0 КБ
Економічні аспекти управління витратами на підприємствах залізничного транспорту О.Г. Кірдіна 39.0 КБ
Економічні аспекти формування стратегії ефективного функціонування судноплавних компаній О.Ю. Вовк 53.9 КБ
Економічні важелі державного регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу Л.П. Могильник 46.7 КБ
Економічні важелі посилення конкурентоспроможності економіки України О.С. Шнипко 35.8 КБ
Економічні важелі регулювання аграрного ринку України в умовах міжнародної інтеграції О.М. Файчук 45.2 КБ
Економічні важелі регулювання структури промислового виробництва В.М. Бєлінська 61.8 КБ
Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами Б.В. Курган 47.5 КБ
Економічні взаємовідносини у сфері виробництва, реалізації і переробки насіння соняшнику Н.А. Іванова 43.5 КБ
Економічні відносини в сфері освітніх послуг у період ринкової трансформації М.Л. Гончаренко 37.7 КБ
Економічні відносини у зернопродуктовому комплексі Вінничини О.В. Захарчук 70.0 КБ
Економічні границі повноти вилучення покладів корисних копалин на вугільних шахтах України С.В. Шинкаренко 24.7 КБ
Економічні закономірності розвитку середнього класу Н.А. Навроцька 30.0 КБ
Економічні засади вдосконалення соціального захисту в аграрному секторі АПК в перехідний період В.М. Шаповал 23.6 КБ
Економічні засади використання різних за якістю земель в сільськогосподарських підприємствах І.М. Сафронська 116.5 КБ
Економічні засади державного регулювання ринку яловичини Д.А. Соболев 41.9 КБ
Економічні засади екологічної політики в АПК: теорія і методологія Н.В. Зіновчук 91.6 КБ
Економічні засади експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення Володимир Олександрович Мельничук 41.0 КБ
Економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в регіоні І.Г. Крилова 82.2 КБ
Економічні засади забезпечення природно-екологічної безпеки України Алла Анатоліївна Омельченко 97.6 КБ
Економічні засади комплексного розвитку продуктивних сил регіону: на прикладі Автономної Республіки Т.В. Ларіна 36.5 КБ
Економічні засади розвитку підприємств малого бізнесу в Україні В.П. Пильнова 48.1 КБ
Економічні засади та державні механізми сприяння становленню середнього класу А.І. Саввов 35.1 КБ
Економічні засади та інноваційні технології формування й використання лідерського потенціалу Л.В. Борщ 731.5 КБ
Економічні засади управління землями сільськогосподарського призначення О.А. Аверіна 43.8 КБ
Економічні засади управління якістю продукції морських торговельних портів України Ю.О. Наврозова 44.2 КБ
Економічні засади формування людського капіталу на морському транспорті О.С. Соколова 77.9 КБ
Економічні засади формування сільськогосподарських землеволодінь і землекористування в умовах земель Р.А. Третяк 34.2 КБ
Економічні засади формування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах земельних відносин А.С. Попов 46.0 КБ
Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму В.О. Полюга 53.3 КБ
Економічні і соціально-екологічні основи формування та розвитку продовольчої безпеки в Україні Володимир Петрович Щербань 62.4 КБ
Економічні інститути: зміст і реформування у транзитивній економіці О.М. Чаусовський 55.9 КБ
Економічні інструменти стимулювання раціонального використання недеревинних ресурсів лісу (на прикла В.С. Дудюк 31.7 КБ
Економічні інтереси регіону в умовах трансформаційної економіки Б.Д. Сторощук 27.2 КБ
Економічні інтереси та напрями їх реалізації в особистих селянських господарствах (на прикладі Микол М.В. Дубініна 54.9 КБ
Економічні методи активізації інвестиційної діяльності І.І. Галій 29.3 КБ
Економічні методи оцінки інноваційних рішень (на прикладі підприємств машинобудування) Р.В. Бойко 95.8 КБ
Економічні методи регулювання виробництва та реалізації м'ясної продукції в ринкових умовах в Україн Г.М. Тарасюк 38.7 КБ
Економічні методи регулювання промислової переробки сільськогосподарської продукції А.І. Брезвін 44.0 КБ
Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств О.П. Колонтаєвський 65.7 КБ
Економічні методи управління науково-технічним розвитком підприємств вугільної промисловості України А.І. Кабанов 27.6 КБ
Економічні механізми боротьби з відмиванням грошей: українські завдання в контексті міжнародного дос О.М. Кулініч 34.4 КБ
Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств О.А. Нужна 48.8 КБ
Економічні механізми забезпечення сільськогосподарських підприємств технічними засобами В.І. Дячек 85.5 КБ