Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Історичні науки - Страница 6, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізіолого-біохімічні процеси в організмі і продуктивність кролів залежно від умов годівлі та утриман - Я.В. Лесик
Вперше з'ясовано вплив різної тривалості підсисного утримання кроленят (до 30-, 45-, 60- та 90-добового віку) на перебіг фізіолого-біохімічних процесів у їх організмі та розкрито механізми формування його імунобіологічної реактивності у даний період. Встановлено високу біологічну цінність молока кролематок протягом 75-ти діб лактації та динаміку змін у даний період його хімічного та жирнокислотного складу. Одержано нові експериментальні дані щодо біологічної та продуктивної дії лізин-протеїнової домішки за роздільного та сумісного згодовування її з сульфатом кадмію молодняку кролів протягом 130-ти діб життя. Розроблено й апробовано схему та дозу введення даної домішки за умов підвищеного вмісту кадмію в раціоні кролів і визначено біологічну цінність та якість м'яса тварин. Розроблено рецепт гранульованого комбікорму з підвищеним вмістом протеїну та досліджено його вплив на інтенсивність росту та фізіолого-біохімічні процеси в організмі кролів до 120-добового віку. З'ясовано вплив додавання 20 % (за масою) соняшникового шроту до раціону кролів на біологічну цінність м'яса, вміст жирних кислот у тканинах м'язів, шкіри та шерсті, встановлено корелятивні зв'язки між даними залежностями.

Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим зако - М.О. Максимова
Вперше з'ясовано вплив різної тривалості підсисного утримання кроленят (до 30-, 45-, 60- та 90-добового віку) на перебіг фізіолого-біохімічних процесів у їх організмі та розкрито механізми формування його імунобіологічної реактивності у даний період. Встановлено високу біологічну цінність молока кролематок протягом 75-ти діб лактації та динаміку змін у даний період його хімічного та жирнокислотного складу. Одержано нові експериментальні дані щодо біологічної та продуктивної дії лізин-протеїнової домішки за роздільного та сумісного згодовування її з сульфатом кадмію молодняку кролів протягом 130-ти діб життя. Розроблено й апробовано схему та дозу введення даної домішки за умов підвищеного вмісту кадмію в раціоні кролів і визначено біологічну цінність та якість м'яса тварин. Розроблено рецепт гранульованого комбікорму з підвищеним вмістом протеїну та досліджено його вплив на інтенсивність росту та фізіолого-біохімічні процеси в організмі кролів до 120-добового віку. З'ясовано вплив додавання 20 % (за масою) соняшникового шроту до раціону кролів на біологічну цінність м'яса, вміст жирних кислот у тканинах м'язів, шкіри та шерсті, встановлено корелятивні зв'язки між даними залежностями.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Збройна боротьба проти соціального гніту на півночі Гетьманщини в XVIII ст. Л.П. Дешевенко 45.1 КБ
Збройні Сили Півдня Росії на території України у 1919 р. Ю.В. Рябуха 43.5 КБ
Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років Ю.С. Крикун 40.2 КБ
Звичаєво-правова традиційна культура українців ХІХ - початку ХХ ст. М.В. Гримич 48.7 КБ
Здійснення земельної реформи в Україні (1990 - 2002 рр.): історичні уроки та наслідки В.В. Корнієнко 29.0 КБ
Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990 - 2005 рр. Є.В. Кузнєцов 33.5 КБ
Зелений рух в Україні: становлення, формування, особливості функціонування І.Г. Коваленко-Чукіна 56.8 КБ
Земельна громада на Харківщині (1917 - 1930 рр.) Г.В. Калініченко 46.3 КБ
Земельна реформа в Україні: еколого-соціальні умови реалізації в історичному контексті (90-і рр. ХХ М.В. Болотських 36.2 КБ
Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х роках В.В. Маковський 28.4 КБ
Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 - 1920 рр. В.П. Малькін 38.3 КБ
Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917- - березень 1921 рр.) Ірина Ігорівна Еткіна 35.5 КБ
Земельні громади Кримської АРСР (1922- 1930 рр.) В.В. Бойко 30.7 КБ
Землеробство і тваринництво слов'ян Лівобережжя Дніпра другої половини I тис. н.е. С.А. Горбаненко 31.5 КБ
Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберальног О.А. Редькіна 36.6 КБ
Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917 - 1920 р В.Б. Стецюк 33.4 КБ
Земства Російської імперії: історіографія проблеми (II половина XIX - XX ст.) О.О. Бакуменко 27.5 КБ
Земська добродійність на Катеринославщині 1866 - 1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу К.Л. Шихов 38.5 КБ
Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та природознавча діяльність (60-ті ро Тетяна Олексіївна Гребінник 43.0 КБ
Зимова обрядовість Західного Поділля: давні традиції і сучасний стан Павло Олегович Смоляк 39.6 КБ
Зміна політичної системи Угорщини в 1990 - 1994 роках А.Й. Головач 36.9 КБ
Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст. І.М. Шугальова 34.1 КБ
Зміни в етнічній структурі населення та розвиток поземельних відносин у Волинській губернії другої п О.П. Шмид 58.6 КБ
Зміни в складі населення Донецької області (1959 - 1989 рр.) Г.М. Панчук 20.6 КБ
Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянськ Ю.О. Нікітін 33.3 КБ
Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.): історичний аспе М.М. Зиза 41.3 КБ
Зміни у культурно-духовному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги" Я.А. Федоренко 41.2 КБ
Зміни у складі населення Лівобережної України в другій половині XIX ст. М.Р. Захарків 41.4 КБ
Зміни у соціальному складі сільського населення України (1989 - 2001 рр.) Т.А. Мельничук 36.0 КБ
Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928 - 1933 роках Л.Б. Лехан 35.7 КБ
Знакові функції виробів ткацтва у звичаєво-обрядовій культурі українців О.Г. Босий 20.6 КБ
Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців Карпат Леся Миронівна Горошко 37.3 КБ
Знать Південної Волині на схилі середніх віків. Історико-генеалогічне та історико-географічне дослід В.Д. Собчук 29.9 КБ
Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України І.В. Литвин 36.6 КБ
Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.) А.Д. Копитко 28.3 КБ
Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920 - 1923 рр.) О.Р. Купчик 32.0 КБ
Зовнішня політика Болгарії після першої світової війни (1919 - 1923 рр.) І.М. Пекарєв 39.3 КБ
Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина XIX - початок ХХ ст.) А.М. Шевченко 32.0 КБ
Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний Р.В. Сопівник 35.0 КБ
І.Г.Шульга як історик України Л.М. Товстопят 36.3 КБ