Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Історичні науки - Страница 6, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами - О.Ю. Соколов
Запропоновано новий підхід до подання знанняорієнтованих продукційних моделей. Побудовано структуру відповідної алгебри лінгвістичних моделей. Алгебричне подання дозволяє описати знанняорієнтовані продукційні моделі як поліномні моделі та моделі у просторі стану. Опис базується на методах аналізу, запропонованих для слабо формалізованих процесів. Досліджено властивості стійкої моделі у просторі стану, які базуються на класичних методах теорії автоматичного керування. Розроблено методи аналізу власних значень і аналізу стійкості, що базуються на використанні реляційної алгебри. Алгебричний метод дозволив подати велику кількість правил як компактний алгебричний вираз. Методологія алгебричного аналізу слабо формалізованих систем включає також стуктурну та параметричну ідентифікацію алгебричних моделей, аналіз керованості та спостережуваності. Проблему синтезу лінгвістичних продукційних систем керування вирішено на базі квадратичного критерію, критерію розміщення полюсів і детермінованого підходу. Наведено метод синтезу, що базується на принципах реляційної алгебри. Створено комп'ютерну програму імітаційного моделювання складних динамічних систем.

Дослідження процесу та вдосконалення обладнання для двостороннього жаріння м'яса під осьовим тиском - В.О. Скрипник
Запропоновано новий підхід до подання знанняорієнтованих продукційних моделей. Побудовано структуру відповідної алгебри лінгвістичних моделей. Алгебричне подання дозволяє описати знанняорієнтовані продукційні моделі як поліномні моделі та моделі у просторі стану. Опис базується на методах аналізу, запропонованих для слабо формалізованих процесів. Досліджено властивості стійкої моделі у просторі стану, які базуються на класичних методах теорії автоматичного керування. Розроблено методи аналізу власних значень і аналізу стійкості, що базуються на використанні реляційної алгебри. Алгебричний метод дозволив подати велику кількість правил як компактний алгебричний вираз. Методологія алгебричного аналізу слабо формалізованих систем включає також стуктурну та параметричну ідентифікацію алгебричних моделей, аналіз керованості та спостережуваності. Проблему синтезу лінгвістичних продукційних систем керування вирішено на базі квадратичного критерію, критерію розміщення полюсів і детермінованого підходу. Наведено метод синтезу, що базується на принципах реляційної алгебри. Створено комп'ютерну програму імітаційного моделювання складних динамічних систем.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Збройна боротьба проти соціального гніту на півночі Гетьманщини в XVIII ст. Л.П. Дешевенко 45.1 КБ
Збройні Сили Півдня Росії на території України у 1919 р. Ю.В. Рябуха 43.5 КБ
Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років Ю.С. Крикун 40.2 КБ
Звичаєво-правова традиційна культура українців ХІХ - початку ХХ ст. М.В. Гримич 48.7 КБ
Здійснення земельної реформи в Україні (1990 - 2002 рр.): історичні уроки та наслідки В.В. Корнієнко 29.0 КБ
Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990 - 2005 рр. Є.В. Кузнєцов 33.5 КБ
Зелений рух в Україні: становлення, формування, особливості функціонування І.Г. Коваленко-Чукіна 56.8 КБ
Земельна громада на Харківщині (1917 - 1930 рр.) Г.В. Калініченко 46.3 КБ
Земельна реформа в Україні: еколого-соціальні умови реалізації в історичному контексті (90-і рр. ХХ М.В. Болотських 36.2 КБ
Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х роках В.В. Маковський 28.4 КБ
Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 - 1920 рр. В.П. Малькін 38.3 КБ
Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917- - березень 1921 рр.) Ірина Ігорівна Еткіна 35.5 КБ
Земельні громади Кримської АРСР (1922- 1930 рр.) В.В. Бойко 30.7 КБ
Землеробство і тваринництво слов'ян Лівобережжя Дніпра другої половини I тис. н.е. С.А. Горбаненко 31.5 КБ
Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберальног О.А. Редькіна 36.6 КБ
Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917 - 1920 р В.Б. Стецюк 33.4 КБ
Земства Російської імперії: історіографія проблеми (II половина XIX - XX ст.) О.О. Бакуменко 27.5 КБ
Земська добродійність на Катеринославщині 1866 - 1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу К.Л. Шихов 38.5 КБ
Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та природознавча діяльність (60-ті ро Тетяна Олексіївна Гребінник 43.0 КБ
Зимова обрядовість Західного Поділля: давні традиції і сучасний стан Павло Олегович Смоляк 39.6 КБ
Зміна політичної системи Угорщини в 1990 - 1994 роках А.Й. Головач 36.9 КБ
Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст. І.М. Шугальова 34.1 КБ
Зміни в етнічній структурі населення та розвиток поземельних відносин у Волинській губернії другої п О.П. Шмид 58.6 КБ
Зміни в складі населення Донецької області (1959 - 1989 рр.) Г.М. Панчук 20.6 КБ
Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянськ Ю.О. Нікітін 33.3 КБ
Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.): історичний аспе М.М. Зиза 41.3 КБ
Зміни у культурно-духовному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги" Я.А. Федоренко 41.2 КБ
Зміни у складі населення Лівобережної України в другій половині XIX ст. М.Р. Захарків 41.4 КБ
Зміни у соціальному складі сільського населення України (1989 - 2001 рр.) Т.А. Мельничук 36.0 КБ
Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928 - 1933 роках Л.Б. Лехан 35.7 КБ
Знакові функції виробів ткацтва у звичаєво-обрядовій культурі українців О.Г. Босий 20.6 КБ
Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців Карпат Леся Миронівна Горошко 37.3 КБ
Знать Південної Волині на схилі середніх віків. Історико-генеалогічне та історико-географічне дослід В.Д. Собчук 29.9 КБ
Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України І.В. Литвин 36.6 КБ
Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.) А.Д. Копитко 28.3 КБ
Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920 - 1923 рр.) О.Р. Купчик 32.0 КБ
Зовнішня політика Болгарії після першої світової війни (1919 - 1923 рр.) І.М. Пекарєв 39.3 КБ
Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина XIX - початок ХХ ст.) А.М. Шевченко 32.0 КБ
Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний Р.В. Сопівник 35.0 КБ
І.Г.Шульга як історик України Л.М. Товстопят 36.3 КБ