Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Формування шарів поруватого кремнію з високим квантовим виходом фотолюмінесценції - О.І. Даценко
Викладено експериментальні результати дослідження проблеми збільшення ефективності фотолюмінесценції (ФЛ) зразків поруватого кремнію (ПК), вивчення еволюції люмінесцентних властивостей поруватого шару на повітрі. Показано, що введення напружень у кремнієву підкладку перед анодуванням є ефективним методом підвищення квантового виходу ФЛ ПК. Описано методику післяанодної хімічної обробки ПК в HF з наступним окисненням зразків на повітрі, яка дозволяє отримувати зразки з квантовим виходом ФЛ до 20%. Виявлено, що реакції окиснення поруватої структури протікають, переважно, в поверхневому шарі ПК, що пояснює специфіку зміни люмінесцентних властивостей зразків, експонованих на повітрі. Запропоновано на розгляд дві моделі ФЛ поруватої структури: механізм сенсибілізованої ФЛ квантово-розмірного кристаліту, вкрапленого в окисел - сенсибілізатор, та модель збудження і рекомбінації в гетеропереході "кремній - кремнієва сполука". Зроблено висновок, що люмінесцентні властивості ПК є нестабільними і в значній степені залежать від умов зберігання зразків.

Протимікробна дія та біологічна активність нових антисептиків і деяких хінолонів - В.М. Бойко
Викладено експериментальні результати дослідження проблеми збільшення ефективності фотолюмінесценції (ФЛ) зразків поруватого кремнію (ПК), вивчення еволюції люмінесцентних властивостей поруватого шару на повітрі. Показано, що введення напружень у кремнієву підкладку перед анодуванням є ефективним методом підвищення квантового виходу ФЛ ПК. Описано методику післяанодної хімічної обробки ПК в HF з наступним окисненням зразків на повітрі, яка дозволяє отримувати зразки з квантовим виходом ФЛ до 20%. Виявлено, що реакції окиснення поруватої структури протікають, переважно, в поверхневому шарі ПК, що пояснює специфіку зміни люмінесцентних властивостей зразків, експонованих на повітрі. Запропоновано на розгляд дві моделі ФЛ поруватої структури: механізм сенсибілізованої ФЛ квантово-розмірного кристаліту, вкрапленого в окисел - сенсибілізатор, та модель збудження і рекомбінації в гетеропереході "кремній - кремнієва сполука". Зроблено висновок, що люмінесцентні властивості ПК є нестабільними і в значній степені залежать від умов зберігання зразків.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Збройна боротьба проти соціального гніту на півночі Гетьманщини в XVIII ст. Л.П. Дешевенко 45.1 КБ
Збройні Сили Півдня Росії на території України у 1919 р. Ю.В. Рябуха 43.5 КБ
Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років Ю.С. Крикун 40.2 КБ
Звичаєво-правова традиційна культура українців ХІХ - початку ХХ ст. М.В. Гримич 48.7 КБ
Здійснення земельної реформи в Україні (1990 - 2002 рр.): історичні уроки та наслідки В.В. Корнієнко 29.0 КБ
Здобуття незалежності та суспільно-політичний розвиток Хорватії у 1990 - 2005 рр. Є.В. Кузнєцов 33.5 КБ
Зелений рух в Україні: становлення, формування, особливості функціонування І.Г. Коваленко-Чукіна 56.8 КБ
Земельна громада на Харківщині (1917 - 1930 рр.) Г.В. Калініченко 46.3 КБ
Земельна реформа в Україні: еколого-соціальні умови реалізації в історичному контексті (90-і рр. ХХ М.В. Болотських 36.2 КБ
Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х роках В.В. Маковський 28.4 КБ
Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 - 1920 рр. В.П. Малькін 38.3 КБ
Земельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917- - березень 1921 рр.) Ірина Ігорівна Еткіна 35.5 КБ
Земельні громади Кримської АРСР (1922- 1930 рр.) В.В. Бойко 30.7 КБ
Землеробство і тваринництво слов'ян Лівобережжя Дніпра другої половини I тис. н.е. С.А. Горбаненко 31.5 КБ
Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберальног О.А. Редькіна 36.6 КБ
Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917 - 1920 р В.Б. Стецюк 33.4 КБ
Земства Російської імперії: історіографія проблеми (II половина XIX - XX ст.) О.О. Бакуменко 27.5 КБ
Земська добродійність на Катеринославщині 1866 - 1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу К.Л. Шихов 38.5 КБ
Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та природознавча діяльність (60-ті ро Тетяна Олексіївна Гребінник 43.0 КБ
Зимова обрядовість Західного Поділля: давні традиції і сучасний стан Павло Олегович Смоляк 39.6 КБ
Зміна політичної системи Угорщини в 1990 - 1994 роках А.Й. Головач 36.9 КБ
Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст. І.М. Шугальова 34.1 КБ
Зміни в етнічній структурі населення та розвиток поземельних відносин у Волинській губернії другої п О.П. Шмид 58.6 КБ
Зміни в складі населення Донецької області (1959 - 1989 рр.) Г.М. Панчук 20.6 КБ
Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянськ Ю.О. Нікітін 33.3 КБ
Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.): історичний аспе М.М. Зиза 41.3 КБ
Зміни у культурно-духовному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги" Я.А. Федоренко 41.2 КБ
Зміни у складі населення Лівобережної України в другій половині XIX ст. М.Р. Захарків 41.4 КБ
Зміни у соціальному складі сільського населення України (1989 - 2001 рр.) Т.А. Мельничук 36.0 КБ
Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928 - 1933 роках Л.Б. Лехан 35.7 КБ
Знакові функції виробів ткацтва у звичаєво-обрядовій культурі українців О.Г. Босий 20.6 КБ
Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців Карпат Леся Миронівна Горошко 37.3 КБ
Знать Південної Волині на схилі середніх віків. Історико-генеалогічне та історико-географічне дослід В.Д. Собчук 29.9 КБ
Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України І.В. Литвин 36.6 КБ
Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.) А.Д. Копитко 28.3 КБ
Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920 - 1923 рр.) О.Р. Купчик 32.0 КБ
Зовнішня політика Болгарії після першої світової війни (1919 - 1923 рр.) І.М. Пекарєв 39.3 КБ
Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина XIX - початок ХХ ст.) А.М. Шевченко 32.0 КБ
Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний Р.В. Сопівник 35.0 КБ
І.Г.Шульга як історик України Л.М. Товстопят 36.3 КБ