Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичне моделювання дифузійного перенесення тепла і маси у середовищах з тонкими покриттями та в - Л.М. Дяконюк
З використанням варіаційного підходу побудовано математичну модель нестаціонарного процесу дифузії у середовищах з тонкими покриттями та включеннями. Для врахування малих товщин окремих шарів застосовано гетерогенний підхід, який передбачає зниження вимірності ключових рівнянь математичної моделі в областях тонких включень. Сформульовано варіаційну задачу та досліджено питання коректності її розв'язку. Розроблено числову схему дослідження описаних задач, яка базується на застосуванні напіваналітичного методу скінченних елементів для дискретизації варіаційної задачі стосовно просторових змінних та різницевої схеми Кранка - Ніколсона для дискретизації за часом.

Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічни - М.І. Захаренко
З використанням варіаційного підходу побудовано математичну модель нестаціонарного процесу дифузії у середовищах з тонкими покриттями та включеннями. Для врахування малих товщин окремих шарів застосовано гетерогенний підхід, який передбачає зниження вимірності ключових рівнянь математичної моделі в областях тонких включень. Сформульовано варіаційну задачу та досліджено питання коректності її розв'язку. Розроблено числову схему дослідження описаних задач, яка базується на застосуванні напіваналітичного методу скінченних елементів для дискретизації варіаційної задачі стосовно просторових змінних та різницевої схеми Кранка - Ніколсона для дискретизації за часом.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Доробок вчених та інженерів Полтавщини у розвитку аерокосмічної галузі у ХХ столітті Ірина Олександрівна Пістоленко 87.5 КБ
Досвід реалізації зовнішньої політики Федеративної Республіки Німеччина (1990 - 2005 рр.) В.А. Степанов 36.3 КБ
Дослідження історії Росії в Історичному товаристві Нестора-літописця (1827 - 1931 рр.) Л.В. Губицький 31.1 КБ
Дослідження історії України в польській історіографії кінця XIX - початку XX століття О.В. Руда 31.3 КБ
Дослідження історії України в Українському Вільному Університеті (1921 - 1991) О.Я. Гаранін 35.0 КБ
Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872 - К.К. Крайній 28.7 КБ
Духовна консисторія в системі управління Київської Митрополії 1721 - 1786 рр. (кадрове наповнення та О.Б. Прокоп'юк 37.1 КБ
Духовні християни в Україні наприкінці XVIII - у першій половині XIX століть Т.В. Нагорна 44.6 КБ
Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни С.Ю. Бабенко 30.9 КБ
Еволюція британського колоніалізму (1914 - 1921 рр.) Г.В. Сталовєрова 36.0 КБ
Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905 - 1917 рр.) О.В. Зінченко 52.5 КБ
Еволюція економічної політики Федеративної Народної Республіки Югославії (1947 - 1961 рр.) Ю.В. Шахін 41.9 КБ
Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VІ - ХІ ст. Л.А. Кушинська 28.2 КБ
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст. П.С. Олешко 29.3 КБ
Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1985 - 1991 рр. Є.В. Іванов 30.5 КБ
Еволюція історичного краєзнавства на Середньому Подніпров'ї (1991 - 2002 рр.) В.П. Таборанський 34.0 КБ
Еволюція королівської влади та управління в Англії при ранніх Тюдорах О.М. Маклюк 32.6 КБ
Еволюція ліберального руху в 1971 - 2003 рр. О.І. Кубракова 44.4 КБ
Еволюція наукової думки в техніці електрокомунікацій України (кінець XIX - XX ст.) О.М. Нікітчин 626.1 КБ
Еволюція наукової думки про картографування грунтів України О.В. Ковтун 53.3 КБ
Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації А.П. Бутенко 35.1 КБ
Еволюція соціальної структури та майновий стан населення Переяслава (1648 - 1785 рр.) В.А. Лоха 40.1 КБ
Еволюція створення машин з переробки зерна на корм в Україні Л.О. Сторожук 37.6 КБ
Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках ХХ ст.) Т.М. Коваль 30.3 КБ
Еволюція трудових відносин на селі в добу непу О.В. Десятніков 34.3 КБ
Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах Першої світової війни та Української революції В.В. Перепадя 34.5 КБ
Екологічний вимір землеробства в Україні (60 - 80-і рр. ХХ ст.) С.А. Морозова 43.5 КБ
Економіка населення Південно-Східної Європи (XI - початок VI тис. до н.е.) Д.В. Кіосак 32.7 КБ
Економічна та соціокультурна сфера українського села у Східній Галичині (1919 - 1939 рр.) Н.Ж. Коростіль 114.7 КБ
Економічний розвиток вірменських колоній в Галичині, на Поділлі та Буковині в ХІV-ХІХ ст. О.Л. Осіпян 22.1 КБ
Експансія і демократія: еволюція британського суспільства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) І.В. Грицьких 55.6 КБ
Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст. Т.О. Ярошенко 50.3 КБ
Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793 - Ю.М. Войтенко 181.6 КБ
Еміграція з Буковини (60-ті рр. XIX - початок ХХ ст.) Г.В. Чайка 32.8 КБ
Еміграція з Західної України. 1919 - 1939 С.П. Качараба 55.3 КБ
Етнічна історія Криму у ранньому залізному віці І.М. Храпунов 74.7 КБ
Етнічна історія стародавнього Еламу (V - cередина I тис. до н.е.) В.А. Храновський 37.1 КБ
Етнічна історія Східного Криму (друга половина ІІІ - середина VІІ ст.) О.В. Зінько 53.0 КБ
Етнічна ситуація в Південно-Західному Криму на межі античності та середньовіччя (III - середина VI с С.В. Ушаков 26.0 КБ
Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців Ю.Р. Сілецький 39.6 КБ
Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1 Л.Д. Якубова 61.8 КБ
Етнографічна діяльність Бориса Грінченка Н.Л. Родінова 33.5 КБ
Етнографічне музейництво Півдня України: історична та регіональна своєрідність, сучасні тенденції Т.В. Величко 63.5 КБ
Етноконфесійні процеси в Автономній Республіці Крим Ю.С. Гранат 49.0 КБ
Етноконфесійні процеси в Галичині (1919-1939 рр.) Лідія Богданівна Пунько 58.1 КБ
Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині XX - на початку XXI століть М.В. Воропай 39.7 КБ
Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля (кінець XIX - 30-і роки XX ст.) Л.П. Булгакова 31.0 КБ
Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921 - 1939 рр.) В.В. Загоруйко 50.5 КБ
Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40 - 10 тис. років тому) Г.В. Індиченко 27.6 КБ
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. Л.В. Панасюк 26.2 КБ
Етнополітична історія населення Карпато-Причорноморських земель (друга половина XI - перша половина C. М. Вегерчук 36.2 КБ
Етнополітичний розвиток русинів-українців Закарпаття (друга половина XVIII ст. - 1867 р.) Марія Юріївна Кашка 84.4 КБ
Етнополітичні процеси на Лемківщині (90-ті рр. ХІХ-30-ті рр. ХХ ст.) Ігор Дмитрович Любчик 35.8 КБ
Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40 - 80-х рр. XX ст. О.О. Малець 37.0 КБ
Етнополітичні та національно-культурні процеси на Гуцульщині в контексті становлення української нац П.Л. Костючок 34.7 КБ
Етносоціальний розвиток дрібної шляхти в Галичині (1772 - 1914 рр.) Л.В. Сливка 37.7 КБ
Етносоціальний розвиток міста Винники з часу Другої світової війни до наших днів (1944 - 1999) З.М. Комаринська 28.5 КБ
Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-х - 50-ті роки ХХ ст.) В.В. Гулай 1.7 КБ
Етносоціальні процеси в південних староствах Київського воєводства (друга половина XVI - перша полов К.В. Івангородський 47.3 КБ
Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу в XX ст. Р.І. Хаялі 73.3 КБ
Євреї в Донбасі (20 - 30-ті роки XX ст.) О.Ю. Сучкова 59.0 КБ
Євреї України в 1921 - 1929 рр. О.В. Козерод 74.2 КБ
Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття) В.О. Доценко 37.9 КБ
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.) А.В. Морозова 38.8 КБ
Єврейське населення Південно-Східної України. 1861 - 1917 рр. В.В. Гончаров 44.0 КБ
Європейська і євроатлантична інтеграція України: загальнонаціональний та регіональний виміри (1991 - І.Я. Тодоров 79.7 КБ
Європейська інтеграція країн Балтії (1991 - 2004 рр.) В.М. Завадський 42.9 КБ
Європейська політика Великої Британії у 1863 - 1878 роках К.А. Черевик 39.3 КБ
Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст. С.О. Сєряков 47.1 КБ
Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаб М.М. Дараган 33.8 КБ
Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900 - 1914 рр.) В.Б. Молчанов 29.6 КБ
Життєвий шлях і науковий доробок А.П.Ковалівського (1895-1969 рр.) Н.М. Малиновська 39.4 КБ
Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського (1907 - 1945 рр.) О.М. Филь 33.9 КБ
Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821 - 1878 рр.) Р.П. Левінець 29.2 КБ
Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцьког О.О. Дудко 37.5 КБ
Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К.Рє Р.І. Філіппенко 41.8 КБ
Жінка в українській селянській сім'ї другої половини XIX - початку ХХ століття: гендерні аспекти О.Р. Кісь 33.1 КБ
Жінки в історії української культури другої половини XX століття О.В. Стяжкіна 76.5 КБ
Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік О.В. Оніщенко 39.4 КБ
Жінки Донбасу у громадсько-політичному житті в середині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст. Альбіна Вікторівна Новгородська 38.0 КБ
Жінки та індустріалізація в Україні (1929 - 1938 рр.) О.О. Кривуля 2.5 КБ
Жінки у становленні державного піклування і громадської благодійності на європейському півдні Російс С.А. Накаєва 29.6 КБ
Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця XVIII ст. до 1920 р. (проблема до Н.Б. Ніколаєва 26.0 КБ
Жіноча середня освіта в Україні (XIX - початок XX ст.) Т.В. Сухенко 31.5 КБ
Жіночі навчальні заклади у м.Києві (1861 - 1920 рр.) В.В. Вірченко 36.7 КБ
Жрецтво в соціальній структурі Єгипту доби Давнього Царства О.О. Романова 38.9 КБ
Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (II ст. до н.е. - I ст. н.е.) Г.М. Казакевич 34.9 КБ
Журнал "Краєзнавство" та його роль у розвитку історичних регіональних досліджень 1920 - 1930-х рр. В.В. Бездрабко 28.2 КБ
З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874-1918 рр.) Ірина Олександрівна Шандра 39.5 КБ
Забезпечення регіональних органів управління ситуативною інформацією: бібліографознавчий підхід Ю.М. Марчук 32.2 КБ
Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил (1914 - 1916 рр.) П.М. Лепісевич 30.8 КБ
Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої пол С.Д. Сворак 36.9 КБ
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.) Н.Г. Красножон 31.6 КБ
Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. І.І. Ніколіна 41.0 КБ
Загальноросійські партії есерів і меншовиків в українській національно-демократичній революції 1917 Г.О. Лебедєва 42.0 КБ
Закарпаття в системі міждержавних відносин України і Угорської Республіки (1991 - 2004 рр.) І.І. Бабинець 40.4 КБ
Закарпаття в складі Чехословаччини: міжконфесійні відносини у 1919-1929 рр. М.В. Делеган 31.1 КБ
Законодавче регулювання поземельних відносин та його соціальні наслідки для Правобережної України (1 С.О. Борисевич 83.3 КБ
Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті трансформації соціуму (90-ті роки ХХ - початок В.М. Пекарчук 31.8 КБ
Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції нар В.М. В'ятрович 29.6 КБ
Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) І.В. Толокньов 33.3 КБ
Заможне селянство в сільськогосподарській кооперації України (1921 - 1929 рр.): соціально-економічни В.Є. Паскаленко 32.2 КБ
Заможне селянство України в умовах непу В.М. Лазуренко 42.1 КБ
Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті ХVІІІ - початку ХІХ століття В.К. Козирєв 27.4 КБ
Запорозький зимівник в соціально-економічному розвитку Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.) Олександр Леонтійович Олійник 47.1 КБ
Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944 - 1953рр.) П.В. Когут 37.3 КБ
Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на п Ю.П. Волосник 58.3 КБ
Зарубіжна історіографія українського націонал- комунізму Ярослав Олександрович Потапенко 30.8 КБ
Зарубіжні зв'язки українських громадських організацій Галичини у 20-30-ті роки ХХ ст. М.Я. Сенюк 39.4 КБ
Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII - XVIII ст І.Ю. Бровченко 41.7 КБ
Заснування і діяльність монастирів Чину Святого Василія Великого на Закарпатті (1733-1950 роки) Віктор Васильович Кічера 50.2 КБ
Західна Україна і голодомор 1932-1933 рр.: морально-політична і матеріальна допомога населенню УСРР Ярослав Богданович Папуга 34.0 КБ
Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 - 1939 О.С. Рубльов 67.3 КБ
Західноукраїнські землі в 1939 - 1941 рр.: історіографічний аналіз Т.І. Гуменюк 39.6 КБ
Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інформатизації суспільства І.О. Бондаренко 59.3 КБ