Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Історичні науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Локальні часи та узагальнені адитивні функціонали від броунівського руху - В.В. Бакун
Надано означення узагальненого випадкового відображення та узагальненого адитивного однорідного функціоналу. Знайдено достатні умови відтворення узагальненого адитивного однорідного функціоналу за його характеристикою. Наведено умови збіжності узагальнених адитивних функціоналів залежно від збіжності характеристик.

Адаптивні зміни активності гідролаз органів травлення курей за дії аліментарних чинників - Ю.Я. Пасічна
Надано означення узагальненого випадкового відображення та узагальненого адитивного однорідного функціоналу. Знайдено достатні умови відтворення узагальненого адитивного однорідного функціоналу за його характеристикою. Наведено умови збіжності узагальнених адитивних функціоналів залежно від збіжності характеристик.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881 - 1962 рр.) В.Г. Кириченко 40.3 КБ
Державницький напрям української історіографії 1920 - 1930-х рр. Ю.О. Лєбєдєва 34.1 КБ
Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735 - І.В. Севастьянова 56.5 КБ
Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукр І.І. Дробот 56.0 КБ
Державно-церковні відносини в радянській Україні (1917 - 1930-ті роки) А.М. Киридон 63.9 КБ
Державотворчий процес в Україні 1991 - 2004 років (на матеріалах періодики Заходу) Р.А. Офіцинський 68.6 КБ
Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні 1917-1920 рр: історичний аспект О.М. Грибенко 38.5 КБ
Державотворчі процеси на Волині в добу гетьманату П.Скоропадського І.Ю. Козинець 51.8 КБ
Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. Олеся Олександрівна Стасюк 38.3 КБ
Джадидистська реформа просвіти кримських татар (межа XIX - XX ст.) В.Ю. Ганкевич 61.3 КБ
Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан, збереження, інформативне наповнення, класифік Ю.В. Легун 58.0 КБ
Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Рес В.І. Пилипів 27.2 КБ
Джерела з історії видавничої діяльності М.Грушевського в Києві (1907 - 1914 рр.) І.В. Ткаченко 34.4 КБ
Джерела з історії відкупів півдня України останньої чверті XVIII - початку XIX століття С.М. Білівненко 37.4 КБ
Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 - 1775) І.Л. Синяк 35.9 КБ
Джерела з історії мережі ОУН(б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій полов В.М. Ковальчук 46.0 КБ
Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770 - 1791 рр.) Р.Л. Молдавський 32.5 КБ
Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст. С.В. Таранець 33.7 КБ
Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні Людмила Іванівна Ладига 52.6 КБ
Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть І.С. Михальський 53.3 КБ
Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII - 1853 р. В.М. Константінова 33.5 КБ
Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття А.В. Бойко 48.7 КБ
Джерела про Устима Кармалюка та опришківство на Поділлі (1813- 1835) Валерій Васильович Дячок 31.2 КБ
Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів О.В. Косенко 32.8 КБ
Динаміка національного складу населення Одеської області (1959 - 1989 рр.) Ю.Ю. Богуславська 34.8 КБ
Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період О.А. Дудяк 35.3 КБ
Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХІХ Л.Г. Білоусова 45.2 КБ
Дипломатичне протиборство представництв УСРР та УНР у Німеччині (1921 - 1922 рр.) Ю.Б. Нетреба 37.5 КБ
Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921 - 1923 рр. О.В. Гісем 85.5 КБ
Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття А.Г. Зінченко 28.2 КБ
Дитяча праця у промисловості Англії першої половини XIX століття О.Г. Широкова-Мурараш 21.7 КБ
Дитячі будинки Донбасу у 1943 - 1965 роках М.О. Соловей 55.4 КБ
Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ - початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культ І.М. Щербак 33.1 КБ
Діяльність А.А.Абрагамсона (1854 - 1924) в галузі транспорту і комунального господарства України (кі В.В. Обуховський 43.3 КБ
Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793-1914 рр.) А.Ю. Скрипник 62.7 КБ
Діяльність академіка В.Г.Дроботька в контексті розвитку мікробіологічної науки в Україні (1885 - 196 Ю.М. Берегова 31.8 КБ
Діяльність академіка В.Я.Юр'єва в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні В.М. Ожерельєва 41.7 КБ
Діяльність академіка М.В. Рево (1889 - 1962) у контексті розвитку мікробіології в Україні Н.О. Баранкова 67.3 КБ
Діяльність академіка О.М.Нікольського (1858-1942) в контексті розвитку біологічної науки Михайло Миколайович Рогожа 36.0 КБ
Діяльність академіка О.Н.Соколовського (1884 - 1959 рр.) у контексті розвитку сільськогосподарської Н.М. Новосад 53.6 КБ
Діяльність академіка П.М.Василенка в контексті розвитку землеробської механіки в Україні О.П. Деркач 91.6 КБ
Діяльність академіка П.П.Сушкіна в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХІХ - перша О.А. Слободиська 38.2 КБ
Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.) І.Г. Романченко 37.1 КБ
Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні XX століття О.С. Симчишин 33.4 КБ
Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 - 19 О.П. Безносюк 176.1 КБ
Діяльність вищих закладів освіти України з підготовки фахівців історичного профілю у 90-ті роки ХХ с Г.В. Мишечкін 32.7 КБ
Діяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії в роки першої сві Т.В. Тканко 52.6 КБ
Діяльність воєнних нарад України в 1920 - 1924 роках (на матеріалах південних губерній) Д.В. Архірейський 22.8 КБ
Діяльність ВЧК на Півдні України в період революції та громадянської війни. 1917-1922 рр. І.М. Шкляєв 22.9 КБ
Діяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького ре Ю.С. Степанчук 48.6 КБ
Діяльність Д.І.Журавського (1821 - 1891) в контексті розвитку залізничного транспорту Б.І. Танасійчук 36.6 КБ
Діяльність демократичної опозиції в Польщі у 70-х роках ХХ ст. Я.Г. Нападій 37.2 КБ
Діяльність державних і громадських організацій Франції по збереженню культурної спадщини (1991 - 200 О.В. Надирова 42.1 КБ
Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941-1951 рр.): Євген Спиридонович Максимчук 36.6 КБ
Діяльність Державної митниці Донбасу по зміцненню національного суверенітету України 1991 - 1997 рр. М.У. Конончук 22.6 КБ
Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.) Р.Ю. Васковський 28.7 КБ
Діяльність жіночих рад Донбасу (1920 - 1933 рр.) Л.В. Кушнір 46.5 КБ
Діяльність земств Правобережної України (1911 - 1920 рр.) І.Г. Верховцева 29.4 КБ
Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX - на по О.О. Петров 37.0 КБ
Діяльність І.А.Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина XX ст.) В.П. Шуманський 30.6 КБ
Діяльність І.І.Шмальгаузена в контексті розвитку біологічної та сільськогосподарської науки ХХ столі Л.І. Демкович 34.1 КБ
Діяльність Й.К.Пачоського в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХIХ - перша половин О.П. Безлуцька 34.8 КБ
Діяльність київської історико-економічної школи М.В.Довнар-Запольського (1901-1919 рр.) Дмитро Олександрович Карпусь 43.2 КБ
Діяльність Львівського Ставропігійського інституту (кінець XVIII - 60-і рр. XIX ст.) І.В. Орлевич 38.8 КБ
Діяльність М.А.Белелюбського (1845-1922) в контексті розвитку транспортної науки і техніки (кінець Х Тетяна Федорівна Демченко 75.8 КБ
Діяльність Миколи Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець XIX - початок XX ст.) Ю.В. Дятлов 32.3 КБ
Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. Л.П. Ругаль 47.7 КБ
Діяльність міжнародних організацій у справах біженців у країнах Західної Європи (20 - 90-ті роки XXс О.В. Міхасюта 35.2 КБ
Діяльність міліції Донбасу (друга половина 60-х- 70-х рр. ХХ сторіччя): історичний досвід Г.О. Червоненко 38.1 КБ
Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.) Є.В. Зозуля 40.4 КБ
Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 - 1922 рр. В.В. Кабачек 44.6 КБ
Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917 - 1920 рр.: соціально-ек О.В. Господаренко 32.8 КБ
Діяльність місцевих органів влади Причорноморського регіону України з розвитку міжнародного економіч О.О. Сечковський 36.1 КБ
Діяльність місцевих органів радянської влади Подільської губернії у 1920 - 1925 роках Н.П. Кузьмінець 38.8 КБ
Діяльність Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997 - 2002 рр.) С.Л. Овсієнко ???
Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в проц О.А. Шановська 34.9 КБ
Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році Н.В. Кришина 28.8 КБ
Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки XX століття І.О. Гончаренко 44.5 КБ
Діяльність органів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921 - 1925 рр. В.В. Прохоров 42.0 КБ
Діяльність органів державної влади в галузі жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні друго Т.В. Тронько 31.2 КБ
Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939 - 1946 роках. Історико-правовий аспект В.В. Ковалик 218.5 КБ
Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785 - 1870 рр. О.В. Черемісін 32.6 КБ
Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної Л.О. Цибуленко 31.5 КБ
Діяльність органів юстиції України в умовах здійснення політики колективізації на селі (1928 - 1933 І.В. Субочєв 34.0 КБ
Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941 - 1955 рр. В.М. Жилюк 34.5 КБ
Діяльність П.М.Бучинського в контексті розвитку біологічної науки та освіти І.Б. Вашеняк 42.0 КБ
Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці XIX - на початку О.П. Кривобок 37.9 КБ
Діяльність професора Б.Г.Іваницького в контексті розвитку агролісомеліоративної дослідної справи в У О.П. Басун 33.3 КБ
Діяльність професора П.В.Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти С.Д. Коваленко 42.9 КБ
Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907 - 1914 рр.) Н.М. Мартиненко 45.9 КБ
Діяльність С.О. Макарова в контексті розвитку науки і техніки Г.І. Давидовська 47.9 КБ
Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905 - 190 Н.О. Сіталова 43.7 КБ
Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ - на початку ХХ століття Н.О. Котова 31.2 КБ
Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868 - 1921 рр.) Р.М. Гарат 28.4 КБ
Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті Л.І. Бадєєва 37.3 КБ
Діяльність українських націонал-комуністів (1918 - 1920 рр.) В.І. Огієнко 30.4 КБ
Діяльність українських національних партій на Волині у міжвоєнний період Я.П. Цецик 32.2 КБ
Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917 Н.О. Бондар 48.9 КБ
Діяльність української діаспори по відзначенню тисячоліття хрещення Руси - України (кін. 70-х - 80-т Ю.В. Недужко 41.6 КБ
Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в українській де Н.О. Савчук 41.5 КБ
Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників О.Є. Матвійчук 31.6 КБ
Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму І.В. Шліхта 36.2 КБ
Дмитро Маркович в кооперативному та громадсько-політичному житті України (друга половина XIX - почат В.П. Рекрут 173.9 КБ
Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921 - 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополі С.І. Гнот 34.1 КБ
Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок О.М. Донік 32.7 КБ
Документ і книга в системі соціальних комунікацій Г.М. Швецова 52.6 КБ
Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю.Брайчевського (1924 - 2001) О.П. Бодак 36.3 КБ
Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання Л.М. Діденко 36.6 КБ
Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та І.О. Петрова 36.2 КБ
Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупова Н.Г. Кашеварова 37.6 КБ
Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні Я.О. Бондарчук 29.9 КБ
Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920 - 1934 рр., як історичне джерело Г.Ю. Каніщев 27.2 КБ
Домініканський орден у Центрально-Східній Європі в ХІІІ - першій половині ХV ст. М.І. Чорний 30.8 КБ
Домініканські монастирі Волині кінця XVI - початку XIX ст.: інституційні засади, соціосередовище та Н.О. Сінкевич 37.9 КБ
Донецько-Криворізька радянська республіка: історико-політичний аспект О.О. Поплавський 58.5 КБ