Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Історичні науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Задачі евклідової комбінаторної оптимізації на поліпереставленнях та методи їх розв'язування - Наталія Гавриілівна Романова


Аміди каліксаренкарбонових кислот. Синтез та властивості - М.А. Клячина
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881 - 1962 рр.) В.Г. Кириченко 40.3 КБ
Державницький напрям української історіографії 1920 - 1930-х рр. Ю.О. Лєбєдєва 34.1 КБ
Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735 - І.В. Севастьянова 56.5 КБ
Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукр І.І. Дробот 56.0 КБ
Державно-церковні відносини в радянській Україні (1917 - 1930-ті роки) А.М. Киридон 63.9 КБ
Державотворчий процес в Україні 1991 - 2004 років (на матеріалах періодики Заходу) Р.А. Офіцинський 68.6 КБ
Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні 1917-1920 рр: історичний аспект О.М. Грибенко 38.5 КБ
Державотворчі процеси на Волині в добу гетьманату П.Скоропадського І.Ю. Козинець 51.8 КБ
Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. Олеся Олександрівна Стасюк 38.3 КБ
Джадидистська реформа просвіти кримських татар (межа XIX - XX ст.) В.Ю. Ганкевич 61.3 КБ
Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан, збереження, інформативне наповнення, класифік Ю.В. Легун 58.0 КБ
Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Рес В.І. Пилипів 27.2 КБ
Джерела з історії видавничої діяльності М.Грушевського в Києві (1907 - 1914 рр.) І.В. Ткаченко 34.4 КБ
Джерела з історії відкупів півдня України останньої чверті XVIII - початку XIX століття С.М. Білівненко 37.4 КБ
Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 - 1775) І.Л. Синяк 35.9 КБ
Джерела з історії мережі ОУН(б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій полов В.М. Ковальчук 46.0 КБ
Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770 - 1791 рр.) Р.Л. Молдавський 32.5 КБ
Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст. С.В. Таранець 33.7 КБ
Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні Людмила Іванівна Ладига 52.6 КБ
Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть І.С. Михальський 53.3 КБ
Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII - 1853 р. В.М. Константінова 33.5 КБ
Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття А.В. Бойко 48.7 КБ
Джерела про Устима Кармалюка та опришківство на Поділлі (1813- 1835) Валерій Васильович Дячок 31.2 КБ
Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів О.В. Косенко 32.8 КБ
Динаміка національного складу населення Одеської області (1959 - 1989 рр.) Ю.Ю. Богуславська 34.8 КБ
Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період О.А. Дудяк 35.3 КБ
Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХІХ Л.Г. Білоусова 45.2 КБ
Дипломатичне протиборство представництв УСРР та УНР у Німеччині (1921 - 1922 рр.) Ю.Б. Нетреба 37.5 КБ
Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921 - 1923 рр. О.В. Гісем 85.5 КБ
Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття А.Г. Зінченко 28.2 КБ
Дитяча праця у промисловості Англії першої половини XIX століття О.Г. Широкова-Мурараш 21.7 КБ
Дитячі будинки Донбасу у 1943 - 1965 роках М.О. Соловей 55.4 КБ
Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ - початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культ І.М. Щербак 33.1 КБ
Діяльність А.А.Абрагамсона (1854 - 1924) в галузі транспорту і комунального господарства України (кі В.В. Обуховський 43.3 КБ
Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793-1914 рр.) А.Ю. Скрипник 62.7 КБ
Діяльність академіка В.Г.Дроботька в контексті розвитку мікробіологічної науки в Україні (1885 - 196 Ю.М. Берегова 31.8 КБ
Діяльність академіка В.Я.Юр'єва в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні В.М. Ожерельєва 41.7 КБ
Діяльність академіка М.В. Рево (1889 - 1962) у контексті розвитку мікробіології в Україні Н.О. Баранкова 67.3 КБ
Діяльність академіка О.М.Нікольського (1858-1942) в контексті розвитку біологічної науки Михайло Миколайович Рогожа 36.0 КБ
Діяльність академіка О.Н.Соколовського (1884 - 1959 рр.) у контексті розвитку сільськогосподарської Н.М. Новосад 53.6 КБ
Діяльність академіка П.М.Василенка в контексті розвитку землеробської механіки в Україні О.П. Деркач 91.6 КБ
Діяльність академіка П.П.Сушкіна в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХІХ - перша О.А. Слободиська 38.2 КБ
Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.) І.Г. Романченко 37.1 КБ
Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні XX століття О.С. Симчишин 33.4 КБ
Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 - 19 О.П. Безносюк 176.1 КБ
Діяльність вищих закладів освіти України з підготовки фахівців історичного профілю у 90-ті роки ХХ с Г.В. Мишечкін 32.7 КБ
Діяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії в роки першої сві Т.В. Тканко 52.6 КБ
Діяльність воєнних нарад України в 1920 - 1924 роках (на матеріалах південних губерній) Д.В. Архірейський 22.8 КБ
Діяльність ВЧК на Півдні України в період революції та громадянської війни. 1917-1922 рр. І.М. Шкляєв 22.9 КБ
Діяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького ре Ю.С. Степанчук 48.6 КБ
Діяльність Д.І.Журавського (1821 - 1891) в контексті розвитку залізничного транспорту Б.І. Танасійчук 36.6 КБ
Діяльність демократичної опозиції в Польщі у 70-х роках ХХ ст. Я.Г. Нападій 37.2 КБ
Діяльність державних і громадських організацій Франції по збереженню культурної спадщини (1991 - 200 О.В. Надирова 42.1 КБ
Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941-1951 рр.): Євген Спиридонович Максимчук 36.6 КБ
Діяльність Державної митниці Донбасу по зміцненню національного суверенітету України 1991 - 1997 рр. М.У. Конончук 22.6 КБ
Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р.-квітень 1919 р.) Р.Ю. Васковський 28.7 КБ
Діяльність жіночих рад Донбасу (1920 - 1933 рр.) Л.В. Кушнір 46.5 КБ
Діяльність земств Правобережної України (1911 - 1920 рр.) І.Г. Верховцева 29.4 КБ
Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX - на по О.О. Петров 37.0 КБ
Діяльність І.А.Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина XX ст.) В.П. Шуманський 30.6 КБ
Діяльність І.І.Шмальгаузена в контексті розвитку біологічної та сільськогосподарської науки ХХ столі Л.І. Демкович 34.1 КБ
Діяльність Й.К.Пачоського в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХIХ - перша половин О.П. Безлуцька 34.8 КБ
Діяльність київської історико-економічної школи М.В.Довнар-Запольського (1901-1919 рр.) Дмитро Олександрович Карпусь 43.2 КБ
Діяльність Львівського Ставропігійського інституту (кінець XVIII - 60-і рр. XIX ст.) І.В. Орлевич 38.8 КБ
Діяльність М.А.Белелюбського (1845-1922) в контексті розвитку транспортної науки і техніки (кінець Х Тетяна Федорівна Демченко 75.8 КБ
Діяльність Миколи Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець XIX - початок XX ст.) Ю.В. Дятлов 32.3 КБ
Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943 - 1945 рр. Л.П. Ругаль 47.7 КБ
Діяльність міжнародних організацій у справах біженців у країнах Західної Європи (20 - 90-ті роки XXс О.В. Міхасюта 35.2 КБ
Діяльність міліції Донбасу (друга половина 60-х- 70-х рр. ХХ сторіччя): історичний досвід Г.О. Червоненко 38.1 КБ
Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.) Є.В. Зозуля 40.4 КБ
Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 - 1922 рр. В.В. Кабачек 44.6 КБ
Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917 - 1920 рр.: соціально-ек О.В. Господаренко 32.8 КБ
Діяльність місцевих органів влади Причорноморського регіону України з розвитку міжнародного економіч О.О. Сечковський 36.1 КБ
Діяльність місцевих органів радянської влади Подільської губернії у 1920 - 1925 роках Н.П. Кузьмінець 38.8 КБ
Діяльність Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997 - 2002 рр.) С.Л. Овсієнко ???
Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в проц О.А. Шановська 34.9 КБ
Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році Н.В. Кришина 28.8 КБ
Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки XX століття І.О. Гончаренко 44.5 КБ
Діяльність органів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921 - 1925 рр. В.В. Прохоров 42.0 КБ
Діяльність органів державної влади в галузі жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні друго Т.В. Тронько 31.2 КБ
Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939 - 1946 роках. Історико-правовий аспект В.В. Ковалик 218.5 КБ
Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785 - 1870 рр. О.В. Черемісін 32.6 КБ
Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної Л.О. Цибуленко 31.5 КБ
Діяльність органів юстиції України в умовах здійснення політики колективізації на селі (1928 - 1933 І.В. Субочєв 34.0 КБ
Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941 - 1955 рр. В.М. Жилюк 34.5 КБ
Діяльність П.М.Бучинського в контексті розвитку біологічної науки та освіти І.Б. Вашеняк 42.0 КБ
Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці XIX - на початку О.П. Кривобок 37.9 КБ
Діяльність професора Б.Г.Іваницького в контексті розвитку агролісомеліоративної дослідної справи в У О.П. Басун 33.3 КБ
Діяльність професора П.В.Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти С.Д. Коваленко 42.9 КБ
Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907 - 1914 рр.) Н.М. Мартиненко 45.9 КБ
Діяльність С.О. Макарова в контексті розвитку науки і техніки Г.І. Давидовська 47.9 КБ
Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905 - 190 Н.О. Сіталова 43.7 КБ
Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ - на початку ХХ століття Н.О. Котова 31.2 КБ
Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868 - 1921 рр.) Р.М. Гарат 28.4 КБ
Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті Л.І. Бадєєва 37.3 КБ
Діяльність українських націонал-комуністів (1918 - 1920 рр.) В.І. Огієнко 30.4 КБ
Діяльність українських національних партій на Волині у міжвоєнний період Я.П. Цецик 32.2 КБ
Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917 Н.О. Бондар 48.9 КБ
Діяльність української діаспори по відзначенню тисячоліття хрещення Руси - України (кін. 70-х - 80-т Ю.В. Недужко 41.6 КБ
Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в українській де Н.О. Савчук 41.5 КБ
Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників О.Є. Матвійчук 31.6 КБ
Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму І.В. Шліхта 36.2 КБ
Дмитро Маркович в кооперативному та громадсько-політичному житті України (друга половина XIX - почат В.П. Рекрут 173.9 КБ
Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921 - 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополі С.І. Гнот 34.1 КБ
Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок О.М. Донік 32.7 КБ
Документ і книга в системі соціальних комунікацій Г.М. Швецова 52.6 КБ
Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю.Брайчевського (1924 - 2001) О.П. Бодак 36.3 КБ
Документальні фонди музеїв Київщини: історія формування, склад, організація, використання Л.М. Діденко 36.6 КБ
Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та І.О. Петрова 36.2 КБ
Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупова Н.Г. Кашеварова 37.6 КБ
Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні Я.О. Бондарчук 29.9 КБ
Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920 - 1934 рр., як історичне джерело Г.Ю. Каніщев 27.2 КБ
Домініканський орден у Центрально-Східній Європі в ХІІІ - першій половині ХV ст. М.І. Чорний 30.8 КБ
Домініканські монастирі Волині кінця XVI - початку XIX ст.: інституційні засади, соціосередовище та Н.О. Сінкевич 37.9 КБ
Донецько-Криворізька радянська республіка: історико-політичний аспект О.О. Поплавський 58.5 КБ