Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Історичні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicinde - О.В. Пучков
Вивчено морфологію личинок стрибунів світу, що дало змогу розробити засади для повноцінних досліджень філогенії та систематики світової фауни жуків-стрибунів. Описано личинки 42-х видів з 10-ти родів. Переописано - близько 20-ти родів і підродів, особливо з ряду найбільш проблематичних у таксономічному відношенні, уточнено діагностику всіх відомих личинок стрибунів і виявлено комплекс нових (філогенетично і систематично) важливих ознак. Уперше, на підставі ознак личинок обгрунтовано та підтверджено систематичний статус жуків-стрибунів як родини підряду Adephaga. З використанням морфології личинок уперше розглянуто філогенетичні відносини жуків-стрибунів та виявлено необхідність ряду таксономічних змін. На підставі комплексу даних стосовно личинок та імаго проведено ревізію Cicindelidae зі зміною статусу деяких таксонів, особливо в трибі Megacephalini. Виділено дві нові підтриби, змінено таксономічний статус одної триби та відновлено одну трибу. У межах підтриби Cicindelina Палеарктики обгрунтовано виділення одного нового роду, двох нових груп видів і уточнено межі трьох інших груп видів. Уперше складено найбільш повні таблиці для визначення личинок стрибунів (усіх триб, підтриб і основних родів) світової фауни, а також багатьох родів, підродів і видів підтриби Cicindelina Палеарктики. Уточнено видовий склад даної підтриби та складено найбільш повний каталог, що нараховує 210 видів і 360 підвидів з 22-х родів, з докладними даними всіх морф і аберацій. Описано один новий вид і три нових підвиди жуків-стрибунів, а біля семидесяти назв, що використовували раніше як синоніми, виведено з уживання, як невідповідні правилам Кодексу зоологічної номенклатури.

Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну в конденсаторі змішуючого типу - О.В. Круглякова
Вивчено морфологію личинок стрибунів світу, що дало змогу розробити засади для повноцінних досліджень філогенії та систематики світової фауни жуків-стрибунів. Описано личинки 42-х видів з 10-ти родів. Переописано - близько 20-ти родів і підродів, особливо з ряду найбільш проблематичних у таксономічному відношенні, уточнено діагностику всіх відомих личинок стрибунів і виявлено комплекс нових (філогенетично і систематично) важливих ознак. Уперше, на підставі ознак личинок обгрунтовано та підтверджено систематичний статус жуків-стрибунів як родини підряду Adephaga. З використанням морфології личинок уперше розглянуто філогенетичні відносини жуків-стрибунів та виявлено необхідність ряду таксономічних змін. На підставі комплексу даних стосовно личинок та імаго проведено ревізію Cicindelidae зі зміною статусу деяких таксонів, особливо в трибі Megacephalini. Виділено дві нові підтриби, змінено таксономічний статус одної триби та відновлено одну трибу. У межах підтриби Cicindelina Палеарктики обгрунтовано виділення одного нового роду, двох нових груп видів і уточнено межі трьох інших груп видів. Уперше складено найбільш повні таблиці для визначення личинок стрибунів (усіх триб, підтриб і основних родів) світової фауни, а також багатьох родів, підродів і видів підтриби Cicindelina Палеарктики. Уточнено видовий склад даної підтриби та складено найбільш повний каталог, що нараховує 210 видів і 360 підвидів з 22-х родів, з докладними даними всіх морф і аберацій. Описано один новий вид і три нових підвиди жуків-стрибунів, а біля семидесяти назв, що використовували раніше як синоніми, виведено з уживання, як невідповідні правилам Кодексу зоологічної номенклатури.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Всеросійський селянський союз в Україні у 1905 - 1907 рр В.О. Магась 47.6 КБ
Встановлення тоталітарного режиму в Польщі у 1944 - 1948 рр. А.В. Войнаровський 43.0 КБ
Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни І.Б. Дацків 27.5 КБ
Вугільна промисловість Донбасу в умовах радянської модернізації країни (1025-194( рр.) Віктор Степанович Бондаренко 44.9 КБ
Вугільна промисловість і шахтарі України в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.) Л.І. Суюсанов 29.8 КБ
Вчений-енциклопедист М.О.Максимович як історик України Н.І. Бойко 29.2 КБ
Вчені архівні комісії в Україні: історія, діяльність, здобутки (кінець XIX - початок XX ст.) І.М. Симоненко 33.4 КБ
Газети "Українське слово" та "Нове українське слово" як джерело з історії України періоду Другої сві В.А. Гедз 49.2 КБ
Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 С.В. Олійник 27.8 КБ
Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 С.В. Олійник 79.5 КБ
Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду Л.І. Матюшко 35.6 КБ
Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка В.М. Галик 45.9 КБ
Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років) І.Б. Кривдіна 30.2 КБ
Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI В.В. Томозов 33.0 КБ
Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і - перша половина 1940-х рр Н.М. Юсова 43.4 КБ
Генеза наукової парадигми історичного процесу в середні віки (V - XV ст.) О.В. Борисова 96.1 КБ
Генеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) Ярослав Михайлович Занік 46.6 КБ
Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI - перша половина XVII ст.) Андрій Валерійович Д'яконіхін 35.0 КБ
Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема) М.С. Глушко 62.8 КБ
Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848 - 1914: інституційна та соціальна історі Я.С. Глистюк 34.3 КБ
Географія, природне середовище Вольностей Війська Запорізького, та природокористування запорізьких к К.Г. Лащенко 28.6 КБ
Гетьманство Павла Тетері: спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі (1663 - В. В. Газін 38.3 КБ
Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. - перш Б.Є. Трофим'як 50.0 КБ
Гірничорятувальна служба в Донбасі (кінець XIX - початок XX ст.) М.М. Касьянова 46.1 КБ
Головна Руська Рада: утворення та діяльність О.В. Юрейко 28.3 КБ
Голод 1932-1933 років в Україні (на матеріалах південно-східних областей) Тарас Юрійович Пшеничний 34.1 КБ
Голод 1946 - 1947 років на території півдня УРСР К.Є. Горбуров 34.4 КБ
Голод в СРСР 1946 - 1947 років: ретроспективний соціально-політичний аналіз Т.В. Долинянська 31.9 КБ
Голодомор 1932 - 1933 рр. на Поділлі С.В. Маркова 29.8 КБ
Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941 - 1944 рр.) О.М. Гончаренко 36.6 КБ
Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX - XX В.Д. Міщанин 33.3 КБ
Гончарство Слобожанщини в другій половині XIX - першій половині XX століття Л.О. Метка 32.6 КБ
Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець XVIII - початок ХХ ст.) Л.М. Хрящевська 42.9 КБ
Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства В.Г. Кушнір 26.0 КБ
Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI - XVIII ст. О.О. Шкрібітько 74.3 КБ
Господарська, громадсько-політична та культурна діяльність дворян і поміщиків Волині наприкінці ХІХ Т.О. Шахрай 60.4 КБ
Готичне письмо у канцелярії Львівьского магістрату кінця ХІV - першої половини ХVI ст. Микола Мирославович Ільків-Свидницький 42.4 КБ
Градоначальства півдня України в ХІХ - на початку ХХ ст. В.В. Дмитрієв 34.5 КБ
Греки Північного Приазов'я: культурно-просвітницький розвиток (кінець ХVIII- початок ХХ ст.) Н.І. Бацак 31.5 КБ
Греки Приазов'я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури Ірина Семенівна Пономарьова 63.6 КБ
Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941 - 1944 рр.) О.І. Сурмач 34.8 КБ
Греко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці XVIII - у 30-х рр. XIX ст. В.А. Білик 38.2 КБ
Грецькі громади України кінця XVII - початку XXI ст.: історіографія проблеми О.Л. Капінус 49.2 КБ
Грецькі рукописи ІV-ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: кодиколо Є.К. Чернухін 21.3 КБ
Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга п О.О. Патяка 39.9 КБ
Громади євангельських християн-баптистів Південної України в умовах суспільних трансформацій 20 - 30 Є.О. Голощапова 63.6 КБ
Громадська діяльність Микола Аркаса В.П. Гриценко 27.6 КБ
Громадська і політична діяльність Михайла Галущинського А.В. Прокіп 29.0 КБ
Громадська та благодійна діяльність Г.П.Галагана Т.В. Ткаченко 30.4 КБ
Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860 - 1917 рр.) І.С. Чуйко 31.3 КБ
Громадська, педагогічна та наукова діяльність історика Я.М.Шульгіна М.С. Гедін 49.0 КБ
Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.) Т.А. Удовицька 32.0 КБ
Громадські об'єднання України в політиці більшовицького режиму (20-30-х рр. ХХ ст.) С.М. Свистович 73.4 КБ
Громадські об'єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20 - 30 р М.А. Журба 65.4 КБ
Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. XX ст.: процес становлення О.С. Горбачова 34.4 КБ
Громадські та культурні зв'язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60 - 80-рр. ХІХ ст. В.Ж. Попов 36.1 КБ
Громадські та політичні організації Півдня України в кінці XIX - на початку ХХ ст. (на матеріалах Хе О.В. Кульчицька 36.8 КБ
Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського О.В. Седляр 34.6 КБ
Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого (1893 - 1966 рр.) Я.М. Комарницький 39.0 КБ
Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича В.Ю. Харченко 26.5 КБ
Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть XIX ст. - 1918 р.) І.Б. Василик 38.1 КБ
Громадсько-політична діяльність М.Міхновського В.П. Ситнік 30.2 КБ
Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала О.А. Чумаченко 28.4 КБ
Громадсько-політична діяльність народного руху України наприкінці 1980-х - на початку 1990 рр.: зака В.В. Піпаш 30.1 КБ
Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара І.В. Сироїд 34.2 КБ
Громадсько-політична діяльність Ольги Левицької-Басараб О.М. Бежук 40.1 КБ
Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 - 1940 рр.) Л.В. Бурачок 44.5 КБ
Громадсько-політична діяльність Семена Вітика О.І. Пилат 34.4 КБ
Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897 - 1929 рр.) О.А. Лебедєва 51.9 КБ
Громадсько-політична діяльність Степана Барана (1879-1953) Любов Богданівна Шептицька 34.9 КБ
Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873 - 1959) Н.Б. Малець 31.9 КБ
Громадсько-політична і релігійна діяльність Василя Романюка (1925-1995 рр.) Дмитро Сергійович Зінчук 62.4 КБ
Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.П.Затонського М.В. Коваль 38.8 КБ
Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність українців у Східній Словаччині (1945 - 1992рр.) М.А. Васильченко 41.0 КБ
Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я.Григорієва (1883 - 1953 рр.) О.О. Сухобокова 30.1 КБ
Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті - 1940 рр.) Л.В. Гонюкова 38.9 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича А.З. Королько 28.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича А.І. Шаповал 42.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Кирила Студинського (1868 - 1941 рр.) А.Б. Кліш 37.2 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність М.А. Славинського (1868 - 1945 рр.) В.В. Очеретяний 66.6 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 - 1915 рр.) В.В. Костюк 46.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність О. Бочковського в еміграції (1905 - 1939 рр.) І.О. Каневська 63.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність С.П.Шелухіна О.Я. Яцишина 34.9 КБ
Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана А.М. Теличко 84.2 КБ
Громадсько-політична, культурно-освітня та наукова діяльність О.Г.Лотоцького (1890-і - 1930-і рр.) В.П. Швидкий 30.0 КБ
Громадсько-політична, наукова та історико-літературна діяльність П.В.Феденка (1893 - 1981 рр.) Т.О. Грачевська 41.6 КБ
Громадсько-політичне життя в УСРР та РСФСР в першій половині 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Харківсь Т.В. Арзуманова 45.2 КБ
Громадсько-політичний та культурний вплив Почаївського монастиря на населення Волині (XIX - початок Василь Леонідович Дудар 60.6 КБ
Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина Олександра Барвінського О.І. Гриб 41.4 КБ
Громадсько-просвітницька та наукова діяльність М.О.Каришева Р.Р. Марутян 29.7 КБ
Громадянська війна в Іспанії (1936 - 1939 роки): історіографія М.В. Коннова 38.4 КБ
Грошова реформа 1922 - 1924 рр. в УСРР: історичний аспект Н.С. Носань 38.7 КБ
Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921 - 1928 рр.) Т.Ю. Анпілогова 31.5 КБ
Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921- 1928 рр.) Тетяна Юріївна Анпілогова 31.5 КБ
Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст І.Ф. Дмитрук 49.4 КБ
Д.Г.Віленський - вчений, педагог та організатор вітчизняного грунтознавства 20 - 50-х років ХХ ст. К.В. Ковальська 64.3 КБ
Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини) О.В. Сминтина 48.2 КБ
Давнє чинбарство на території України за археологічними даними В.М. Войнаровський 33.2 КБ
Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих) М.О. Тарасенко 60.8 КБ
Давньоруське Пониззя середини XII - середини XIII ст.: соціально-економічний, військово-політичний і О.Л. Баженов 31.8 КБ
Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.) О.А. Цвигун 41.9 КБ
Демократичний рух у Чехословаччині 1945-1968 рр. Ю.М. Терешко 23.9 КБ
Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Б В.І. Адамовський 32.4 КБ
Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст. М.А. Сивирин 42.0 КБ
Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 - 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація В.М. Кіцак 36.6 КБ
Держава Максиміліана в Мексиці: плани створення, становище та причини падіння (60-і рр. XIX ст.) Т.М. Кузьма 29.6 КБ
Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991 - 2004 рр.) Є.І. Бородін 53.5 КБ
Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921 - 1928 рр.): досвід, І.В. Іщенко 34.5 КБ
Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965 - 1985) Л.О. Крупник 33.2 КБ
Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920 - 1930-ті рр.) О.Ю. Осмоловська 40.9 КБ
Державна система народної освіти Російської імперії в Криму (кінець XVIII - початок ХХ ст.) О.В. Новікова 48.0 КБ
Державна, господарська і громадська діяльність Г.П.Галагана А.Г. Тимошенко 42.3 КБ
Державне управління та громадське самоврядування на Південній Київщині в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI Ю.М. Михайлюк 41.8 КБ
Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV - IX ст. А.М. Домановський 46.9 КБ
Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945 - 1991 рр. О.В. Ясь 22.2 КБ