Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Історичні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними - Л.Л. Омельчук
На підставі композиційно-номінативного підходу побудовано та досліджено імперативні й декларативні моделі недетермінованих програм. Встановлено, що семантика даних програм задається частковими багатозначними функціями (бінарними відношеннями) над номінативними даними. Визначено повний клас натурально обчислюваних функцій даного типу та наведено його алгебраїчне подання. Визначено спеціальний вид обчислюваності - номінативну обчислюваність, що дозволяє адекватно визначити повний клас обчислюваних функцій над номінативними даними й орієнтована на функції та композиції, близькі до програмних. Побудовано аксіоматичну теорію номінативних даних, яка спроможна специфікувати усі номінативно обчислювані функції. Побудовано прототип реалізації аксіоматичної системи специфікацій програм над номінативними даними. Продемонстровано його властивість доводити деякі властивості програм.

Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію, вісм - Б.П. Бахматюк
На підставі композиційно-номінативного підходу побудовано та досліджено імперативні й декларативні моделі недетермінованих програм. Встановлено, що семантика даних програм задається частковими багатозначними функціями (бінарними відношеннями) над номінативними даними. Визначено повний клас натурально обчислюваних функцій даного типу та наведено його алгебраїчне подання. Визначено спеціальний вид обчислюваності - номінативну обчислюваність, що дозволяє адекватно визначити повний клас обчислюваних функцій над номінативними даними й орієнтована на функції та композиції, близькі до програмних. Побудовано аксіоматичну теорію номінативних даних, яка спроможна специфікувати усі номінативно обчислювані функції. Побудовано прототип реалізації аксіоматичної системи специфікацій програм над номінативними даними. Продемонстровано його властивість доводити деякі властивості програм.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Всеросійський селянський союз в Україні у 1905 - 1907 рр В.О. Магась 47.6 КБ
Встановлення тоталітарного режиму в Польщі у 1944 - 1948 рр. А.В. Войнаровський 43.0 КБ
Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни І.Б. Дацків 27.5 КБ
Вугільна промисловість Донбасу в умовах радянської модернізації країни (1025-194( рр.) Віктор Степанович Бондаренко 44.9 КБ
Вугільна промисловість і шахтарі України в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр.) Л.І. Суюсанов 29.8 КБ
Вчений-енциклопедист М.О.Максимович як історик України Н.І. Бойко 29.2 КБ
Вчені архівні комісії в Україні: історія, діяльність, здобутки (кінець XIX - початок XX ст.) І.М. Симоненко 33.4 КБ
Газети "Українське слово" та "Нове українське слово" як джерело з історії України періоду Другої сві В.А. Гедз 49.2 КБ
Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 С.В. Олійник 27.8 КБ
Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 С.В. Олійник 79.5 КБ
Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду Л.І. Матюшко 35.6 КБ
Галицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка В.М. Галик 45.9 КБ
Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років) І.Б. Кривдіна 30.2 КБ
Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI В.В. Томозов 33.0 КБ
Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-і - перша половина 1940-х рр Н.М. Юсова 43.4 КБ
Генеза наукової парадигми історичного процесу в середні віки (V - XV ст.) О.В. Борисова 96.1 КБ
Генеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) Ярослав Михайлович Занік 46.6 КБ
Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI - перша половина XVII ст.) Андрій Валерійович Д'яконіхін 35.0 КБ
Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема) М.С. Глушко 62.8 КБ
Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848 - 1914: інституційна та соціальна історі Я.С. Глистюк 34.3 КБ
Географія, природне середовище Вольностей Війська Запорізького, та природокористування запорізьких к К.Г. Лащенко 28.6 КБ
Гетьманство Павла Тетері: спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі (1663 - В. В. Газін 38.3 КБ
Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. - перш Б.Є. Трофим'як 50.0 КБ
Гірничорятувальна служба в Донбасі (кінець XIX - початок XX ст.) М.М. Касьянова 46.1 КБ
Головна Руська Рада: утворення та діяльність О.В. Юрейко 28.3 КБ
Голод 1932-1933 років в Україні (на матеріалах південно-східних областей) Тарас Юрійович Пшеничний 34.1 КБ
Голод 1946 - 1947 років на території півдня УРСР К.Є. Горбуров 34.4 КБ
Голод в СРСР 1946 - 1947 років: ретроспективний соціально-політичний аналіз Т.В. Долинянська 31.9 КБ
Голодомор 1932 - 1933 рр. на Поділлі С.В. Маркова 29.8 КБ
Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941 - 1944 рр.) О.М. Гончаренко 36.6 КБ
Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX - XX В.Д. Міщанин 33.3 КБ
Гончарство Слобожанщини в другій половині XIX - першій половині XX століття Л.О. Метка 32.6 КБ
Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець XVIII - початок ХХ ст.) Л.М. Хрящевська 42.9 КБ
Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства В.Г. Кушнір 26.0 КБ
Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI - XVIII ст. О.О. Шкрібітько 74.3 КБ
Господарська, громадсько-політична та культурна діяльність дворян і поміщиків Волині наприкінці ХІХ Т.О. Шахрай 60.4 КБ
Готичне письмо у канцелярії Львівьского магістрату кінця ХІV - першої половини ХVI ст. Микола Мирославович Ільків-Свидницький 42.4 КБ
Градоначальства півдня України в ХІХ - на початку ХХ ст. В.В. Дмитрієв 34.5 КБ
Греки Північного Приазов'я: культурно-просвітницький розвиток (кінець ХVIII- початок ХХ ст.) Н.І. Бацак 31.5 КБ
Греки Приазов'я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури Ірина Семенівна Пономарьова 63.6 КБ
Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941 - 1944 рр.) О.І. Сурмач 34.8 КБ
Греко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці XVIII - у 30-х рр. XIX ст. В.А. Білик 38.2 КБ
Грецькі громади України кінця XVII - початку XXI ст.: історіографія проблеми О.Л. Капінус 49.2 КБ
Грецькі рукописи ІV-ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: кодиколо Є.К. Чернухін 21.3 КБ
Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга п О.О. Патяка 39.9 КБ
Громади євангельських християн-баптистів Південної України в умовах суспільних трансформацій 20 - 30 Є.О. Голощапова 63.6 КБ
Громадська діяльність Микола Аркаса В.П. Гриценко 27.6 КБ
Громадська і політична діяльність Михайла Галущинського А.В. Прокіп 29.0 КБ
Громадська та благодійна діяльність Г.П.Галагана Т.В. Ткаченко 30.4 КБ
Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860 - 1917 рр.) І.С. Чуйко 31.3 КБ
Громадська, педагогічна та наукова діяльність історика Я.М.Шульгіна М.С. Гедін 49.0 КБ
Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.) Т.А. Удовицька 32.0 КБ
Громадські об'єднання України в політиці більшовицького режиму (20-30-х рр. ХХ ст.) С.М. Свистович 73.4 КБ
Громадські об'єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20 - 30 р М.А. Журба 65.4 КБ
Громадські організації в Україні другої половини 80-х - початку 90-х рр. XX ст.: процес становлення О.С. Горбачова 34.4 КБ
Громадські та культурні зв'язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60 - 80-рр. ХІХ ст. В.Ж. Попов 36.1 КБ
Громадські та політичні організації Півдня України в кінці XIX - на початку ХХ ст. (на матеріалах Хе О.В. Кульчицька 36.8 КБ
Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського О.В. Седляр 34.6 КБ
Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого (1893 - 1966 рр.) Я.М. Комарницький 39.0 КБ
Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича В.Ю. Харченко 26.5 КБ
Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть XIX ст. - 1918 р.) І.Б. Василик 38.1 КБ
Громадсько-політична діяльність М.Міхновського В.П. Ситнік 30.2 КБ
Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала О.А. Чумаченко 28.4 КБ
Громадсько-політична діяльність народного руху України наприкінці 1980-х - на початку 1990 рр.: зака В.В. Піпаш 30.1 КБ
Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара І.В. Сироїд 34.2 КБ
Громадсько-політична діяльність Ольги Левицької-Басараб О.М. Бежук 40.1 КБ
Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 - 1940 рр.) Л.В. Бурачок 44.5 КБ
Громадсько-політична діяльність Семена Вітика О.І. Пилат 34.4 КБ
Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897 - 1929 рр.) О.А. Лебедєва 51.9 КБ
Громадсько-політична діяльність Степана Барана (1879-1953) Любов Богданівна Шептицька 34.9 КБ
Громадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873 - 1959) Н.Б. Малець 31.9 КБ
Громадсько-політична і релігійна діяльність Василя Романюка (1925-1995 рр.) Дмитро Сергійович Зінчук 62.4 КБ
Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.П.Затонського М.В. Коваль 38.8 КБ
Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність українців у Східній Словаччині (1945 - 1992рр.) М.А. Васильченко 41.0 КБ
Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я.Григорієва (1883 - 1953 рр.) О.О. Сухобокова 30.1 КБ
Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті - 1940 рр.) Л.В. Гонюкова 38.9 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича А.З. Королько 28.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича А.І. Шаповал 42.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Кирила Студинського (1868 - 1941 рр.) А.Б. Кліш 37.2 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність М.А. Славинського (1868 - 1945 рр.) В.В. Очеретяний 66.6 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 - 1915 рр.) В.В. Костюк 46.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність О. Бочковського в еміграції (1905 - 1939 рр.) І.О. Каневська 63.8 КБ
Громадсько-політична та наукова діяльність С.П.Шелухіна О.Я. Яцишина 34.9 КБ
Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана А.М. Теличко 84.2 КБ
Громадсько-політична, культурно-освітня та наукова діяльність О.Г.Лотоцького (1890-і - 1930-і рр.) В.П. Швидкий 30.0 КБ
Громадсько-політична, наукова та історико-літературна діяльність П.В.Феденка (1893 - 1981 рр.) Т.О. Грачевська 41.6 КБ
Громадсько-політичне життя в УСРР та РСФСР в першій половині 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Харківсь Т.В. Арзуманова 45.2 КБ
Громадсько-політичний та культурний вплив Почаївського монастиря на населення Волині (XIX - початок Василь Леонідович Дудар 60.6 КБ
Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина Олександра Барвінського О.І. Гриб 41.4 КБ
Громадсько-просвітницька та наукова діяльність М.О.Каришева Р.Р. Марутян 29.7 КБ
Громадянська війна в Іспанії (1936 - 1939 роки): історіографія М.В. Коннова 38.4 КБ
Грошова реформа 1922 - 1924 рр. в УСРР: історичний аспект Н.С. Носань 38.7 КБ
Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921 - 1928 рр.) Т.Ю. Анпілогова 31.5 КБ
Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921- 1928 рр.) Тетяна Юріївна Анпілогова 31.5 КБ
Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст І.Ф. Дмитрук 49.4 КБ
Д.Г.Віленський - вчений, педагог та організатор вітчизняного грунтознавства 20 - 50-х років ХХ ст. К.В. Ковальська 64.3 КБ
Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини) О.В. Сминтина 48.2 КБ
Давнє чинбарство на території України за археологічними даними В.М. Войнаровський 33.2 КБ
Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих) М.О. Тарасенко 60.8 КБ
Давньоруське Пониззя середини XII - середини XIII ст.: соціально-економічний, військово-політичний і О.Л. Баженов 31.8 КБ
Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.) О.А. Цвигун 41.9 КБ
Демократичний рух у Чехословаччині 1945-1968 рр. Ю.М. Терешко 23.9 КБ
Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Б В.І. Адамовський 32.4 КБ
Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст. М.А. Сивирин 42.0 КБ
Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 - 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація В.М. Кіцак 36.6 КБ
Держава Максиміліана в Мексиці: плани створення, становище та причини падіння (60-і рр. XIX ст.) Т.М. Кузьма 29.6 КБ
Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991 - 2004 рр.) Є.І. Бородін 53.5 КБ
Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921 - 1928 рр.): досвід, І.В. Іщенко 34.5 КБ
Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965 - 1985) Л.О. Крупник 33.2 КБ
Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920 - 1930-ті рр.) О.Ю. Осмоловська 40.9 КБ
Державна система народної освіти Російської імперії в Криму (кінець XVIII - початок ХХ ст.) О.В. Новікова 48.0 КБ
Державна, господарська і громадська діяльність Г.П.Галагана А.Г. Тимошенко 42.3 КБ
Державне управління та громадське самоврядування на Південній Київщині в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI Ю.М. Михайлюк 41.8 КБ
Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV - IX ст. А.М. Домановський 46.9 КБ
Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945 - 1991 рр. О.В. Ясь 22.2 КБ