Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив активації мітохондріальної пори на діяльність серця - С.М. Надточій
Проаналізовано роль активації мітохондріальної пори (МП) в діяльності серця в експериментах на ізольованих перфузованих за Лангендорфом серцях морських свинок, на суперфузованих препаратах міокардіальної трабекули та судинної смужки і на тваринах. За результатами дослідження відкриття МП у разі ізольованого серця під час ішемії-реперфузії, а також за допомогою хімічних активаторів - феніларсин оксиду та антиміцину А - супроводжувалося різким падінням скоротливої активності міокарда, зниженням коронарного потоку й ефективності споживання кисню. Інгібітори МП циклоспорин А і водорозчинний вітамін Е - тролокс ефективно зменшували пошкодження ішемізованого серця під час 40 хв реперфузії, що супроводжувалось вірогідним зменшенням амплітуди підвищення оптичної щільності поглинання у відтікаючому від серця розчині на першій хвилині реперфузії у порівнянні з контрольними умовами. Доведено, що СМФ впливає на фізіологічні показники роботи ізольованого серця та судин і виступає маркером порушення функції серця під час активації МП різного генезу. Встановлено, що СМФ спостерігався в крові під дією різних активаторів МП за умов in vivo.

Структура популяцій та гібридизація зелених жаб Rana esculenta complex урбанізованих територій Серед - Оксана Дмитрівна Некрасова
Проаналізовано роль активації мітохондріальної пори (МП) в діяльності серця в експериментах на ізольованих перфузованих за Лангендорфом серцях морських свинок, на суперфузованих препаратах міокардіальної трабекули та судинної смужки і на тваринах. За результатами дослідження відкриття МП у разі ізольованого серця під час ішемії-реперфузії, а також за допомогою хімічних активаторів - феніларсин оксиду та антиміцину А - супроводжувалося різким падінням скоротливої активності міокарда, зниженням коронарного потоку й ефективності споживання кисню. Інгібітори МП циклоспорин А і водорозчинний вітамін Е - тролокс ефективно зменшували пошкодження ішемізованого серця під час 40 хв реперфузії, що супроводжувалось вірогідним зменшенням амплітуди підвищення оптичної щільності поглинання у відтікаючому від серця розчині на першій хвилині реперфузії у порівнянні з контрольними умовами. Доведено, що СМФ впливає на фізіологічні показники роботи ізольованого серця та судин і виступає маркером порушення функції серця під час активації МП різного генезу. Встановлено, що СМФ спостерігався в крові під дією різних активаторів МП за умов in vivo.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Буковина у роки Першої світової війни (воєнні дії та їх вплив на населення) В.М. Заполовський 31.3 КБ
Буковина у складі Молдавської держави у 40-х роках XIV-першій третині XVI ст. (воєнно-політичний асп О.В. Балух 36.6 КБ
Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традиц М.К. Чучко 21.4 КБ
Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.) В.І. Гусєв 43.8 КБ
В.Г. Сарбей - дослідник історії України А.І. Король 42.7 КБ
В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70 - 80-х років ХІХ ст. О.С. Козирев 32.0 КБ
В.Д.Отамановський (1893 - 1964) - вчений, педагог, організатор науки З.С. Савчук 38.2 КБ
В.І.Веретенников як архівознавець та архівіст Н.П. Павловська 31.6 КБ
Вадим Архипович Дядиченко (1909 - 1973) - історик України М.Б. Близняк 41.6 КБ
Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та реліг Ю.О. Стецик 38.3 КБ
Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функ Л.О. Чекмарьова 36.3 КБ
Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.) О.А. Неприцький 29.6 КБ
Великобританія та проблема будівництва Суецького каналу В.В. Савенков 46.0 КБ
Вербування і депортація населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1939 - Т.Д. Лапан 36.1 КБ
Верховна Рада у конституційному процесі в Україні. 1990 - 1996 рр. В.П. Авсєєвич 34.1 КБ
Верховна Рада України у системі владних відносин 1994 - 2002 рр. О.П. Коляструк 41.6 КБ
Весільна обрядовість кримських татар у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття О.В. Соболєва 38.3 КБ
Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ - ХХ ст І.І. Несен 44.5 КБ
Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775 рр.): політико-правовий і Володимир Миколайович Полторак 38.6 КБ
Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в XVI - середині XVII ст. В.А. Брехуненко 60.6 КБ
Взаємовідносини Золотої Орди і Південно-Західної Русі в XIII ст. Р.В. Бабенко 41.5 КБ
Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991 - 2004 рр.) Ю.С. Горбач 38.5 КБ
Взаємовідносини слов'ян та кочовиків Південно-Східної Європи у 6-7 ст. (культурно-політичний аспект) А.В. Скиба 27.3 КБ
Взаємовідносини церкви і держави на євразійському та північноафриканському просторах (I - XVIII ст.) В.О. Ореховський 62.3 КБ
Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV - початку XVIII ст.: історіографія проблеми К.С. Гіря 44.8 КБ
Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906 - 1917 рр. (на мат А.Л. Глушковецький 48.7 КБ
Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 - 199 Е.М. Кангієва 41.3 КБ
Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина XIX - початок XXI ст.) Т.В. Новальська 51.4 КБ
Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформацій Лариса Володимирівна Ляшенко 34.8 КБ
Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918 - 1933 рр. С.В. Старовойт 38.3 КБ
Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства "Просвіта" (1906 - 1920 рр.) С.Л. Зворський 23.9 КБ
Видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність просвітницьких осередків Полтавщини (другої поло О.В. Дроздова 30.8 КБ
Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50-і роки ХХ ст.) Ю.О. Романишин 33.5 КБ
Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. - 1929 р. Ю.О. Бойко 30.4 КБ
Видавничо-бібліотечна інфраструктура української еміграції в Чехо-Словаччині між двома світовими вій О.С. Заремба 30.7 КБ
Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, Л.М. Юдіна 33.7 КБ
Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943 - 1950 рр.) М.К. Лобода 38.1 КБ
Виникнення арабо-єврейського конфлікту в Палестині (1897 - 1930 рр.) Г.В. Батенко 30.2 КБ
Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Історіографія п Л.А. Фицик 36.7 КБ
Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991- 2006 рр.) Оксана Олександрівна Усатенко 47.6 КБ
Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ С.В. Макарець 48.0 КБ
Виробництво ліпленого посуду в племен скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя А.В. Гейко 36.6 КБ
Виробнича інтелігенція українського села: формування соціальної верстви (середина 40-х - середина 60 О.Ф. Нікілєв 74.4 КБ
Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.) Г.П. Шабельник 37.0 КБ
Витоки становлення офіційної ідеології принципату Імператора Цезаря Августа А.М. Токарев 41.0 КБ
Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття М.О. Фролов 26.3 КБ
Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя. 1953 - 1964 рр. О.М. Сергійчук 29.3 КБ
Відбудова машинобудівної індустрії України та її соціальні наслідки (1943 - 1950 рр.) Л.М. Хойнацька 38.7 КБ
Відбудова міського господарства України у 1943 - 1950 рр. B.М. Дудник 41.8 КБ
Відновлення та розвиток системи вищої освіти в Україні (1943 - 1950 рр.) Т.В. Васильчук 35.5 КБ
Відносини між греко-католицькою та римо-католицькою церквами на українсько-польському порубіжжі (193 І.І. Поїздник 38.7 КБ
Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х - на початку 60-х років ХХ Ж.В. Канталінська 31.0 КБ
Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991 - 200 О.В. Латишева 30.4 КБ
Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст. О.М. Назарчук 28.7 КБ
Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819-1919 рр. О.В. Файда 36.5 КБ
Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) В.Ю. Чеканов 34.7 КБ
Візантійсько-балканські впливи на розвиток інтролігаторства в монастирях та церквах Київської метроп С.В. Зінченко 34.1 КБ
Візантія і кочівники Північного Причорномор'я X - XI ст.: історіографія проблеми М.М. Мельник 36.2 КБ
Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) А.М. Чередниченко 35.3 КБ
Візія національно-визвольної війни українського народу (1648 - 1657 рр.) у спогадах та щоденниках шл С.В. Дарчик 43.8 КБ
Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.) М.А. Ковальчук 28.6 КБ
Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII - XVIII ст.: еволюція взаємовідносин О.С. Кузьмук 34.0 КБ
Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 - 1997 рр.) М.П. Сухушин 34.7 КБ
Військова служба запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах Г.Г. Шпитальов 24.8 КБ
Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Д.В. Журавльов 40.7 КБ
Військове співробітництво України з НАТО в 90-х роках XX - на початку XXI ст. (історико-аналітичний Н.Г. Стевенс 51.0 КБ
Військовий костюм в Гетьманщині: історико-уніформологічне дослідження Є.В. Славутич 45.5 КБ
Військові обивателі Слобідської України: інтеграція до імперського суспільства (1765 - 1798 рр.) В.В. Склокін 62.5 КБ
Військові поселення на Правобережній Україні (1836 - 1866) Б.В. Луговий 39.2 КБ
Військові традиції українських козаків у кінці XIX - на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню д В.В. Задунайський 74.6 КБ
Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному Причорномор'ї (кінець IV - О.В. Вус 33.0 КБ
Військово-політична діяльність Директорії УНР (1918 - 1920 рр.) М.В. Яцюк 38.1 КБ
Військово-політична діяльність П. Сагайдачного та Б. Хмельницького: порівняльний аналіз О.В. Фірсов 38.4 КБ
Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561 - 1595) С.А. Лепявко 51.7 КБ
Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством ( М.М. Волощук 29.2 КБ
Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 - 1933 рр.) О.Т. Шевченко 44.6 КБ
Віктор Олександрович Романовський - історик та архівіст І.М. Мага 33.8 КБ
Віче в Давній Русі у другій половині XI-XIII ст. Т.Л. Вілкул 30.1 КБ
Влада і православна церква в Україні (1917 - 1930 рр.) В.І. Силантьєв 85.2 КБ
Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини XX ст. Н.І. Шевченко 23.2 КБ
Внесок А.О.Скальковського (1808 - 1898) у дослідження історії Південної України Л.В. Новікова 35.8 КБ
Внесок академіка Л.В. Погорілого (1934 - 2003) в розвиток випробувань сільськогосподарської техніки Н.С. Таргоня 47.7 КБ
Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов'я (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) С.В. Новікова 38.0 КБ
Внесок Олександра Домбровського в розвиток української історичної науки в діаспорі Г.Д. Клинова 33.8 КБ
Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону С.Г. Закірова 36.8 КБ
Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) Т.М. Ніколаєва 43.0 КБ
Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війн П.М. Чернега 95.0 КБ
Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - груд О.О. Салата 29.5 КБ
Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незал Л.В. Дибчук 37.8 КБ
Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної Україн Н.В. Совінська 31.0 КБ
Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку XX століття (19 Ю.М. Блох 34.2 КБ
Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми С.Л. Гнатюк 29.9 КБ
Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (к Л.М. Жванко 34.2 КБ
Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939 - 1975 рр. Ю.В. Павлишена 41.2 КБ
Воєнні конфлікти в Азії, Африці й Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975 - 1991 рр А.С. Поспєлов 34.7 КБ
Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929 - 1939 рр М.Р. Посівнич 42.8 КБ
Волинське дворянське зібрання (1796 - 1917): функції, структура, участь у системі органів влади Л.М. Казначеєва 37.0 КБ
Волинь в період національно-визвольної війни 1648 - 1657 рр. О.Б. Ярошинський 30.9 КБ
Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ - перша половина ХІІІ О.Б. Головко 55.7 КБ
Володимир Антонович як історик й основоположник київської історичної школи в українській історіограф О.І. Кіян 66.6 КБ
Володимир Гнатюк і українська етнографічна наука кінця XIX - початку XX століття О.М. Шеремета 28.4 КБ
Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграці В.Л. Логвіна 34.8 КБ
Волосне управління в Чернігівській губернії у першій половині ХІХ ст. Л.О. Нестеренко 57.8 КБ
Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва О.С. Красюк 48.0 КБ
Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (трав О.Я. Богів 34.5 КБ
Вплив митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імп Олег Вікторович Морозов 29.7 КБ
Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця X Л.Л. Крупа 35.1 КБ
Вплив нацистської окупації на соціальну сферу України (1941 - 1943 рр. За матеріалами Донецької, Луг А.В. Фомін 45.6 КБ
Вплив підприємницької діяльності на соціальне розшарування селянства Донбасу у 20-і рр. ХХ ст. Лідія Борисівна Тарасенко 47.2 КБ
Вплив протестантизму на становлення державності в Німеччині (ХVІІІ - ХХ ст.) О.М. Литвяк 39.6 КБ
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині Л.І. Синявська 39.9 КБ
Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - І.М. Власюк 26.5 КБ
Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст. В.В. Павлюк 26.6 КБ
Впровадження української мови в систему освіти 1923 - 1932 рр. С.М. Чернявська 34.4 КБ
Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки XX - поч. XXI ст.: іс Світлана Василівна Савойська 36.7 КБ