Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Історичні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

В'язко-пружна анізотропія полімерних високоорієнтованих волокон - О.С. Свечнікова
Досліджується природа в'язко-пружної анізотропії високоорієнтованих полімерних волокон (ВПВ). Розроблено метод визначення поперечних компонент дійсної та уявної частин тензора комплексної податливості ВПВ. Встановлено, що, по-перше, у ВПВ існує досконалий орієнтаційний порядок, який характеризується дисперсією кута нахилу; по-друге, для ВПВ характерна яскраво виражена анізотропія теплових середньо-квадратичних флуктуацій, що виражається в тому, що поперечна компонента тензора теплових середньо-квадратичних флуктуацій на порядок перевищує поздовжню; по-третє, в'язко-пружна анізотропія ВПВ обумовлена анізотропією релаксаторів. Запропонована ймовірна модель сегментальної рухливості ВПВ в області склування, основна особливість якої полягає в тому, що два сегменти (з яких складається релаксатор) внаслідок активаційного стрибка переходять із нахиленого положення в розгорнуте, паралельне осі орієнтації волокна.

Електронна структура сполук d- і f-металів: ефекти гібридизації і спінової поляризації - Геннадій Євгенович Гречнєв
Досліджується природа в'язко-пружної анізотропії високоорієнтованих полімерних волокон (ВПВ). Розроблено метод визначення поперечних компонент дійсної та уявної частин тензора комплексної податливості ВПВ. Встановлено, що, по-перше, у ВПВ існує досконалий орієнтаційний порядок, який характеризується дисперсією кута нахилу; по-друге, для ВПВ характерна яскраво виражена анізотропія теплових середньо-квадратичних флуктуацій, що виражається в тому, що поперечна компонента тензора теплових середньо-квадратичних флуктуацій на порядок перевищує поздовжню; по-третє, в'язко-пружна анізотропія ВПВ обумовлена анізотропією релаксаторів. Запропонована ймовірна модель сегментальної рухливості ВПВ в області склування, основна особливість якої полягає в тому, що два сегменти (з яких складається релаксатор) внаслідок активаційного стрибка переходять із нахиленого положення в розгорнуте, паралельне осі орієнтації волокна.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та і Д.О. Рибаков 52.2 КБ
"Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор'я Р.М. Рейда 31.4 КБ
"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій Ф.В. Стоян 36.9 КБ
"Журнал Министерства государственных имуществ" як джерело з соціально-економічної історії Південної В.М. Філас 40.1 КБ
Автоматизація бібліотек: історико-бібліотекознавчий аспект (II половина XX - початок XXI ст.) О.М. Пашков 35.9 КБ
Автономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування, втілення, трансформація Г.О. Корольов 51.1 КБ
Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України ( М.В. Михайлюк 46.4 КБ
Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) С.О. Білан 35.5 КБ
Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р. Б.В. Малиновський 33.2 КБ
Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.) В.В. Міщанин 38.8 КБ
Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941 - 1943 рр. С.І. Власенко 30.6 КБ
Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941 - 1944 рр. Н.М. Глушенок 31.7 КБ
Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України) О.М. Малярчук 44.1 КБ
Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793 - 1861 рр.: зміни у землеволодін В.Л. Брославський 41.2 КБ
Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.) Н.А. Ковальова 23.2 КБ
Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського Г.В. Терела 28.4 КБ
Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля (1919 - 1920рр.) С.В. Корновенко 68.1 КБ
Аграрна реформа в Україні (1991 - 2001 роки) С.М. Живора 26.9 КБ
Аграрна реформа П.А.Столипіна та ії здійснення в Україні (1906 - 1914 рр.) Л.Р. Ігнатова 27.4 КБ
Аграрне питання Наддніпрянської України в українській громадсько-політичній думці у 1890-ті - 1917 р В.А. Дубінський 67.3 КБ
Аграрні відносини в українському селі у 20 - 30 роках XX століття Л.С. Скотнікова 19.6 КБ
Аграрні відносини у Криму (1918 - 1926 рр.) С.В. Бородін 27.1 КБ
Аграрні перетворення в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. XX - початок XXI ст.) Н.М. Жулканич 93.7 КБ
Агрокультура українців Буковини (друга половина XIX - початок ХХ ст.) І.Д. Воротняк 28.6 КБ
Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я.Фабра на Півдні України (30-ті - перша пол О.М. Бобкова 38.1 КБ
Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у XV - XVIII ст. Л.В. Смуток 31.5 КБ
Адміністративно-командне керівництво важкою промисловістю Донбасу у 1938 - червні 1941 років В.М. Касперович 29.6 КБ
Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775 - 1822 рр.) І.В. Савченко 42.6 КБ
Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті р О.В. Андрощук 40.0 КБ
Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV - XI ст.) М.І. Храпунов 35.3 КБ
Академік В.М.Ремесло (1907-1983) - вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Ук О.О. Черниш 39.9 КБ
Академік І.І. Лукінов (1927 - 2004) - вчений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної наук Л.С. Боденчук 46.2 КБ
Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша Л.В. Дідух 35.2 КБ
Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного О.І. Бонь 34.2 КБ
Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII - першої половини XIV століть. Дослідження. Т О.А. Купчинський 78.9 КБ
Актуалізація селянських та козацьких архетипів у світоглядних уявленнях українців Степового Побужжя Л.В. Якиминська 35.4 КБ
Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об'єднань Євразійського степу О.Б. Бубенок 62.3 КБ
Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі пі О.О. Тортіка 60.1 КБ
Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння в 1945-1962 рр. О.М. Салтан 51.0 КБ
Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 - 1946 рр. Г.Г. Грінченко 31.9 КБ
Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952 - 1991 рр.) І.В. Зубаренко 34.0 КБ
Анархізм та повстанський рух в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократ О.С. Бабічева 43.9 КБ
Анархістський рух в Україні (1917 - 1921 рр.) М.А. Боровик 33.0 КБ
Англо-німецькі відносини на рубежі XIX - XX століть: проблеми колоніального поділу Африки Л.Ю. Питльована 35.1 КБ
Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901 - 1917 Д.В. Ласкавий 34.2 КБ
Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 - 1924 роках Д.П. Красносілецький 38.7 КБ
Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 - 1925рр.) А.В. Ішин 37.3 КБ
Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969 - 1989 рр.) А.В. Слесаренко 37.0 КБ
Антитурецький дискурс в політичній думці Речі Посполитої середини ХVI - середини ХVII ст. В.М. Пилипенко 48.1 КБ
Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.) М.А. Слободянюк 39.4 КБ
Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект С.П. Сегеда 57.2 КБ
Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо-мусульманської культури на Східно З.А. Саідов 41.2 КБ
Археографічна діяльність архівних установ України (1946 - 1991) Ю.А. Прилепішева 34.9 КБ
Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип'якевича І.М. Заболотна 30.2 КБ
Археологічна наука у Львові у XIX - на початку ХХ століття Н.М. Булик 35.1 КБ
Археологічна наука у Харківському університеті (1805 - 1920 рр.) В.В. Скирда 18.1 КБ
Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 - 1948 рр.) О.Є. Черненко 32.5 КБ
Археологічні культури пізнього енеоліту - ранньої бронзи Дніпро-Донського межиріччя (за матеріалами Л.А. Спіцина 27.6 КБ
Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки І.В. Клименко 32.3 КБ
Архівна наука і освіта в Україні 1917-го - 1930-х років І.Б. Матяш 63.0 КБ
Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації Н.В. Платонова 51.3 КБ
Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859 - 1939): історі В.Б. Вовченко 25.6 КБ
Архівна спадщина музичного товариства імені М.Д.Леонтовича О.В. Бугаєва 40.4 КБ
Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни Т.М. Себта 32.2 КБ
Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи А.А. Кисельова 29.3 КБ
Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1 О.Ю. Кондратенко 46.5 КБ
Архівні центри в українській еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, до М.Г. Палієнко 70.1 КБ
Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937 - 1938 рр. Е.П. Петровський 45.7 КБ
Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) О.В. Зінченко 30.1 КБ
Балканська політика Росії 1908 - 1913 рр. Т.О. Ваколюк 32.2 КБ
Берлінська криза 1958 - 1963 рр. і зовнішня політика США Ю.В. Курнишова 35.5 КБ
Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок досліджен Л.С. Прокопенко 32.9 КБ
Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століт А.А. Непомнящий 72.8 КБ
Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського І.П. Цибенко 29.0 КБ
Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр. О.М. Кобєлєв 33.3 КБ
Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900 - 1932): походження, склад, доля С.М. Міщук 26.7 КБ
Бібліотеки ліцеїв України: становлення та розвиток (XIX - XX ст.) В.П. Мозгова 31.2 КБ
Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації Т.Д. Булах 47.8 КБ
Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.) Ольга Миколаївна Василенко 36.5 КБ
Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П.Балліна (1829 - 1904) В.М. Ковальчук 27.1 КБ
Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Націонал Г.А. Міщук 27.4 КБ
Бібліотечні колекції та зібрання XIX - XX століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опис Л.В. Лисенко 36.1 КБ
Бібліотечно-археографічна діяльність М.І.Петрова (1840 - 1921) С.В. Сохань 33.5 КБ
Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького У.П. Яворська 37.2 КБ
Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) Тетяна Леонтіївна Кулаковська 34.5 КБ
Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.) А.В. Литвин 32.7 КБ
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичн Н.П. Пасмор 32.7 КБ
Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку Чен Щзещзінь 39.9 КБ
Білий рух в Україні (1917 - 1920 рр.) В.О. Крупина 33.5 КБ
Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої світової війни (1941 - 1945) О.В. Романько 120.9 КБ
Білорусько-російські відносини (1991 - 2000 рр.) Ю.А. Дем'янчук 43.6 КБ
Більшовицька влада та подільське селянство у 1920-х - першій половині 1930-х рр.: причини, технологі В.І. Петренко 31.6 КБ
Біобібліографія і бібліографічна діяльність учених-природознавців УАН - АН УРСР (1918-1941) Олександр Григорович Луговський 27.5 КБ
Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) Л.В. Гарарук 31.4 КБ
Благодійна діяльність на Волині (1793 - 1917): історичний аспект Г.Л. Махорін 29.9 КБ
Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799 - 1917 рр.) О.В. Кравченко 39.0 КБ
Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) В.М. Корнієнко 42.2 КБ
Близькосхідна політика Росії: місія М.М.Муравйова, 1832-1833 рр. Є.С. Волкова 57.2 КБ
Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI - середини XVII ст. (генезис, еволюція та реформуванн І.С. Стороженко 58.0 КБ
Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р.- липень 1919 р.) О.Д. Левченко 33.7 КБ
Болгарія в балканській політиці провідних держав антигітлерівської коаліції (1941 - 1945 рр.) С.В. Потрашков 60.7 КБ
Болгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання чверть ХIV - перша половина ХVI ст.) І.Є. Шпик 35.9 КБ
Борис Тимощук - дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи О.В. Шманько 40.4 КБ
Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злоч В.В. Соболєв 43.3 КБ
Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ ст. Ю.М. Половинчак 29.0 КБ
Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Донбасі (1943 - 1953 рр.) Н.М. Касьянова 44.4 КБ
Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. Л.А. Прилуцька 41.3 КБ
Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного Н.В. Дейнека 37.0 КБ
Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію освіти 1900 - на початку 1917 рр. А.Б. Гречка 36.9 КБ
Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946 - М.В. Мозговський 34.7 КБ
Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії та Росії у період Східної кризи 1875 - 187 А.В. Гончаренко 32.3 КБ
Боярство Галицько-Волинської держави (XII - XIV ст.) А.М. Петрик 41.0 КБ
Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з держав В.В. Коваль 29.5 КБ
Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст. М.В. Пічугіна 28.6 КБ
Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я Л.І. Красильнікова 34.3 КБ