Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Сiльськогосподарськi науки - Страница 9, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Методи дослідження крайових задач для лінійних рівнянь математичної фізики з екстремальною граничною - Світлана Борисівна Сиваш


Виділення поліміктових пісковиків у кам'яновугільних та пермських нафтогазоносних відкладах централь - В.В. Федорів
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Порівняльна оцінка молочної худоби різної селекції за комплексом ознак М.М. Базишин 125.1 КБ
Порівняльна оцінка продуктивності амаранту і розробка елементів технології його вирощування при зрош Л.О. Саплєва 27.1 КБ
Порівняльна оцінка росту, розвитку і м'ясних якостей бугайців молочних порід різного походження О.В. Савчук 175.7 КБ
Порівняльне вивчення репродуктивних, відгодівельних та м'ясних якостей свиней різного напрямку проду О.О. Висланько 101.4 КБ
Посівні якості та продуктивні властивості насіння цукрових буряків залежно від способів його підгото Л.М. Карпук 345.8 КБ
Потенціал складових національної колекції картоплі у створенні форм, придатних для генеративного роз В.В. Гордієнко 40.1 КБ
Потенційна плодоносність і її ефективне використання для прогнозування і вирощування високого урожаю В.О. Семенюк 33.3 КБ
Потенційна плодоносність сорту Кокур білий, інших аборигенних сортів винограду і її реалізація в гір І.О. Кривошей 27.4 КБ
Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Горган Г.Б. Лукащук 40.4 КБ
Поширення та діагностика вірусу шарки сливи на півдні України Л.К. Ратушняк 32.1 КБ
Прийняття рішень в задачах управління та проектування зрошення на основі ресурсозберігаючих технолог Т.О. Михальська 35.7 КБ
Прийоми і методи поліпшення племінних та продуктивних якостей яєчних курей І.Я. Статнік 195.9 КБ
Прийоми прискореного вирощування кронованих садженців яблуні в умовах Лісостепу України О.І. Барабаш 23.7 КБ
Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування огірків за краплинного зрошення у лісо С.О. Кирюхін 37.5 КБ
Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування цибулі ріпчастої у лівобережному Лісос Юрій Дмитрович Зелендін 73.9 КБ
Принципи та методи планування адаптивного зрошення О.І. Жовтоног 65.3 КБ
Природне насіннєве лісопоновлення у свіжих дібровах північної частини Правобережного Лісостепу В.В. Левченко 35.8 КБ
Природний добір у стадах української чорно-рябої худоби при різних способах її утримання І.Г. Бабарика 25.3 КБ
Природні дубові ліси верхів'я басейну Сіверського Дінця та удосконалення господарювання в них І.С. Нейко 871.0 КБ
Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів нової технології обробки при дорощуванні та відгодівлі с А.П. Заєць 51.7 КБ
Продуктивні і біологічні ознаки овець м'ясо-вовнового напряму вітчизняної та зарубіжної селекції при Л.О. Литвищенко 54.3 КБ
Продуктивні і біологічні особливості овець цигайської породи та їх помісей при різних варіантах схре В.О. Чігірьов 29.0 КБ
Продуктивні і відтворні якості свиней нового заводського типу "Дніпровський" в чистопородному розвед Ю.М. Назаревич 32.0 КБ
Продуктивні та біологічні особливості кіз зааненської породи різних генотипів в умовах північно-схід В.В. Нечипоренко 45.3 КБ
Продуктивні та м'ясні якості свиней червоно-поясної спеціалізованої лінії при відгодівлі до різних в О.А. Коваль 41.8 КБ
Продуктивні та технологічні якості корів бурої породи німецької селекції в умовах Лісостепу України А.М. Салогуб 32.1 КБ
Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок, збагачених біологічно активними речовинами Ірина Ярославівна Семчук 36.5 КБ
Продуктивні якості та біологічні особливості овець одеського типу асканійської м'ясо-вовнової породи А.І. Лівінський 45.1 КБ
Продуктивні якості та генетичні особливості свиней при внутрішньопородному поєднанні різних типів ук О.В. Драган 275.0 КБ
Продуктивні якості та закономірності формування ліній та родин свиней породи дюрок української селек Р.О. Трибрат 70.3 КБ
Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості тварин бурої худоби різних генотипів С.В. Бурнатний 71.1 КБ
Продуктивність бобово- злакових травосумішок залежно від режимів їх використання на низинних луках П О.П. Соляник 26.8 КБ
Продуктивність весняних підпокривних та безпокривних посівів конюшини лучної на корм за різних норм С.Е. Амонс 26.1 КБ
Продуктивність гібридів кукурудзи в залежності від добрив і густоти стояння рослин в умовах Єгипту Ахмед Абу Аль-Фатух Мухаммед Хамуда 35.4 КБ
Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин і рівня мінерального живлення в В.Ф. Заверталюк 32.3 КБ
Продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в північній пі О.О. Коваленко 34.7 КБ
Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від системи удобрення у правобережному Лісостепу Ук Л.М. Качан 32.1 КБ
Продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування в Лісостепу О.Л. Оксимець 31.9 КБ
Продуктивність гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північному Лісостепу С.П. Дворецька 38.9 КБ
Продуктивність гороху, люпину білого та сої залежно від елементів технологій вирощування в Західному О.М. Мартинюк 58.3 КБ
Продуктивність довговікових травостоїв залежно від інтенсивності удобрення й використання в умовах Л Н.Б. Демчишин 37.1 КБ
Продуктивність і біологічні особливості помісей першого покоління від схрещування маток цигайської п І.Є. Сєндаула 43.7 КБ
Продуктивність і кормова цінність вико-вівсяної сумішки та кормових буряків залежно від добрив в умо Г.М. Мартенюк 27.0 КБ
Продуктивність і обмін речовин у курей кросу "Іса-Браун" при використанні у комбікормах амінокислот Л.А. Ковтуненко 39.4 КБ
Продуктивність і племінна цінність асканійських кросбредних баранів, одержаних різними методами підб Л.П. Шаламай 38.2 КБ
Продуктивність і структура фітомаси штучних лісостанів ялини звичайної в Українських Карпатах О.М. Колосок 58.0 КБ
Продуктивність і якість озимого жита залежно від фонів живлення та зрошення в умовах півдня України В.Л. Бабич 33.0 КБ
Продуктивність картоплі в короткоротаційних сівозмінах і відтворення родючості грунту за різних сист О.В. Єгоров 33.2 КБ
Продуктивність картоплі залежно від комплексного застосування регуляторів росту та добрив в умовах П Л.Г. Ревунова 55.5 КБ
Продуктивність картоплі при застосуванні в технології вирощування препаратів захисно-стимулюючої дії Ю.М. Сергієнко 69.6 КБ
Продуктивність конюшини гібридної залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах західного І.С. Волощук 39.1 КБ
Продуктивність кукурудзи залежно від технології вирощування в Північному Лісостепу України Г.Ю. Усатий 40.6 КБ
Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від технологічних заходів догляду за посівами в південній А.Г. Нестеренко 49.4 КБ
Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни залежно від систем удобрення в Лісостепу України Т.В. Колібабчук 108.0 КБ
Продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни залежно від способів основного обробітку грун В.Я. Іванюк 44.6 КБ
Продуктивність культур сосни звичайної Овруцько-Словечанського кряжу Я.І. Макарчук 34.1 КБ
Продуктивність культурного пасовища залежно від впливу мінеральних добрив і режимів використання в з Г.П. Дутка 53.4 КБ
Продуктивність кущів винограду під впливом підживлення комплексом мікроелементів (Ni, Cr, Mn, Ti) на О.Г. Тараненко 46.6 КБ
Продуктивність ланки кормової сівозміни залежно від факторів інтенсифікації в західному Лісостепу Ук М.В. Бойко 36.4 КБ
Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків грунту в умовах північного Лісостепу України Ю.О. Ременюк 40.4 КБ
Продуктивність ланок сівозмін при різних системах удобрення в північній підзоні Степу України О.І. Цилюрик 30.9 КБ
Продуктивність лучних травостоїв за різних систем удобрення і режимів використання на суходолах Лісо О.П. Лук'янець 38.4 КБ
Продуктивність льону олійного залежно від норм висіву та мінеральних добрив в умовах Полісся України С.Б. Шваб 31.4 КБ
Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінера О.В. Ярмоленко 42.2 КБ
Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на чорноземі опідзоле В.М. Нероба 27.4 КБ
Продуктивність материнської форми простого гібриду кукурудзи Борисфен 433 МВ залежно від режимів зро С.В. Коковіхін 75.5 КБ
Продуктивність маточника клонових підщеп яблуні залежно від утримання субстрату і видалення розгалуж Л.І. Чередниченко 75.1 КБ
Продуктивність міжсортових і міжвидових агрофітоценозів гороху в умовах північного Лісостепу України Г.А. Борук 27.8 КБ
Продуктивність насаджень і якість плодів черешні в умовах Правобережного Лісостепу України Л.А. Шубенко 26.8 КБ
Продуктивність насаджень яблуні залежно від обрізування крони і підрізування штамбу в Правобережному П.А. Головатий 35.7 КБ
Продуктивність низинних лук Полісся України залежно від строків підсівання багаторічних бобових трав Л.В. Малинка 32.8 КБ
Продуктивність нових сортів льону-довгунця і льону олійного залежно від способів сівби та системи уд О.М. Дрозд 124.5 КБ
Продуктивність озимого ріпака залежно від сортових особливостей та агротехніки вирощування в умовах С.О. Гойсюк 122.7 КБ
Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, добрив та обробітку грунту в Степу України О.О. Шевченко 27.0 КБ
Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, способів обробітку грунту і добрив у Південн І.В. Кротінов 35.2 КБ
Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування в Лісостепу України О.П. Чубко 38.6 КБ
Продуктивність пажитнице-кострицевого гібриду залежно від технологічних прийомів його вирощування в С.І. Сметана 110.7 КБ
Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем основного обробітку грунту та рівнів удобре О.С. Скалига 83.7 КБ
Продуктивність природних і сіяних лучних угідь гірсько-лісового поясу Карпат залежно від внесення мі П.О. Крись 38.0 КБ
Продуктивність пшениці озимої на зрошенні залежно від основного обробітку грунту в сівозміні південн О.Є. Марковська 159.9 КБ
Продуктивність рівнинних букових лісів та особливості організації сталого господарства в них С.І. Миклуш 67.0 КБ
Продуктивність різних за групами стиглості гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння та вологоз П.В. Писаренко 68.4 КБ
Продуктивність різних типів саду яблуні на вегетативних підщепах в умовах північного Лісостепу Украї В.М. Жук 26.6 КБ
Продуктивність різновікових лучних травостоїв залежно від удобрення та режимів використання в західн У.О. Котяш 36.3 КБ
Продуктивність різночасно дозріваючих травостоїв залежно від видового складу компонентів в умовах Лі Ж.А. Молдован 129.1 КБ
Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив та бактеріальних препарат Л.В. Губенко 52.9 КБ
Продуктивність свиней в залежності від інтенсивності росту ремонтного молодняку та поєднання вихідни Ю.П. Акнєвський 40.2 КБ
Продуктивність свиней української степової білої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні В.М. Попов 41.7 КБ
Продуктивність сіяних бобово-злакових травостоїв залежно від удобрення та режимів скошування на низи Р.В. Шевчук 42.9 КБ
Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів росту, десикації та сенікації посівів в умов Валентин Григорович Міхєєв 135.7 КБ
Продуктивність сої залежно від комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив в умовах північно Ю.В. Золотар 34.2 КБ
Продуктивність сої залежно від моделей технологій її вирощування в умовах правобережного Лісостепу У Ю.М. Джура 173.1 КБ
Продуктивність сої залежно від рівня інтенсифікації технологій вирощування в правобережному Лісостеп О.М. Сологуб 37.9 КБ
Продуктивність сої та якість її зерна залежно від систем живлення в умовах зрошення півдня України Є.М. Рищук 28.2 КБ
Продуктивність сортів картоплі залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в умовах з І.С. Брощак 191.7 КБ
Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередників і строків сівби в правобережному Лісос О.Л. Уліч 36.2 КБ
Продуктивність сортів сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Ліс М.І. Блащук 76.3 КБ
Продуктивність сортів ярого ячменю залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в захі М.А. Ободянський 42.1 КБ
Продуктивність та біологічні особливості новоствореного внутрішньопородного сумського типу українськ І.В. Левченко 30.9 КБ
Продуктивність та деякі біологічні особливості свиней великої білої породи Автономної Республіки Кри Р.О. Філонов 121.2 КБ
Продуктивність та кормова цінність різностиглих гібридів кукурудзи залежно від строку сівби і позако О.П. Дем'янчук 35.9 КБ
Продуктивність та котонізаційна здатність різних сортів льону-довгунця В.П. Мирончук 67.3 КБ
Продуктивність та надземна фітомаса берези в насадженнях Українського Полісся Л.М. Матушевич 43.8 КБ
Продуктивність та надземна фітомаса вільхи клейкої у деревостанах Західного Полісся України І.В. Блищик 39.1 КБ
Продуктивність та надземна фітомаса лісостанів ялиці білої в Українських Карпатах Р.Д. Василишин 81.9 КБ
Продуктивність та обмін речовин у курок-несучок при збагаченні комбікормів вітаміном Е та селеном В.В. Отченашко 33.8 КБ
Продуктивність та особливості метаболічних процесів у несучих курей залежно від джерела протеїну і ж В.А. Юрчишин 30.0 КБ
Продуктивність та функціональна активність рубця корів при застосуванні високобілкових кормів і міне Надія Георгіївна Войтович 39.3 КБ
Продуктивність та якість зерна сорізу залежно від мінеральних добрив в умовах зрошення півдня Україн Г.В. Каращук 102.6 КБ
Продуктивність та якість насіннєвої картоплі, отриманої на основі мінібульб, залежно від прийомів фо О.М. Андрушко 34.9 КБ
Продуктивність та якість насіння квасолі залежно від режимів зрошення, добрив і норм висіву в умовах О.П. Попов 61.9 КБ
Продуктивність та якість яєць курей-несучок при включенні до комбікорму зерна пайзи і глауконіту О.І. Заяць 50.5 КБ
Продуктивність травостоїв та динаміка родючості грунтів при систематичному застосуванні мінеральних Ю.В. Лещенко 39.5 КБ
Продуктивність традиційних багаторічних трав та свербиги східної в одновидових травостоях і сумішках В.І. Ларіна 26.1 КБ
Продуктивність тритікале залежно від комплексного застосування добрив, регуляторів росту рослин та п Т.В. Єгупова 16.9 КБ