Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Сiльськогосподарськi науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Оптимізація технології і моделювання фізичних процесів у тонких плівках АIVBVI - М.А. Лоп'янка
Дисертацію присвячено з'ясуванню впливу операційних технологічних факторів на фізичні властивості тонких плівок монохалькогенідів свинцю, олова і твердих розчинів на їх основі: Pb1-xSnxTe, PbSe1-xTex, Pb1-xSnxSe, (PbSe)1-x(SnTe)x і (PbTe)1-x(SnSe)x (вирощених з парової фази методом гарячої стінки). Одержані поліноміальні рівняння, побудовані технологічні діаграми і оптимізована технологія забезпечують умови вирощування тонкоплівкового матеріалу із наперед заданими властивостями. Процеси вирощування, радіаційної і термічної обробок епітаксійних плівок описано єдиною моделлю френкелівських пар і рівнянням неперервності для концентрації дефектів. На основі моделі існування виродженої області з n-типом на поверхні p-PbSe проведено розрахунок вольт-фазних характеристик діодів Шотткі.

Комплексне насичення вуглецевих сталей і твердих сплавів ніобієм та хромом - Т.В. Лоскутова
Дисертацію присвячено з'ясуванню впливу операційних технологічних факторів на фізичні властивості тонких плівок монохалькогенідів свинцю, олова і твердих розчинів на їх основі: Pb1-xSnxTe, PbSe1-xTex, Pb1-xSnxSe, (PbSe)1-x(SnTe)x і (PbTe)1-x(SnSe)x (вирощених з парової фази методом гарячої стінки). Одержані поліноміальні рівняння, побудовані технологічні діаграми і оптимізована технологія забезпечують умови вирощування тонкоплівкового матеріалу із наперед заданими властивостями. Процеси вирощування, радіаційної і термічної обробок епітаксійних плівок описано єдиною моделлю френкелівських пар і рівнянням неперервності для концентрації дефектів. На основі моделі існування виродженої області з n-типом на поверхні p-PbSe проведено розрахунок вольт-фазних характеристик діодів Шотткі.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості формування врожаю та якості зерна сортів озимої пшениці різних екологічних типів у ресур В.П. Болехівський 32.0 КБ
Особливості формування газонів в умовах Львівщини С.Б. Марутяк 56.9 КБ
Особливості формування лісового середовища в культурах дуба лівобережного лісостепу України С.І. Познякова 126.5 КБ
Особливості формування насіння цукрових буряків при вирощуванні його безвисадковим способом залежно С.М. Турченяк 176.2 КБ
Особливості формування продуктивності гречки залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування М.О. Дрозд 35.6 КБ
Особливості формування продуктивності квасолі залежно від технології вирощування в умовах північного Д.С. Шляхтуров 45.0 КБ
Особливості формування продуктивності озимої пшениці залежно від попередників та обробітку грунту в А.В. Юник 36.0 КБ
Особливості формування продуктивності та якості зерна проса залежно від умов азотного живлення на сі О.Г. Любчич 46.8 КБ
Особливості формування урожайності цукрових буряків при різних прийомах використання зернистих фосфо М.М. Якусик 107.4 КБ
Особливості формування урожаю і якості насіння квасолі в залежності від комплексного застосування аг О.С. Сало 32.4 КБ
Особливості формування якості плодів яблуні у південному Поліссі України Л.М. Шевчук 34.6 КБ
Особливості формування ялинових деревостанів у Горганах (Українські Карпати) М.М. Король 64.5 КБ
Особливості формування ясеневих насаджень Західного Лісостепу України В.В. Лавний 28.7 КБ
Особливості фосфорного живлення нових сортів пшениці озимої на темно-сірому опідзоленому грунті Ліво М.Д. Аксиленко 54.9 КБ
Оцінка агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових карбонатних грунтів Західного Полісся Ук К.П. Турчина 79.9 КБ
Оцінка бджолиного обніжжя за видовим складом, вмістом поживних речовин та морфологічними ознаками пи О.А. Локутова 42.0 КБ
Оцінка біологічної та господарської специфічності сортів винограду нового покоління в умовах виногра О.Р. Кузьменко 91.7 КБ
Оцінка генетичної гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекції за кількісними ознаками О.О. Катеринич 112.7 КБ
Оцінка господарськи корисних ознак та біологічних особливостей чистопородних і помісних свиней С.М. Петренко 46.7 КБ
Оцінка господарсько-корисних і біологічних ознак тварин червоної степової породи та помісей різних г Н.В. Рогова 35.5 КБ
Оцінка господарсько-корисних ознак ремонтних телиць знам'янського м'ясного типу різної інтенсивності Ірина Іванівна Гончарова 34.1 КБ
Оцінка екологічного стану поверхневих водних об'єктів на меліорованих територіях О.М. Климчик 207.9 КБ
Оцінка ексер'єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби Л.М. Хмельничий 367.6 КБ
Оцінка ефективності використання чистопорідних і помісних свиноматок універсальних і спеціалізованих М.Є. Воловик 84.9 КБ
Оцінка ефективності способів стимуляції запліднювальної здатності корів В.І. Логвіненко 35.6 КБ
Оцінка і добір бугаїв чорно-рябої породи за показниками відтворної здатності М.В. Буштрук 22.7 КБ
Оцінка і наукове обгрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози у корів та методів визна В.І. Костенко 65.7 КБ
Оцінка комплексу факторів при формуванні високопродуктивного молочного стада О.П. Василенко 42.3 КБ
Оцінка лісорослинного потенціалу луків заплави середньої течії Сіверського Дінця при лісомеліорації Л.М. Біпура 34.0 КБ
Оцінка м'ясних і забійних якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів О.Б. Кисельов 22.7 КБ
Оцінка помісних коропів від схрещування української рамчастої та рамчастої румунської породи фресине В.В. Бех 33.2 КБ
Оцінка продуктивності і відтворювальної здатності овець буковинського типу асканійської м'ясо-вовнов О.Б. Лесик 56.5 КБ
Оцінка протидефляційної стійкості грунтового покриву Південного Степу України О.М. Хотиненко 114.7 КБ
Оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней Є.В. Баркарь 66.4 КБ
Оцінка роботоздатності та рівень інтенсивності селекції чистокровної верхової породи О.О. Новіков 39.1 КБ
Оцінка селекційно-господарських ознак телиць різних генотипів створюваної української симентальської Ю.І. Криворучко 43.1 КБ
Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї Л.В. Була 52.2 КБ
Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для прак Н.І. Свереда 21.7 КБ
Оцінка стану деревного ярусу лісових насаджень Лівобережного Лісостепу України за даними моніторингу Т.С. Мєшкова 31.6 КБ
Оцінка та добір бугаїв різних генотипів молочної худоби за комплексом ознак при міжпорідному схрещув Л.К. Херсонець 48.4 КБ
Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції шовковиці на стійкість до вілту в умовах України Г.І. Бабаєва 22.7 КБ
Оцінка та створення вихідного матеріалу бобів кормових (Vicia faba L.) для селекції на продуктивніст О.В. Барвінченко 40.2 КБ
Оцінка тварин північно-східного молочного типу бурої породи за продуктивними та технологічними ознак П.Г. Бондаренко 33.0 КБ
Оцінка тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції за екстер'єрним типом О.В. Свердліков 846.7 КБ
Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження грунтів та деякі В.І. Діденко 521.8 КБ
Паразитичні нематоди агроценозів цукрових буряків та заходи контролю їх чисельності в умовах Централ В.М. Григор'єв 34.8 КБ
Паразитичні нематоди картоплі в Східному Поліссі України: поширення, шкодочинність та методи контрол Т.М. Жиліна 42.1 КБ
Паразитичні фітонематоди у тимчасових лісових розсадниках Центрального Полісся України Н.О. Місюра 32.3 КБ
Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній А.І. Юхименко 60.6 КБ
Перетравність і використання поживних та мінеральних речовин при згодовуванні телятам білково-жиро-м Вікторія Ярославівна Даньків 55.2 КБ
Перетравність і обмін поживних речовин у свиней, вирощених на раціонах, збалансованих за якістю прот Олександр Іванович Килимнюк 72.9 КБ
Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості курчат-бройлерів за різних рівнів енергетич В.М. Недашківський 31.6 КБ
Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняка кролів за різних рівнів обмінної Р.М. Чичик 42.4 КБ
Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів годівлі Н.М. Слободянюк 30.6 КБ
Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості перепелів за різних рівнів лізину та метіон Д.П. Уманець 38.3 КБ
Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність кролів за дії селену О.М. Косяненко 34.2 КБ
Перетравність корму, обмін речовин, продуктивність та якість м'яса курчат-бройлерів при згодовуванні В.П. Мартиновський 94.5 КБ
Перетравність, засвоєння поживних і мінеральних речовин, продуктивність та якість продукції у свиней Людмила Петрівна Чорнолата 29.5 КБ
Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка в зимових гідропонних О.О. Андрощук 27.3 КБ
Підбір бджолозапильних гібридів та удосконалення технології вирощування огірка у плівкових теплицях О.В. Шеметун 41.4 КБ
Підбір індетермінантних гібридів помідора та удосконалення технології вирощування їх у зимових гідро Саад Ахмад Авамлех 28.5 КБ
Підбір сортименту та агробіологічне обгрунтування елементів технології вирощування кавуна і дині в п І.М. Бобось 42.0 КБ
Підбір сортименту та вдосконалення технології вирощування перцю солодкого в продовженій культурі зим О.В. Завадська 37.7 КБ
Підбір сортів та строків сівби для конвейєрного вирощування редиски в передгірній зоні Криму С.М. Янушкевич 21.2 КБ
Підвищення відтворних і продуктивних якостей гусей шляхом удосконалення глибинної обробки яєць Г.П. Марчук 37.5 КБ
Підвищення відтворювальних і відгодівельних якостей свиней різного напрямку продуктивності шляхом оц І.В. Чернишов 48.8 КБ
Підвищення відтворювальних та продуктивних якостей свиней червоної білопоясої породи при різних мето Сергій Миколайович Галімов 55.0 КБ
Підвищення ефективності використання природних ресурсів у землеробстві при зрошенні та реалізації пр О.В. Харченко 276.6 КБ
Підвищення ефективності використання сучасного генофонду свиней великої білої породи при чистопородн Т.М. Данілова 37.6 КБ
Підвищення ефективності вирощування товарної риби за трилітнього циклу (на прикладі відкритого акціо А.В. Пекарський 37.6 КБ
Підвищення ефективності відтворення і вирощування цьоголітків стерляді (Acipenser Ruthenus L.) в умо Олександр Володимирович Ігнатов 81.7 КБ
Підвищення ефективності гібридизації в свинарстві шляхом ротаційної зміни плідників І.В. Назаренко 38.5 КБ
Підвищення ефективності рибогосподарського використання континентальних водойм з нестабільною мінера С.В. Кутіщев 45.5 КБ
Підвищення кормової продуктивності багаторічних трав залежно від їх добору та удобрення в умовах гір С.С. Чепур 37.8 КБ
Підвищення кормової продуктивності конюшино-тимофіївкової сумішки при застосуванні добрив і вапнуван Н.І. Лагуш 22.0 КБ
Підвищення молочної продуктивності худоби при використанні кращого світового генофонду Р.Є. Микитас 33.8 КБ
Підвищення надійності та удосконалення елементів закритої мережі осушувальної системи (в умовах Захі Л.В. Кузьмич 58.6 КБ
Підвищення пір'яно-пухової продуктивності гусей шляхом використання йодо- та селеновмісних препараті О.І. Любенко 38.0 КБ
Підвищення посівних та продуктивно-якісних властивостей маточників і насіннєвих рослин моркви в умов Л.А. Терьохіна 47.4 КБ
Підвищення продуктивних якостей свиней при відборі за співвідношенням констант росту Л.Г. Савчук 46.8 КБ
Підвищення продуктивності багаторічних бобово-злакових травостоїв в південній частині Лісостепу Захі В.О. Оліфірович 31.1 КБ
Підвищення продуктивності бройлерів шляхом удосконалення технології передінкубаційної обробки яєць М.С. Козій 35.0 КБ
Підвищення продуктивності гороху в умовах центральної підзони Лісостепу України О.І. Присяжнюк 32.5 КБ
Підвищення продуктивності злаково-бобових травосумішок на еродованих землях, трансформованих із рілл Р.К. Іршак 37.8 КБ
Підвищення продуктивності льону олійного в умовах південного Степу України шляхом оптимізації агроза Ю.М. Гобеляк 46.6 КБ
Підвищення продуктивності маточника вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умовах південної части В.П. Майборода 463.5 КБ
Підвищення продуктивності меліорованих земель Лівобережного Лісостепу із застосуванням ресурсозберіг А.І. Романенко 28.3 КБ
Підвищення продуктивності птиці яєчних кросів шляхом удосконалення прийомів оцінки і вирощування мол В.Г. Кушнеренко 48.0 КБ
Підвищення продуктивності соснових лісів Київського Полісся шляхом створення лісових культур на осно В.А. Цибулько 31.8 КБ
Підвищення продуктивності сумішок однорічних культур в системі зеленого конвеєра південно-західного О.В. Гуменюк 27.4 КБ
Підвищення продуктивності та якості зерна твердої ярої пшениці в Степу України А.В. Стеблюк 22.1 КБ
Підвищення продуктивності цикорію та зменшення втрат коренеплодів при збиранні М.Я. Гументик 43.7 КБ
Підвищення стійкості і збереження рослинного біорізноманіття соснових лісів Західного Полісся Україн В.Д. Шкудор 57.9 КБ
Підвищення стійкості цукрових буряків до збудників ризоманії, гнилей корнеплодів та коренеїда сходів А.К. Нурмухаммедов 56.1 КБ
Підвищення якості зерна нових сортів озимої пшениці в степу України при енергозберігаючих технологія І.І. Гасанова 32.7 КБ
Підвищення якості урожаю винограду сорту Мускат білий шляхом короткочасного впливу водним стресом в Н.А. Мазуренко 37.7 КБ
Піднаметове трав'яне вкриття культурфітоценозів Заходу України та підвищення його декоративності Н.Г. Лук'янчук 36.9 КБ
Підсумки та перспективи використання інтродуцентів у міських лісах Києва А.А. Дзиба 60.0 КБ
Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенці Ю.М. Дебринюк 109.0 КБ
Планування поливів сільськогосподарських культур в умовах обмежених ресурсів В.В. Поліщук 43.9 КБ
Плямистості озимої пшениці в Лісостепу України й концептуальні основи захисту С.В. Ретьман 97.0 КБ
Плямистості ячменю та заходи з обмеження їх розвитку в умовах західного Лісостепу України Г.Я. Біловус 32.6 КБ
Поживна цінність люцернового сіна залежно від технології його заготівлі Ю.І. Журенко 23.4 КБ
Позакореневе підживлення як спосіб підвищення продуктивності цукрових буряків у лівобережній частині І.М. Жердецький 40.0 КБ
Покращення відтворних і продуктивних здатностей чорно-рябої худоби в умовах Полісся України Л.А. Кальчук 37.7 КБ
Поліморфізм високомолекулярних глютенінів в селекції озимої м'якої пшениці на якість зерна для умов З.В. Усова 101.1 КБ
Поліморфізм вихідного матеріалу льону-довгунця за господарсько-корисними ознаками та перспективи йог О.В. Динник 35.2 КБ
Поліморфізм вірулентності збудника борошнистої роси ячменю та джерела стійкості до патогена в Лісост Ю.М. Кононенко 59.5 КБ
Поліморфізм генофонду гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за рівнем продуктивності та ад О.В. Тригуб 35.0 КБ
Поліська м'ясна порода великої рогатої худоби (селекційно-генетичні методи створення) С.С. Спека 76.5 КБ
Популяційно-генетична оцінка асканійської м'ясо-вовної породи овець з використанням молекулярно-гене А.А. Дем'яненко 44.3 КБ
Популяційно-генетична характеристика української червоно-рябої молочної породи та методи її удоскона А.М. Дубін 70.9 КБ
Порівняльна ефективність вирощування товарної риби в фермерських рибних господарствах за дволітнього Н.О. Марценюк 44.0 КБ
Порівняльна оцінка бугаїв-плідників різних порід за селекційно-генетичними ознаками відтворювальної В.М. Надточій 52.4 КБ
Порівняльна оцінка екологобезпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах Ю.Г. Міщенко 19.0 КБ