Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вапняковий нанопланктон верхньої крейди Південної України - А.В. Шумник
Стратиграфічно, палеонтологічно та палеографічно досліджено вапняковий нанопланктон з верхньокрейдових відкладів трьох районів південної України. За результатами аналізу поширення нанопланктону описано розчленування відкладів верхньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря та кримського континентального схилу, де виділено 12 нанопланктонних зон і 2 шари за принципом першої появи та зникнення видів-індексів з урахуванням комплексу видів. Виділені нанопланктонні зони скорельовано з одновіковими зонами різних районів України (Гірський Крим, східне Приазов'я, Дніпровсько-Донецька западина, Українські Карпати, північно-західні схили Донбасу) та багатьох регіонів світу (Західна Європа, океанічні розрізи, США, Китай). З'ясовано особливості седиментації в пізньокрейдовому басейні на північно-західному шельфі Чорного моря та кримському континетальному схилі. Створено атлас стратиграфічно важливих видів вапнякового нанопланктону зазначених регіонів.

Математичне та комп'ютерне моделювання двовимірних задач розподілу ресурсів проекту - Н.О. Попельнюх
Стратиграфічно, палеонтологічно та палеографічно досліджено вапняковий нанопланктон з верхньокрейдових відкладів трьох районів південної України. За результатами аналізу поширення нанопланктону описано розчленування відкладів верхньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря та кримського континентального схилу, де виділено 12 нанопланктонних зон і 2 шари за принципом першої появи та зникнення видів-індексів з урахуванням комплексу видів. Виділені нанопланктонні зони скорельовано з одновіковими зонами різних районів України (Гірський Крим, східне Приазов'я, Дніпровсько-Донецька западина, Українські Карпати, північно-західні схили Донбасу) та багатьох регіонів світу (Західна Європа, океанічні розрізи, США, Китай). З'ясовано особливості седиментації в пізньокрейдовому басейні на північно-західному шельфі Чорного моря та кримському континетальному схилі. Створено атлас стратиграфічно важливих видів вапнякового нанопланктону зазначених регіонів.диван честер
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель за даними моніторингу В.С. Мошинський 64.4 КБ
Методологія та система селекції тварин української червоно-рябої молочної породи С.Ю. Рубан 52.0 КБ
Механічні та біологічні заходи зниження потенційної забур'яненості ріллі в умовах Лівобережного Лісо І.М. Масик 45.6 КБ
Мікрохвильова обробка насіння цукрових буряків І.М. Сапотніцький 36.5 КБ
Мінімалізація обробітку чорнозему південного в Криму в умовах зрошення О.Л. Томашова 40.3 КБ
Мінливість біохімічних компонентів коренеплодів моркви та буряку столового і використання її в селек В.Є. Барсукова 24.2 КБ
Мінливість господарсько цінних ознак гібридів озимої м'якої пшениці залежно від добору батьківських М.М. Маренич 23.5 КБ
Мінливість господарсько цінних ознак гібридів пшениці озимої та можливість її використання в селекці Н.К. Абдурат 66.0 КБ
Мінливість господарсько- цінних ознак гібридів м'якої озимої пшениці залежно від добору батьківських М.М. Маренич 16.2 КБ
Мінливість і взаємозв'язок кількісних ознак різноволокнистих сортів конопель Ю.В. Голюк 17.7 КБ
Мінливість ознак і методи оцінки якості волокна індивідуальних рослин льону-довгунця на перших етапа Л.М. Козуб 38.1 КБ
Мінливість посівних та врожайних якостей насіння квасолі звичайної залежно від абіотичних і технолог М.В. Швиденко 52.4 КБ
Мінливість продуктивності рослин в популяції винограду сорту Мускат рожевий і відбір високопродуктив І.О. Василик 38.1 КБ
Мінливість та селекційна цінність різних генерацій самозапилення гібридів кукурудзи в умовах зрошенн В.О. Зінченко 150.1 КБ
Мінливість та успадкування ознак у вихідних форм і створення на їх основі гібридів соняшнику в умова Ю.І. Лук'янчик 81.2 КБ
Мінливість та успадкування основних господарсько-цінних ознак у міжсортових гібридів льону-довгунця Н.М. Кандиба 37.4 КБ
Молочна продуктивність і рівень окремих метаболітів у крові та рубцевій рідині корів при використанн Андрій Євгенович Вантух 84.3 КБ
Молочна продуктивність і якісний склад молока корів при застосуванні рекомбінантного соматотропіну Т.С. Ящук 36.0 КБ
Молочна продуктивність корів і ветеринарно-санітарна експертиза молока в зонах техногенного забрудне О.О. Дашковський 129.9 КБ
Молочна продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу В.І. Приймич 32.9 КБ
Морфобіологічні особливості помісей від схрещування баранів м'ясної породи олібс з м'ясо-вовновими м І.М. Солоха 66.0 КБ
Морфобіологічні та екологічні особливості видів роду Lonigera L. та перспективи їх використання в оз Вікторія Іванівна Кирилюк 50.9 КБ
Морфогенетична мінливість та біохімічні механізми стійкості сосни звичайної у ценопопуляціях заходу Р.Т. Гут 1.92 МБ
Морфологічні аспекти гетероспермії сої і її використання при доборі насіння Г.Г. Кліценко 71.6 КБ
Морфолого-біологічні особливості гумаю (Sorghum halepense (L.) Pers.) та розробка системи його контр Альвіна Федорівна Устінова 39.4 КБ
Морфолого-таксаційна структура букняків Бескидів І.С. Ільків 41.3 КБ
Надземна фітомаса та депонований вуглець осикових деревостанів Східного Полісся України А.М. Білоус 48.2 КБ
Насінна продуктивність сої залежно від технології вирощування в Правобережному Лісостепу України А.Є. Стрихар 51.3 КБ
Насіннєва продуктивність капусти білоголової пізньостиглої при використанні добрив в умовах лівобере Т.А. Романова 32.6 КБ
Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої залежно від строків садіння, маси маточних цибулин і площі Н.П. Косенко 33.1 КБ
Наукове обгрунтування агроекологічних заходів зниження забур'яненості кукурудзи в Лісостепу України С.П. Танчик 35.5 КБ
Наукове обгрунтування використання методів дистанційного зондування в моніторингу грунтів М.М. Гічка 433.9 КБ
Наукове обгрунтування ефективності сівозмін і добрив у північному Степу України В.С. Чумак 106.7 КБ
Наукове обгрунтування і розробка технологічних прийомів підвищення урожайності та якості кормових ку В.Т. Маткевич 41.2 КБ
Наукове обгрунтування маловитратної технології виробництва продукції свинарства в Україні Д.Д. Чертков 66.4 КБ
Наукове обгрунтування системи прийняття рішень в платному водокористуванні при зрошенні Тетяна Віталіївна Матяш 77.0 КБ
Наукове обгрунтування способів регулювання шкодочинності бур'янів в агроценозах зернових і олійних к М.С. Шевченко 67.8 КБ
Наукове обгрунтування строків, способів сівби та удобрення різних сортів гречки в правобережному Ліс Н.М. Полторецька 112.0 КБ
Наукове обгрунтування технологічних прийомів підвищення функціональної активності вимені корів С.Г. Піщан 116.6 КБ
Наукове обгрунтування технологічних прийомів створення високопродуктивних багаторічних травостоїв пр К.П. Ковтун 183.6 КБ
Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшени Ю.Ф. Терещенко 46.5 КБ
Наукові засади і технологія водозберігаючого превентивного управління водокористуванням на зрошуваль Ю.О. Михайлов 95.0 КБ
Наукові засади управління водогосподарсько-меліоративним комплексом України В.А. Сташук 82.0 КБ
Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні М.М. Гаврилюк 258.2 КБ
Наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення лісі В.П. Краснов 36.1 КБ
Наукові основи каштанорозведення в Азербайджані А.К. Сейідов 56.1 КБ
Наукові основи оптимізації лісоаграрних ландшафтів рівнинної частини України В.Ю. Юхновський 70.6 КБ
Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості грунту в традиційному і біологічному І.А. Шувар 68.2 КБ
Наукові основи підвищення продуктивності та стійкості соснових насаджень у Правобережному Поліссі Ук В.І. Ткачук 120.3 КБ
Наукові основи створення дренажно-модульних систем в гумідній зоні М.М. Ткачук 72.4 КБ
Наукові основи створення і вирощування лісомеліоративних насаджень в гірських умовах Криму М.Н. Агапонов 67.3 КБ
Науково-практичне обгрунтування акліматизації овець породи новозеландський корідель у степовій зоні В.В. Микитюк 183.1 КБ
Науково-практичне обгрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби В.П. Даниленко 44.4 КБ
Нематодні та грибні хвороби сходів цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості в умовах Лісо К.А. Калатур 34.3 КБ
Несправжня борошниста роса дині і обгрунтування заходів з обмеження її шкодочинності в умовах Лісост О.І. Онищенко 25.2 КБ
Нетрадиційні методи створення селекційного матеріалу пшениці В.С. Гірко 57.9 КБ
Нові прийоми підвищення життєздатності і продуктивності шовковичного шовкопряда в процесі розведення Л.М. Остапенко 29.3 КБ
Норма реакції сортів картоплі на вирощування в південній частині Лісостепу України Р.О. Бондус 76.1 КБ
Нормована годівля телиць і корів при створенні високопродуктивних стад І.П. Голодюк 40.7 КБ
Нормування водоподачі на зрошувальні системи В.А. Розгон 52.0 КБ
Обгрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в ліс Л.П. Музика 40.9 КБ
Обгрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в О.Й. Дидів 39.1 КБ
Обгрунтування елементів технології вирощування капусти савойської в Лісостепу України І.О. Федосій 37.1 КБ
Обгрунтування елементів технології вирощування перцю солодкого в умовах Правобережного Лісостепу Укр О.П. Накльока 38.0 КБ
Обгрунтування елементів технології вирощування салату посівного у Правобережному Лісостепу України В.В. Кецкало 38.5 КБ
Обгрунтування елементів технології краплинного зрошення картоплі весняного та літнього садіння в умо Тетяна Анатоліївна Капелюха 41.1 КБ
Обгрунтування елементів технології мікрозрошення моркви в умовах півдня України А.П. Шатковський 98.4 КБ
Обгрунтування ефективної врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях за довготерм С.В. Шалай 46.9 КБ
Обгрунтування ефективності використання симентальської худоби різних виробничих типів Ю.О. Васильєва 56.5 КБ
Обгрунтування заходів боротьби з чорнощиром нетреболистим та іншими бур'янами на необроблюваних земл С.Б. Манжос 69.0 КБ
Обгрунтування заходів захисту винограду від чорної плямистості (Phomopsis viticola Sacc.) Ю.О. Цибульняк 44.6 КБ
Обгрунтування і розробка комплексних заходів захисту змішаних посівів кукурудзи від бур'янів у захід В.Г. Молдован 38.5 КБ
Обгрунтування і розробка системи ресурсозберігаючих технологічних рішень та способів утримання молод В.С. Ліннік 45.7 КБ
Обгрунтування і розробка системи технологічних рішень та способів виробництва продукції вівчарства В.М. Туринський 78.5 КБ
Обгрунтування критеріїв придатності столового винограду до низькотемпературного заморожування Л.М. Кюрчева 44.1 КБ
Обгрунтування методів оцінки і добору кращих генотипів люцерни посівної за ступенем самонесумісності А.М. Максімов 105.9 КБ
Обгрунтування методів оцінки й прогнозування якості насіння в системі державного та внутрішньогоспод О.Ю. Кіріяк 73.6 КБ
Обгрунтування методів оцінки племінної цінності великої рогатої худоби в молочних стадах В.О. Даншин 27.1 КБ
Обгрунтування методів селекції за ознаками відтворення в процесі створення і удосконалення українськ В.Ю. Афанасенко 34.7 КБ
Обгрунтування модернізації та реконструкції меліоративних систем у гумідній зоні на основі даних еко В.І. Федченко 165.5 КБ
Обгрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся Укра Ю.В. Баранчук 42.5 КБ
Обгрунтування ознак добору бугаїв м'ясних порід Л.А. Коропець 33.2 КБ
Обгрунтування окремих елементів технології вирощування капусти червоноголової в Лісостепу України Олена Іванівна Волошина 56.7 КБ
Обгрунтування окремих елементів технології вирощування часнику в лісостепу України Л.І. Капустіна 37.7 КБ
Обгрунтування оптимальних технологічних режимів вирощування молодняку нутрій А.В. Лещенко 55.5 КБ
Обгрунтування оптимального віку племінного використання корів української м'ясної породи Н.В. Лук'янчук 36.3 КБ
Обгрунтування основних технологічних прийомів конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової в умовах пі Валерій Вікторович Дубровін 73.2 КБ
Обгрунтування підбору маточно-насіннєвих форм груші для вирощування слаборослих підщеп у Лісостепу У Р.А. Кучер 42.0 КБ
Обгрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України А.Г. Тернавський 38.1 КБ
Обгрунтування системи захисту виноградників півдня України від бур'янів О.П. Странішевська 68.5 КБ
Обгрунтування системи нормованої годівлі молодняка великої рогатої худоби м'ясних порід М.Г. Повозніков 68.9 КБ
Обгрунтування сільськогосподарських біотехнологічних систем виробництва добрив та їх агрохімічна оці В.Г. Олійниченко 30.4 КБ
Обгрунтування сучасних напрямів удосконалення технології виробництва молока А.П. Король 38.7 КБ
Обгрунтування та розробка ресурсозберігаючих технологій видалення та оброблення стоків при промислов В.І. Піскун 542.5 КБ
Обгрунтування технології виробництва гомогенату трутневих личинок Г.М. Гречка 40.4 КБ
Обгрунтування технології мікрозрошення розсадника та саду мінералізованими водами в умовах півдня Од С.В. Рябков 33.0 КБ
Обгрунтування технології підготовки господарсько-побутових стічних вод для використання їх в система Андрій Леонідович Котельчук 53.8 КБ
Обгрунтування технології репродукції бджолиних маток В.Д. Броварський 69.8 КБ
Обгрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу Украї О.В. Василенко 47.2 КБ
Обгрунтування хімічної імунізації винограду як прийому захисту від сірої гнилі Є.С. Галкіна 37.0 КБ
Обгрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби Т.П. Шкурко 71.6 КБ
Обробіток грунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землероб А.М. Оленюк 335.8 КБ
Оптимальне поєднання сорту, способу сівби і удобрення в енергозаощаджуваній технології вирощування н Ю.В. Хмелянчишин 108.6 КБ
Оптимізація агроекологічного стану осушених земель шляхом використання місцевих меліорантів та добри Л.Ф. Бондарчук 79.3 КБ
Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних, ферментних препаратів (Гринда Анатолій Вікторович Коробка 30.7 КБ
Оптимізація водоощадливих конструкцій каналів зрошувальних систем з урахуванням грунтової основи Л.Ю. Чернишевська 78.2 КБ
Оптимізація гібридного складу кукурудзи в умовах східної частини Степу України В.М. Хромяк 39.6 КБ
Оптимізація годівлі свиней в умовах промислової технології Ю.В. Засуха 71.2 КБ
Оптимізація доз згодовування ліпроту молодняку кролів при вирощуванні на м'ясо М.М. Сломчинський 32.8 КБ
Оптимізація елементів технології весняно-літнього періоду вирощування високоякісного зерна сильної о А.В. Рогозенко 39.7 КБ
Оптимізація елементів технології вирощування амаранту зернового напрямку в умовах південного Степу У Д.П. Войташенко 60.7 КБ
Оптимізація елементів технології вирощування високоякісного насіння озимої пшениці в умовах централь А.І. Юрченко 40.7 КБ
Оптимізація елементів технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків у південно-східній В.М. Бобруйко 52.0 КБ
Оптимізація елементів технології вирощування проса для умов південно-західного Лісостепу України З.В. Пустова 34.1 КБ
Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку ярого в північному Лісостепу України П.С. Вишнівський 102.6 КБ