Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

До теорії відображень, що зберігають міру - О.О. Очаковська
Знайдено точні умови, за якими задане на півпросторі зовнішності циліндра і на всьому просторі відображення, яке зберігає міру всіх куль фіксованого радіуса, є відображенням, що зберігає міру. Знайдено точні умови стосовно росту функцій, заданої на півпросторі, зовнішності циліндра і на всьому просторі, яка має нульові інтеграли на всіх кулях фіксованого радіуса, за яких визначено, що функція є нульовою. Одержано аналоги деяких зазначених результатів про функції та відображення на гіперболічній площині.

Застосування теорем додавання до розв'язання задач теорії пружності - Т.В. Денисова
Знайдено точні умови, за якими задане на півпросторі зовнішності циліндра і на всьому просторі відображення, яке зберігає міру всіх куль фіксованого радіуса, є відображенням, що зберігає міру. Знайдено точні умови стосовно росту функцій, заданої на півпросторі, зовнішності циліндра і на всьому просторі, яка має нульові інтеграли на всіх кулях фіксованого радіуса, за яких визначено, що функція є нульовою. Одержано аналоги деяких зазначених результатів про функції та відображення на гіперболічній площині.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Ефективність глибин зяблевої оранки під цукрові буряки на фоні тривалого застосування різних систем В.С. Цигода 51.9 КБ
Ефективність дії попередників, добрив і способів основного обробітку грунту на урожайність озимої пш І.С. Кірчук 32.6 КБ
Ефективність дії попередників, основного обробітку грунту та тривалого застосування добрив на урожай В.І. Олексенко 165.4 КБ
Ефективність дії фунгіцидів та їх композицій проти коренеїда сходів цукрових буряків у Центральному Н.В. Кісліцина 32.2 КБ
Ефективність добору на збільшення вмісту волокна при збереженні механічної функції стебла конопель Л.Г. Онупрієнко 58.8 КБ
Ефективність добору озимої м'якої пшениці на стійкість до борошнистої роси і бурої іржі на різних фо І.М. Біляєва 66.2 КБ
Ефективність доз і строків застосування добрив під сорго зернове на чорноземі опідзоленого Правобере П.В. Климович 115.4 КБ
Ефективність застосування азотних добрив під яру м'яку пшеницю на чорноземі опідзоленому Правобережн С.В. Машинник 48.8 КБ
Ефективність застосування добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Е.В. Прокопенко 70.2 КБ
Ефективність застосування регуляторів росту, біо- та мікропрепаратів при вирощуванні проса в умовах Ярослава Василівна Каленчук 28.8 КБ
Ефективність застосування різних видів органічних добрив під цукрові буряки на чорноземі опідзоленом Ю.В. Новак 85.8 КБ
Ефективність застосування тарги супер і емістиму С у посівах сої в умовах правобережного Лісостепу У О.В. Голодрига 131.3 КБ
Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному Лісостепу України Ахмед Мохамед Альсавеаі 31.0 КБ
Ефективність заходів хімічного захисту посівів сої від багаторічних бур'янів у Лісостепу України Т.О. Чернега 39.5 КБ
Ефективність короткоротаційних польових сівозмін в умовах Степу України С.М. Патик 40.4 КБ
Ефективність міжпородного схрещування симентальських корів з бугаями української м'ясної і лімузинсь М.І. Когут 27.4 КБ
Ефективність природних та синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картопл Л.М. Філіпова 63.6 КБ
Ефективність різних концентрацій марганцю в раціонах поросних свиноматок В.О. Саприкін 35.4 КБ
Ефективність різного вмісту магнію в раціонах свиней на відгодівлі І.П. Мірошниченко 116.0 КБ
Ефективність селекції у племінних стадах української чорно-рябої молочної породи Ю.М. Сотніченко 62.5 КБ
Ефективність систем обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни правобережног В.П. Кирилюк 37.8 КБ
Ефективність складних схрещувань у створенні вихідного матеріалу в селекції гороху (Pisum sativum В.В. Кузь 39.7 КБ
Ефективність способів індукування і використання мутацій в селекції ярого ячменю М.Р. Козаченко 121.3 КБ
Ефективність схрещування баранів м'ясної породи олібс з матками дніпропетровського типу асканійської О.М. Задорожня 36.1 КБ
Ефективність формування стад молочної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції Р.В. Ставецька 33.2 КБ
Закономірності динаміки чисельності популяцій ратичних (Artiodactyla) в лісових біоценозах Гірського В.Л. Яриш 35.5 КБ
Закономірності і прогноз мінливості життєздатності популяції шовковичного шовкопряда В.В. Ляшенко 37.9 КБ
Закономірності прояву безостості, короткоостості та довгоостості в селекції ячменю ярого Н.В. Іванова 51.7 КБ
Закономірності формування стійкості до вилягання різних за морфотипом сортів гороху А.О. Василенко 55.1 КБ
Заплавні ліси Лівобережної України та наукові основи господарювання в них В.П. Ткач 40.9 КБ
Застосування імуногенетичного та генетико-статистичного методів при прогнозуванні молочної продуктив Г.П. Бондаренко 52.6 КБ
Застосування кормових добавок мікробіологічного походження в комбікормах для курей-несучок О.І. Мусіч 34.9 КБ
Застосування органічних кислот і солі для підвищення врожаю, якості ягід і вина сортів Пино сірий і Н.В. Каменева 17.3 КБ
Заходи поліпшення якості та підвищення врожайності насіння кукурудзи в центральному Лісостепу Україн Ж.М. Новак 74.9 КБ
Збереження якості плодів чорної смородини з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії та Олена Петрівна Герасимчук 52.4 КБ
Зберігання посівних і технологічних властивостей насіння соняшнику в умовах Півдня України Любов Анатоліївна Покопцева 55.9 КБ
Збудники зеленої плісені (Trichoderma spp.) лікарського їстивного гриба шіі-таке /Lentinula edodes ( Олена Вікторівна Шульга 41.0 КБ
Земноводні та плазуни в лісах Львівщини О.В. Федонюк 34.4 КБ
Зменшення негативного впливу кадмію в раціоні на продуктивність, обмін речовин і якість продукції ві І.Л. Пазиніч 26.7 КБ
Зміна гумусоутворювання та агрофізичного стану грунтів у рисово-люцерновій сівозміні та їх вплив на С.О. Кольцов 44.3 КБ
Зміна стану гумусу дерново-підзолистих грунтів Полісся за різного їх сільськогосподарського використ Л.В. Дацько 26.9 КБ
Зміна структури бур'янового компонента агрофітоценозів ланки сівозмін східного Лісостепу під впливом І.В. Шам 36.2 КБ
Зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій с Ю.П. Галасун 34.6 КБ
Зміни агрофізичних та фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого Правобережного Ліс Л.В. Чорна 24.0 КБ
Зміни в азотному фонді та баланс азоту чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України та тр І.С. Кравець 110.9 КБ
Зміни гумусного стану і біологічної активності лучно-черноземного грунту під впливом грунтозахисних О.Л. Макарчук 25.2 КБ
Зміни показників фізико-хімічних та біологічних властивостей чорнозему типового Правобережного Лісос Олена Іванівна Наумовська 34.1 КБ
Зміни рибницько-біологічних показників при аеромонозі та весняній віремії коропів Е.В. Компанець 204.2 КБ
Зміни родючості чорнозему звичайного при застосуванні грунтозахисних технологій вирощування сільсько Олена Володимирівна Піковська 33.7 КБ
Зміни форм магнію дерново-підзолистого грунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення яро Ростислав Петрович Богданович 89.6 КБ
Зміни фосфатного режиму лучно-чорноземного грунту при застосуванні грунтозахисних технологій в умова Ольга Володимирівна Франко 37.4 КБ
Зональна біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка Г.С. Домашовець 47.7 КБ
Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи, створених на базі різних генетичних плазм О.Г. Олешко 31.9 КБ
Імунологічні основи створення стійких до Puccinia recondita Rob. et Desm. f. sp. tritici В.К. Пантєлєєв 61.4 КБ
Інвентаризація лісових насаджень Розточчя з використанням дистанційних методів О.Г. Часковський 42.0 КБ
Інтенсивна культура винограду в умовах Західної передгірсько-приморської підзони Криму В.В. Сілаков 27.2 КБ
Інтенсивність росту бичків та зміни в окремих ланках метаболізму ліпідів при додаванні рослинного і С.Я. Павкович 44.7 КБ
Інтенсифікація виробництва свинини при використанні сухих кормових сумішок з екструдованим тритикале Р.В. Козак 37.1 КБ
Інтенсифікація виробництва яловичини в умовах західного регіону України шляхом використання багатоко Я.І. Півторак 63.7 КБ
Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу сосни звичайної на півдні Лівобережного Лісостепу О.Ф. Попов 118.2 КБ
Інтенсифікація роботи дренажних свердловин з ерліфтною системою водовідбору для захисту населених пу В.Д. Крученюк 32.8 КБ
Інтенсифікація селекційного процесу картоплі з використанням специфічних умов Українських Карпат В.М. Собран 86.8 КБ
Інтенсифікація технології вирощування гречки в умовах південно-західного Лісостепу України В.А. Тіней 31.7 КБ
Інтрогресія факторів стійкості проти сухої фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідний мате У.І. Недільська 48.8 КБ
Інформаційне забезпечення планування зрошення за просторово розподіленими даними О.В. Власова 100.3 КБ
Історичний аспект розвитку основного обробітку грунту на Полтавщині І.О. Чекрізов 34.8 КБ
Картографо-аналітична оцінка агроекологічного стану грунтового покриву (на прикладі Чернігівщини) П.І. Трофименко 37.5 КБ
Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України В.Б. Левченко 25.2 КБ
Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, Т.Є. Личук 27.6 КБ
Клітинна селекція цикорію коренеплідного (Cichorium intybus L.) на стійкість до абіотичних факторів А.І. Любченко 54.1 КБ
Клональне мікророзмноження і оздоровлення лаванди in vitro Тетяна Миколаївна Латушкіна 8.87 МБ
Кокомікоз вишні і черешні та заходи по обмеженню його шкодочинності у Східному Лісостепу України Н.Я. Плєтнікова 41.6 КБ
Колекція генофонду та селекційний матеріал хмелю звичайного при створенні сортів, адаптованих до умо І.П. Штанько 416.9 КБ
Комбінаційна здатність маток нової української м'ясної породи свиней у поєднанні з кнурами різних ге Олександр Миколайович Церенюк 40.1 КБ
Комбінаційна цінність кращих рекомбінантів синтетичної популяції кукурудзи Дніпровська 1 (C1) Л.А. Ільченко 36.7 КБ
Комбіноване використання люцерни на корм та насіння в умовах північного Степу України О.О. Андрієнко 34.6 КБ
Комплекс агроприйомів для підвищення продуктивності та якості технічних сортів винограду в умовах Пі І.В. Братінов 377.4 КБ
Комплекс нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) Полісся України та методи їх монітор Олександр Михайлович Корма 42.1 КБ
Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України П.П. Костанецький 36.2 КБ
Комплекс фітонематод агроценозів пшениці в умовах відкритого та закритого грунту і способи регулюван Т.О. Галаган 43.9 КБ
Комплекси фітонематод в агроценозах озимої пшениці різних грунтово-кліматичних зон та заходи з регул К.С. Нікішичева 32.1 КБ
Комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційног В.П. Марценюк 44.9 КБ
Конвеєрне вирощування посівних та вигоночних зеленних овочевих культур у несезонний період у зимових В.Б. Гаврилюк 33.3 КБ
Конкурентна здатність сортів люцерни до видів злакових культур, її природа і можливість використання В.В. Марков 22.3 КБ
Коренева гниль сочевиці та заходи з обмеження ії розвитку в умовах південного сходу України С.В. Старченко 39.1 КБ
Кореневі гнилі гороху, прогноз їх розвитку та обгрунтування заходів зниження шкідливості в правобере Дмитро Тарасович Гентош 39.0 КБ
Кореневі гнилі огірка у зимових блокових теплицях і удосконалення заходів щодо обмеження їх розвитку Г.В. Малина 42.1 КБ
Кореневі гнилі озимої пшениці та мікрофлора грунту при застосуванні гербіцидів в умовах північного Л І.М. Сторчоус 35.1 КБ
Кормова продуктивність тритикале озимого на зелений корм залежно від технологічних прийомів вирощува І.В. Свистунова 65.1 КБ
Кормова продуктивність тритикале ярого з капустяними та бобовими культурами залежно від технологічни І.Я. Пелех 54.3 КБ
Кормова цінність і продуктивність сої залежно від факторів інтенсифікації в умовах правобережного Лі О.Я. Панасюк 196.5 КБ
Критерії і прийоми оцінки та добору яєчних курей для підвищення ефективності селекції у птахівництві С.М. Панькова 37.9 КБ
Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення В.М. Черняк 322.5 КБ
Лісівничі основи ведення мисливського господарства на кабана (Sus scrofa L.) та козулю (Capreolus ca А.М. Шадура 46.6 КБ
Лісівничі основи формування високопродуктивних насаджень у дібровах Поділля А.О. Бондар 63.0 КБ
Лісівничі особливості вирощування культур сосни звичайної в умовах Волинського Полісся О.В. Кичилюк 56.8 КБ
Лісівничі особливості насаджень за участю хвойних інтродуцентів Західного Полісся В.М. Михайлюк 1.53 МБ
Лісівничі особливості та полезахисна роль лісових смуг різних конструкцій в умовах Правобережного Лі О.С. Ситник 39.6 КБ
Лісівничо-екологічна роль трав'яного покриву в культурах сосни звичайної Східного Полісся С.Б. Ковалевський 58.9 КБ
Лісівничо-екологічні особливості відтворення букових лісів центральної частини Західно-Подільського Я.П. Целень 1.18 МБ
Лісівничо-екологічні особливості формування осередків всихання Picea Abies (L.) Karsten в Сколівськи П.Я. Слободян 83.9 КБ
Лісівничо-меліоративна ефективність полезахисних лісових смуг різних конструкцій, сформованих рубкам О.П. Поліщук 77.2 КБ
Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових насаджень в зоні відчуження Чорнобильськ В.К. Заїка 251.4 КБ
Локальний спосіб застосування добрив як фактор оптимізації мінерального живлення і продуктивності пе І.М. Гордієнко 28.4 КБ
М'ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних систем Володимир Романович Дутка 46.3 КБ
М'ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового С.Є. Чернявський 75.9 КБ
Малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну Дністра І.М. Пацура 34.8 КБ
Меліорація темно-каштанових вторинно-осолонцьованих грунтів в короткоротаційний овочевій сівозміні Д.О. Крупіца 27.6 КБ
Метод і результати селекції гетерозисних гібридів кавуна столового О.А. Бритік 38.7 КБ
Методи консолідації західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи при викор З.Є. Щербатий 66.3 КБ
Методи підвищення відтворної здатності корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід І.В. Пономаренко 45.9 КБ
Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі вис І.В. Гноєвий 2.56 МБ
Методи селекції сортів озимої м'якої пшениці з підвищеною адаптивністю до умов Лісостепу і Полісся У Л.А. Бурденюк-Тарасевич 80.7 КБ
Методи селекційно- генетичного удосконалення червоної степової породи при чистопородному розведенні Л.В. Пешук-Топіха 41.8 КБ
Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду С.Л. Войтенко 68.6 КБ