Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Сiльськогосподарськi науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Co- та Co - Pd нанесених систем в реакції окисн - Л.В. Луценко
Встановлено, що факторами, які визначають активність Co-вмісних каталізаторів, є певна локалізація катіонів кобальту в нанесених системах, їх розподілення, стан та характер взаємодії з носієм у поверхневому шарі каталізатора. Виявлено, що високій активності 1,2 % Co-вмісних систем сприяє наявність у поверхневому шарі каталізатора кластерів катіонів кобальту в октаедричній координації у оточенні позаграткового кисню, що мають високу здатність до відновлення. Зазначено, що вища каталітична активність біометалвмісних Co - Pd-систем обумовлена утворенням додаткових Co - Pd-центрів. Вивчено кінетичні закономірності та механізм реакції окиснення монооксиду вуглецю на каталізаторах Co/ZSM-5 та Co - Pd/ZSM-5, обгрунтовано кінетичне рівняння та встановлено, що експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі - Ріділа.

Електросинтез металооксидних систем на сплавах заліза з метою одержування малозношуваних анодних мат - Ю.В. Меньшов
Встановлено, що факторами, які визначають активність Co-вмісних каталізаторів, є певна локалізація катіонів кобальту в нанесених системах, їх розподілення, стан та характер взаємодії з носієм у поверхневому шарі каталізатора. Виявлено, що високій активності 1,2 % Co-вмісних систем сприяє наявність у поверхневому шарі каталізатора кластерів катіонів кобальту в октаедричній координації у оточенні позаграткового кисню, що мають високу здатність до відновлення. Зазначено, що вища каталітична активність біометалвмісних Co - Pd-систем обумовлена утворенням додаткових Co - Pd-центрів. Вивчено кінетичні закономірності та механізм реакції окиснення монооксиду вуглецю на каталізаторах Co/ZSM-5 та Co - Pd/ZSM-5, обгрунтовано кінетичне рівняння та встановлено, що експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі - Ріділа.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Генетично модифіковані толерантні до фосфінотрицину цукрові буряки як нова форма вихідного матеріалу О.А. Сливченко 37.3 КБ
Генотипова мінливість елементів продуктивності ЧС- гібридів цукрових буряків, створених з використан Іван Віталійович Власюк 21.5 КБ
Генотипові та паратипові фактори формування відтворної здатності конематок чистокровної і українсько Т.А. Васильєва 37.3 КБ
Геоінформаційне картографування грунтів неконтактними методами на прикладі лівобережної низинної про Д.І. Бідолах 36.4 КБ
Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під цукрові буряки в умовах південного Лісостепу О.Б. Карнаух 21.6 КБ
Гнилі бульб картоплі в період зберігання та удосконалення заходів захисту від них в умовах Полісся У Ю.Ф. Руденко 28.1 КБ
Гнилі моркви в період зберігання та стійкість до них районованих і перспективних сортів в умовах Пра В.В. Бородай 35.9 КБ
Господарсько корисні та біологічні ознаки корів різних генотипів новостворених молочних порід інтенс Т.І. Ковальчук 69.2 КБ
Господарсько цінні ознаки батьківських форм гібридів соняшнику селекції СГІ та їх контроль в процесі В.І. Бабіч 79.2 КБ
Господарсько- біологічна оцінка сортів та гібридів абрикоси для маточно- насіннєвих насаджень в умов М.М. Богуславський 89.0 КБ
Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах Закарпаття Н.Ф. Шахнович 36.4 КБ
Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах західного Лісостепу України Б.І. Гулько 41.7 КБ
Господарсько-біологічна оцінка нових і перспективних сортів малини в умовах Лісостепу України А.П. Душейко 31.9 КБ
Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північного Лісостепу України О.В. Моргун 238.2 КБ
Господарсько-біологічна оцінка нових сортів яблуні в умовах південного Степу України Т.І. Красуля 43.0 КБ
Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів яблуні у маточно-живцевому саду О.М. Кузьмінець 683.6 КБ
Господарсько-біологічна оцінка сортів груші у старшій віковій групі дерев в умовах Лісостепу та Полі Ю.Б. Ходаківська 72.0 КБ
Господарсько-біологічна оцінка сортів і підщеп вишні в північному Лісостепу України В.А. Скряга 45.0 КБ
Господарсько-біологічна оцінка сортів і прийомів вирощування капусти брюссельської в Лісостепу Украї І.М. Срібна 35.3 КБ
Господарсько-біологічна оцінка сортів та елітних гібридних форм агрусу в умовах Правобережного Лісос В.Г. Чепурний 115.8 КБ
Господарсько-біологічна характеристика нових та перспективних сортів смородини в умовах Лісостепу Ук Б.М. Мазур 31.1 КБ
Господарсько-біологічні особливості інтродукованих сортів яблуні в інтенсивних насадженнях Правобере Л.М. Слободяник 52.6 КБ
Господарсько-біологічні особливості корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів М.І. Кузів 23.8 КБ
Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих О.М. Шалева 24.3 КБ
Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів в Любов Вікторівна Ференц 74.6 КБ
Господарсько-біологічні особливості нових селекційних сортів і форм яблуні Т.П. Вольвач 32.3 КБ
Господарсько-біологічні особливості сорто-підщепних комбінувань айви в розсаднику в умовах північног А.А. Бут 35.8 КБ
Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочн В.Б. Косташ 54.4 КБ
Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах з Н.М. Бабій 48.3 КБ
Господарсько-біологічні особливості, формування врожаю і продуктивність суниці ананасної в умовах Пр І.Л. Заморська 35.4 КБ
Господарсько-селекційні ознаки тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції О.В. Чуприна 51.4 КБ
Грибні хвороби насіннєвої люцерни, прогноз їх розвитку та заходи захисту у Східному Лісостепу і Степ В.П. Туренко 52.4 КБ
Грунтозахисна та агрономічна ефективність протиерозійного комплексу в північно-східному Лісостепу Ук Г.А. Давиденко 39.9 КБ
Грунтотворення та раціональне використання піщаних і супіщаних грунтів борових терас річок лівобереж В.С. Тіщенко 41.3 КБ
Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, формування насаджень) Яніна Вікторівна Гончаренко 40.0 КБ
Депресія ознак інцухт-поколінь у різноманітних вихідних форм та створення ліній соняшнику І.В. Скворцов 414.2 КБ
Детермінація жвавості коней російської рисистої породи комплексом морфометричних ознак Н.П. Пащенко 33.3 КБ
Дешифрування зображень лісових ділянок за матеріалами сканерних космічних зйомок (на прикладі Західн С.А. Гаврилюк 44.5 КБ
Джерела зимостійкості для селекції озимої м'якої пшениці в Лісостепу України В.М. Кір'ян 61.8 КБ
Динаміка генетичної структури птиці при створенні нових та удосконаленні існуючих популяцій яєчних к В.П. Хвостик 32.5 КБ
Динаміка грунтоутворення в еродованих чорноземах аграрних ландшафтів Правобережного Лісостепу Україн А.П. Кудрик 129.3 КБ
Динаміка природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у свіжих дібровах півд Сергій Євгенович Сендонін 48.9 КБ
Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових деревостанів в умовах аеротехногенного за І.М. Коваль 31.0 КБ
Динаміка фітомаси та депонованого вуглецю в штучних насадженнях сосни Полісся України М.М. Петренко 29.5 КБ
Динамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття В.М. Куриляк 61.1 КБ
Діагностика вірусних хвороб в процесі одержання здорового садивного матеріалу винограду А.В. Щербина 34.5 КБ
Діагностика і екологобезпечне спрямування трансформації грунтів при внесенні добрив В.І. Філон 76.7 КБ
Дія гібереліну на ріст, розвиток та деякі біохімічні показники сортів винограду Бастардо магарацький Т.Ю. Брановицька 18.7 КБ
Добір багаторічних і однорічних травосумішок для створення високопродуктивних пасовищних травостоїв О.М. Давидюк 35.8 КБ
Добір багаторічних трав і травосумішок при залуженні лучно-чорноземних грунтів південного Степу Укра Г.В. Сахно 121.5 КБ
Добір видів і сортів багаторічних трав та їх сумішок для створення високопродуктивних сінокосів на о В.О. Сацик 25.4 КБ
Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості зерна для селекції пшениці озимої в умов А.В. Баган 54.5 КБ
Добір вихідного матеріалу за ознаками скоростиглості при селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи О.В. Воскобойник 86.7 КБ
Добір вихідного матеріалу при гетерозисній селекції кукурудзи на харчові цілі В.А Марочко 54.3 КБ
Добір за параметрами вікової та статевої структур для підвищення господарсько цінних показників шовк О.О. Пальчик 92.9 КБ
Добір та оцінка вихідного матеріалу на посухо- та жаростійкість для селекції середньостиглих гібриді Н.А. Боденко 103.7 КБ
Дослідження генетичного потенціалу та природної резистентності гуцульської породи коней С.С. Попадюк 65.2 КБ
Дослідження динаміки та прогнозування процесів підтоплення сільськогосподарських угідь в системі еко А.І. Задорожний 53.3 КБ
Доступність та використання поживних речовин зернових злакових кормів молодняком свиней великої біло В.Є. Харкавлюк 508.6 КБ
Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насадженнях Львівщини Анатолій Іванович Івченко 42.3 КБ
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного лісостепу України під різними фітоценозами К.Б. Новосад 37.5 КБ
Екологічна роль природно-заповідних територій на північному мегасхилі Українських Карпат Г.Д. Лялюк-Вітер 47.7 КБ
Екологічні особливості бересто-пакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного Н.М. Назаренко 38.4 КБ
Екологічні та господарські основи напіввільного утримання копитних (на прикладі державної організаці В.К. Камінецький 43.3 КБ
Екологічно безпечна технологія вирощування квасолі на чорноземах Східного Лісостепу України Л.М. Поташова 73.1 КБ
Еколого-біологічні особливості botrytis cinerea pers., його роль в етіології і патогенезі сірої гнил Мирослав Йосипович Піковський 38.2 КБ
Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на Л.А. Котюк 15.1 КБ
Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень м.Луцька Н.П. Ковальчук 70.8 КБ
Еколого-біологічні та агротехнічні основи вирощування сосни звичайної у тимчасових розсадниках Київс Н.В. Максимчук 55.3 КБ
Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах Ю.О. Лавриненко 68.9 КБ
Еколого-генетичні аспекти селекції озимої пшениці в умовах Лісостепу України В.М. Тищенко 87.6 КБ
Еколого-географічні фактори мінливості кількісних і якісних ознак рослин пшениці ярої та створення н Л.М. Голик 75.1 КБ
Еколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу тетерука (Lyrurus tetrix L.) та глушця (Tetr Олександр Леонідович Кратюк 113.5 КБ
Еколого-лісівничі особливості відтворення лісових насаджень на староорних землях Чернігівського Полі М.М. Білоус 42.9 КБ
Еколого-меліоративний стан та родючість перезволожених грунтів Лівобережного Лісостепу (на прикладі М.М. Ладика 42.7 КБ
Еколого-фауністична характеристика та лісівниче значення рукокрилих (Chiroptera) в умовах Західного В.М. Тищенко 50.2 КБ
Еколого-цитогенетичний моніторінг при вирощуванні коропа в рибницьких ставах Ю.В. Лобойко 66.8 КБ
Економічне обгрунтування адаптивної системи відновлення працездатності устаткування гірничовидобувни І.Г. Поліщук 48.4 КБ
Екпериментальне обгрунтування ефективності використання в годівлі сільськогосподарських тварин проте Т.Л. Сивик 67.1 КБ
Експериментальна оцінка інбредних ліній кукурудзи для селекції гібридів, адаптованих до умов Лісосте В.В. Поліщук 28.1 КБ
Експериментальне обгрунтування ефективного використання кормів власного виробництва, збагачених БВК В.Л. Марченко 44.0 КБ
Експериментальне обгрунтування розробки нових консервантів для заготівлі вологого зерна, силосу і сі О.Ф. Кавун 36.6 КБ
Експериментальне обгрутування годівлі тварин з метою зниження переходу 137Cs та важких металів у мол Іван Миколайович Савчук 206.4 КБ
Елементи екологічно безпечної технології вирощування цукрової кукурудзи в умовах Сходу України Г.О. Євтушенко 20.0 КБ
Елементи екологічної технології оздоровлення насіння зернових культур І.І. Клименко 160.2 КБ
Елементи енергозберігаючої технології вирощування насіння цибулі ріпчастої в умовах південної зони У А.О. Мазуркевич 38.1 КБ
Енергетична оцінка окремих технологічних елементів, порід та систем виробництва продукції вівчарства Л.П. Паньків 36.4 КБ
Енергозберігаюча технологія виробництва насіння капусти білоголової пізньостиглої у Криму Р.І. Філатов 114.6 КБ
Енергозберігаючі елементи технології виробництва кавуна на продовольчі та насіннєві цілі в лівобереж Є.М. Ільїнова 111.2 КБ
Енергозберігаючі елементи технології вирощування насіння редьки лобо в умовах лісостепу України С.О. Щербина 87.8 КБ
Епіфітна і ендофітна мікрофлора насіння сосни звичайної Київського Полісся В.В. Розенфельд 50.2 КБ
Етіологія та патогенез кореневих гнилей сої, біологічне обгрунтування заходів обмеження їх розвитку К.М. Шендрик 31.7 КБ
Ефективні елементи технології вирощування кукурудзи цукрової у Правобережному Лісостепу України А.В. Янчук 44.7 КБ
Ефективні та екологічно збалансовані кормові сівозміни на осушуваних торфових грунтах Полісся Василь Васильович Метелюк 33.0 КБ
Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур'янами в посівах сільськогосподарських культур в ум Г.М. Кочик 38.9 КБ
Ефективність агрохімічних факторів відтворення родючості дерново-підзолистих грунтів центрального По М.А. Ткаченко 61.6 КБ
Ефективність вапнування чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосу І.В. Прокопчук 42.1 КБ
Ефективність використання асканійських кросбредних баранів на матках дніпропетровського типу асканій О.О. Калиниченко 48.2 КБ
Ефективність використання біологічно активних речовин за вирощування помідора у зимових теплицях І.Л. Гаврись 35.9 КБ
Ефективність використання вуглеамофоски ("Текос-3") при вирощуванні моркви столової на темно-сірих о Н.А. Пасічник 34.6 КБ
Ефективність використання інбридингу в селекції гречки на гетерозис О.О. Смолка 96.3 КБ
Ефективність використання каротину трав'яного борошна в годівлі молодняку свиней Л.Є. Берестова 54.8 КБ
Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності у поєднанні із свиноматками внутріпород В.І. Халак 47.0 КБ
Ефективність використання комбікормів для курей-несучок при додаванні метионіну, меляси та риб'ячого Е.Е. Асобайрі 27.7 КБ
Ефективність використання мінеральної добавки анальцим в годівлі курок-несучок Н.В. Мельник 27.9 КБ
Ефективність використання оцінених за фенотипом і генотипом свиней та виявлення їх препотентності О.А. Манько 80.4 КБ
Ефективність використання родинних форм різних кросів для створення курей м'ясо-яєчного напрямку про Олена Володимирівна Ведмеденко 56.8 КБ
Ефективність використання сапоніту, селену та комплексних мінеральних добавок на їх основі в раціона О.В. Хіміч 37.5 КБ
Ефективність використання свиней великої білої породи за різних методів розведення Є.Ф. Томін 31.4 КБ
Ефективність використання свиней спеціалізованих м'ясних порід в породно-лінійній гібридизації з уні В.Г. Тарасов 26.0 КБ
Ефективність виробництва та використання силосу на основі амаранту у раціонах поросних свиноматок С.Є. Дроздов 83.8 КБ
Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму т А.В. Палагута 33.0 КБ
Ефективність вирощування озимої пшениці за ярими капустяними культурами на зрошуваних землях Півдня В.П. Сілецький 20.7 КБ
Ефективність вирощування товарних дволіток коропово-сазанових гібридів в полікультурі з трилітками р Д.Р. Пшеничний 41.3 КБ
Ефективність гербіцидів та їх сумісного застосування з біостимуляторами росту на посівах озимої пшен І.Б. Леонтюк 57.7 КБ