Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6-азапіримідинів - М.О. Платонов
Синтезовано нові функціонально заміщені похідні азапіримідинових основ та їх кон'югатів з феназин-1-карбоновою кислотою (ФКК-1). З використанням квантово-хімічного методу ab initio досліджено особливості їх просторової будови. Уперше змодельовано взаємодію цих сполук з каталітичним сайтом ДНК-залежної РНК полімерази фага Т7. Установлено можливий молекулярний механізм дії амінопохідних 6-азапіримідинів і композитних сполук на модельну мішень. З використанням методів обчислювальної біології виявлено здатність азапіримідин-нуклеозидів втручатися в механізм відбору "правильного" субстрату для синтезу нуклеїнових кислот. На базі модельної системи транскрипції in vitro серед синтезованих сполук виявлено групу ефективних регуляторів процесу синтезу РНК, а також перспективні речовини з фунгістатичними та протипухлинними властивостями.

Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази - Г.І. Барило
Синтезовано нові функціонально заміщені похідні азапіримідинових основ та їх кон'югатів з феназин-1-карбоновою кислотою (ФКК-1). З використанням квантово-хімічного методу ab initio досліджено особливості їх просторової будови. Уперше змодельовано взаємодію цих сполук з каталітичним сайтом ДНК-залежної РНК полімерази фага Т7. Установлено можливий молекулярний механізм дії амінопохідних 6-азапіримідинів і композитних сполук на модельну мішень. З використанням методів обчислювальної біології виявлено здатність азапіримідин-нуклеозидів втручатися в механізм відбору "правильного" субстрату для синтезу нуклеїнових кислот. На базі модельної системи транскрипції in vitro серед синтезованих сполук виявлено групу ефективних регуляторів процесу синтезу РНК, а також перспективні речовини з фунгістатичними та протипухлинними властивостями.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Біологічне обгрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чор Вероніка Євгенівна Астаф'єва 35.9 КБ
Біологічні і господарські властивості та перспективи вирощування персика в зоні українських Карпат В.А. Заяць 57.9 КБ
Біологічні й агротехнічні основи вирощування люцерни на корм і насіння в південному Степу України С.П. Голобородько 97.0 КБ
Біологічні основи інтродукції і культури видів роду кипарис (Cupressus L.) Г.С. Захаренко 66.4 КБ
Біологічні основи інтродукції та вирощування нових сортів одно- і багаторічних видів родини Malva Д.Б. Рахметов 71.1 КБ
Біологічні основи селекції шовковиці (Morus L.) та підвищення її продуктивності в умовах України Надія Олександрівна Олексійченко 78.8 КБ
Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і В.А. Доронін 275.9 КБ
Біологічні особливості Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorokin) Shoemaker і діагностика збудників ко Олександр Юрійович Акулов 233.3 КБ
Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур В.В. Оніпко 34.0 КБ
Біологічні особливості амброзії полинолистої та хімічні заходи її знищення в агроценозах сої Правобе М.М. Неїлик 46.6 КБ
Біологічні особливості бур'янів і удосконалення захисту від них посівів цукрових буряків О.О. Іващенко 31.2 КБ
Біологічні особливості бур'янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісосте Олександр Валентинович Марущак 38.2 КБ
Біологічні особливості гриба Rhizoctonia solani Kuhn та заходи обмеження його шкодочинності на карто Олександр Анатолійович Саюк 29.8 КБ
Біологічні особливості і продуктивність насіння цукрових буряків залежно від його розміру, сортових М.М. Бевз 25.5 КБ
Біологічні особливості й ефективність вирощування розлусної кукурудзи в південно-східній частині Укр С.В. Маслійов 18.2 КБ
Біологічні особливості пасльону чорного - Solanum nigrum L. та удосконалення системи захисту від ньо В.М. Бовсуновський 34.5 КБ
Біологічні особливості популяції Phytophthora infestans (Mont.) de Bary при паразитизмі на томатах у О.В. Баджурак 27.1 КБ
Біологічні особливості та ефективність способів конвейєрного вирощування цукрової кукурудзи В.А. Шевченко 28.9 КБ
Біологічні особливості та контролювання березки польової в посівах зерново-бурякової сівозміни В.О. Потьомкін 31.0 КБ
Біологічні особливості та продуктивність груші залежно від сорто-підщепних комбінувань в умовах Прав О.А. Спрягайло 39.6 КБ
Біологічні особливості та продуктивність дражованого і інкрустованого насіння ЧС гібридів цукрових б С.І. Марченко 31.1 КБ
Біологічні особливості та продуктивність насінників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від умов ви В.Д. Осадчук 88.8 КБ
Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності коропів любінських внутрішньопорідних ти І.І. Грициняк 118.8 КБ
Біологічні особливості формування врожаю ярої м'якої і твердої пшениці на сході Лісостепу України Саїд Мохаммад Саїд Абу Абах 26.2 КБ
Біологічні особливості, спеціалізація і поліморфізм вірулентності Puccinia recondita Rob. Et Desm. f Ельясі Гомарі Сарханг 32.1 КБ
Біологічні та агротехнічні основи вирощування ехінацеї пурпурової в умовах гірської зони Карпат Ю.М. Дербаль 33.1 КБ
Біологічні та технологічні заходи підвищення продуктивності рослин і якості зерна ярого ячменю в пів О.В. Бочевар 34.9 КБ
Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах Правобереж І.І. Мостов'як 25.8 КБ
Біолого-господарча оцінка коропа любінського типу української рамчастої породи Я.В. Тучапський 45.0 КБ
Біолого-екологічні основи створення зелених насаджень в умовах урбогенного і техногенного середовища Ф.М. Левон 68.5 КБ
Біолого-екологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування в Україні Я.Д. Фучило 95.3 КБ
Біопродуктивність лісів Черкащини та її динаміка Ольга Валеріївна Морозюк 47.1 КБ
Біорізноманіття деревних видів у дендраріях і парках Харківщини та перспективи їх використання в ліс О.О. Марчук 37.8 КБ
Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби В.Ф. Стаховський 35.1 КБ
Біотехнологічні та фізіологічні методи в селекції цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) Т.В. Івченко 42.3 КБ
Біотичний зв'язок фітопатогенних бактерій з корисною та шкідливою ентомофауною грушевих насаджень В.В. Симочко 53.0 КБ
Біотичний кругообіг мінеральних елементів та шляхи його регулювання в соснових деревостанах Централь І.П. Бондар 71.0 КБ
Будова та продуктивність мішаних культур дуба червоного (Quercus borealis Michx.) у Західному Лісост Ю.Й. Каганяк 36.1 КБ
Важкі метали у зрошуваних грунтах Донбасу: рівні вмісту, процеси міграції, трансформації і транслока Л.І. Мошник 90.1 КБ
Вдосконалення агротехнічних заходів вирощування кормових бобів в умовах південно-західної частини Лі Ю.В. Гойсюк 10.5 КБ
Вдосконалення методів оцінки гібридів шовковичного шовкопряда в умовах України Т.В. Сафонова 28.4 КБ
Вдосконалення моніторингу осушуваних земель шляхом застосування біологічних критеріїв Т.М. Гладовська 52.5 КБ
Вдосконалення способів виведення та використання трутнів української породи бджіл О.М. Лосєв 35.7 КБ
Вдосконалення технологій виробництва силосу, заготівлі і зберігання зерносуміші з кукурудзи та сої д О.В. Жмудь 33.1 КБ
Взаємодія озимої пшениці та збудників хвороб зерна в агроценозах України А.М. Яринчин 33.2 КБ
Взаємодія рослин кукурудзи з бур'янами при застосуванні різних видів сидератів та систем основного о В.В. Перчук 40.7 КБ
Взаємозв'язок між показниками жиропоту та продуктивністю овець таврійського типу асканійської тонкор І.І. Антонік 57.9 КБ
Взаємозв'язок селекційних ознак з інтер'єрними показниками коней російської рисистої породи Сергій Андрійович Осадчий 36.1 КБ
Вибіркова інвентаризація лісових насаджень Верхньодністровських Бескидів Руслан Романович Вицега 44.4 КБ
Вивчення ознак відтворювальної здатності свиноматок при чистопородному розведенні Д.В. Ломако 39.1 КБ
Вивчення особливостей м'ясних якостей свиней різного напрямку продуктивності залежно від методу їх р О.Г. Фесенко 36.4 КБ
Вивчення продуктивності свиней миргородської породи в залежності від генетичної подібності батьківсь В.Г. Цибенко 38.9 КБ
Вивчити внутріпородні поєднання генотипів свиней великої білої породи вітчизняної та зарубіжної селе П.А. Ващенко 34.7 КБ
Вивчити ефективність використання свиней української м'ясної породи в якості материнської форми при А.О. Онищенко 47.6 КБ
Види роду Rhododendron L. ex situ міста Києва (біологія розвитку, аутекологія, оцінювання інтродукці Ірина Олександрівна Сидоренко 63.6 КБ
Визначення впливу породи і породності свиней на одержання молодняка для відгодівлі до різних вагових О.В. Прокопенко 24.3 КБ
Використання вермикомпосту на осушуваних дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся України І.М. Хлобжева 22.5 КБ
Використання вітчизняного генофонду порід для підвищення м'ясної та вовнової продуктивності овець в О.М. Дереш 38.9 КБ
Використання вуглекислого газу та озону для покращання насіннєвих якостей картоплі в умовах східного О.В. Мельник 64.5 КБ
Використання генофонду гречки як вихідного матеріалу при створенні сортів для літніх посівів Л.В. Чешневська 32.0 КБ
Використання генофонду картоплі для створення вихідного селекційного матеріалу стійкого проти сухої І.П. Чечітко 27.5 КБ
Використання генофонду картоплі для створення фітофторостійкого вихідного селекційного матеріалу Л.М. Чередниченко 26.3 КБ
Використання екструдованого насіння амаранту в складі комбікормів для молодняку свиней В.В. Гіска 22.7 КБ
Використання енергії поживних речовин напівкровним молодняком худоби чорно-рябої і м'ясних порід зал В.Г. Кураш 132.2 КБ
Використання енергії поживних речовин раціонів молодняком абердин-ангуської та волинської м'ясної по С.М. Блюсюк 42.1 КБ
Використання імуногенетичних маркерів в селекції червоної молочної худоби А.В. Вороненко 38.6 КБ
Використання інбредних ліній та тестерів різної генетичної структури в селекції кукурудзи на гетероз О.С. Макарчук 39.3 КБ
Використання інтер'єрних тестів для оцінки та відбору овець за вовновою та м'ясною продуктивністю І.О. Ряполова 45.9 КБ
Використання кнурів-плідників зарубіжної селекції для підвищення продуктивності свиней великої білої В.О. Гравченко 59.8 КБ
Використання корму та продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбі Л.М. Зламанюк 39.3 КБ
Використання математичних моделей для прогнозування несучості птиці О.В. Карпенко 44.5 КБ
Використання медоносних бджіл і осмій для запилення люцерни та помідорів в умовах Прикарпаття В.О. Луців 33.7 КБ
Використання мутантних форм при селекції томата на гетерозис О.В. Кузьоменський 33.9 КБ
Використання оцінки спортивної роботоздатності в селекції коней української верхової породи О.В. Бондаренко 65.5 КБ
Використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва в годівлі курей-несучок С.В. Цап 25.3 КБ
Використання побічних продуктів крохмале-патокового виробництва в годівлі молодняку свиней Д.В. Воронін 35.2 КБ
Використання побічних продуктів переробки зерна кукурудзи і гірчиці в годівлі свиней Н.А. Бегма 54.8 КБ
Використання поживних речовин кормів молодняком великої рогатої худоби при ринотрахеїті Ю.М. Євстафієва 51.7 КБ
Використання поживних речовин кормів телятами абердин-ангуської породи при згодовуванні спеціальних С.В. Тимчак 88.0 КБ
Використання різного за тривалістю вегетаційного періоду вихідного матеріалу у гетерозисній селекції О.М. Дуда 35.9 КБ
Використання рослинних білково-жирових добавок в годівлі ремонтних теличок Н.М. Демчук 56.8 КБ
Використання спеціалізованих м'ясних порід вітчизняної і зарубіжної селекції для підвищення продукти А.П. Юрченко 43.1 КБ
Використання факторів стимулювання росту при вирощуванні курчат-бройлерів О.І. Свириденко 32.1 КБ
Використання ферментних препаратів в комбікормах з високим вмістом ячменю при вирощуванні гусенят- б Микола Павлович Кольцов 27.9 КБ
Вилучені зі зрошення землі: спрямованість грунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи А.А. Лісняк 95.8 КБ
Випробування та зоотехнічна оцінка підлоги з різним покриттям при вирощуванні племінних свинок О.В. Пічка 33.4 КБ
Вирощування бугайців на м'ясо за обмеженого використання незбираного молока Т.А. Антонюк 30.8 КБ
Вирощування садивного матеріалу модрини європейської інтенсивними методами в умовах Лівобережного Лі В.В. Борисова 99.6 КБ
Вихідний матеріал видів цибулі батун, запашна, слизун, шніт для селекції в умовах Степу України Л.Д. Борисенко 46.3 КБ
Вихідний матеріал для гетерозисної селекції цукрової кукурудзи в умовах північного Степу України О.Є. Клімова 39.5 КБ
Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерном Я.Г. Цицюра 50.5 КБ
Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу Украї О.В. Климчук 79.8 КБ
Вихідний матеріал для селекції озимої пшениці щодо стійкості до збудника септоріозу (Septoria tritic Марина Анатоліївна Бушулян 31.1 КБ
Вихідний матеріал для селекції скоростиглих гібридів кукурудзи в умовах центрального Лісостепу Украї В.О. Хроменко 56.2 КБ
Вихідний матеріал для селекції сортів сої харчового напряму для умов лісостепової та степової зон Ук О.П. Коруняк 47.5 КБ
Вихідний матеріал для створення гетерозисних гібридів баклажанів О.М. Шабетя 24.3 КБ
Вихідний матеріал для створення сортів цибулі ріпчастої і цибулі шалоту, адаптованих до умов Лісосте О.М. Біленька 153.4 КБ
Вихідний матеріал редиски для створення гетерозисних гібридів на основі самонесумісності Н.М. Кулікова 33.0 КБ
Вихідний матеріал томата для селекції на гетерозис в умовах плівкових теплиць Ю.А. Куліков 37.0 КБ
Виявлення генетичної структури кількісних ознак гороху та покращення їх селекційним шляхом М.І. Кондратенко 58.3 КБ
Виявлення та діагностика карантинних бактеріозів: опіку плодових та бурої гнилі картоплі О.Я. Бокшан 38.1 КБ
Відгодівельні і м'ясні якості свиней при згодовуванні кормових бобів С.Й. Кропивка 19.7 КБ
Відгодівельні, м'ясо-сальні якості та окремі біологічні особливості свиней різного напрямку продукти Є.В. Чухліб 35.5 КБ
Віддалена гібридизація ярих злаків і її модифікація низькою температурою Є.А. Криштоп 190.4 КБ
Відтворення дубових лісів у Передкарпатті Ю.Д. Кацуляк 40.3 КБ
Відтворення лісових природних комплексів заповідних територій Західного Поділля (на прикладі природн М.Я. Музика 89.8 КБ
Відтворення оригінального насіння картоплі з різного вихідного матеріалу в умовах південно-західної В.Г. Семенчук 87.1 КБ
Відтворення оригінального насіння та еліти картоплі з використанням різного вихідного матеріалу Я.Б. Демкович 86.0 КБ
Відтворення родючості дерново-слабопідзолистих грунтів при запровадженні сидеральної сівозміни Г.П. Сладковський 29.1 КБ
Відтворення родючості темно-сірого опідзоленого грунту залежно від утримання міжрядь у насадженнях я В.М. Козак 87.7 КБ
Відтворювальна здатність і продуктивність сірих сокільських овець з різними відтінками смушку С.А. Золотарьова 91.0 КБ
Вікові особливості продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи та їх О.В. Беседін 60.0 КБ
Вірулентність Erysiphe graminis f.sp.tritici та особливості прояву імунологічних реакцій сорт А.В. Богданович 25.0 КБ
Вірулентність Septoria tritici Rob. et Desm. та оцінка стійкості вихідного і селекційного мат В.Я. Сабадин 31.7 КБ
Вірулентність Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton та розробка методів створення дон Роман Олександрович Вусатий 50.0 КБ