Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Спектроскопія міжмолекулярної взаємодії, динаміки та фазових переходів в гетерогенних системах на ос - І.І. Гнатюк
Вивчено механізми взаємодії полярних молекул наповнювачів з активними центрами поверхні каналів неорганічних нанопористих матриць залежно від стану поверхні та зовнішніх чинників, особливостей впорядкування та динаміки даних молекул у каналах. Ду каналах. Доведено, що обмеження об'єму призводить до сповільнення динаміки молекул та окремих молекулярних груп.

Електроенцефалографічні особливості когнітивної діяльності за умов ліво- та праворукості - І.П. Кузнєцов
Вивчено механізми взаємодії полярних молекул наповнювачів з активними центрами поверхні каналів неорганічних нанопористих матриць залежно від стану поверхні та зовнішніх чинників, особливостей впорядкування та динаміки даних молекул у каналах. Ду каналах. Доведено, що обмеження об'єму призводить до сповільнення динаміки молекул та окремих молекулярних груп.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Удосконалення технологій машинного доїння овець і переробки молока В.М. Нечмілов 94.0 КБ
Удосконалення технологічних заходів по підвищенню продуктивності озимого ріпака в умовах Півдня Укра С.Г. Нереуцький 31.3 КБ
Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць курей, качок і стра М.М. Альматарнех 35.0 КБ
Удосконалення технологічних прийомів передінкубаційної обробки яєць птиці Є.А. Самохіна 46.0 КБ
Удосконалення технологічних прийомів створення і способів використання різнотипних травостоїв на орн Ю.А. Векленко 344.9 КБ
Удосконалення управління меліорованими територіями на основі інформаційно-аналітичної системи еколог С.А. Шевчук 103.0 КБ
Умови вирощування та продуктивність ріпаку ярого після різних попередників у правобережному Лісостеп А.В. Новак 31.2 КБ
Управління продукційним процесом вирощування насіння кормових буряків у західному Лісостепу України І.Н. Мотрук 61.3 КБ
Управління продуційним процесом пивоварного ячменю О.С. Гораш 1.25 МБ
Управління якістю поливної води на Інгулецькому зрошуваному масиві Є.Г. Волочнюк 79.2 КБ
Урожай і якість зерна вівса залежно від технології вирощування в умовах Північного Лісостепу України М.Г. Цехмейструк 172.7 КБ
Урожай і якість зерна пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах західно В.М. Винницький 58.2 КБ
Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунт О.В. Плотницька 38.1 КБ
Урожайність і якість зерна гречки в залежності від попередників, строків і способів сівби в умовах л В.В. Ляшенко 33.1 КБ
Урожайність і якість зерна пшениці озимої при застосуванні сидератів в умовах Лісостепу України В.І. Колісник 53.4 КБ
Урожайність і якість зерна тритикале озимого та ярового залежно від фону мінерального живлення в умо Ірина Олегівна Конащук 220.9 КБ
Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту В.В. Фещенко 32.9 КБ
Урожайність і якість картоплі залежно від норм, видів добрив та глибини їх заробки в умовах західног Р.Р. Проць 24.4 КБ
Урожайність сої в залежності від площі живлення, добрив і регуляторів росту в Лісостепу України Чуонг Еанг 20.1 КБ
Урожайність та якість зерна і насіння сортів озимої м'якої і твердої пшениці залежно від умов вирощу Н.М. Шапоринська 38.3 КБ
Урожайність та якість зерна пивоварних сортів ячменю ярого залежно від мінерального живлення, норм в Ю.М. Барат 117.7 КБ
Урожайність та якість зерна рису залежно від інгібіторів нітрифікації Н.С. Головко 76.9 КБ
Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту З.Б. Києнко 162.6 КБ
Урожайність та якість насіння і надземної маси лофанту ганусового залежно від технологічних елементі С.М. Кормош 103.3 КБ
Урожайність ярої твердої пшениці залежно від попередників, способів сівби та норм висіву в умовах сх А.О. Рожков 77.0 КБ
Успадкування тривалості періоду вегетації сої та його зв'язок з елементами продуктивності В.М. Стариченко 48.8 КБ
Фенотиповий прояв основних господарсько-цінних ознак у багатовидових гібридів картоплі та їх потомст А.А. Подгаєцький 160.3 КБ
Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежно від маси дра С.М. Мотренко 70.2 КБ
Фізичні властивості грунтів як критерій їх бонітування К.Б. Гіржева 275.4 КБ
Філостиктоз яблуні та удосконалення заходів захисту в центральному Лісостепу України В.С. Бурлака 52.2 КБ
Фітомеліоративні насадження в умовах північно-східної частини Волинської височини І.В. Фізик 46.9 КБ
Фітомеліоративні особливості та урбоекологічний потенціал соснових насаджень зеленої зони м. Києва Оксана Миколаївна Гаркава 87.6 КБ
Фітомеліорація девастованих ландшафтів в умовах Львівщини Г.М. Мануїлова 115.7 КБ
Фітоценотична структура паркових насаджень Львівщини та шляхи її вдосконалення Н.А. Імшенецька 39.1 КБ
Фітоценотична структура старовинних парків та шляхи її регулювання (на прикладі парків Заходу Україн Р.Б. Дудин 337.0 КБ
Флороміграція бджіл та хімічний склад бджолиного обніжжя в умовах Лісостепу України В.І. Сташенко 39.9 КБ
Формування агроценозу жита озимого та його продуктивності залежно від технології вирощування в умова Ю.В. Цюк 34.4 КБ
Формування високопродуктивних і біологічно стійких штучних насаджень сосни у свіжих борах Півночі Ки М.П. Головецький 33.8 КБ
Формування високопродуктивних посівів озимої твердої пшениці після різних попередників у передгірном С.В. Єськов 32.0 КБ
Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників абердин-ангуської породи В.О. Кадиш 24.5 КБ
Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу українськ В.В. Федорович 44.4 КБ
Формування врожайності соняшнику, гороху і кукурудзи залежно від прийомів догляду за посівами в умов Валід Ібрагім Хусеін Абу Ахмадіх 35.0 КБ
Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці залежно від підживлення і засобів захисту в ум А.Д. Гирка 103.3 КБ
Формування врожаю та якості насіння цукрових буряків залежно від прийомів вирощування компонентів ЧС О.І. Юхновський 37.0 КБ
Формування господарськи корисних ознак тварин у процесі генезису української червоної молочної пород Т.П. Коваль 42.2 КБ
Формування господарськи корисних ознак у тварин подільського заводського типу української чорно-рябо М.П. Франчук 55.1 КБ
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму А.В. Корнійчук 108.8 КБ
Формування зернової продуктивності сортів люпину вузьколистого залежно від впливу норм та строків вн Ю.М. Чоловський 51.7 КБ
Формування м'ясної продуктивності у тварин різних генотипів великої рогатої худоби в умовах Полісся О.П. Чуприна 39.6 КБ
Формування м'ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер'єрного типу поліської м'ясної п Андрій Олександрович Бойко 39.2 КБ
Формування молочної продуктивності у тварин різних генотипів при створенні сумського внутрішньопород Ю.І. Скляренко 129.6 КБ
Формування продуктивних якостей свиней спеціалізованих м'ясних генотипів при чистопородному розведен В.Я. Лихач 35.6 КБ
Формування продуктивних якостей у свиней різних екстер'єрних типів в процесі онтогенезу О.М. Чернічко 26.5 КБ
Формування продуктивності агрусу в умовах Північного Лісостепу України О.Т. Лагутенко 53.1 КБ
Формування продуктивності бобів кормових залежно від інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Василь Васильович Кифорук 26.8 КБ
Формування продуктивності бобів кормових залежно від способу сівби, густоти рослин та доз азотних до С.Я. Кобак 133.2 КБ
Формування продуктивності валеріани лікарської залежно від елементів технології вирощування в умовах М.М. Світельський 33.8 КБ
Формування продуктивності гороху залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережн Олександр Михайлович Кушнір 35.1 КБ
Формування продуктивності гороху овочевого під впливом мікроелементів та ризоторфіну в умовах зрошен Вікторія Сергіївна Алмашова 96.8 КБ
Формування продуктивності гречки залежно від сортових особливостей і елементів технології вирощуванн М.М. Сучек 34.2 КБ
Формування продуктивності квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Богдан Ігорович Пархуць 63.2 КБ
Формування продуктивності козлітнику східного залежно від технологічних прийомів вирощування в півни В.П. Резніченко 78.3 КБ
Формування продуктивності кормових бобів залежно від впливу інокуляції, доз мінеральних добрив та по П.В. Материнський 62.2 КБ
Формування продуктивності кукурудзи залежно від скоростиглості гібридів і густоти посіву в умовах зр Л.С. Єремко 29.8 КБ
Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від впливу строків і способів сівби та норм в Н.М. Джура 78.1 КБ
Формування продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи залежно від інтенс Н.С. Папакіна 45.0 КБ
Формування продуктивності озимої пшениці при використанні макро- і мікродобрив в північних районах С М.М. Гордій 26.1 КБ
Формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування в умовах північн О.В. Малеончук 49.8 КБ
Формування продуктивності рису залежно від мікродобрив та способу їх застосування Ганна Миколаївна Марущак 104.8 КБ
Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та стимуляторів росту в умовах Центрального Л.М. Середа 131.8 КБ
Формування продуктивності тритикале ярого залежно від елементів технології вирощування в Лісостепу У Л.Ю. Блажевич 26.7 КБ
Формування продуктивності яблуні в насадженнях передгірної зони Криму Н.О. Бабінцева 45.4 КБ
Формування продуктивності ячменю ярого залежно від технології вирощування в умовах Полісся В.В. Сторожук 45.8 КБ
Формування продукційного процесу зернобобових культур під впливом погодних і технологічних факторів Л.П. Михайленко 43.1 КБ
Формування урожайності і якості сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобер О.М. Венедіктов 39.8 КБ
Формування урожайності нових сортів гороху залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах с Ю.Є. Огурцов 74.1 КБ
Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлен І.М. Дідур 46.2 КБ
Формування урожаю зерна сої залежно від прийомів вирощування в умовах південно-західного Степу Украї А.В. Дробітько 82.7 КБ
Формування урожаю і якості зерна озимого ячменю залежно від строків сівби, норм висіву і удобрення в О.Р. Тучапський 23.3 КБ
Формування урожаю, якості зерна і насіння озимої пшениці при використанні олійних культур як поперед І.М. Когут 61.1 КБ
Формування шкіряно-волосяного покриву і вовнової продуктивності у овець в залежності від розвитку щи І.О. Ладиш 25.6 КБ
Формування якості плодів чорної смородини та її збереження в продуктах консервування Н.М. Осокіна 60.8 КБ
Фосфатний режим торфових низинних грунтів та ефективність фосфорних добрив під багаторічними травами Л.В. Сало 56.7 КБ
Фузаріозна стеблова гниль кукурудзи та заходи з обмеження її шкодочинності в Лісостепу України Т.О. Тесля 35.4 КБ
Характеристика відмінних морфологічних ознак пшениці м'якої озимої та їх використання в селекції на Л.О. Усик 370.3 КБ
Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття В.П. Терпай 57.6 КБ
Характеристика продуктивності та біологічних особливостей норок різних типів В.І. Осташевський 42.2 КБ
Хвороби кореневої системи цукрових буряків та шляхи зниження втрат урожаю від них у зоні Центральног Н.М. Запольська 19.1 КБ
Хвороби листя ярого ячменю в Поліссі України та заходи по обмеженню їх шкідливості С.В. Михайленко 39.9 КБ
Хвороби озимої пшениці, які спричиняються некротрофними грибними патогенами, та методи їх діагностик Л.О. Крючкова 73.6 КБ
Цитогенетичний та фізіологічний статус локальних популяцій коропа в залежності від ставових екосисте О.Ю. Цицяло 49.9 КБ
Чорноземні грунти Опілля Правобережжя Десни: генетичні особливості, класифікація, родючість С.В. Канівець 48.3 КБ
Шкідливість бур'янів і вдосконалення системи захисту озимої пшениці в умовах зони Лісостепу України Н.В. Горбач 30.5 КБ
Шкодочинність бур'янів та заходи захисту посівів ріпака ярого від них у правобережному Лісостепу Укр В.М. Солоненко 41.4 КБ
Шкодочинність бур'янів та заходи захисту сої від них в Лісостепу України М.В. Первачук 61.2 КБ
Шляхи адаптації елементів технології вирощування озимого ячменю в передгірному Криму С.В. Ликов 44.8 КБ
Шляхи підвищення продуктивності та ефективності виробництва помідора в умовах гідропонних теплиць О.М. Білогубова 31.5 КБ
Шляхи створення багатонасінних запилювачів цукрових буряків та їх селекційна цінність Д.М. Адаменко 102.4 КБ
Шляхи створення селекційного матеріалу картоплі з високим проявом господарських ознак і підвищеним в М.В. Остренко 36.8 КБ
Шляхи створення стерильних ліній цукрових буряків та їх селекційна цінність О.В. Дубчак 39.5 КБ
Якість та однорідність господарсько-біологічних ознак плодових рослин у зв'язку з варіюванням продук Д.В. Потанін 37.2 КБ
Якість яєць та продуктивність курей при введенні в комбікорм соняшникової олії або фузи в поєднанні В.В. Юрченко 30.2 КБ
Ялиця біла (Abies alba Mill.) у лісах Українських Карпат: стан, відтворення та господарське використ І.П. Тереля 55.4 КБ