Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Сiльськогосподарськi науки - Страница 12, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Методи теплового розрахунку фрикційних елементів при квазістаціонарному та нестаціонарному режимах т - В.М. Семерак
Побудовано розв'язки теплових задач тертя з урахуванням фрикційного теплоутворення, зміни швидкості ковзання з часом та зношуванням. Проаналізовано двовимірне температурне поле та термонапружений стан, що виникають внаслідок квазістаціонарного фрикційного високошвидкісного нагрівання поверхні напівбезмежного тіла. Знайдено резольвенту ядра інтегрального рівняння Вольтерра другого роду зі слабосингулярним ядром, до якого зводиться задача за змішаних крайових умов. Одержаний розв'язок апробовано у процесі дослідження розігріву рейки під час гальмування (розгону) колеса. Знайдено аналітичні формули для визначення коефіцієнта розподілу теплових потоків між колесом та рейкою. Побудовано розв'язок цієї задачі для випадку термочутливого матеріалу тіла. Вивчено розподіл просторового нестаціонарного температурного поля у півпросторі, що нагрівається у круговій області поверхні рухомим фрикційним потоком тепла. Досліджено перехідні температурні процеси під час нагрівання та охолодження тіла. Показано, що на базі розв'язку цієї задачі можна вивчати зародження та рух (кінетику) "гарячих плям", що утворюються на поверхнях тяжко навантажених фрикційних контактів. Одержано розв'язок квазістаціонарної теплової задачі тертя для півпростору з захисним покриттям. Побудовано аналітичні розв'язки цієї задачі для стаціонарного та високошвидкісного режимів фрикційного нагрівання та знайдено інтерполяційні формули для розрахунку максимальної температури у всьому діапазоні зміни параметра Пекле. З використанням розв'язку нелінійної нестаціонарної теплової задачі тертя та урахуванням експоненціальної залежності коефіцієнта тертя від температури проведено числовий розрахунок зміни швидкості ковзання, температури та зношування на робочій поверхні для серійної пари фрикційних елементів гальмівних систем чавун ЧНМХ - металокераміка ФМК-11.

Вплив пониженої температури на метаболізм вуглеводів, ліпідів, білка та активність дегідрогеназ у пр - В.Ю. Джамєєв
Побудовано розв'язки теплових задач тертя з урахуванням фрикційного теплоутворення, зміни швидкості ковзання з часом та зношуванням. Проаналізовано двовимірне температурне поле та термонапружений стан, що виникають внаслідок квазістаціонарного фрикційного високошвидкісного нагрівання поверхні напівбезмежного тіла. Знайдено резольвенту ядра інтегрального рівняння Вольтерра другого роду зі слабосингулярним ядром, до якого зводиться задача за змішаних крайових умов. Одержаний розв'язок апробовано у процесі дослідження розігріву рейки під час гальмування (розгону) колеса. Знайдено аналітичні формули для визначення коефіцієнта розподілу теплових потоків між колесом та рейкою. Побудовано розв'язок цієї задачі для випадку термочутливого матеріалу тіла. Вивчено розподіл просторового нестаціонарного температурного поля у півпросторі, що нагрівається у круговій області поверхні рухомим фрикційним потоком тепла. Досліджено перехідні температурні процеси під час нагрівання та охолодження тіла. Показано, що на базі розв'язку цієї задачі можна вивчати зародження та рух (кінетику) "гарячих плям", що утворюються на поверхнях тяжко навантажених фрикційних контактів. Одержано розв'язок квазістаціонарної теплової задачі тертя для півпростору з захисним покриттям. Побудовано аналітичні розв'язки цієї задачі для стаціонарного та високошвидкісного режимів фрикційного нагрівання та знайдено інтерполяційні формули для розрахунку максимальної температури у всьому діапазоні зміни параметра Пекле. З використанням розв'язку нелінійної нестаціонарної теплової задачі тертя та урахуванням експоненціальної залежності коефіцієнта тертя від температури проведено числовий розрахунок зміни швидкості ковзання, температури та зношування на робочій поверхні для серійної пари фрикційних елементів гальмівних систем чавун ЧНМХ - металокераміка ФМК-11.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Сучасний стан російської ваговозної породи коней та напрямки подальшої селекції С.В. Лютих 20.5 КБ
Сучасний стан, структура і раціональне використання букових лісів Опілля Р.М. Вітер 73.0 КБ
Тверда сажка озимої пшениці та обгрунтування імунологічних методів захисту Л.М. Ращенко 27.7 КБ
Творчий внесок академіка О.В.Квасницького у розвиток фізіології тварин в Україні Т.П. Гармаш 36.9 КБ
Теоретичне і практичне обгрунтування концепції ресурсозбереження в технології вирощування кукурудзи Юрій Михайлович Пащенко 145.6 КБ
Теоретичне і практичне обгрунтування технології вирощування шавлії лікарської в умовах зрошення на п М.І. Федорчук 78.8 КБ
Теоретичне обгрунтування і агротехнічні основи вирощування петрушки і селери для продовольчого та на В.І. Овчарук 105.5 КБ
Теоретичне обгрунтування і практична реалізація програм удосконалення птиці м'ясних кросів В.П. Бородай 61.2 КБ
Теоретичне обгрунтування і практична реалізація створення інформаційних систем в зрошуваному землеро К.С. Лисогоров 53.2 КБ
Теоретичне обгрунтування і практичне використання принципів адаптивної селекції озимої пшениці для у В.В. Базалій 70.5 КБ
Теоретичне обгрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини В.М. Волощук 103.0 КБ
Теоретичне обгрунтування стратегії енергозбереження при вирощуванні овочевих рослин у захищеному гру В.І. Немтінов 71.9 КБ
Теоретичне обгрунтування та практика удосконалення селекції овець асканійської тонкорунної породи Т.І. Нежлукченко 205.0 КБ
Теоретичне обгрунтування та практична реалізація удосконалених методів селекції у свинарстві В.Г. Пелих 73.3 КБ
Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання фітобіотиків у годівлі сільськогосподарськ Р.А. Чудак 72.8 КБ
Теоретичні і прикладні основи оцінювання родючості скелетних грунтів Криму та освоєння їх під плодов М.Є. Опанасенко 77.3 КБ
Теоретичні основи і прикладні аспекти застосування добрив у біологічному землеробстві В.І. Кисіль 48.3 КБ
Теоретичні основи селекції льону-довгунця на поліпшення прядивної здатності волокна та методи оцінки М.І. Логінов 96.6 КБ
Теоретичні основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису В.В. Кириченко 45.7 КБ
Теоретичні основи та методи селекції озимої м'якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для М.А. Литвиненко 76.3 КБ
Теоретичні основи та практика селекційного процесу тютюну (Nicotiana tabacum L.) Олена Іванівна Савіна 154.6 КБ
Теоретичні та експериментальні основи прогнозу продуктивності лісових насаджень та оптимізації лісок Ю.Й. Каганяк 61.4 КБ
Теоретичні та прикладні основи формування систем грунтоохоронних заходів постійної дії в агроландшаф О.Р. Зубов 53.6 КБ
Теплова меліорація грунту скидною теплою водою за допомогою гідротехнічної системи з теплообмінникам Іван Васильович Романюк 47.5 КБ
Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажана при краплинному зрошенні у Правобережном С.В. Щетина 37.7 КБ
Технологічне забезпечення вирощування сталих урожаїв зерна і насіння рису в Україні С.В. Мунтян 29.2 КБ
Технологічне обгрунтування конвеєрного виробництва капусти білоголової в умовах Центрального Полісся В.А. Сонець 34.2 КБ
Технологічні властивості зерна і борошна озимого жита залежно від режимів та термінов зберігання Н.О. Ящук 43.7 КБ
Технологічні властивості зерна пшениці залежно від режимів сушіння та зберігання В.А. Насіковський 36.0 КБ
Технологічні заходи вирощування гібридів кукурудзи в умовах західного Лісостепу М.Я. Солян 48.8 КБ
Технологічні заходи вирощування холодостійких гібридів кукурудзи різних груп стиглості О.І. Кордін 56.7 КБ
Технологічні заходи оптимізації вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в східному Степ Є.В. Деряга 31.2 КБ
Технологічні заходи підвищення адаптивності рослин ярого ячменю в умовах північного Степу України І.М. Цаберябий 26.6 КБ
Технологічні заходи посилення контролю над бур'янами і адаптивність гібридів кукурудзи різних груп с В.Т. Робу 25.3 КБ
Технологічні основи виготовлення та застосування гуматів під овочеві культури Т.П. Дідковська 52.8 КБ
Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м'ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільсько І.В. Корх 39.4 КБ
Технологічні прийоми садіння і зберігання посадкового матеріалу часнику нестрілкуючого ярого в півде Л.М. Попова 25.8 КБ
Технологічні способи підвищення молочної продуктивності і відтворювальної здатності корів різних кон О.І. Гармаш 35.3 КБ
Технологічні способи підвищення молочної продуктивності і відтворювальної здатності корів різних кон Олена Іванівна Гармаш 69.6 КБ
Технологічні та методологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва М.О. Бублик 75.9 КБ
Технологічні та фізико-механічні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної Н.М. Корбич 31.3 КБ
Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи К.В. Заруба 73.8 КБ
Технологія виробництва і ефективність використання силосу з амаранту у раціонах великої рогатої худо О.С. Сорокін 22.7 КБ
Технологія вирощування товарної риби за умов випасного утримання у ставах з обмеженим рівнем водозаб В.О. Коваленко 39.6 КБ
Трансформація еколого-меліоративного стану чорноземів південних зрошуваних при використанні осадів с В.М. Кириленко 73.5 КБ
Трансформація родючості солонцевих грунтів Лісостепу України під впливом меліорацій М.М. Єрмолаєв 98.4 КБ
Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України Н.П. Сорокотяга 30.9 КБ
Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинн В.В. Мацкевич 56.8 КБ
Удосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин П.П. Яворовський 38.0 КБ
Удосконалення агротехнічних заходів підвищення продуктивності вироджених травостоїв сіножатей і пасо Т.Б. Нагірняк 31.6 КБ
Удосконалення асканійських м'ясо-вовнових овець методом поглибленої селекції Г.П. Калащук 42.3 КБ
Удосконалення водокористування з урахуванням ризиків при зрошенні овочевих культур (на прикладі Херс Н.В. Пендак 37.5 КБ
Удосконалення елементів ресурсозберігаючої технології вирощування рису З.С. Воронюк 119.8 КБ
Удосконалення елементів сортової агротехніки унікального сорту винограду Мускат чорний в умовах Півд Н.О. Урденко 345.4 КБ
Удосконалення елементів сортової технології вирощування кукурудзи в Лісостепу України В.А. Мокрієнко 37.4 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування гібридів кукурудзи та їх батьківських форм в північно М.В. Мареніченко 68.4 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування гречки в весняних та літніх посівах в умовах південно Р.Ю. Гаврилянчик 40.5 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування гречки на насіння в підзоні нестійкого зволоження пів С.П. Полторецький 30.7 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві С.М. Кубрак 47.8 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з соєю на силос в Лісостеп І.М. Скалій 43.0 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування і кормового використання скоростиглих сортів сої в пр П.Г. Марущак 86.7 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах Ліс Ю.В. Федорук 385.0 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування сортів ячменю ярого в умовах південної частини західн В.В. Лапчинський 34.4 КБ
Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах південного Степу України Л.В. Андрійченко 71.3 КБ
Удосконалення захисту посівів озимої пшениці від бур'янів у північному Лісостепу України П.О. Рябчук 42.9 КБ
Удосконалення заходів догляду за різновіковими посівами озимої пшениці в північному Степу України А.С. Бондаренко 42.2 КБ
Удосконалення і розробка прийомів підвищення життєздатності та продуктивності шовковичного шовкопряд Н.В. Петрова 25.7 КБ
Удосконалення конструкцій і методики розрахунку вакуумних установок автоматизованих насосних станцій Ю.Ю. Філіпович 34.3 КБ
Удосконалення критеріїв оцінки селекційних ознак у яєчному та м'ясному птахівництві Н.В. Степаненко 40.9 КБ
Удосконалення методики первинного насінництва льону-довгунцю О.Б. Лісовий 26.1 КБ
Удосконалення методів культури in vitro для селекції та розмноження винограду Наталія Іванівна Теслюк 56.9 КБ
Удосконалення методів оцінки і добору селекційного матеріалу цукрових буряків на стійкість проти фуз О.І. Костенко 33.5 КБ
Удосконалення методів оцінки та створення селекційного матеріалу ріпаку озимого в західному Лісостеп М.М. Климчук 47.4 КБ
Удосконалення методів оцінки, формування та реалізації генетичного потенціалу продуктивних якостей г В.В. Дєбров 44.1 КБ
Удосконалення методів розрахунку засобів дощування, розподільчих і транзитних трубопроводів дощуваль О.І. Пашкевич 53.9 КБ
Удосконалення методів селекції птиці м'ясного типу Л.С. Патрєва 85.4 КБ
Удосконалення методів селекції самиць української м'ясної породи великої рогатої худоби Д.К. Носевич 40.6 КБ
Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивніс О.Л. Залізняк 52.8 КБ
Удосконалення моделей простих міжлінійних гібридів кукурудзи, адаптованих до умов Лісостепу України І.В. Ковальчук 40.8 КБ
Удосконалення основного обробітку грунту за вирощування ярого ячменю після стерньового попередника в А.О. Тітенко 34.6 КБ
Удосконалення оцінки материнських сімей в технології виведення бджолиних маток І.І. Головецький 39.8 КБ
Удосконалення прийомів відбору гусей на підвищення відтворних якостей та перо-пухової продуктивності В.Г. Краснощок 45.3 КБ
Удосконалення прийомів оцінки селекційних ознак свиней за відтвореними та відгодівельними якостями С.П. Панкєєв 37.2 КБ
Удосконалення прийомів підвищення продуктивності ярок асканійської тонкорунної породи Д.В. Ковальов 37.6 КБ
Удосконалення прийомів спрямованого вирощування телиць симентальської породи О.В. Корж 58.8 КБ
Удосконалення продуктивних та племінних якостей свиней великої білої породи у племінних господарства Г.М. Гребеник 33.0 КБ
Удосконалення процесів водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах засобами гідравлічної Олександр Миколайович Наумчук 47.5 КБ
Удосконалення рецептури БВМД для молодняку свиней в умовах Степу України О.В. Яновська 28.3 КБ
Удосконалення свиней породи дюрок при чистопородному розведенні та ефективність використання її в сх А.А. Волков 26.8 КБ
Удосконалення селекційно-етологічних прийомів підвищення відтворювальних якостей бугаїв-плідників А.В. Говтвян 65.1 КБ
Удосконалення системи методів визначення якості зерна озимої м'якої пшениці в процесі селекції М.В. Червоніс 45.8 КБ
Удосконалення сортименту і виведення нових поколінь сортів винограду на основі селекційних моделей В.О. Волинкін 88.6 КБ
Удосконалення способів кріоконсервації сперми бугаїв шляхом визначення оптимального співвідношення к Людмила Михайлівна Гунтік 40.5 КБ
Удосконалення способів утримання бджолиних сімей в зимовий період Микола Олександрович Шамро 36.5 КБ
Удосконалення способів щеплення для ефективної реконструкції експлуатаційних насаджень винограду Н.О. Тіхомірова 104.9 КБ
Удосконалення способу передінкубаційної обробки яєць для підвищення відтворювальних якостей родинног М.В. Архангельська 49.0 КБ
Удосконалення технології виробництва гомогенних кормових суспензій та ефективність їх використання п Микола Борисович Соляник 805.4 КБ
Удосконалення технології виробництва молока і яловичини в умовах Поділля України Л.В. Казьмірук 35.6 КБ
Удосконалення технології виробництва молока на територіях, забруднених радіоактивними речовинами М.О. Самаріна 32.5 КБ
Удосконалення технології вирощування баклажана в гідропонних зимових теплицях Ю.В. Слєпцов 29.0 КБ
Удосконалення технології вирощування вики ярої на зерно в умовах центрального Лісостепу України В.А. Фостолович 234.9 КБ
Удосконалення технології вирощування гороху на зерно в умовах правобережного Лісостепу України Т.М. Гончар 112.4 КБ
Удосконалення технології вирощування гречки в умовах північного Лісостепу України Р.Є. Грищенко 33.6 КБ
Удосконалення технології вирощування люцерни на насіння в умовах Південного Степу України Г.І. Новицький 53.8 КБ
Удосконалення технології вирощування насінників цукрових буряків шляхом позакореневого використання І.І. Буряк 32.1 КБ
Удосконалення технології вирощування норок з використанням препаратів мікробіологічного синтезу гриб Наталія Володимирівна Божко 38.0 КБ
Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур у Правобережному Лісостеп В.П. Коваленко 169.9 КБ
Удосконалення технології вирощування продовольчої картоплі в умовах зрошення на півдні України Г.С. Харченко 56.9 КБ
Удосконалення технології вирощування ранньої картоплі у передгір'ї Криму Т.М. Коцюба 31.0 КБ
Удосконалення технології вирощування ріпаку ярого в умовах зрошення півдня України В.М. Бондаренко 30.5 КБ
Удосконалення технології вирощування садивного матеріалу калини звичайної зеленими живцями в умовах О.П. Тисячний 86.3 КБ
Удосконалення технології доочищення та утилізації стічних вод з використанням їх в сільському господ А.В. Чорнокозинський 29.0 КБ
Удосконалення технології інкубації для підвищення відтворювальних якостей і м'ясної продуктивності п В.В. Приймак 45.5 КБ
Удосконалення технологій вирощування помідора в продовженій культурі зимових блокових теплиць четвер П.І. Кирій 37.0 КБ
Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного мо Н.М. Кравчук 46.6 КБ