Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Багатокомпонентні взаємодії ароматичних біологічно активних речовин і ДНК у водному розчині - В.П. Євстігнєєв
Запропоновано двосайтову модель гетероасоціацій, а також новий підхід для проведення аналізу багатокомпонентних розчинів ароматичних біологічно активних сполук (БАС) з урахуванням всіх можливих міжмолекулярних взаємодій компонент суміші. В системах вітамін - кофеїн - нікотинамід і антибіотик - вітамін - кофеїн показано потенційну можливість регулювання біологічної активності. Проведено теоретичний аналіз інтерцепторно-протекторної дії в трикомпонентних сумішах ароматичних БАС і ДНК. Наведено рекомендації для використання результатів теоретичного аналізу за різних умов експерименту. Розроблено схему кількісного оцінювання відносного біологічного ефекту у комбінаціях ароматичних БАС.

Імуногенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин - Р.О. Стоянов
Запропоновано двосайтову модель гетероасоціацій, а також новий підхід для проведення аналізу багатокомпонентних розчинів ароматичних біологічно активних сполук (БАС) з урахуванням всіх можливих міжмолекулярних взаємодій компонент суміші. В системах вітамін - кофеїн - нікотинамід і антибіотик - вітамін - кофеїн показано потенційну можливість регулювання біологічної активності. Проведено теоретичний аналіз інтерцепторно-протекторної дії в трикомпонентних сумішах ароматичних БАС і ДНК. Наведено рекомендації для використання результатів теоретичного аналізу за різних умов експерименту. Розроблено схему кількісного оцінювання відносного біологічного ефекту у комбінаціях ароматичних БАС.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи, придатних до механізованого обмолоту О.В. Мазур 48.6 КБ
Селекційні аспекти формування бажаного типу тварин бурої худоби Ю.О. Кривонос 54.3 КБ
Селекційні аспекти якісного удосконалення популяції лебединської худоби В.І. Ладика 41.4 КБ
Селекційні основи підвищення продуктивності соснових насаджень Рівненщини О.О. Юркевич 58.0 КБ
Селекційні та біологічні особливості тварин центрального типу української червоної молочної породи Л.В. Карлова 55.0 КБ
Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин різних генотипів абердин-ангуської породи в Р.В. Каспров 65.9 КБ
Селекційно-генетична диференціація та деякі біологічні особливості імпортних генотипів свиней велико С.І. Луговий 35.8 КБ
Селекційно-генетична оцінка корів проміжних генотипів голштинізованого типу створюваної червоної мол Л.З. Шантар 38.0 КБ
Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худоби української червоної молочної породи Л.О. Стріха 84.2 КБ
Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак баранів-плідників таврійського внутріпородного типу а Н.В. Богданова 38.5 КБ
Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи зарубіжної селекції Ірина Анатоліївна Галушко 75.8 КБ
Селекційно-генетична оцінка проміжних генотипів української бурої молочної породи, що створюється Н.В. Болгова 78.8 КБ
Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада жирномолочного типу українс А.Р. Дудок 52.9 КБ
Селекційно-генетичне удосконалення закріплювачів стерильності цукрових буряків з використанням як ви В.А. Малієнко 26.6 КБ
Селекційно-генетичний потенціал складних міжвидових гібридів картоплі М.М. Фурдига 155.9 КБ
Селекційно-генетичні аспекти оцінки продуктивних якостей свиней асканійського типу української м'ясн О.І. Дудка 85.1 КБ
Селекційно-генетичні аспекти створення високопродуктивного молочного стада В.О. Дідківський 44.0 КБ
Селекційно-генетичні аспекти удосконалення популяції бурої худоби в умовах Лісостепу України Н.П. Радченко 45.7 КБ
Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутрішньопородного типу укра О.І. Любинський 100.6 КБ
Селекційно-генетичні методи поліпшення продуктивності свиней миргородської породи та використання їх Л.В. Вишневський 46.7 КБ
Селекційно-генетичні основи стійкості ознаки однодомності сучасних сортів конопель С.В. Міщенко 41.6 КБ
Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції Н.В. Пустова 73.6 КБ
Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української Є.І. Федорович 85.0 КБ
Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорн Н.В. Щербатюк 700.4 КБ
Селекційно-господарські особливості помісей від схрещування корів української червоно-рябої молочної І.М. Гурський 43.2 КБ
Селекція батьківських форм простих і потрійних гібридів соняшнику на адаптивність та комбінаційну зд С.І. Карапіра 36.3 КБ
Селекція гібридів кукурудзи на стійкість до хвороб в умовах Лісостепу України І.О. Рубан 23.4 КБ
Селекція дуба в степових умовах Правобережжя України (інтродукція, міжвидова гібридизація, апоміксис К.П. Бадалов 77.7 КБ
Селекція і елементи насінництва скоростиглих сортів перцю солодкого в Лівобережному Лісостепу Україн Н.П. Куракса 29.3 КБ
Селекція кукурудзи за ознаками продуктивності, стійкості до вилягання та ламкості стебла С.П. Савченко 51.8 КБ
Селекція ліній дині з маркерними ознаками, жіночим статевим типом та отримання на їх основі гетерози Я.Р. Томасон 35.9 КБ
Селекція посухостійкого вихідного матеріалу кукурудзи плазми Айодент з використанням фізіологічних м Т.О. Грабовська 120.5 КБ
Селекція самозапилених ліній кукурудзи на основі гібридів, створених за участю ліній різних генетичн О.А. Олешко 59.5 КБ
Селекція чорно-рябої худоби за ефективністю довічного використання Н.Л. Рєзникова 41.8 КБ
Септоріоз озимої пшениці і обгрунтування захисних заходів у східному Лісостепу України Зіад Б.А. Равашдех 56.3 КБ
Система застосування гербіцидів на посівах цибулі ріпчастої в Лісостепу України О.М. Могильна 29.9 КБ
Система моделювання оцінки та прогнозу росту штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України О.П. Бала 55.0 КБ
Система санітарного контролю у виноградних розсадниках України Н.А. Мулюкіна 75.7 КБ
Система селекції корів молочних порід за комплексом ознак І.В. Гончаренко 73.9 КБ
Системне прогнозування розвитку культур в зрошувальному землеробстві В.В. Крініцин 49.4 КБ
Системний підхід до виховання молодняку чистокровної верхової породи Тетяна Олексіївна Товстокора 65.9 КБ
Смолопродуктивність інтродукованих видів роду Pinus L. в умовах Малого Полісся Т.В. Юськевич 48.8 КБ
Смушкова та м'ясна продуктивність каракульських овець в умовах степової зони півдня України Л.П. Міхельсон 38.4 КБ
Солі натрію та магнію як фактор оптимізації агроекосистеми при вирощуванні цукрових буряків на чорно І.І. Сіра 34.0 КБ
Сортова реакція озимої пшениці на технологічні прийоми вирощування в східній частині північного Степ О.І. Дубовий 38.4 КБ
Сортова реакція рослин озимого тритикале на основні технологічні прийоми вирощування в північному Ст З.В. Пінчук 35.9 КБ
Сортова реакція та продуктивність гречки залежно від впливу регуляторів росту в умовах південної час В.Я. Хоміна 174.7 КБ
Сортові особливості плодоутворення і технологія вирощування конюшини повзучої на насіння в умовах Це І.П. Храпійчук 38.0 КБ
Сортові особливості формування врожаю та якості насіння помідора О.А. Сиворакша 35.0 КБ
Сортові особливості формування урожаю соняшнику в умовах Північно-Східної України А.О. Бутенко 37.2 КБ
Сосна Банкса (Pinus Banksiana Lamb.) в лісових культурах Західного і Малого Полісся України Сергій Васильович Жмурко 39.4 КБ
Сосна чорна (Pinus nigra Arn.) в лісових насадженнях західного регіону України Тарас Богданович Скробач 41.8 КБ
Соснові ліси пристепових борів Лівобережної України та оптимізація їх вирощування В.О. Манойло 34.6 КБ
Специфічність мінливості кількісних ознак ячменю ярого при схрещуванні сортів різного еколого-геогра Н.П. Турчинова 309.4 КБ
Способи вирощування і стимулювання кроноутворення у саджанців яблуні для інтенсивних насаджень у пра В.В. Леус 110.2 КБ
Способи добору клонів картоплі та їх ефективність в умовах західного Лісостепу України В.Т. Хмиз 34.2 КБ
Способи передпосівної обробки насіння та строки сівби кропу в Лісостепу України Т.Л. Уніяка 38.9 КБ
Способи сепарування та методи поліпшення якості насіння кукурудзи в технологіях його передпосівної п С.О. Скотар 173.2 КБ
Стан дубових насаджень гірського Криму та їх відновлення Ю.В. Плугатар 31.5 КБ
Стан лісонасінного комплексу сосни звичайної на Малому Поліссі та шляхи збереження його генофонду С.М. Данькевич 64.2 КБ
Стан та оптимізація мережі лісових заповідних об'єктів Заходу України Л.М. Петрова 58.3 КБ
Стан та продуктивність штучних насаджень сосни звичайної, створених на староорних землях Центральног В.М. Онищенко 37.3 КБ
Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкі А.А. Новак 852.1 КБ
Стан, продуктивність та відтворення букових насаджень на Західному Поділлі І.М. Попадинець 35.7 КБ
Створення вихідного матеріалу в селекції озимої пшениці на базі індукованих мутацій Т.М. Хоменко 37.0 КБ
Створення вихідного матеріалу в селекції проса на фотоперіодичну нейтральність Н.І. Васько 37.3 КБ
Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції і виведення високопродуктивних сортів пшениці В.А. Власенко 79.8 КБ
Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції озимої м'якої пшениці в умовах південно-східно О.М. Рябченко 40.3 КБ
Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції озимого жита в умовах центральної частини Лі Зоя Олександрівна Мазур 79.6 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу В.М. Журавель 35.6 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції гороху на підвищену технологічність в умовах степу Україн В.Ю. Скитський 117.4 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції гречки дією мутагенів на вегетуючі рослини В.Б. Гаврилюк 78.2 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції озимої м'якої пшениці на стійкість до передзбирального пр Є.В. Алєксєєнко 34.6 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції озимої м'якої пшениці шляхом обробки насіння гібридів мут С.О. Хоменко 36.2 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції озимої твердої пшениці методом міжвидової гібридизації Н.М. Притула 68.7 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції проса на продуктивність та якість зерна в умовах східного О.В. Горлачова 38.8 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи зернового напрямку І.П. Барсуков 103.7 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції сортів гороху з детермінантним типом росту І.М. Безуглий 32.3 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції стійких до збудників фузаріозу та аскохітозу сортів горох С.С. Рябуха 38.4 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції тютюну на підвищення адаптивного потенціалу Тамара Василівна Василів 2.8 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції ярого ячменю з роздільним і комплексним застосуванням гам Йосеф Вондиму Тефері 143.5 КБ
Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням малих доз радіаційного опром Р.В. Криворученко 992.4 КБ
Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб Т.Б. Капустіна 48.9 КБ
Створення вихідного матеріалу ярого тритикале для селекції на якість зерна В.А. Лісничий 49.0 КБ
Створення вихідного селекційного матеріалу гречки на основі старших поколінь мутантів та нових мутаг В.П. Кушнір 28.6 КБ
Створення вихідного селекційного матеріалу озимої м'якої пшениці адаптованого до північно-східного Л А.Ф. Звягін 40.2 КБ
Створення водоощадливих конструкцій каналів зрошувальних систем Л.Ю. Чернишевська 78.1 КБ
Створення і використання в селекції генофонду люпину жовтого за ознаками ранньостиглості та фузаріоз В.А. Бардаков 40.5 КБ
Створення і використання вихідного матеріалу в селекції сортів південних конопель з відсутністю нарк В.П. Солодушко 30.3 КБ
Створення і оцінка селекційного матеріалу картоплі на придатність до переробки В.І. Оничко 25.7 КБ
Створення конвеєра та удосконалення основних елементів технології вирощування капусти цвітної в умов В.М. Чередниченко 43.4 КБ
Створення нового вихідного матеріалу в селекції гречки з використанням зразків колекції світового ге Л.А. Вільчинська 30.7 КБ
Створення нового вихідного матеріалу кукурудзи на базі ліній, контрастних за тривалістю вегетаційног Олександр Олександрович Нетреба 62.0 КБ
Створення скоростиглого селекційно-цінного матеріалу картоплі О.В. Жолуденко 40.6 КБ
Створення та добір вихідного матеріалу для селекції чини посівної з округлою і кутасто-округлою форм О.М. Коваль 30.5 КБ
Створення та добір селекційного матеріалу сочевиці, адаптованого до умов північної підзони Степу Укр О.О. Кулініч 50.7 КБ
Створення та ефективне використання різновікових сіяних травостоїв в Західному Лісостепу Г.Я. Панахид 41.2 КБ
Створення та оцінка селекційного матеріалу картоплі для різних грунтово-кліматичних зон А.А. Осипчук 23.2 КБ
Створення чоловічостерильних компонентів для гібридів <$Eroman bold {F sub 1 }> моркви на основі суч О.Ф. Сергієнко 56.5 КБ
Стимулювання росту та підвищення м'ясної продуктивності курчат-бройлерів О.І. Свириденко 20.3 КБ
Стійкість біотипів кукурудзи на різних етапах онтогенезу до кореневих і стеблових гнилей в умовах Ст С.М. Неменуща 35.7 КБ
Стійкість картоплі проти збудника раку (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.), методи його виявл Аврелія Георгіївна Зеля 47.4 КБ
Стійкість нових гібридів кукурудзи до сажкових хвороб в умовах північної частини Лісостепу України Жозе Алаже Балде 18.8 КБ
Стійкість нових сортів озимої пшениці до кореневої гнилі в умовах північної частини Лісостепу Україн Сефіу Мелаку Хаілу 36.3 КБ
Стовпчаста іржа чорної смородини та обгрунтування заходів з обмеження її розвитку в північному Лісос С.І. Коробка 140.3 КБ
Стокорегулювальний вплив лісів на водозборах малих річок Бескид О.Є. Ошуркевич 1.65 МБ
Строк сівби, норма висіву та система застосування азотних добрив при вирощуванні твердої озимої пшен О.Д. Грицай 26.6 КБ
Структура вбирного комплексу сірого лісового грунту, його агрохімічні властивості та продуктивність Я.І. Бойко 117.6 КБ
Структура і формування молодих деревостанів Горган О.І. Голубчак 55.8 КБ
Структура популяцій збудників темно-бурої та сітчатої плямистостей листя ячменю ярого у північно-схі Т.О. Рожкова 25.5 КБ
Судовий контроль за законністю актів органів місцевої виконавчої влади у Республіці Болгарія І.В. Ілієв 26.7 КБ
Суха фузаріозна гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України О.А. Тимощук 32.3 КБ
Сучасний стан ерозійних процесів та грунтозахисна ефективність лісових насаджень в агроландшафтах пі П.О. Мілєхін 26.4 КБ
Сучасний стан і перспективи розвитку постійної лісонасінної бази дуба звичайного на Сумщині В.П. Чигринець 35.3 КБ
Сучасний стан лісів зеленої зони м.Рівне та заходи щодо посилення їх еколого-захисних функцій С.В. Івашинюта 39.2 КБ