Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості - В.С. Москвіна
Висвітлено синтизацію неофлавонів з різноманітними функціональними групами. Визначено, що піранеофлавони були одержані як добудовою кумаринового циклу до 2,2-деметилпіранової системи, так і добудовою 2,2-деметилпіранового циклу до кумаринової системи. Зазначено, що піранохромендіони лінійної й ангулярної будови із залишками тіазолів, спіротіадіазолів і їх галогенопохідні одержані шляхом конденсації o-гідроксиформіл (ацетил) - неофлавонів з метиленактивними сполуками, а також шляхом внутрішньомолекулярної циклізації енамінокетонів неофлавонів. Модифікація по екзоциклічному атому оксигену за С-2 кумаринового циклу здійснена з використанням тіоксопохідних спіропіранонеофлавонів, модифікація по екзоциклічному атому оксигену за С-6 піранового циклу здійснена за умов дії гідразину, гідроксиламіну та тіосемікарбазидів на відповідний піранонеофлавон. Зазначено, що для синтезу 6- і 8-піразолін-, піримідинілнеофлавонів вперше застосовано гетероциклізацію енамінокетонів неофлавонів з гідразинами, гідроксиламіном і амідинами. Шляхом рециклізації ізоксазол-5-ілнеофлафонів за умов послідовної обробки DMFDMA та 1,2-N,N- і 1,3-N,N--бінуклеофілами синтезовано 6- та 8-амінопіразолілкарбоніл-неофлавони і 6- та 8-амінокарбонітрилпіримідинілнеофлавони.

Аутекологічні аспекти впливу техногенного середовища на вищі рослини - Вікторія Анатоліївна Зеленська
Висвітлено синтизацію неофлавонів з різноманітними функціональними групами. Визначено, що піранеофлавони були одержані як добудовою кумаринового циклу до 2,2-деметилпіранової системи, так і добудовою 2,2-деметилпіранового циклу до кумаринової системи. Зазначено, що піранохромендіони лінійної й ангулярної будови із залишками тіазолів, спіротіадіазолів і їх галогенопохідні одержані шляхом конденсації o-гідроксиформіл (ацетил) - неофлавонів з метиленактивними сполуками, а також шляхом внутрішньомолекулярної циклізації енамінокетонів неофлавонів. Модифікація по екзоциклічному атому оксигену за С-2 кумаринового циклу здійснена з використанням тіоксопохідних спіропіранонеофлавонів, модифікація по екзоциклічному атому оксигену за С-6 піранового циклу здійснена за умов дії гідразину, гідроксиламіну та тіосемікарбазидів на відповідний піранонеофлавон. Зазначено, що для синтезу 6- і 8-піразолін-, піримідинілнеофлавонів вперше застосовано гетероциклізацію енамінокетонів неофлавонів з гідразинами, гідроксиламіном і амідинами. Шляхом рециклізації ізоксазол-5-ілнеофлафонів за умов послідовної обробки DMFDMA та 1,2-N,N- і 1,3-N,N--бінуклеофілами синтезовано 6- та 8-амінопіразолілкарбоніл-неофлавони і 6- та 8-амінокарбонітрилпіримідинілнеофлавони.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Аберометрія оптичної системи ока методом Рейтресинга І.Г. Чиж 83.4 КБ
Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію С.І. Байбулатов 42.2 КБ
Авантюринові залізовміщуючі глазурні покриття С.В. Маценко 31.2 КБ
Авіаційно-космічні багатопозиційні радіолокаційні системи з синтезуванням апертури антени Олександр Володимирович Ксендзук 76.4 КБ
Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на структурах "кремній-на-ізоляторі" В.І. Голота 86.2 КБ
Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем о О.П. Сирота 113.0 КБ
Автоматизація вимірювання напруженості поля О.А. Щербина 51.9 КБ
Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль А.В. Фецун 42.1 КБ
Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної робо В.О. Григорецький 94.1 КБ
Автоматизація керування одноланковою підводною буксированою системою з підйомним буксированим апарат Нгуен Тієн Лонг 372.1 КБ
Автоматизація контролю геометричних параметрів рядка рослин у системі точного землеробства В.М. Сакало 74.3 КБ
Автоматизація нелінійного розрахунку складних просторових систем споруд методом скінченних елементів Я.О. Слободян 102.9 КБ
Автоматизація побудови засобів розв'язання оптимізаційних задач диспетчерського управління в електро О.Б. Рибіна 67.5 КБ
Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів Р.В. Лісневський 517.4 КБ
Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожних мостів Т.О. Приходько 91.7 КБ
Автоматизація прийняття рішень при управлінні періодичністю технічного обслуговування технологічних С.Г. Глеч 65.3 КБ
Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості А.І. Головатий 55.9 КБ
Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва Т.Г. Григорян 45.7 КБ
Автоматизація проектування технологічної оснастки: теорія і практика Г.М. Жолткевич 35.5 КБ
Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки при С.М. Побережник 123.9 КБ
Автоматизація процесів завантаження об'єктів типу тіла обертання на основі струменевих захоплюючих п В.Б. Савків 45.4 КБ
Автоматизація процесів моделювання та аналізу температурних та термомеханічних полів при проектуванн К.М. Грицюк 88.0 КБ
Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки В.А. Зозуля 34.7 КБ
Автоматизація процесу експертизи інформаційно-керуючих систем АЕС за критеріями ядерної та радіаційн О.Л. Клевцов 67.4 КБ
Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих І.Ю. Черепанська 92.9 КБ
Автоматизація процесу керування тепловим режимом плавки в електротермічних печах О.В. Разживін 98.7 КБ
Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств В.І. Романенко 58.5 КБ
Автоматизація розрахунків нестаціонарних теплових режимів при проектуванні одноблокових радіоелектро А.М. Сінотін 157.1 КБ
Автоматизація розробки технології виготовлення деталей типу "корпус" ливарно-пресових автоматів О.Р. Васильчук 56.4 КБ
Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії І.М. Максименко 530.9 КБ
Автоматизація технологічного процесу абсорбційної осушки газу на базі нечіткої логіки В.С. Борин 60.4 КБ
Автоматизація технологічного процесу виготовлення засобів індикації А.Д. Левченко 38.3 КБ
Автоматизація технологічного процесу переміщення механізму з підвішеним вантажем засобами мікропроце Л.В. Мельнікова 66.2 КБ
Автоматизація технологічного процесу реєстрації номерів при керуванні транспортними потоками В.О. Давидов 39.6 КБ
Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлюваних джерел енергії в Р.В. Жесан 35.7 КБ
Автоматизація управління великими гідроенергетичними системами з каскадами водосховищ Д. Нурмахматов 87.6 КБ
Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначено С.П. Плєшков 45.4 КБ
Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів А.І. Роговий 44.3 КБ
Автоматизація управління системою змащування гребенів коліс локомотивів А.М. Афанасов 16.3 КБ
Автоматизація управління технологічним процесом у дугових сталеплавильних печах К.В. Колеснікова 71.4 КБ
Автоматизація управління технологічними процесами виробництва об'ємних Cz - Si-монокристалів В.Р. Петренко 222.1 КБ
Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок Адель Мохаммед Р. Аль-Тувайні 64.3 КБ
Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення Радона на В.В. Трипольська 253.1 КБ
Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів А.Б. Соколовська 77.7 КБ
Автоматизована інформаційно-пошукова система, що грунтується на нечіткій моделі портрета людини А.В. Григор'єв 377.8 КБ
Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології Р.Р. Даревич 64.8 КБ
Автоматизована навчаюча система для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу газотранспортних В.В. Тулупов 48.1 КБ
Автоматизована оцінка стану тіл хребців В.В. Усик 40.5 КБ
Автоматизована побудова викройок оббивки м'яких меблів Г.Г. Суліменко 76.0 КБ
Автоматизована система багатоцільового управління технологічними процесами хлібопекарського виробниц С.С. Шаруда 401.5 КБ
Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів) К.В. Меркулова 51.5 КБ
Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів Т.Є. Ударцева 38.2 КБ
Автоматизована система гільйотинного розкрою на основі генетичного програмування (на прикладі меблев А.М. Фонотов 48.2 КБ
Автоматизована система для вимірювань геометричних характеристик фітопланктону у водоймах Т.О. Єльнікова 107.3 КБ
Автоматизована система експрес-діагностики бетонних паль і стовпів у грунті В.І. Ярас 131.6 КБ
Автоматизована система керування технологічними процесами огрудкування металургійної сировини С.В. Мошенський 75.9 КБ
Автоматизована система контролю і управління технологічним комплексом виробництва машин зворотно-пос І.В. Дегтяренко 53.9 КБ
Автоматизована система контролю параметрів активних НВЧ-виробів у процесі їх виготовлення М.П. Лисиця 117.9 КБ
Автоматизована система контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості Дмитро Вікторович Калашнік 43.5 КБ
Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення З. Кендзіор 167.4 КБ
Автоматизована система неруйнівного контролю порушень суцільності металу при виготовленні деталей ци Д.В. Трушаков 89.0 КБ
Автоматизована система обліку та контролю електроенергії дистанцій електропостачання залізниць В.Г. Кузнецов 46.0 КБ
Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персона Г.О. Теличко 59.4 КБ
Автоматизована система перетворення інформаційних потоків для управління високоенергетичними процеса В.І. Мещеряков 86.2 КБ
Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв І.С. Скарга-Бандурова 67.5 КБ
Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця) Т.В. Ляшенко 200.2 КБ
Автоматизована система розкрою листового прокату в суднобудуванні Д.В. Удовицький 45.3 КБ
Автоматизована система технічної діагностики міцнісних характеристик металів на основі гібридних ней С.А. Бабічев 48.9 КБ
Автоматизована система управління виробництвом в збійних ситуаціях в аеропорті Сана Альгабрі Табіт Махді Ях'я 28.0 КБ
Автоматизована система управління генеративним технологічним процесом по тепловому стану затверділог В.В. Мешков 56.8 КБ
Автоматизована система управління гранулоутворенням при огрудкуванні сипучих матеріалів Д.А. Наговський 600.0 КБ
Автоматизована система управління ділянкою очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки І.І. Пархоменко 34.6 КБ
Автоматизована система управління експлуатацією складних регенеруючих технічних систем Ягхі Кхаліл Абдельхамід Ахмед 41.1 КБ
Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на В.І. Глуцький 68.8 КБ
Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання Т.І. Коджа 81.9 КБ
Автоматизована система управління технологічним процесом приготування пралінових мас на основі експе В.П. Тарасюк 109.8 КБ
Автоматизоване енергозберігаюче управління насосною станцією системи водопостачання К.Г. Гриценко 60.1 КБ
Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах неповної інформації Г.К. Вороновський 43.9 КБ
Автоматизоване проектування цифрових фільтрів з гіперкомплексними коефіцієнтами О.В. Федоренко 91.0 КБ
Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин О.В. Головко 46.1 КБ
Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) С.Ф. Чалий 215.1 КБ
Автоматизоване управління брагоректифікаційною установкою на основі сценарного підходу Я.В. Смітюх 94.9 КБ
Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу Т.В. Лошак 32.5 КБ
Автоматизоване управління виробництвом залізобетонних виробів на основі нечіткої логіки Ю.В. Журавльов 1.47 МБ
Автоматизоване управління дифузійною станцією з підсистемою підтримки прийняття рішень В.М. Сідлецький 1.30 МБ
Автоматизоване управління інформаційною взаємодією у розподілених технічних системах на основі специ Ю.К. Апраксін 147.5 КБ
Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та ад Н.А. Заєць 639.2 КБ
Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних реж І.М. Рябченко 58.5 КБ
Автоматизоване управління складними об'єктами за умов невизначеності на основі гібридних імітаційних В.Є. Кучеренко 59.4 КБ
Автоматизоване управління складними технологічними об'єктами та комплексами харчової промисловості з В.В. Іващук 90.9 КБ
Автоматизоване управління технологічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів І.В. Костюк 44.1 КБ
Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари в енергоблоках з реакторами К.В. Беглов 48.4 КБ
Автоматизоване управління транспортними системами механообробки виробництв на основі інформаційних т Н.О. Скаткова 63.8 КБ
Автоматизоване формування спряжених гвинтових нелінійчатих поверхонь, що виключають інтерференцію Л.М. Мальцева 43.9 КБ
Автоматизоване формування спряжених поверхонь вищих кінематичних пар В.М. Тігарєв 51.6 КБ
Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування Р.В. Бенеш 33.5 КБ
Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ре Аль-Батанех Суф'ян Махмуд Наджиб 59.1 КБ
Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору персоналу в системі органів вн Л.Г. Коваль 68.6 КБ
Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин В.В. Кухарчук 115.3 КБ
Автоматизований контроль параметрів крокових електромеханічних перетворювачів В.В. Усов 92.2 КБ
Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін'єкційних паль великого діа П.В. Помєшкін 814.2 КБ
Автоматизований моніторинг залишкового ресурсу авіаційних ГТД в експлуатації за критерієм пошкодженн О.С. Якушенко 31.5 КБ
Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуван Л.С. Молль 50.6 КБ
Автоматизований синтез і моделі гнучких комп'ютерних професійних тренажерів широкого призначення І.І. Верещагін 60.3 КБ
Автоматизований синтез маршрутних технологічних процесів складання В.М. Кореньков 57.6 КБ
Автоматизований структурний синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів А.Е. Лагун 42.1 КБ
Автоматизовані газоаналітичні прилади контролю промислових і транспортних викидів В.П. Приміський 55.9 КБ
Автоматизовані засоби технічної діагностики та електричного контролю за станом ізоляції в сільських А.І. Котиш 31.4 КБ
Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності О.В. Отрішко 43.8 КБ
Автоматизовані системи управління робочими рухами верстатів для підвищення ефективності технологічни В.А. Водічев 72.1 КБ
Автоматизовані стендові випробування машинобудівних виробів О.Л. Первухіна 94.7 КБ
Автоматична система управління процесом плоского шліфування Д.Є. Сидоров 111.5 КБ
Автоматичне керування рухом самохідних підводних апаратів в умовах невизначеності С.В. Блінцов 646.6 КБ
Автоматичне управління багатозв'язними технологічними процесами вуглепереробних і хіміко- технологіч Владислав Олександрович Попов 76.9 КБ
Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд для підвищення якості вихі Л.В. Шпильовий 53.7 КБ