Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 9, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу - Ангеліна Володимирівна Бійцева


Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів - О.В. Попов
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Гідрологічні розвідування мостових переходів з застосуванням методів дистанційного зондування Землі А.О. Бєлятинський 81.0 КБ
Гідромеханічні закономірності процесу зневоднювання високодисперсних відходів хімічної промисловості Н.Г. Пономарьова 205.1 КБ
Гідроприводний розчинонасос подвійної дії А.Т. Кукоба 9.5 КБ
Гідроприводні кавітаційні генератори коливань тиску для очищення елементів гідравлічних систем Т.В. Тарасенко 63.1 КБ
Гідроструменеве зміцнення зварних з'єднань низьковуглецевих та низьколегованих перлітних сталей В.Г. Загорянський 37.2 КБ
Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп'ютерно-орієнтованих дидактичних системах О.П. Виродов 63.7 КБ
Гіпохлоритне одержання благородних металів з вторинної дисперсної мінеральної сировини В.А. Прокопенко 111.8 КБ
Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні та енергетичні осно О.В. Кондращенко 74.8 КБ
Гіпсові самонівелюючі стяжки з фізико-хімічним стоком вологи К.О. Рапіна 41.3 КБ
Гістограмні алгоритми обробки телевізійних мамографічних зображень О.С. Мірошниченко 83.9 КБ
Глибинний розпушувач локальної дії О.В. Макарчук 57.0 КБ
Гнучкі виробничі системи радіологічного моніторингу Ю.Г. Войлов 114.0 КБ
Гомогенно-гетерогенне окислення NO у виробництві азотної кислоти О.В. Кобзєв 30.3 КБ
Горизонтальний реактор турбулентного змішування для інтенсифікації процесів тепло-масопереносу в гет М.А. Жабер 54.9 КБ
Горілопородні бетони автоклавного твердіння А.В. Назарова 24.8 КБ
Гравітаційна течія аномально-в'язких рідин по конічних поверхнях В.Ф. Коваленко 54.4 КБ
Граничний стан конструкційних сплавів для надпровідних електромагнітних систем Л.С. Новогрудський 89.7 КБ
Граничний стан сталевих колон і балок при наявності залишкових напружень О.І. Голоднов 76.3 КБ
Граничні енергетичні характеристики вітроустановок та їх використання для розробки запобіжних пристр Ю.В. Шевченко 61.1 КБ
Графітизуюче модифікування чавунних прокатних валків у ливарній формі О.Ю. Хитько 61.6 КБ
Грунти, що набрякають, як основи фундаментів будівель і споруд в районі Межиріччя Республіки Судан Сейф Ельдін Гаффар Хассан 50.1 КБ
Грунтові фрити для електростатичного емалювання побутової техніки з маловуглецевих сталей О.В. Шалигіна 38.8 КБ
Групові методи вирощування профільованого сапфіру Є.П. Андрєєв 31.8 КБ
Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень Я.В. Гапонюк 70.3 КБ
Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об'єму газу для повірки лічильників газу Ю.І. Бродин 54.3 КБ
Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи І.В. Коробійчук 83.4 КБ
Двокоординатні електричні машини для систем локації та слідкування О.Є. Антонов 129.4 КБ
Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим завантаженням Олександр Сергійович Непорожнев 40.4 КБ
Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв І.Ю. Львов 65.4 КБ
Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв А.В. Рибалочка 50.5 КБ
Двостадійний повітряний сепаратор для сухого подрібнення у замкнутому циклі Р.І. Рибалко 78.5 КБ
Двочастотний прилад контролю вологості сипких сільськогосподарських культур Д.В. Половинка 351.6 КБ
Двошарові склоемалеві покриття одноразового випалу для шлікерного нанесенння на сталь В.В. Рєзнікова 40.2 КБ
Дедуктивний метод моделювання несправностей для синтезу тестів цифрових систем, що реалізовані у про К.В. Колесніков 99.7 КБ
Дедуктивно-паралельне моделювання несправностей на моделях цифрових систем, що реконфугуруються І.Ю. Сисенко 30.8 КБ
Демодуляція широкосмугових сигналів з оцінкою параметрів нестаціонарного радіоканалу адаптивним філь О.А. Решетняк 60.8 КБ
Демпфірування вертикальних коливань балкових пішохідних мостів елементами з гідравлічним опором В.В. Марочка 51.3 КБ
Денітрифікація міських стічних вод в коридорних аеротенках О.В. Поліщук 214.2 КБ
Дескретна інтерполяція плоских дискретно представлених кривих ліній на основі кутів згущення В.О. Лебедєв 55.1 КБ
Деструкція хімічних сполук стічних вод процесу коксування вугілля Д.Г. Трегубов 27.3 КБ
Детектування оптичних сигналів з використанням мікрохвильової модуляції О.В. Асмолова 38.7 КБ
Деформативне моделювання об'єктів на основі політочкових перетворень Ю.В. Сидоренко 54.1 КБ
Деформативність деревини й деревностружкових плит зі зміненими потенціалами тепломасоперенесення Я.І. Соколовський 102.9 КБ
Деформації основ близько розташованих фундаментів різної форми в умовах лінійно-деформівного напівпр Хаміс Х. М. Халаф 33.5 КБ
Деформації основ фундаментів будівель в умовах щільної міської забудови О.О. Голов 28.7 КБ
Деформаційний розрахунок і стійкість стержневих залізобетонних систем з урахуванням тривалих процесі С.О. Слободянюк 63.5 КБ
Деформаційні характеристики глинистих грунтів Середнього Придніпров'я О.М. Грабовець 80.5 КБ
Деформування гнучких гумовокордних оболонок обертання Д.Л. Волчок 40.2 КБ
Деформування та випучування гладких і підкріплених циліндричних оболонок при статичному навантаженні В.Л. Красовський 105.6 КБ
Деформування та стійкість пружних складених пологих тонкостінних осесиметричних конструкцій при зовн Марина Олександрівна Варяничко 57.9 КБ
Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стірлінга С.А. Горожанкін 89.0 КБ
Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобал В.Я. Даниленко 197.2 КБ
Динаміка багатовитратного запобіжного клапану непрямої дії на тиск 25 - 32 МПа в режимі перевантажен О.І. Гасюк 666.5 КБ
Динаміка гідроагрегата з дросельним керуванням на базі регулятора витрати І.А. Чекмасова 93.3 КБ
Динаміка і методика розрахунку імпульсних редукторів М.І. Субботіна 82.2 КБ
Динаміка і підвищення тягово-зчіпних якостей приводів локомотивів А.А. Павленко 21.6 КБ
Динаміка і похибки мікромеханічних гіроскопів В.О. Апостолюк 183.9 КБ
Динаміка комплексу гідропристроїв комп'ютерної системи управління частотою обертання ротора гідротур В.М. Дмитерко 64.2 КБ
Динаміка компонентів твердої та рідкої фаз вуглевміщуючої товщі як основа згладжування техногенних а П.М. Петриченко 109.9 КБ
Динаміка процесів переносу осцилюючих струменевих потоків в умовах теплообміну та розпаду А.І. Тирінов 185.0 КБ
Динаміка процесу кавітації та закономірності кінетики електрогідроімпульсного подрібнення матеріалів Д.О. Федін 51.3 КБ
Динаміка процесу перемотки довгомірних виробів в машинах для виробництва стальних канатів Є.В. Хромов 55.8 КБ
Динаміка процесу траспортування води по магістральних водопроводах з використанням електроприводу, щ В.Д. Колотило 64.1 КБ
Динаміка пульсуючих центрифуг і обгрунтування шляхів підвищення їх надійності та продуктивності Г.О. Горошко 105.6 КБ
Динаміка пуску та усталеного режиму роботи ланцюгового привода, оснащеного полімерними деталями В.А. Максименко 41.4 КБ
Динаміка рамних систем під впливом рухомих навантажень Г.П. Іванова 74.5 КБ
Динаміка роторів з автобалансирами-демпферами для віброзахисту В.С. Сотніков 63.8 КБ
Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації Д.О. Храмов 81.4 КБ
Динаміка та похибки інтегрованої навігаційної системи наземного об'єкта Ю.В. Гогун 40.4 КБ
Динаміка та стійкість бурильних колон бурових установок роторного типу Г.М. Улітін 83.8 КБ
Динамічна поїзна модель району диспетчерського управління М.М. Чепцов 48.9 КБ
Динамічна стійкість пружних систем при стохастичному параметричному навантаженні М.В. Гончаренко 79.3 КБ
Динамічна стійкість прямолінійних труб із внутрішніми потоками неоднорідної рідини Фархад Ядулла огли Абдуллаєв 88.7 КБ
Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач М.Ю. Дорохов 60.2 КБ
Динамічний аналіз процесів гальмування в талевій системі бурової установки В.Я. Малик 43.6 КБ
Динамічні впливи на електромережеві конструкції та їх урахування при проектуванні і експлуатації С.В. Турбін 36.4 КБ
Динамічні дії вітру на металеві гратчасті башти вітроенергетичних установок Ю.П. Некрасов 39.6 КБ
Динамічні процеси в бурових установках під час гальмування колони бурильних труб В.М. Левринець 56.6 КБ
Динамічні процеси в пожежних установках на основі помп з криволінійно-профільованими роторами І.В. Дворянин 56.7 КБ
Динамічні процеси у вібромашинах для об'ємної обробки з дебалансним віброзбудником В.Г. Топільницький 84.3 КБ
Динамічні режими електромеханічних систем підйомних механізмів кранів з електроприводом "перетворюва В'єт Хинг Нгуен 129.9 КБ
Динамічні характеристики стрічкового конвеєра та способи їх оцінки Н.В. Смирнова 30.2 КБ
Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гідравлічній системі з гідродинамічним теплогенератором Сергій Анатолійович Беспалько 84.9 КБ
Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній впив на фретингостійкість трибосистем В.А. Кирилков 70.7 КБ
Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення І.Ф. Марченко 66.7 КБ
Дискретна інтерполяція плоских одновимірних обводів з закономірною зміною кривини Є.А. Гавриленко 121.2 КБ
Дискретне визначення геометричних об'єктів числовими послідовностями С.І. Пустюльга 76.1 КБ
Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки Є.В. Пугачов 65.6 КБ
Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральни С.І. Ботвіновська 75.2 КБ
Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами А.Г. Можаровський 73.0 КБ
Дискретно-подійне моделювання гнучких виробничих систем з урахуванням динаміки устаткування Д.О. Дубина 60.6 КБ
Диспергування гетерогенних систем у роторно-пульсаційному апараті дисково-циліндричного типу Т.Л. Грабова 70.7 КБ
Дистанційний метод дослідження герметичності газопроводів В.І. Холодов 44.0 КБ
Дисциплінарне нагрівання текучого середовища в каналі В.М. Горячкін 65.1 КБ
Диференціальний вихорострумовий перетворювач для контролю параметрів немагнітних виробів О.С. Сомхієва 69.8 КБ
Диференціальний розчинонасос із гідравлічним компенсатором пульсації тиску Є.А. Васильєв 86.7 КБ
Диференціація властивостей частин виливка модифікуванням чавуну в ливарній формі М.А. Фесенко 35.7 КБ
Диференціація кінематики та регіональних деформацій Антарктичної тектонічної плити за результатами с Ю.І. Голубінка 47.3 КБ
Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реак Олександр Михайлович Дзевочко 103.1 КБ
Діагностика електротехнічної сталі статорів та паспортизація асинхронних двигунів в процесі ремонту В.В. Прус 64.1 КБ
Діагностика енергетичної ефективності холодильних і теплонасосних систем П.Б. Ломовцев 884.1 КБ
Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою А.Я. Яцейко 54.0 КБ
Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет- функцій m-ічного аргументу Тетяна Андріївна Хижняк 92.5 КБ
Діагностика поверхні силікатного скла з використанням явища активованої термоемісії Ярослав Йосипович Кучера 74.9 КБ
Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту І.Г. Чурюмова 2.90 МБ
Діагностика стану і параметрів автоматизованої системи управління виробництвом кварцових трубок О.В. Шефер 114.3 КБ
Діагностика та оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій на основі вибіркового контролю Є.Ю. Худолєй 33.2 КБ
Діагностичне забезпечення процесу пошуку пошкоджень в повітряних лініях електропередач напругою 6 - В.В. Луцяк 91.0 КБ
Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації В.І. Курілов 122.0 КБ
Діагностування дефектів кліток роторів асинхронних двигунів з закритими пазами Ю.З. Хліпальський 57.5 КБ
Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової елек Д.О. Березницький 59.5 КБ
Діагностування експлуатаційних режимів роботи силових трансформаторів сільських споживчих трансформа Л.М. Безменнікова 127.5 КБ
Діагностування зносу та довговічності деталей машин по електропровідності змащувального мастила А.О. Бабенко 37.1 КБ
Діагностування напруженого стану і оцінка запасу міцності кільцевих зварних стиків різнотовщинних тр О.О. Іванчук 1.23 МБ
Діагностування напруженого стану магістральних нафтогазопроводів в околі стикових зварних з'єднань т Ю.В. Банахевич 66.3 КБ