Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Флора судинних рослин національного природного парку "Синевир" (Українські Карпати): аналіз та охоро - Ю.Ю. Тюх
Проведено дослідження видового складу флори судинних рослин національного природного парку (НПП) "Синевир", наведено її анотований конспект. Описано таксономічний склад флори, проаналізовано її структуру щодо біоморфологічних, географічних та екологічних особливостей, детально розглянуто адвентивну фракцію. Досліджено рідкісні й ендемічні таксони судинних рослин. Виявлено види судинних рослин, нові для флори Горган, Українських Карпат та України. Проведено загальне оцінювання сучасного стану флори регіону, зокрема, проаналізовано стан популяцій 14-ти найбільш важливих рідкісних видів. Виявлено найбільш цінні в природоохоронному відношенні масиви НПП, розроблено пропозиції щодо розширення існуючої території НПП "Синевир" і покращання структури мережі природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотр - І.В. Віршило
Проведено дослідження видового складу флори судинних рослин національного природного парку (НПП) "Синевир", наведено її анотований конспект. Описано таксономічний склад флори, проаналізовано її структуру щодо біоморфологічних, географічних та екологічних особливостей, детально розглянуто адвентивну фракцію. Досліджено рідкісні й ендемічні таксони судинних рослин. Виявлено види судинних рослин, нові для флори Горган, Українських Карпат та України. Проведено загальне оцінювання сучасного стану флори регіону, зокрема, проаналізовано стан популяцій 14-ти найбільш важливих рідкісних видів. Виявлено найбільш цінні в природоохоронному відношенні масиви НПП, розроблено пропозиції щодо розширення існуючої території НПП "Синевир" і покращання структури мережі природно-заповідного фонду Карпатського регіону.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах В.В. Івасів 46.3 КБ
Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці В.О. Гуменюк 195.1 КБ
Гарантуюче управління процесами сушіння зерна в шахтних прямоточних зерносушарках М.Т. Степанов 80.2 КБ
Гасіння коливань механічних систем нелінійними динамічними гасителями С.М. Решетнікова 59.4 КБ
Генезис структури і властивостей шлаколужних цементів і бетонів в умовах циклічних змін вологості і Л.В. Щербина 52.4 КБ
Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від'ємним опором А.О. Семенов 65.5 КБ
Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу О.І. Гарасимчук 54.7 КБ
Генератори озону на жевріючому розряді атмосферного тиску та деякі аспекти їх використання Г.В. Таран 33.0 КБ
Геодезичний моніторинг і прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу А.С. Мазницький 41.1 КБ
Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика Петро Гервазійович Черняга 105.5 КБ
Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі Христина Володимирівна Гамаль 104.2 КБ
Геолого-технологічні основи підвищення коефіцієнта вуглеводневилучення з газоконденсатних родовищ І.М. Фик 46.8 КБ
Геометризація марочного складу вугілля Донбасу на основі комплексного обліку їхніх якісних показникі І.В. Філатова 38.1 КБ
Геометризація процесу зрушення земної поверхні над рухомим очисним вибоєм пологого вугільного пласта В.О. Назаренко 52.7 КБ
Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів С.С. Іськов 63.5 КБ
Геометрична модель формоутворення зубців і управління кінематичними показниками циліндричних передач І.А. Бочарова 92.6 КБ
Геометричне моделювання багатократних відбиттів світлових і теплових променів в еліптичних областях С.В. Білецький 76.3 КБ
Геометричне моделювання багатокритеріальних задач техніки О.М. Гумен 102.6 КБ
Геометричне моделювання базисів гексагональних скінченних елементів С.В. Моісеєнко 927.0 КБ
Геометричне моделювання взаємоспряжених профілів роторів і корпусів як обвідних сім'ї трохоїд О.Б. Васильєв 48.0 КБ
Геометричне моделювання відбиваючих поверхонь у плоских сонячних колекторах з елементами-концентрато С.О. Митрофанова 109.0 КБ
Геометричне моделювання деформованого стану опалубної структури змінної геометрії Г.І. Тимкович 109.5 КБ
Геометричне моделювання дій механічних пристроїв на основі властивостей трикутника Релло А.А. Лісняк 80.7 КБ
Геометричне моделювання елементів проточних частин двопоточних турбін С.А. Устенко 51.7 КБ
Геометричне моделювання елементів проточних частин діагональних турбомашин О.Ю. Кукліна 75.2 КБ
Геометричне моделювання еліптичних ділянок фазових портретів коливальних систем при визначенні їх об М.М. Піксасов 74.4 КБ
Геометричне моделювання квазіеліпсоїдів з неточковими фокусами, що спираються на задані просторові л О.Л. Сітабдієва 48.1 КБ
Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятникових механічних систем І.Ю. Адашевська 55.6 КБ
Геометричне моделювання компресорних лопаткових апаратів В.Є. Спіцин 48.7 КБ
Геометричне моделювання крокуючого механізму з можливістю адаптування його стоп до опорної поверхні Л.Л. Запольський 62.2 КБ
Геометричне моделювання механічних коливальних систем на прикладі власних коливань підресореного ван Б.І. Кривошей 48.9 КБ
Геометричне моделювання надходження сонячної радіації на поверхні просторових покриттів архітектурни В.І. Запривода 28.5 КБ
Геометричне моделювання об'ємів робочих камер роторно-планетарних машин В.Г. Рева 60.3 КБ
Геометричне моделювання перебігу променів в еліптичних та параболічних відбивальних системах Н.І. Середа 35.6 КБ
Геометричне моделювання поведінки динамічних систем з нечіткими параметрами О.С. Сидоренко 32.0 КБ
Геометричне моделювання поверхонь літака в інтегрованих комп'ютерних системах з використанням кривих Г.А. Вірченко 54.9 КБ
Геометричне моделювання поверхонь на основі спеціальних систем ортонормованих поліномів В.М. Малкіна 85.0 КБ
Геометричне моделювання полів у нормальних конічних та нормальних тороїдальних координатах Д.В. Неснов 52.9 КБ
Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачею Д.В. Воронцова 117.3 КБ
Геометричне моделювання раціонального розбиття посівних площ за заданими вимогами М.М. Долгодуш 84.4 КБ
Геометричне моделювання рельєфу поля для системи точного землеробства І.Ю. Хименко 41.5 КБ
Геометричне моделювання рефлекторів теплотехнічних установок С.Ю. Саєнко 78.4 КБ
Геометричне моделювання робочих поверхонь пуансона при перфорації у валках А.І. Самна 39.6 КБ
Геометричне моделювання розбиття множин при територіальному плануванні в сфері цивільного захисту О.М. Соболь 109.2 КБ
Геометричне моделювання розв'язків рівняння Дуффінга при розробці механічних систем із проклацування Є.М. Грінченко 62.0 КБ
Геометричне моделювання розв'язків системи рівнянь Лоренца при розробці імпульсного впорскувача Є.М. Фомін 34.1 КБ
Геометричне моделювання розподілу значень локальних кутових коефіцієнтів випромінювання на множині т Д.В. Кукуруза 94.0 КБ
Геометричне моделювання скалярних і векторних полів на базі узагальнено-тривекторного числення В.М. Малкіна 257.8 КБ
Геометричне моделювання скалярних полів за методом усереднення адаптивних інваріантних шаблонів Г.Я. Тулученко 90.9 КБ
Геометричне моделювання складу та поверхні фазового переходу діаграм стану багатокомпонентних систем А.Ю. Чернявський 77.0 КБ
Геометричне моделювання спіралеподібних дискретно представлених кривих ліній В.М. Щербина 89.1 КБ
Геометричне моделювання спряжених поверхонь і автоматизований контроль стану інструменту І.С. Іванова 33.6 КБ
Геометричне моделювання спряжених поверхонь стосовно до зубчастих передач О.А. Нікітенко 38.7 КБ
Геометричне моделювання схем дії планетарних тістомісильних машин А.О. Дашкевич 48.5 КБ
Геометричне моделювання та дискретизація плоских і просторових об'єктів складної форми з використанн Д.М. Морозов 37.7 КБ
Геометричне моделювання та ідентифікація результату обкатки за схемою планетарного механізму Д.Л. Соколов 54.6 КБ
Геометричне моделювання та оптимізація процесу теплової променевої обробки харчових продуктів Ю.М. Тормосов 86.2 КБ
Геометричне моделювання у методах дискретних елементів О.С. Манойленко 42.7 КБ
Геометричне моделювання узагальнених паралельних множин О.В. Шоман 61.6 КБ
Геометричне моделювання усамітнених хвиль методом псевдосфер М.І. Мисюра 114.4 КБ
Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків О.В. Сергейчук 113.6 КБ
Геометричне моделювання форми рефлектора, здатного зосередити відбиті промені в заданому об'ємі прос Л.В. Ушаков 65.5 КБ
Геометричне моделюваня та обчислення інтегральних характеристик паралельних множин О.М. Сівальньов 119.7 КБ
Геометричне та комп'ютерне моделювання динаміки процесів зміни об'єктів під впливом заданих чинників О.В. Черніков 88.0 КБ
Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагуван О.О. Калашніков 123.0 КБ
Геометричний інструментарій синтезу середовища віртуальної реальності стосовно до тренажерів В.Г. Лі 95.9 КБ
Геометричні моделі аналізу та інтерпретації форм проекційних зображень О.В. Реута 71.7 КБ
Геометричні моделі для процедур барицентричного усереднення О.В. Цибуленко 63.6 КБ
Геометричні моделі формування та попередньої обробки цифрових фотограмметричних зображень високого п В.В. Гнатушенко 118.7 КБ
Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації Н.С. Савчак 44.5 КБ
Геометричні та силові параметри різьбових з'єднань із підвищеним самогальмуванням Б.Т. Матвіїв 66.9 КБ
Геометрія і семіотика естетичної інформативності предметного середовища О.О. Заварзін 23.2 КБ
Геометрія комплексного простору стосовно формування областей стійкості та оптимізації параметрів рег Є.В. Мартин 99.1 КБ
Геометрія психофізичного простору та перспектива О.Ю. Ніцин 68.5 КБ
Геометрія світлотіней при змінному природному освітленні стосовно задач архітектурного формоутворенн О.В. Кривенко 43.7 КБ
Геометрооптична побудова осьового контуру в роз'юстированому резонаторі лазерного гіроскопа Є.А. Бондаренко 190.4 КБ
Геомеханіка управління стійкістю просторової системи "масив-зміцнені породи-кріплення підземних виро І.А. Ковалевська 137.9 КБ
Геомеханічне обгрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок І.Г. Сахно 43.8 КБ
Геомеханічне обгрунтування параметрів безпечної відробки виїмкових дільниць у процесі формування вуг В.В. Шевченко 150.1 КБ
Геомеханічне обгрунтування параметрів і розробка комбінованого способу та засобів піддержання покрів В.Г. Черватюк 64.7 КБ
Геомеханічне обгрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донб О.І. Сергієнко 93.0 КБ
Геомеханічне обгрунтування параметрів способів кріплення та охорони виробок в нестійких породах при В.Ю. Куклін 45.1 КБ
Геомеханічне обгрунтування параметрів способу керування напруженим станом порід навколо виробок каме А.К. Гавриш 24.7 КБ
Геомеханічне обгрунтування стійкості виїмкових виробок при інтенсивній відробці вугільних пластів Є.І. Кольчик 49.5 КБ
Геомеханічне обгрунтування технологічних рішень підвищення ефективності виїмки крутих вугільних плас О.С. Гребьонкіна 110.8 КБ
Геомеханічні моделі в системі геомоніторингу глибоких вугільних шахт та способи забезпечення стійкос О.В. Солодянкін 124.1 КБ
Геомеханічні основи запобігання обвалень земної поверхні над шахтами, що ліквідуються Ю.Л. Звягільський 50.3 КБ
Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації Ю.А. Петренко 84.4 КБ
Геомеханічні основи та просторово-технологічні рішення забезпечення стійкості виробок вугільних шахт С.Б. Тулуб 80.1 КБ
Геомеханічні основи управління зоною зруйнування порід навколо виробок для забезпечення їх стійкості М.М. Касьян 60.1 КБ
Гетеронаночастинки типу "ядро-оболонка" на основі ядерSiO2 з оболонкою з нанокристалів Au Неоніла Анатоліївна Матвєєвська 62.5 КБ
Гідравліка потоку за однопрогінними шлюзами-регуляторами, обладнаними клапанними затворами, з урахув О.О. Клюха 49.6 КБ
Гідравлічні аспекти розрахунку замкнутих систем ємностей для перевезення плідників риби в період нер В.С. Іванов 66.2 КБ
Гідравлічні аспекти розрахунку напірних колекторів насосних станцій М.Д. Швець 45.8 КБ
Гідроаеродинамічне удосконалення розпилювальної градирні О.В. Жевжик 49.2 КБ
Гідродинаміка вертикального потоку газу з твердими частками і його теплообмін зі стінкою О.В. Збаращенко 70.8 КБ
Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів В.М. Атаманюк 246.5 КБ
Гідродинаміка інерційно-фільтруючих сепараційних пристроїв очищення природного газу О.О. Ляпощенко 339.7 КБ
Гідродинаміка просторових коливань напівзанурюваної платформи у штормових умовах І.М. Морева 58.0 КБ
Гідродинаміка робочого процесу теплогенеруючого агрегату багатофункціонального призначення А.А. Папченко 1,000.4 КБ
Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних каналах теплотехнологічних систем Н.Д. Степанова 95.9 КБ
Гідродинаміка та теплові ефекти в циліндричному роторно-пульсаційному апараті І.А. Піроженко 75.2 КБ
Гідродинаміка та тепломасообмін автокаталітичного процесу співполімеризації сірки з дициклопентадієн Сергій Іванович Гуглич 36.4 КБ
Гідродинаміка та тепломасообмін в пневмо-пульсаційному апараті камерного типу М.П. Мартиненко 70.6 КБ
Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою наса І.М. Кузьменко 37.2 КБ
Гідродинаміка та тепломасообмін при фільтраційному сушінні матеріалів кристалічної та аморфної струк І.О. Гузьова 64.3 КБ
Гідродинаміка та теплообмін потоку рідини в щілинних мікроканалах А.В. Тимощенко 71.8 КБ
Гідродинамічні аспекти блочно-модульного конструювання динамічних насосів Сергій Михайлович Яхненко 57.3 КБ
Гідродинамічні методи і прилади вимірювання в'язкості та густини нафтопродуктів В.В. Древецький 95.4 КБ
Гідродинамічні особливості проектування змінних проточних частин при створенні уніфікованого ряду ві С.О. Лугова 952.5 КБ
Гідродинамічні чинники грануляційних пристроїв із зниженою висотою польоту гранул А.Є. Артюхов 133.1 КБ
Гідроізоляційні покриття на основі акрилових полімерів О.М. Пустовойтова 27.7 КБ
Гідроімпульсна інтенсифікація протитечійної регенерації сітчастих фільтрів В.С. Пупков 949.4 КБ
Гідроімпульсний привод віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засо Я.В. Іванчук 83.8 КБ
Гідроімпульсний привод нової вібропресової формувальної машини з розширеними технологічними параметр О.А. Рагозін 60.7 КБ