Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Мікрогаметофітний добір на холодостійкість у ріпака ярого - М.Г. Калінова


Математичне моделювання і розрахунок силових і енергетичних характеристик підводу вертикальної гідро - Н.С. Мартинова
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вплив залишкових напружень в зварних двотаврових колонах на їх стійкість при дії моменту в площині б С.М. Полішко 68.9 КБ
Вплив залишкового аустеніту та його дифузійного насичення азотом на зносостійкість і довговічність с К.А. Паршенко 51.1 КБ
Вплив залишкового напруженного стану на втомну міцність високоміцних сталей після поверхневого пласт В.В. Субботіна 30.5 КБ
Вплив знакозмінних навантажень на міцність нормальних перерізів залізобетонних елементів, що згинают А.Б. Григорчук 69.3 КБ
Вплив зносу стрілочних переводів на залізобетонних брусах на динаміку взаємодії колії та рухомого ск В.Д. Бойко 108.5 КБ
Вплив зовнішніх збурень на теплові режими будинків Н.О. Орлова 91.4 КБ
Вплив зольності на характер вигоряння енергетичного вугілля в топках котлоагрегатів І.Л. Голенко 46.7 КБ
Вплив імпульсних електромагнітних полів на елементи інтегральних мікросхем Євген Володимирович Григор'єв 26.6 КБ
Вплив імпульсного електричного струму на релаксацію напружень в елементах конструкцій І.А. Мамєєв 42.7 КБ
Вплив індукційного прогріву на міцнісні характеристики залізобетонних виробів О.К. Ніколаєва 59.8 КБ
Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин О.Д. Коваль 53.4 КБ
Вплив кисню на процеси очищення стічних вод в біодискових фільтрах Н.Г. Степова 81.8 КБ
Вплив кінематичних та фізико-механічних параметрів на динамічні процеси у рухомих одновимірних нелін А.М. Сліпчук 79.0 КБ
Вплив комплексоутворюючих речовин на процеси анодної розчинності ніобію. Теорія та практика О.Д. Хрульова 39.5 КБ
Вплив компресорних мастил на термодинамічні властивості робочих тіл холодильного устаткування С.В. Ніченко 78.9 КБ
Вплив конструктивних і технологічних параметрів на міцність з'єднань деталей веретена кільцепрядильн Н.А. Зубрецька 23.1 КБ
Вплив конструктивних параметрів одноланкової підводної буксированої системи з підйомним апаратом на Ж.Ю. Буруніна 44.0 КБ
Вплив конструктивних параметрів прив'язних підводних систем на їхні експлуатаційні характеристики Д.В. Костенко 39.4 КБ
Вплив конструктивних та технологічних параметрів на якість клейових з'єднань Аль Фрихат Мохамед Хусейн Мустафа 40.6 КБ
Вплив контактних неоднорідностей на електричні характеристики діодів Ганна В.М. Челюбеєв 28.7 КБ
Вплив короткочасних малоциклових навантажень на напружено-деформований стан і міцність нерозрізних з В.В. Савицький 51.8 КБ
Вплив кристалографічної орієнтації кристалітів сплаву АД-1 на процеси руйнування при втомному навант О.Ю. Корчук 31.7 КБ
Вплив кристалографічної орієнтації монокристалічних матеріалів на напружений стан робочих лопаток ту Р.П. Придорожний 40.5 КБ
Вплив кріогенного охолодження на параметри лінійного індукційного двигуна ударної дії Ель-Юссеф Ібрагім Мослех 56.1 КБ
Вплив ланкової структури гусеничного обводу трактора на навантаження трансмісії і тиск на грунт О.Ю. Ребров 78.1 КБ
Вплив локальних пошкоджень захисного шару бетону в стиснутих залізобетонних елементах на напружено-д Ле Мінь Лонг 53.6 КБ
Вплив малоциклових навантажень на механічні характеристики бетону та роботу згинальних залізобетонни О.М. Кухнюк 79.3 КБ
Вплив мікробного полісахариду "ксантан" на якість заморожених плодоовочевих паст в процесі їх зберіг Андрій Миколайович Одарченко 106.4 КБ
Вплив модифікації структури на теплофізичні властивості силікатних матеріалів неавтоклавного твердін Є.С. Луцкін 33.6 КБ
Вплив народних традицій на формоутворення предметно-просторового середовища сучасного житла (на прик Аль-Найрат Хасан Мухаммад Салех 38.3 КБ
Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних матеріалів поверхневою модифік С.О. Олексієнко 78.9 КБ
Вплив несиметрії напруги живлення на тепловий стан асинхронного двигуна у тривалих та повторно-корот О.Г. Пінчук 109.1 КБ
Вплив нестаціонарних режимів роботи шахтних підіймальних установок на навантаження елементів констру Л.В. Семчук 87.5 КБ
Вплив нових способів електромагнітного перемішування на формування безперервнолитих заготівок з сере А.А. Колесніченко 73.4 КБ
Вплив одночасної дії електромагнітних полів і високошвидкісного тертя на трибологічні властивості ст Л.В. Кошарська 24.7 КБ
Вплив озону на корозійно-електрохімічну поведінку титану та його сплавів з алюмінієм в кислих середо Ж.Г. Самойлова 30.2 КБ
Вплив окремих мікроелементів на визрівання та якість твердих сичужних сирів з низькою температурою д Н.Б. Сливка 24.7 КБ
Вплив органічних та неорганічних модифікаторів на властивості термостійких кремнійорганічних протико О.І. Гулай 68.7 КБ
Вплив основних експлуатаційних факторів на технічний стан авіаційних ГТД Хаммуд Нізар 33.0 КБ
Вплив особливостей перитектичної кристалізації на структуру та властивості прокату з конструкційної К.Г. Дьоміна 34.3 КБ
Вплив параметрів деформаційно-термічної обробки вуглецевих та низьколегованих сталей на формування ї В.Г. Раздобрєєв 31.8 КБ
Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію О.С. Тараєвський 48.0 КБ
Вплив параметрів ходових частин та форми профілю поверхні катання коліс на динамічні показники ванта О.Г. Рейдемейстер 45.8 КБ
Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулично-дорожньої мережі О.О. Загоруй 64.2 КБ
Вплив пасивуючої плівки на електрохімічну поведінку літієвого електроду в джерелах струму з неводним І.М. Максюта 203.2 КБ
Вплив первинних параметрів мережі на якість надання телекомунікаційних послуг Р.А. Бурачок 110.5 КБ
Вплив повторних малоциклових навантажень на механічні характеристики сталефібробетону та роботу згин С.Я. Дробишинець 53.3 КБ
Вплив поздовжньо-хвильових явищ на інформаційну щільність стрічкових носіїв М.Г. Яковенко 83.6 КБ
Вплив покриттів на зносостійкість і довговічність підшипників кочення П.В. Каплун 36.6 КБ
Вплив попередньої деформації обробки порошків вюрцитного нітриду бору на формування інструментальних А.В. Кравчук 45.7 КБ
Вплив похибок заокруглення на стійкість двовимірних цифрових фільтрів І.В. Азаров 100.0 КБ
Вплив природних факторів на надійність і безпеку гідротехнічних споруд О.І. Вайнберг 96.6 КБ
Вплив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв'язку А.В. Мошинська 199.3 КБ
Вплив радіаційно-кондуктивного теплообміну на теплові режими вирощування оксидних кристалів з розпла О.В. Ленькин 100.4 КБ
Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень І.М. Торопа 69.3 КБ
Вплив регулювання потужності дизеля відключенням окремих робочих циклів на його економічні, екологіч О.А. Бешун 71.5 КБ
Вплив режиму навантаження і тривалого витримування під навантаженням на несучу здатність сталебетонн Ю.Г. Аметов 111.1 КБ
Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті О.Я. Кравець 47.8 КБ
Вплив релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень І.М. Бялик 46.9 КБ
Вплив різкозмінних навантажень дугових сталеплавильних печей на електротехнічне обладнання електроте В.В. Зіновкін 133.4 КБ
Вплив різних видів простоїв на продуктивність дискретних гнучких виробничих систем І.В. Ольшанська 56.0 КБ
Вплив різних чинників на споживні властивості та збереженість крекерів І.В. Дідик 31.3 КБ
Вплив розсіяного в оптичній системі випромінювання на якість зображення Сергій Валентинович Колобродов 20.5 КБ
Вплив сезонних коливань температури повітря та жорсткості підживлюючої води на ефективність роботи с О.М. Назаренко 45.4 КБ
Вплив систем стабілізації пресів напівсухого пресування на якість цегли А.М. Тимощенко 71.0 КБ
Вплив складу шихти та параметрів синтезу на одержання високоміцних і термостійких шліфопорошків кубі О.М. Соколов 19.8 КБ
Вплив способів зберігання на якість плодів солодкого перцю Н.П. Загорко 45.1 КБ
Вплив структури базової області і контактів на характеристики інжекційних фотодіодів Р.Г. Сидорець 39.4 КБ
Вплив структури і дисперсності порошків тугоплавких нітридів на їх взаємодію з біохімічними та неорг Н.В. Бошицька 28.8 КБ
Вплив структури контактів на характеристики приладів НВЧ та пристроїв на їхній основі Я.А. Кременецька 80.2 КБ
Вплив структурно-механічної анізотропії сталевого прокату на опір шаруватим руйнуванням зварних конс М.Д. Рабкіна 138.6 КБ
Вплив твердофазних перетворень на формування структури сплаву в процесі дифузійного насичення і спік І.Я. Петрик 55.4 КБ
Вплив теплових та електричних процесів на режим механізованого зварювання сталей у захисних газах О.І. Петрієнко 64.7 КБ
Вплив термічної обробки на структуру і стійкість проти міжкристалітної корозії труб з низьковуглецев Т.О. Дергач 36.0 КБ
Вплив термічної обробки на фізико-механічні властивості високодемпфірувальних марганцево-мідних спла Н.Ю. Лебедєва 29.6 КБ
Вплив термогідравлічної незворотності процесів у парокомпресорних холодильних та теплонасосних устан В.Г. Шерстюк 38.4 КБ
Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванн Н.І. Дунаєвська 30.0 КБ
Вплив техніко-експлуатаційних показників роботи автотранспорту на ефективність логістичної системи Олексій Миколайович Горяїнов 53.9 КБ
Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі GaAs С.Р. Сєліверстова 43.3 КБ
Вплив технологічних факторів на міцність бетону при ударному навантаженні в екстремальних умовах сер С.Б. Фіц 46.4 КБ
Вплив технологічних факторів на формування залишкових напружень в зварних з'єднаннях високоміцних ст О.Л. Міходуй 22.7 КБ
Вплив технологічної пошкодженості бетону на міцність та тріщиностійкість залізобетонних елементів, щ Н.В. Олійник 27.2 КБ
Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних двигунів при газодетонаційно А.П. Петренко 44.2 КБ
Вплив точності монтажу кранових рейок на несучу здатність підкранових залізобетонних балок Олексій Геннадійович Хохлов 34.6 КБ
Вплив тривалих процесів та корозії на міцність залізобетонних балок при дії навантаження Р.Ф. Струк 66.8 КБ
Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твердого розчину Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів Людмила Вікторівна Золкіна 45.4 КБ
Вплив умов осадження плазмохімічних Si - C - N, Ti - N - C покриттів на їх структуроутворення та вла О.К. Порада 38.9 КБ
Вплив фазового складу та структури на експлуатаційні властивості високохромистого чавуну Н.В. Полякова 31.9 КБ
Вплив фізичних та геометричних характеристик залізничної колії на її напружено-деформований стан М.П. Сисин 80.9 КБ
Вплив фундаментно-підвальної частини на роботу безкаркасних будинків на деформівній основі (на прикл Н.М. Кошелєва 48.4 КБ
Вплив характеристик абоненського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж Р.А. Ганіфаєв 69.8 КБ
Вплив характеристик зв'язку однотипних елементів на коливання систем з порушеною поворотною симетріє А.В. Побережніков 68.2 КБ
Вплив характеристик розплаву на умови кристалізації та властивості вирощуваних кристалів кремнію С.Г. Єгоров 24.8 КБ
Вплив хіміко-термічної обробки у порошкових сумішах на структуру та зносостійкість вуглецевих сталей Ю.Г. Дьяченко 40.2 КБ
Вплив швидкості на робочі параметри процесу деформування пористих заготівок у відкритих і закритих о Ю.В. Кравцова 59.6 КБ
Вплив якості палива на ефективність роботи енергоблоків теплових електричних станцій Т.Ю. Кравець 292.9 КБ
Врахування газової складової середовища, що перекачується, при визначенні конструкції та робочої хар С.В. Сапожніков 45.9 КБ
Врахування інженерно-геологічних умов при грошовій оцінці земель населених пунктів О.Ю. Мельничук 118.9 КБ
Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях Р.М. Янчук 68.6 КБ
Встановлення взаємозв'язку між геометричними та енергетичними параметрами електричних апаратів з мет Мохд Зайдан Хусейн Кавакзех 52.2 КБ
Встановлення параметрів напруженого стану елементів металевих фермових конструкцій, що експлуатуютьс Є.В. Денисов 45.4 КБ
Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 Ю.В. Головатюк 51.2 КБ
Втомна міцність арматурного прокату класу А500С та його зварних з'єднань І.П. Бабяк 1.94 МБ
Втомні властивості бурильних труб при екстремальних режимах буріння свердловин Д.Ю. Петрина 33.2 КБ
Вторинні алюмінієві сплави для корпусів гідронасосів з різним залишковим ресурсом машин М.І. Тимченко 38.3 КБ
Вторинні системи електропостачання діагностичних комплексів промислових підприємств Густаво Авіла Абарка 38.3 КБ
Вузли з'єднання трубобетонних стояків із монолітним залізобетоном П.Г. Кортушов 85.7 КБ
Газобетон на модифікованому в'яжучому з використанням відходів глиноземної промисловості Н.С. Сторчай 29.8 КБ
Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання І.М. Смоланов 43.4 КБ
Газогідродинамічні особливості експлуатації газосховищ у виснажених покладах М.П. Деркач 30.8 КБ
Газодинаміка і теплообмін імпактних струменів при виборі ефективних режимів експлуатації системи газ В.О. Перцевий 91.2 КБ
Газодинамічна установка утилізації газових викидів вузла одоризації газу В.В. Холодков 31.3 КБ
Газодинамічний та тепловий режими, що забезпечують економію природного газу при виробництві вапна в С.М. Форись 1.12 МБ
Газодинамічні дросельні методи та пристрої аналізу і синтезу газових сумішей З.М. Теплюх 127.5 КБ
Газодинамічні процеси взаємодії полідисперсних потоків у вихрових апаратах Л.В. Кнауб 98.3 КБ