Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 69, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Ук - С.Г. Мироненко
Наведено результати історико-наукового аналізу становлення та розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні, показано роль вітчизняних учених у даному процесі. Розглянуто етап започаткування І.І.Івановим досліджень з фізіології репродукції тварин в Україні (1910 р.), зокрема, створення технології штучного осіменіння. Охарактеризовано історичні передумови та процес становлення науково-дослідних структур в Україні та формування їх наукових шкіл. Виявлено пріоритет українських учених у розробці актуальних проблем репродуктології та визначено тенденції подальшої спрямованості досліджень. Доведено, що фізіологічні експериментальні, теоретичні та методологічні розробки протягом 1910 - 2000 рр. становлять базис формування вітчизняних репродуктивних біотехнологій, створених на базі фізіології репродукції.

Вітрові хвилі в неоднорідному океані: вплив довгих хвиль, течій, термічних фронтів - В.О. Дулов
Наведено результати історико-наукового аналізу становлення та розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні, показано роль вітчизняних учених у даному процесі. Розглянуто етап започаткування І.І.Івановим досліджень з фізіології репродукції тварин в Україні (1910 р.), зокрема, створення технології штучного осіменіння. Охарактеризовано історичні передумови та процес становлення науково-дослідних структур в Україні та формування їх наукових шкіл. Виявлено пріоритет українських учених у розробці актуальних проблем репродуктології та визначено тенденції подальшої спрямованості досліджень. Доведено, що фізіологічні експериментальні, теоретичні та методологічні розробки протягом 1910 - 2000 рр. становлять базис формування вітчизняних репродуктивних біотехнологій, створених на базі фізіології репродукції.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 69, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності М.В. Елькін 59.2 КБ
Формування робочого середовища оператора-зварювальника великогабаритних деталей при дії високих темп К.О. Ізотова 37.8 КБ
Формування силіцидних фаз при реакційній дифузії в системах "плівкові шари (5 - 30 нм) Ni Ti, - моно С.О. Замулко 486.8 КБ
Формування споживних властивостей морозива для спортсменів Є.В. Бондаренко 43.2 КБ
Формування споживних властивостей паст із гарбуза та моркви Т.М. Шапорова 28.0 КБ
Формування структури голчастого фериту та комплексу властивостей у мікро- та низьколегованих констру О.В. Узлов 26.8 КБ
Формування структури і властивостей спрямовано закристалізованих сплавів систем B4C-MeIVB2 Юрій Іванович Богомол 40.1 КБ
Формування структури композиційного наплавочного матеріалу на основі гранул карбіду бору з (Ti-Ni-Mo Н.В. Олексієнко 73.7 КБ
Формування структури парку міського пасажирського транспорту М.М. Ламбуцький 53.6 КБ
Формування структури сплаву АМг6 у зварних з'єднаннях виробів відповідального призначення тривалого Ю.П. Синиціна 31.0 КБ
Формування структури та властивостей сталі і сплавів при виготовленні труб для ядерних енергетичних В.С. Вахрушева 78.7 КБ
Формування та вибір корпоративних структур з управління будівельними інвестиціями А.В. Шпаков 248.4 КБ
Формування та дослідження двовимірних фотонних структур на основі макропористого кремнію О.О. Литвиненко 31.2 КБ
Формування тиском профільних стрижнів на основі плетених композитних структур В.Б. Ігнатьєва 47.9 КБ
Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів Д.В. Ломотько 190.0 КБ
Формування триботехнічних властивостей композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю ство А.О. Корнієнко 38.0 КБ
Формування триботехнічних властивостей сталевих виробів дискретною модифікацією поверхневого шару М.С. Яхья 55.1 КБ
Формування триботехнічних характеристик евтектичних покриттів з використанням їх метастабільних стан Джамаль Ібрагім Мансур 34.2 КБ
Формування тягових характеристик турбогвинтовентиляторних двигунів на режимах посадки літака В.П. Іщук 726.0 КБ
Формування умов оптимальності нормальних режимів електроенергетичних систем засобами автоматичного к К.І. Кравцов 68.6 КБ
Формування фазового складу, структури та властивостей квазікристалічних сплавів системи Al - Cu - Fe В.В. Холявко 42.3 КБ
Формування функціональної стабільності гальмівних властивостей колісних машин при проектуванні В.П. Волков 77.9 КБ
Формування характеристик асинхронних двигунів з масивними елементами в магнітопроводі ротора І.В. Головань 66.6 КБ
Формування характеристик поверхневого шару пера лопаток компресора диференційованою силовою дією кул Г.В. Пухальська 58.6 КБ
Формування шару шихти з заданими характеристиками шляхом управління процесом сегрегації (на прикладі Ю.М. Пазюк 45.1 КБ
Формування якості дієтичної добавки "Гемовітал" та борошняних виробів з її використанням В.О. Віннікова 61.3 КБ
Формування якості добавок із хлорофіловмісних овочів та продуктів харчування з їх використанням Неллі Володимирівна Коробець 37.0 КБ
Формування якості дрібнодисперсних порошкоподібних барвників - БАД із столового буряка та їх викорис Саті Ясін Ахмед Аль Далаін 476.0 КБ
Формування якості морозива функціонального призначення шляхом збагачення йодом та білком О.Є. Шевченко 80.0 КБ
Формування якості нових лакофарбових покриттів на основі кремнійорганічних зв'язувальних речовин Н.В. Мережко 46.0 КБ
Формування якості пасти зі столового буряку в процесі її виробництва та зберігання Н.М. Пенкіна 118.8 КБ
Формування якості порошкоподібних С-вітамінних біологічно активних добавок із перцю солодкого О.Г. Макаренко 173.7 КБ
Формування якості соків із дикорослих ягід з використанням ферментативної обробки сировини Н.І. Ткач 31.1 КБ
Формування якості цукатів з каротинвміщуючої сировини в процесі їх виробництва та зберігання Т.А. Непочатих 141.2 КБ
Формувачі імпульсів струму для установок контактного мікрозварювання О.Ф. Бондаренко 56.0 КБ
Фосфогіпсозолоцементні в'яжучі та вироби на їх основі Номан Мохамед Ахмед Амер 36.6 КБ
Фотоакустична мікроскопія з оптимізованою п'єзоелектричною реєстрацією сигналів О.В. Верцанова 55.1 КБ
Фотограмметричне калібрування знімків при побудові мереж аналітичної фототріангуляції Ю.В. Шкурченко 55.3 КБ
Фрахтування суден при транспортно-експедиторському обслуговуванні масових вантажів Ю.О. Коскіна 122.1 КБ
Фрикційне нагрівання природного газу в енергетичному роздільнику О.О. Савченко 195.6 КБ
Функціональні електролітичні покриття сплавами кобальту та нікелю з вольфрамом Т.М. Байрачна 50.9 КБ
Функціональні основи розробки композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатаці Тетяна Анатоліївна Роїк 76.6 КБ
Функціонально-орієнтовані процесори для бортових систем керування та опрацювання інформації Є.Я. Ваврук 46.1 КБ
Функціонально-статистична модель розпізнавання зображень А.М. Скаковська 115.3 КБ
Хаотична динаміка електричних кіл з дугою В.М. Сидорець 105.7 КБ
Характеристика асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі В.О. Огарь 340.9 КБ
Хвилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики Т.Б. Кучинський 60.3 КБ
Хемосорбція кислих газів спалювання побутових відходів в апаратах з зовнішнім підводом енергії Х.О. Дерейко 63.5 КБ
Хіміко- фізичні основи високотемпературного впливу на привибійну зону свердловини гідрореагуючіми ск К.Г. Щербина 40.5 КБ
Хіміко-технологічна оцінка плодів чорної смородини і йошти та оптимізація технології некріплених вин В.Д. Каричковський 34.4 КБ
Хімічна та мікробіологічна стійкість бетонів, модифікованих сіркою Н. Ціак 48.9 КБ
Холодне пластичне формоутворення сталевих порожнистих заготовок деформуючих інструментів методами гі Д. Мерзуг 52.9 КБ
Холодне формування заготовок з мінімальними радіусами кривизни з важкодеформівних листових матеріалі В.В. Савуляк 45.1 КБ
Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту Т.О. Іваненко 116.6 КБ
Цемент поліфункціонального призначення на основі композицій системи CaO- BaO-Al2O3 Оксана Володимирівна Миргород 60.7 КБ
Цементні бетони, активовані в електричному полі на стадії перемішування Г.В. Шамріна 67.8 КБ
Цементно-піщані бетони та вироби, отримувані напівсухим пресуванням без тепловологової обробки Т.О. Костюк 45.0 КБ
Циклічні сигнали з амплітудно-фазовою та дискретно-частотною маніпуляцією, що інваріантні до m-зсуву А.В. Садченко 27.3 КБ
Циклонно-ситова класифікація вугільних шламів флотаційної крупності Б.Ф. Бевзенко 78.8 КБ
Цифрові перетворювачі енергетичних характеристик на основі малохвильового перетворення сигналів Р.А. Наконечний 74.3 КБ
Цифрові поліноміальні перетворювачі координат телевізійних зображень П.О. Сотников 48.0 КБ
Цифрові системи міжперіодної обробки сигналів на фоні пасивних завад для імпульсних радіолокаційних Сергій Володимирович Полішко 125.2 КБ
Цифрові системи регулювання електроприводу з комбінованим керуванням А.М. Мінтус 42.1 КБ
Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеними швидкодією та точністю О.С. Пивовар 49.6 КБ
Цифрові фільтри для пристроїв кодування графічної інформації С.Д. Яковлев 83.2 КБ
Цифрові фільтри сигналів з розширеним спектром у системах керування збиранням інформації О.А. Шпинковський 74.5 КБ
Частотні перетворювачі тиску на основі транзисторних структур з від'ємним опором Н.Л. Білоконь 74.9 КБ
Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою О.М. Дубініна 66.6 КБ
Чисельне моделювання нестаціонарного газодинамічного навантаження лопаток турбін авіаційних двигунів Ю.П. Кухтін 241.7 КБ
Чисельне моделювання тривимірної в'язкої течії газу через коливні лопаткові вінці турбомашин Ю.А. Биков 58.9 КБ
Чисельний аналіз деформування елементів тришарових конструкцій з урахуванням еволюції розшарувань О.В. Якімкін 82.1 КБ
Чисельний аналіз коливань елементів лопаткового апарата турбомашин з пошкодженнями М.О. Чугай 39.3 КБ
Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих пр Ю.В. Перетятко 68.6 КБ
Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової промисловості М.І. Чохань 58.9 КБ
Швидкодійний генератор імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних технолог М.Р. Архипчук 75.7 КБ
Швидкодіючі високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються О.М. Харьков 71.2 КБ
Швидкодіючі синтезатори секвентності на основі фазочастотних перетворювачів О.І. Полікаровських 60.4 КБ
Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часово Г.М. Рудякова 90.1 КБ
Швидкотверднучі лужні шлакопортландцементи та бетони на їх основі О.П. Бондаренко 53.9 КБ
Широкосмугові двополяризаційні смужкові антенні решітки С.Є. Мартинюк 26.8 КБ
Широкосмугові магнітні головки з аморфних сплавів для запису-відтворення електроакустичних сигналів З.Г. Пруднікова 34.5 КБ
Широкосмугові пристрої міліметрового діапазону електромагнітних хвиль для фізіотерапевтичної апарату М. Ал Сінжлаві 29.0 КБ
Шлаколужні бетони для дорожніх основ і покриттів, що споруджуються в умовах радіоактивного забруднен П.О. Корчагін 99.3 КБ
Шлаколужні в'яжучі та бетони з використанням лужних силікатних суспензій О.М. Олейнік 70.5 КБ
Шляхи досягнення радіаційної безпеки об'єктів будівництва на стадії проектування О.В. Пилипенко 60.3 КБ
Шляхи зменшення впливу зволожувальних та змивних розчинів на друкарсько- технічні властивості офсетн Зубейр Бен Белхассен Белгайед 18.5 КБ
Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і великої потужності А.Ш. Фаран 64.1 КБ
Шляхи поліпшення характеристик сучасних піровідиконів В.Й. Котовський 75.0 КБ
Шляхи удосконалювання технічної системи штампування панелей облицювання кузовів автобусів на багаток С.В. Войтків 46.2 КБ
Шляхи усунення біообростання у водозворотніх циклах підприємств азотної промисловості Т.П. Кльопа 923.9 КБ
Шнекові багатоступеневі насоси: методика розрахунку, показники якості О.В. Єлін 65.4 КБ
Штангове армування конструкцій, що мають тріщини Лі Чинкей 31.4 КБ
Штучні нейронні мережі зі спеціалізованими архітектурами в задачах обробки часових рядів С.В. Попов 107.0 КБ
Щільні та поруваті конструкційні матеріали з нано- та субмікронних порошків WC, Al2O3 і SiC поліфунк Едвін Спартакович Геворкян 65.2 КБ
Явнополюсні вентильні реактивні двигуни з буферами енергії В.І. Ткачук 50.4 КБ
Якість і безпека м'ясопродуктів, отриманих в несприятливих еколого-епізоотичних умовах С.В. Гирич 76.0 КБ
Якість і збереженість свіжих тепличних томатів із застосуванням обробки плівкоутворювальною композиц І.І. Медведкова 29.2 КБ
Якість поверхонь деталей з магнітном'яких сплавів при шліфуванні інструментами із надтвердих матеріа Бататампа Вітанаге Сісіра Джанака Гунавардена 56.6 КБ
Якість свіжих шампіньйонів при зберіганні у модифікованому газовому середовищі Н.О. Попова 237.6 КБ