Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Технічні науки - Страница 68, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розробка методів розрахунку на міцність елементів конструкцій з тріщинами на основі двокритеріальног - І.В. Ориняк
Дисертацію присвячено розробці аналітичних методів розрахунку елементів конструкцій з тріщинами. Сформульовано принципи двохкритеріального підходу до аналізу статичної міцності тіл з тріщинами, досліджено вплив розмірів тіла на крихко-вязкий перехід. Розроблено варіанти методу вагових функцій для розрахунку коефіцієнтів інтенсивності напружень у двовимірних і тривимірних тілах із тріщинами. Запропоновано новий точний метод теорії пружності для розрахунку еліптичної тріщини в нескінченному тілі, що знаходиться в поліноміальному полі напружень. Побудовано ряд моделей граничного пластичного стану трубопроводів з осьовими дефектами: поверхневими різної форми і місцезнаходження та скрізними тріщинами в прямій трубі, поверхневою тріщиною в патрубку, тримірними дефектами; проаналізовано взаємодію множинних дефектів. Проведено пружний аналіз згину труби півоберненим за методом Сен-Венана. Отримано формули для розрахунку просторової трубопровідної системи методом початкових параметрів і наведено приклади розрахунку реальної системи з тріщинами.

Розробка прикладних систем з етапами модифікації та інтелектуалізації інтерфейсу користувача - С.В. Зайцева
Дисертацію присвячено розробці аналітичних методів розрахунку елементів конструкцій з тріщинами. Сформульовано принципи двохкритеріального підходу до аналізу статичної міцності тіл з тріщинами, досліджено вплив розмірів тіла на крихко-вязкий перехід. Розроблено варіанти методу вагових функцій для розрахунку коефіцієнтів інтенсивності напружень у двовимірних і тривимірних тілах із тріщинами. Запропоновано новий точний метод теорії пружності для розрахунку еліптичної тріщини в нескінченному тілі, що знаходиться в поліноміальному полі напружень. Побудовано ряд моделей граничного пластичного стану трубопроводів з осьовими дефектами: поверхневими різної форми і місцезнаходження та скрізними тріщинами в прямій трубі, поверхневою тріщиною в патрубку, тримірними дефектами; проаналізовано взаємодію множинних дефектів. Проведено пружний аналіз згину труби півоберненим за методом Сен-Венана. Отримано формули для розрахунку просторової трубопровідної системи методом початкових параметрів і наведено приклади розрахунку реальної системи з тріщинами.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 68, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Установка та процес регенерації відпрацьованих машинних масел П.Г. Анохін 25.2 КБ
Утворення вторинних структур в парах тертя боровмісні евтектичні покриття - сталь та їх вплив на три Л.І. Богун 37.7 КБ
Утворення забарвлених речовин у цукровому виробництві та розробка методів його інгібування В.М. Руденко 53.8 КБ
Утилізація теплоти в процесі стабілізуючого охолодження обпалювальних печей будівельних матеріалів Еліна Анатоліївна Гераскіна 67.2 КБ
Утилізація теплоти відхідних газів газоспоживаючих котлів у поверхневих теплоутилізаторах конденсаці Р.О. Навродська 102.3 КБ
Утилізація циркуляційних розчинів процесу очищення сірководеньвмісних газів цинковмісними стоками О.В. Мартинець 47.0 КБ
Уточнене моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ступінчасто-змінних за перерізом балочн Б.В. Гриневицький 158.5 КБ
Ущільнення бетонної суміші адаптивним привантаженням при формуванні декоративних дрібноштучних стіно Н.М. Слободян 68.5 КБ
Фазові та структурні перетворення піролітичних матеріалів нітриду бору при високих тисках І.А. Петруша 74.7 КБ
Фазові та структурні перетворення при синтезі титанових сплавів із порошкових сумішей К.О. Бондарєва 28.7 КБ
Фазові та структурні переходи при навуглецюванні сплавів заліза з хромом та титаном О.В. Мовчан 55.0 КБ
Фазові траєкторії в прямих та зворотних задачах динаміки нелінійних пружних систем В.Є. Волкова 75.1 КБ
Фазометричні перетворювачі комплексних параметрів антенно-фідерних пристроїв В.В. Вертегел 75.8 КБ
Фазоутворення в деформованих сплавах на основі заліза при насиченні азотом та вуглецем Л.Д. Демченко 25.5 КБ
Ферментна технологія модифікування жирів П.О. Некрасов 30.1 КБ
Ферорезонансні процеси в електромережах 35 кВ з трансформаторами напруги Н.Р. Засідкович 44.1 КБ
Фізико-металургійні особливості та технологія дугового зварювання у воді низьколегованих сталей С.Ю. Максимов 63.6 КБ
Фізико-механічні засади складних схем обробки тиском та вібраційних процесів в технологіях формуванн В.Д. Рудь 74.1 КБ
Фізико-технічна обробка поверхні металів безводневим азотуванням в тліючому розряді І.М. Пастух 100.4 КБ
Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з енергоощадним руйнуванням молекулярних зв'язків О.М. Терентьєв 170.7 КБ
Фізико-технічні основи механоелектричного методу контролю властивостей і діагностики напружено-дефор С.І. Скіпочка 70.2 КБ
Фізико-технічні основи одержання із розплаву великогабаритних лужногалоїдних монокристалів Валентин Іванович Горілецький 82.7 КБ
Фізико-технічні основи отримання та управління формуванням властивостей інструментальних полікристал В.М. Волкогон 91.3 КБ
Фізико-технічні основи побудови оптичних запам'ятовуючих пристроїв на фотолюмінесцентних носіях Є.В. Беляк 40.3 КБ
Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у В.С. Прокопенко 71.2 КБ
Фізико-технічні основи свердловинних геотехнологій з керованим тріщиноутворенням Ю.І. Войтенко 64.6 КБ
Фізико-технічні основи свердловинної гідротехнології видобутку важких металів розсипних родовищ і те З.Р. Маланчук 69.5 КБ
Фізико-технічні основи та технологічні принципи одержання функціональних градієнтних керамічних мате В.Я. Петровський 38.9 КБ
Фізико-технічні основи технології управління важкообвальною покрівлею при веденні гірничих робіт В.П. Овчинніков 80.4 КБ
Фізико-технічні основи технологій переробки титан-цирконових розсипів О.М. Сокіл 89.3 КБ
Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних Б.В. Бокій 330.4 КБ
Фізико-технічні процеси вибору та нанесення покриття, прогнозування режимів механічної обробки РІ з В.М. Жилєнков 41.6 КБ
Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у по С.В. Борщевський 102.7 КБ
Фізико-технічні та технологічні основи застосування розподіленої газорозрядної плазми для дифузійног Г.П. Болотов 1.5 КБ
Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на основі гетероструктур органічних та неоргані П.Й. Стахіра 50.7 КБ
Фізико-технологічні основи електроерозійного дротяного вирізання В.І. Осипенко 133.3 КБ
Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів В.Г. Вербицький 69.5 КБ
Фізико-технологічні основи одержання АIIВVI сцинтиляторів, їхні властивості й особливості застосуван Микола Григорович Старжинський 64.4 КБ
Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанорозмірних з'єднань прецизійних деталей оптико-елек В.П. Маслов 70.1 КБ
Фізико-технологічні особливості формування субмікронних структур великих інтегральних схем С.П. Новосядлий 74.8 КБ
Фізико-технологічні проблеми отримання монокристалів потрійних оксидів з ефективними функціональними М.Ф. Дубовик 68.0 КБ
Фізико-хімічне обгрунтування та розробка технології хімічного чищення полікапроамідних текстильних м С.А. Карван 25.1 КБ
Фізико-хімічне обгрунтування технології надання текстильним матеріалам кислотозахисних властивостей Д.Г. Сарібєкова 61.5 КБ
Фізико-хімічне обгрунтування технологій кольорування текстильних матеріалів новими випускними формам С.О. Поліщук 65.4 КБ
Фізико-хімічний аналіз нерівноважних взаємодій фаз при одержанні високовуглецевого феромарганцю з ме Я.В. Стовба 60.2 КБ
Фізико-хімічний аналіз процесів відновлення та теплоспоживання компонентів і шихт при виробництві ма О.П. Морозенко 49.5 КБ
Фізико-хімічні закономірності взаємодії розплавів з твердими матеріалами в процесах одержання високо А.М. Верховлюк 151.7 КБ
Фізико-хімічні засади удосконалення переробки гіпсовмісних відходів неорганічних виробництв Олексій Сергійович Птічніков 61.9 КБ
Фізико-хімічні основи застосування електроактивованих водних систем в технологіях опорядження тексти Н.Г. Романенко 71.8 КБ
Фізико-хімічні основи інтенсифікації процесу азотування титанових сплавів та конструювання зміцнених І.М. Погрелюк 48.5 КБ
Фізико-хімічні основи створення нових боридних матеріалів для електронної техніки і розробка кераміч П.І. Лобода 315.1 КБ
Фізико-хімічні основи створення спеціальних цементів в системі BaO-Al2 O3-Fe Г.М. Шабанова 59.4 КБ
Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу і відновлення активності гетерогенних каталізат О.В. Роменський 146.7 КБ
Фізико-хімічні основи технології бетонів з високими експлуатаційними властивостями Н.М. Руденко 58.3 КБ
Фізико-хімічні основи технології формування макро- та мікрорельєфних носіїв інформації з фотополімер Р.І. Мервінський 74.6 КБ
Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки Надія Володимирівна Сова 103.5 КБ
Фізико-хімічні перетворювання в процесах одержання базальтових наповнювачів і полімерних композиційн В.В. Єфанова 71.2 КБ
Фізико-хімічні принципи інженерії оксидних нанодисперсних порошкових систем як основи створення кера О.О. Васильків 74.1 КБ
Фізико-хімічні та технологічні основи одержання композитних сталевих зливків для виробництва зварюва Г.П. Стовпченко 55.4 КБ
Фізико-хімічні умови синтезу нанокомпозиційних феромагнітних порошків для біомедичного використання Н.Ф. Кущевська 72.4 КБ
Фізичне моделювання грунтового акумулювання теплоти трубними системами О.М. Недбайло 1.14 МБ
Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників Володимир Афанасійович Ромака 77.5 КБ
Фізичні та технологічні основи підвищення видобутку нафти з використанням іонізуючих опромінень і во О.О. Акульшин 67.3 КБ
Фізіотерапевтичні пристрої зі стохастичним просторово-неоднорідним низькочастотним електромагнітним М.О. Ніколов 1.30 МБ
Фільтраційні процеси в навколодренній зоні в незв'язних грунтах Д.А. Дмитрієв 40.8 КБ
Фільтрація систематичних похибок при вимірюваннях і зрівнюванні геодезичних мереж Н.Т. Чмчян 37.9 КБ
Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації Н.Ф. Самохіна 73.8 КБ
Формалізація алгоритмів силових розрахунків просторових механізмів Є.Б. Козарєзов 57.7 КБ
Формалізація алгоритмів структурно-кінематичного аналізу просторових механізмів Ю.М. Свінарьов 69.4 КБ
Формалізація оціночного зонування міських земель з застосуванням ГІС-моделі М.Г. Кривобоков 31.0 КБ
Формальна модель мови як основа прогресивних інформаційних технологій Ю.І. Кисленко 64.7 КБ
Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем Г.Г. Четвериков 78.7 КБ
Формові піноматеріали на основі карбамідоформальдегідної смоли Т.Е. Римар 28.2 КБ
Формоутворення кривих обкаткою трикутником Релло В.В. Суліма 51.1 КБ
Формувальні суміші з комплексним зв'язувальним матеріалом на основі бентоніту костянтинівського родо М.М. Федоров 38.5 КБ
Формувальні суміші з технічними лігносульфонатами та ПАР, що біологічно розкладаються М.І. Куриленко 20.9 КБ
Формувальні суміші і процеси виготовлення точних виливків за моделями, що витоплюються Р.В. Лютий 40.2 КБ
Формувальні та стрижневі суміші з лужно-силікатними зв'язуючими, що тверднуть у контакті з нагрітою О.В. Юрченко 31.7 КБ
Формування адаптивної технології поїздоутворення Т.Ю. Калашнікова 72.0 КБ
Формування аеродинамічного вигляду малорозмірного швидкісного безпілотного літального апарата А.С. Карташев 58.9 КБ
Формування асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінності С.П. Кущ 150.0 КБ
Формування асортименту плавлених сирів підвищеної біологічної цінності Н.С. Метельська 44.1 КБ
Формування багатошарового покриття на ніобії і танталі для захисту їх від окислення Л.І. Кицкай 20.8 КБ
Формування бар'єрних властивостей натуральних оболонок та товарознавча оцінка сардельок з їх викорис В.М. Онищенко 85.6 КБ
Формування боро- та борохромомістких покриттів триботехнічного призначання лазерною обробкою О.І. Дудка 28.8 КБ
Формування будівельно-технічних властивостей бетонів як грубогетерогенних матеріалів О.В. Дорофєєв 55.3 КБ
Формування високоміцних паяних з'єднань нітридокремнієвої кераміки адгезійно-активними припоями сист О.А. Прокопенко 44.2 КБ
Формування віброакустичних характеристик машин очистки коренебульбоплодів періодичної дії для підпри Ю.В. Жидков 57.7 КБ
Формування властивостей і товарознавча оцінка якості тканин для дитячого одягу Г.М. Михайлова 129.2 КБ
Формування властивостей надійності автотракторних двигунів у гарантійний і післягарантійний періоди О.С. Полянський 77.0 КБ
Формування водозахисних екранів в нестійких грунтах вибухом системи свердловинних зарядів В.В. Вапнічна 107.5 КБ
Формування дифузійних покриттів на основі титану, ванадію, хрому на безвольфрамових твердих сплавах В.Ю. Долгих 27.8 КБ
Формування зносостійких металокарбідних покрить з використанням екзотермічних сумішей Г.О. Чорна 56.3 КБ
Формування зносостійких поверхонь в умовах лазерного наплавлення Валід Ібрагім Юсеф Нусірат 43.3 КБ
Формування і дослідження термостійких омічних та бар'єрних контактів до НВЧ приладів на основі GaAs М.О. Стовповий 29.1 КБ
Формування і комплексна оцінка технологічних рішень при виконанні монтажно-демонтажних процесів (на О.В. Гречишкіна 31.6 КБ
Формування і структура полімерних мембран з антибактеріальними властивостями Г. А. Побігай 29.9 КБ
Формування інформаційних повідомлень рухомим складом в системах автоматичного управління залізничним П.Я. Придубков 49.1 КБ
Формування кар'єрних рудопотоків для стабілізації якості руди О.В. Шамрай 48.3 КБ
Формування кольорових захисно-декоративних покриттів фотохімічного твердіння на деревині та деревинн О.В. Яріш 53.3 КБ
Формування литої структури металевих сплавів монотектичних систем при електромагнітній дії на розпла О.В. Середенко 34.1 КБ
Формування локального мікроклімату в свинарських приміщеннях Д.В. Гузик 50.4 КБ
Формування МАІ для оброблення свердел в умовах великих магнітних щілин О.А. Івановський 55.8 КБ
Формування методичних та нормативних засад створення системи сертифікації персоналу М.Я. Мухаровський 59.7 КБ
Формування механізму оцінки передпроектних рішень в енергозбереженні О.В. Клітко 55.4 КБ
Формування моделей температурного і напруженого стану деталей для систем моніторингу виробітку ресур Н.А. Шимановська 532.6 КБ
Формування модифікованих шарів при плазмово-детонаційній обробці вуглецевих сталей О.В. Колісніченко 58.8 КБ
Формування нормативних засад для впровадження стандартів ISO 14000 В.М. Друзюк 55.6 КБ
Формування обрису повітряно-реактивних двигунів малорозмірних літальних апаратів на основі комплексн С.М. Ларьков 41.0 КБ
Формування поверхневого шару виробів із оксидної кераміки при алмазному шліфуванні О.Д. Молчанов 41.1 КБ
Формування покриття на шкірі забарвленими поліуретанами А.В. Сміла 34.2 КБ
Формування полірованої поверхні монокристалів телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі в т Є.О. Білевич 26.8 КБ
Формування портфеля інвестиційних проектів на підприємстві в умовах відсутності зовнішнього інвестув Т.В. Климова 92.0 КБ
Формування програми розвитку матеріально-технічної бази морського торговельного порту С.В. Купрієнко 65.5 КБ
Формування програми технічного обслуговування транспортного літака І.І. Ліннік 49.0 КБ