Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Самоподібні групи автоматів - В.В. Некрашевич
Досліджено властивості самоподібних груп, їх зв'язок з теорією автоматів, ітераціями віртуальних ендоморфізмів, операторними алгебрами та динамічними системами. Побудовано теорію стикуючих груп та їх граничних просторів. Знайдено алгоритми для розв'язання проблеми рівності у групах та напівгрупах асинхронних автоматів. Доведено, що стискуючі групи мають поліноміальну складність проблеми рівності. Розроблено нові методи доведення неізоморфності груп, що дозволило дати відповідь на питання Р.Григорчука про класифікацію груп Gomega з точністю до ізоморфізму. Введено групи ітерованих монодромій. Показано, що граничні простори груп ітерованих монодромій розширюючих відображень збігаються з їх множинами Жюліа. Обгрунтовано можливості застосування теорії груп, породжених скінченими автоматами, до голоморфної динаміки. Знайдено формулу для обчислення дії груп ітерованих монодромій на кореневому дереві, що розв'язує проблему Р.Пінка про обчислення груп Галуа ітерованих розширень поля функцій. Доведено, що алгебри Кунца - Пімзнера, природньо пов'язані з самоподібними групами, є простими. Знайдено новий зв'язок між групами Хігмана - Томпсона та алгебрами Кунца. Доведено, що всі власні фактор-групи групи, породженої групою Хігмана - Томпсона та самоподібною групою, абелеві. Запропоновано метод знаходження максимального абелевого фактора такої групи та знайдено новий клас простих нескінчених груп.

Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технолог - П.І. Федорук
Досліджено властивості самоподібних груп, їх зв'язок з теорією автоматів, ітераціями віртуальних ендоморфізмів, операторними алгебрами та динамічними системами. Побудовано теорію стикуючих груп та їх граничних просторів. Знайдено алгоритми для розв'язання проблеми рівності у групах та напівгрупах асинхронних автоматів. Доведено, що стискуючі групи мають поліноміальну складність проблеми рівності. Розроблено нові методи доведення неізоморфності груп, що дозволило дати відповідь на питання Р.Григорчука про класифікацію груп Gomega з точністю до ізоморфізму. Введено групи ітерованих монодромій. Показано, що граничні простори груп ітерованих монодромій розширюючих відображень збігаються з їх множинами Жюліа. Обгрунтовано можливості застосування теорії груп, породжених скінченими автоматами, до голоморфної динаміки. Знайдено формулу для обчислення дії груп ітерованих монодромій на кореневому дереві, що розв'язує проблему Р.Пінка про обчислення груп Галуа ітерованих розширень поля функцій. Доведено, що алгебри Кунца - Пімзнера, природньо пов'язані з самоподібними групами, є простими. Знайдено новий зв'язок між групами Хігмана - Томпсона та алгебрами Кунца. Доведено, що всі власні фактор-групи групи, породженої групою Хігмана - Томпсона та самоподібною групою, абелеві. Запропоновано метод знаходження максимального абелевого фактора такої групи та знайдено новий клас простих нескінчених груп.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 67, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Удосконалення управління станом автомобільних доріг за умов обмежених ресурсів В.Ф. Демішкан 51.2 КБ
Удосконалення управління ходом доменної плавки на основі дослідження газодинаміки верхньої і нижньої В.І. Набока 147.0 КБ
Удосконалення управління якістю в проектах сертифікації дорожніх транспортних засобів О.В. Рудзінська 35.8 КБ
Удосконалення установки для сушки рідких харчових продуктів А1-ФМУ з метою підвищення її технічного Віктор Андрійович Хомічук 34.1 КБ
Удосконалення фазового радіометеорного методу синхронізації мір часу і частоти С.Г. Кундюков 47.2 КБ
Удосконалення фізико-хімічних методів збереження стійкості стінок свердловин в процесі буріння А.О. Васильченко 60.3 КБ
Удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу стаціонарних ергодичних випадкових сигналів В.О. Тіщенко 64.9 КБ
Удосконалення фінішної обробки плоских поверхонь деталей комбінуванням різання з поверхневим пластич В.Ю. Лоєв 57.9 КБ
Удосконалення формних процесів тамподруку Л.В. Рудник 30.3 КБ
Удосконалення формоутворення різанням дисковим інструментом гвинтових поверхонь черв'яків з угнутим М.О. Ковришкін 53.2 КБ
Удосконалення функціональних властивостей суднових систем очищення нафтовмісних вод В.І. Істомін 120.6 КБ
Удосконалення характеристик електротехнічного комплексу "протяжна лінія живлення - асинхронний елект Г.С. Чекавський 60.8 КБ
Удосконалення характеристик системи обслуговування та ремонту перспективних маневрових тепловозів П.О. Харламов 58.7 КБ
Удосконалення хвильової зубчастої передачі з генератором кочення шляхом використання двох гнучких ко С.І. Пшеничних 87.6 КБ
Удосконалення ходових частин рухомого складу комбінованого транспорту Л.М. Костюченко 33.2 КБ
Удосконалення цифрових методів і засобів контролю та регулювання несиметричних режимів у трифазних м Абдель Рахім Фадль Алла Фардж Алла 76.9 КБ
Удосконалювання 3D моделей формоутворення різанням спеціальних конічних зубчастих колес для двопарам О.Л. Мироненко 69.4 КБ
Удосконалювання 3D-моделювання різальних інструментів і елементів припуску шляхом уніфікації структу Н.В. Зубкова 69.2 КБ
Удосконалювання аеродинамічних пристроїв трубопровідного пневмотранспорту тонкодисперсних вантажів О.В. Єпіфанова 70.9 КБ
Удосконалювання генераторів термоакустичних коливань і теплотехнічних агрегатів В.В. Гоцуленко 70.9 КБ
Удосконалювання гідравлічних характеристик вихрових регулюючих органів струминних виконавчих пристро Я.І. Мальцев 1.92 МБ
Удосконалювання динамічних властивостей струминно-мембранних макроклапанів В.О. Павлюченко 81.4 КБ
Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції конденсаторного типу на основі врахування просто .А.А. Мінченко 333.3 КБ
Удосконалювання діагностики заземлювальних пристроїв електроенергооб'єктів Д.Г. Коліушко 108.5 КБ
Удосконалювання експлуатації суднових дизелів регенерацією властивостей їх основних елементів В.В. Тарапата 128.9 КБ
Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів А.С. Роговий 1.69 МБ
Удосконалювання збірних комбінованих зенкерів за рахунок припустимого зменшення вузлів кріплення ріж А.М. Сурженко 77.7 КБ
Удосконалювання комбінованих систем опалення з різнотиповими джерелами енергії Н.А. Баташова 97.0 КБ
Удосконалювання комплексу обладнання для одержання бульйону в умовах м'ясопереробних виробництв Павло Олександрович Заремба 78.4 КБ
Удосконалювання конструктивних параметрів і технічних характеристик енергетичних вузлів прес-гармат В.М. Павленко 51.4 КБ
Удосконалювання кругогвинтових зубчастих передач синтезом зачеплення з асиметричною функцією передав О.П. Карпов 37.1 КБ
Удосконалювання несучих конструкцій обладнання для імпульсної обробки матеріалів тиском О.Ю. Кладова 46.4 КБ
Удосконалювання первинних п'єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень І. Сарвар 52.7 КБ
Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових шахт С.Л. Сятковський 50.9 КБ
Удосконалювання процесу усереднення залізорудних матеріалів у технологічному циклі їх підготовки до С.Д. Кузьмінова 55.1 КБ
Удосконалювання режимів роботи мереж 6 кВ власних потреб електростанцій при замиканні фази на землю Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва 42.7 КБ
Удосконалювання робочих процесів і характеристик суднових електромембранних опріснювальних апаратів В.І. Тюрін 28.1 КБ
Удосконалювання систем охолодження лопаток газових турбін на основі застосування рідиннометалевих те О.О. Литвиненко 57.6 КБ
Удосконалювання технології агломерації з метою переробки збагаченого мартенівського шлаку Р.І. Русанов 46.8 КБ
Удосконалювання технології виготовлення мідних виробів з волокнового матеріалу методами обробки тиск О.П. Скляр 89.9 КБ
Удосконалювання технології електродугової металізації деталей металургійного устаткування з метою по С.В. Захаров 63.1 КБ
Удосконалювання технології обробки сталі порошковим дротом у проміжному ковші МБЛЗ А.Я. Бабанін 46.9 КБ
Удосконалювання технології фінішної обробки деталей двигунів з метою підвищення працездатності С.С. Тимофєєв 51.6 КБ
Удосконалювання технологій і оснащення для гарячого штампування просторових тонкостінних конструкцій В.В. Маковецький 63.8 КБ
Удосконалювання технологічних режимів роботи та конструктивних параметрів механічного обладнання ста М.Є. Кокотько 125.9 КБ
Удосконалювання циліндричних передач із арковими зубцями синтезом за критеріями їх працездатності О.О. Ревякіна 55.7 КБ
Узагальнена модель робочого процесу рідинно-кільцевої компресорної машини В.М. Козін 1.57 МБ
Узагальнення методів розрахунку нелінійних коливань довгомірних рухомих елементів машин М.Б. Сокіл 72.1 КБ
Узагальнення синтезу моделей конструкторсько-технологічних обводів методами аналізу їх інваріантних В.П. Шепель 55.6 КБ
Узгоджена цифрова фільтрація широкосмугових та кодових сигналів в часовій області з використанням рі В.І. Лозинський 77.7 КБ
Узгоджені конструктивні, аналогічні та комп'ютерні моделі поверхонь Світлана Олександрівна Звєрєва 39.2 КБ
Узгодження конфігурацій проектів сервісних та обслуговуваних систем (стосовно електрозабезпечення сі А.В. Татомир 157.0 КБ
Узгодження тиристорного перетворювача частоти на основі резонансного інвертора з індукційною плавиль Р.М. Саратовський 58.0 КБ
Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири розвитку (60-ті рр. XX - поч. XXI ст.) О.В. Рибщун 29.3 КБ
Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації А.М. Ягольник 42.2 КБ
Ультрадисперсні порошки поліфункціонального призначення на основі композицій системи MgO-Al2O3-SiO2- Ольга Борисівна Скородумова 80.1 КБ
Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним збуджуючим імпульсом А.В. Томсон 77.5 КБ
Ультразвуковий метод, п'єзоелектричні перетворювачі та пристрої контролю в'язкості рідини підвищеної Т.Ю. Кісіль 57.9 КБ
Ультрафільтраційне очищення природних вод від гумінових речовин та важких металів А.Л. Алпатова 21.7 КБ
Умови безпечної експлуатації електроустановок постійної напруги Ю.Л. Шелех 34.9 КБ
Універсальні алгоритми швидких ортогональних перетворень для паралельних інформаційних технологій Р.І. Ліскевич 70.7 КБ
Уніфікація нормативної документації в області термоелектричних вимірювань Б.І. Барей 32.5 КБ
Уніфікація структур, атрибутів, операцій в інформаційно-математичних моделях інтегрованої системи уп М.І. Каплунов 80.7 КБ
Уніфіковані засоби виконання швидких алгоритмів зсунутих косинусних та синусних перетворень Аль-Хамарші Кадрі Джамал 98.9 КБ
Управління аеродинамічними і газодинамічними процесами у виробках глибоких вугільних шахт на основі Б.В. Бокій 42.9 КБ
Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробках вугільних шахт С.М. Смоланов 52.8 КБ
Управління вибуховою підготовкою гірничої маси у глибоких залізорудних кар'єрах Володимир Володимирович Перегудов 46.8 КБ
Управління властивостями агломераційної шихти за умов утилізації залізовмісних металургійних шламів М.І. Котляр 64.4 КБ
Управління вмиканням синхронного генератора на паралельну роботу з потужною мережею А.В. Углов 31.8 КБ
Управління геомеханічними процесами при відпрацюванні крутих вугільних пластів Є.І. Піталенко 73.5 КБ
Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів Вадим Леонідович Демещук 57.4 КБ
Управління енергетичним потенціалом спінених вибухових систем для руйнування гірських порід С.Д. Лисюк 55.1 КБ
Управління інвестиційними проектами виробництва в умовах невизначеності І.В. Голіков 35.8 КБ
Управління інвестиційними проектами модернізації водопровідно-каналізаційного господарства О.Ю. Попов 48.0 КБ
Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному го І.А. Ачкасов 33.7 КБ
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей С.В. Цюцюра 75.4 КБ
Управління інноваційними проектами термомодернізації будівель О.Г. Ратушняк 130.1 КБ
Управління комплексом параметрів доменної плавки з метою зниження витрат на виробництво чавуну В.В. Севернюк 37.8 КБ
Управління креативним потенціалом інноваційних проектів на основі ігрових моделей О.В. Гриша 435.9 КБ
Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану О.Г. Подольська 109.4 КБ
Управління нестаціонарними транспортними потоками на регульованих перехрестях Л.А. Пономаренко 51.5 КБ
Управління організаційною системою на основі поведінкової моделі людини в середовищі виробничого соц Д.О. Юрков 628.7 КБ
Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчальних закладів Н.С. Рулікова 84.0 КБ
Управління проектами будівництва композитних плавучих споруд М.Г. Слуцький 61.2 КБ
Управління проектами з використанням систем підтримки прийняття колективних рішень А.В. Бойко 43.4 КБ
Управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів Н.В. Ткаленко 686.6 КБ
Управління проектами ремонтно-відновлюваних робіт на мережах водовідведення О.В. Старкова 32.1 КБ
Управління проектами ремонту суднових технічних засобів В.І. Чимшир 51.5 КБ
Управління проектами реформування виробничо-господарської діяльності підприємств будіндустрії Н.О. Амеліна 32.4 КБ
Управління проектами створення космічної техніки нового покоління на основі компонентного підходу В.А. Щеголь 53.9 КБ
Управління проектами створення модифікацій пасажирських і транспортних літаків в умовах ринкової еко О.В. Сляднєв 53.9 КБ
Управління проектами та організація віртуальних виробництв у суднобудуванні К.В. Кошкін 74.6 КБ
Управління проектами та програмами побудови приміських автобусних систем І.М. Вакарчук 97.4 КБ
Управління процесами технічного обслуговування авіаційної техніки на основі сучасних інформаційних т Р.М. Салімов 56.3 КБ
Управління процесами технічного обслуговування повітряних суден в аеропорту з використанням автомати Мутлак Нуралдін 24.2 КБ
Управління режимами розподільних електричних мереж з врахуванням факторів ризику Т'єрно Аміру Діалло 544.2 КБ
Управління режимом гірничих робіт залізорудних кар'єрів при відпрацюванні розкривних порід крутопохи О.О. Анісімов 43.6 КБ
Управління розвитком підприємств будівельної галузі шляхом формування їх стратегічного потенціалу Н.С. Бушуєва 44.2 КБ
Управління соціальними проектами у турбулентному оточенні С.В. Дзюба 77.4 КБ
Управління територіальним розвитком міста з використанням методу оптимізації моделі витрати-випуск А.М. Мамедов 95.8 КБ
Управління трафіком в мережах з заданою якістю обслуговування на основі прогнозуючих моделей (Мухаммед Алі) Аззам (Мухаммад Алі) Хаммуда 89.5 КБ
Управління тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків Ю.Ю. Гусєва 48.4 КБ
Управління формуванням антифрикційних наплавочних шарів з композійних матеріалів на основі Fe - Cu п О.П. Шатрава 30.2 КБ
Управління формуванням бачення продукту проекту девелопменту на фазі проектування Олена Степанівна Шарова 1.99 МБ
Управління формуванням структури металевих заготівок шляхом теплосилових дій на твердіючі сплави А.С. Нурадинов 71.8 КБ
Управління формуванням шва при зварюванні сплавів титану у вузький зазор вольфрамовим електродом з м В.Ю. Білоус 37.6 КБ
Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерн В.В. Коробійчук 55.1 КБ
Управління якістю інструментальної підготовки виробництва багатономенклатурного машинобудівного підп О.В. Івченко 69.8 КБ
Управління якістю металевих стрічок на основі вдосконалення режиму розливу розплаву Г.О. Сребрянський 29.1 КБ
Управління якістю напоїв для спортсменів Ю.М. Мотузка 51.1 КБ
Управління якістю робіт авіаційних спеціалістів при технічному обслуговуванні повітряних суден Мансур Жихад 60.8 КБ
Управління якістю сталі 110Г13Л на основі вдосконалення режиму розкислення і моделювання механічних Л.С. Квасова 52.0 КБ
Урахування невизначеностей при аналізі безпеки залізобетонних конструкцій атомних станцій О.Є. Бауск 63.9 КБ
Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону С.Г. Чорний 73.9 КБ
Установка для коректного контролю параметрів і характеристик розімкнених зразків і виробів Нгуєн Ба Тай 49.4 КБ